Oktober 2017-versie van Illustrator CC (versie 22.0)
ai_cc_appicon_128

De oktober 2017-versie van Illustrator CC (versie 22.0) wordt geleverd met fantastische nieuwe functies voor ontwerpers en illustrators. Lees verder voor een korte kennismaking met deze functies en voor koppelingen naar bronnen die meer informatie bieden.

Zie Functieoverzicht | Eerdere versies voor een overzicht van functies die in eerdere versies van Illustrator CC zijn geïntroduceerd.


Het deelvenster Eigenschappen

 Nieuw in de oktober 2017-versie

In het nieuwe deelvenster Eigenschappen in Illustrator kunt u instellingen en besturingselementen in de context van de huidige taak of workflow bekijken. Dit nieuwe deelvenster is ontworpen met gebruiksgemak als uitgangspunt. U beschikt meteen over de juiste besturingselementen op het moment dat u ze nodig hebt.

Het deelvenster Eigenschappen is standaard beschikbaar in de werkruimte Essentiële middelen. U kunt dit deelvenster ook weergeven door Venster Eigenschappen te selecteren.

properties-panel-1
Het deelvenster Eigenschappen

 Zie Deelvenster Eigenschappen voor meer informatie over hoe u dit kunt gebruiken.

Tool Marionet verdraaien

 Nieuw in de oktober 2017-versie

Met Marionet verdraaien kunt u onderdelen van uw illustratie zodanig draaien en vervormen dat de transformaties er natuurlijk uitzien. U kunt uw illustratie moeiteloos in verschillende posities en houdingen brengen door punten toe te voegen, te verplaatsen en te roteren met de tool Marionet verdraaien in Illustrator.

U opent deze nieuwe tool vanuit het deelvenster Tools. Zie Marionet verdraaien voor meer informatie over hoe u dit kunt gebruiken.

Puppet Warp 02
Punten neerzetten in uw illustratie met de tool Marionet verdraaien
Puppet Warp 03
Het geselecteerde punt verplaatsen of roteren om uw illustratie te transformeren

Verbeteringen met betrekking tot het tekengebied

 Verbeterd in de oktober 2017-versie

In deze versie van Illustrator CC kunt u veel gemakkelijker met tekengebieden werken. Daarnaast kunt u 1 tot 1000 tekengebieden per document maken, afhankelijk van de grootte van uw tekengebieden.

Meerdere tekengebieden selecteren

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Houd Shift ingedrukt en klik op de tekengebieden.
 • Houd Shift ingedrukt, klik op het canvas en sleep de cursor om meerdere tekengebieden te selecteren met behulp van een selectiekader.
 • Druk op Control/Command+A om alle tekengebieden in uw document te selecteren.
select_multiple_artboardsfinal
Als u meerdere tekengebieden wilt selecteren met behulp van een selectiekader, houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u de tool Tekengebied sleept.

Tekengebieden uitlijnen en verdelen

U kunt de geselecteerde tekengebieden in het deelvenster Uitlijnen of het regelpaneel. Ga als volgt te werk:

 • Selecteer de tekengebieden die u wilt uitlijnen of verdelen.
 • Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Uitlijnen in het regelpaneel en klik vervolgens op het pictogram voor het gewenste type uitlijning of verdeling.
  • Kies Venster > Uitlijnen en klik vervolgens op het pictogram voor het gewenste type uitlijning of verdeling.
align-artboards-2
Tekengebieden uitlijnen

 Zie voor meer informatie Tekengebieden.

Variabele lettertypen

 Nieuw in de oktober 2017-versie

Illustrator ondersteunt nu het variabele lettertype, een nieuwe OpenType-lettertype-indeling die aangepaste kenmerken ondersteunt zoals dikte, breedte, schuinte, optisch formaat, etc. Bij deze versie van Illustrator worden verschillende variabele lettertypen geleverd waarvan u de dikte, breedte en schuinte kunt aanpassen via handige schuifknoppen die beschikbaar zijn wanneer u klikt op  in het regelpaneel, het deelvenster Teken, het deelvenster Tekenstijlen of het deelvenster Alineastijlen.

Zoek op variablein de lettertypelijst om variabele lettertypen te zoeken. U kunt ook kijken of het pictogram   naast de naam van het lettertype staat.

Variable-fonts-in-the-Character-panel
Verplaats de schuifregelaar om de dikte, breedte en schuinte van het lettertype aan te passen.
variable-font-list
Lettertypelijst: Een aantal variabele lettertypen

 Zie voor meer informatie Lettertypen.

OpenType SVG-lettertypen

 Nieuw in de oktober 2017-versie

Illustrator ondersteunt nu OpenType SVG-lettertypen die over meerdere kleuren en verlopen in één glyph beschikken.

SVG font_example
OpenType SVG-lettertypen: Meerdere kleuren en verlopen

Ga als volgt te werk om OpenType SVG-lettertypen te gebruiken:

 • Maak een tekstobject met behulp van de tool Tekst.
 • Stel het lettertype in op een OpenType SVG-lettertype. Deze lettertypen zijn gemarkeerd met in de lettertypelijst.
 • Selecteer specifieke glyphs in het deelvenster Glyphs. U opent het deelvenster Glyphs via Tekst > Glyphs. Het deelvenster Glyphs kan ook worden geopend door Venster > Tekst > Glyphs te selecteren.

Met emoji-lettertypen kunt u verschillende kleurrijke en grafische tekens in uw documenten invoegen, zoals smileys, vlaggen, verkeersborden, dieren, mensen, eten en historische monumenten. Als u kiest voor OpenType SVG emoji-lettertypen, zoals het EmojiOne-lettertype, kunt u bepaalde samengestelde glyphs van een of meer andere glyphs maken. U kunt bijvoorbeeld de nationale vlag van een land maken of de huidskleur van bepaalde glyphs die een persoon of lichaamsdelen zoals een hand of een neus voorstellen, aanpassen.

Flag composite
Glyphs combineren tot vlaggen van landen
Face color composite
Tekens van één persoon combineren met huidskleuren

 Zie voor meer informatie Lettertypen.

De Touch Bar gebruiken met Illustrator

 Nieuw in de oktober 2017-versie

Illustrator biedt nu ondersteuning voor Touch Bar, de aanraakbalk boven aan het toetsenbord van de nieuwe MacBook Pro. Met de Touch Bar hebt u toegang tot Illustrator-functies en -besturingselementen in de context van uw huidige taak in het hoofdscherm. De Touch Bar ondersteunt vertrouwde bewegingen, zoals tikken, slepen en vegen.

Standaard wordt een deel van de Touch Bar-interface gereserveerd voor macOS-besturingselementen. De besturingselementen voor Illustrator worden weergegeven in het app-specifieke gedeelte in het midden van de Touch Bar.

default-touch-workspace
Touch Bar-interface

Voor meer informatie raadpleegt u De Touch Bar gebruiken met Illustrator.

Stilistische sets toepassen op tekst

 Nieuw in de oktober 2017-versie

Een stilistische set is een groep met glyph-alternatieven die kan worden toegepast op een geselecteerd tekstblok. Wanneer u een stilistische set toepast, vervangen de in de set gedefinieerde glyphs de standaard glyphs van het lettertype in de geselecteerde tekst. De naam die de ontwikkelaar van het lettertype aan de stilistische set heeft gegeven, wordt weergegeven op verschillende plaatsen in Illustrator. Voor sommige lettertypen geeft Illustrator de namen van de stilistische sets weer als Set 1, Set 2 enzovoort. U kunt meerdere stilistische sets op een stuk tekst toepassen.

Als u een stilistische set op uw tekstobject wilt toepassen, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer het tekstblok of het tekstbereik waarop u een stilistische set wilt toepassen.
 2. Kies Venster Tekst OpenType om het deelvenster OpenType te openen. Voer nu een van de volgende stappen uit:
 • Klik op het pictogram Stilistische sets  onder aan het deelvenster en kies de gewenste set.
 • Selecteer Stilistische sets in het deelvenstermenu en kies de gewenste set.
opentype-panel_stylistic-sets
Stilistische sets toepassen met het deelvenster OpenType

Character-panel--stylistic-sets
Stilistische sets toevoegen aan een tekenstijl

Als u een stilistische set wilt toepassen op een teken- of alineastijl, gaat u als volgt te werk:

 1. Kies Venster Tekst Tekenstijlen/Alineastijlen om het deelvenster Tekenstijlen of het deelvenster Alineastijlen te openen.
 2. Kies de optie Nieuwe tekenstijl/Nieuwe alineastijl in het deelvenstermenu.
 3. Selecteer het tabblad OpenType-kenmerken aan de linkerkant van het dialoogvenster Nieuwe tekenstijl/Nieuwe alineastijl.
 4. Klik op  en kies de gewenste stilistische sets in de lijst.
 5. Klik op OK.

Zie Speciale tekens voor meer informatie.

Verbeterde exportervaring

 Nieuw in de oktober 2017-versie

Web

Nu kunt u objecten verzamelen in het deelvenster Middelen exporteren om te exporteren als één middel of als meerdere middelen. Sleep simpelweg uw illustraties naar het deelvenster Middelen exporteren. Of klik met de rechtermuisknop op een fragment van de illustratie en kies vervolgens Verzamelen voor export > Als meerdere middelen in het contextmenu.

Tijdens het exporteren van middelen maakt Illustrator standaard submappen op de exportlocatie op basis van de schaalopties die u kiest. Stel dat u meerdere schaalfactoren in het deelvenster Middelen exporteren selecteert, bijvoorbeeld 1x, 2x en 3x om een bestand te exporteren als PNG, maakt Illustrator submappen met de namen 1x, 2x en 3x voor de geëxporteerde bestanden. Voor indelingen die geen schaalopties ondersteunen, geeft Illustrator de submappen een naam die is gebaseerd op de bestandsindelingen die voor exporteren zijn geselecteerd, bijvoorbeeld SVG en PDF

Illustrator exporteert ook rasterobjecten nauwkeurig als u één van de volgende manieren gebruikt tijdens het exporteren van middelen via het deelvenster Middelen exporteren of het dialoogvenster Exporteren voor schermen:

 • Geef een niet-integrale schaal op - een schaalwaarde die geen veelvoud is van 72 pixels.
 • Geef de gewenste breedte en hoogte op die geen veelvoud van 100 pixels is.

Opmerking: Let op bij het exporteren van illustraties of tekengebieden die niet zijn uitgelijnd op het pixelraster of die lijnen bevatten die niet uitgelijnd zijn op Binnen. Het geëxporteerde middel voor zo'n illustratie heeft mogelijk nog steeds een extra pixel.

Tekstmiddelen toevoegen en delen via Creative Cloud Libraries

 Nieuw in de oktober 2017-versie

U kunt nu tekstobjecten vanuit uw Illustrator-documenten toevoegen aan Creative Cloud Libraries en deze delen met andere gebruikers en toepassingen. De tekstmiddelen in een bibliotheek behouden de teken-/alineastijlen en andere kenmerken die oorspronkelijk op de tekstmiddelen zijn toegepast. U kunt tekstmiddelen in bibliotheken in Illustrator- of InDesign-documenten opnieuw gebruiken. Als er echter op een tekstobject effecten en vormgevingen zijn toegepast, moet u het tekstobject aan de bibliotheek toevoegen als een afbeeldingsmiddel om de effecten en vormgevingen te kunnen behouden.

 Zie voor meer informatie Creative Cloud Libraries in Illustrator.

Ondersteuning voor Microsoft Surface Dial in Illustrator

 Nieuw in de oktober 2017-versie

Illustrator biedt nu ondersteuning voor Microsoft Surface Dial in de Windows 10 Jubileumupdate en later of rechtstreeks in Surface Studio. U kunt de Surface Dial gebruiken om instellingen en parameters aan te passen voor uw Illustrator-documenten.

MS-Dial

Wanneer u in Illustrator werkt, houdt u de Surface Dial lang ingedrukt voor toegang tot de volgende opties:

 • Ongedaan maken/Opnieuw
 • Ordenen
 • Zoomen
 • Navigatie tekengebied
 • Tools, waaronder Roteren, Schalen, Penseel, Klodderpenseel en Gummetje.

Andere verbeteringen en oplossingen

Opgeloste problemen in Illustrator CC (versie 22.0.1)

Verbeteringen in Illustrator CC (versie 22.0)

U kunt nu inzoomen op selectie uitschakelen. Ga naar Voorkeuren > Weergave selectie en anker en schakel vervolgens de optie Inzoomen op selectie uit.

U kunt nu tekstobjecten maken, tekst selecteren of tekst op volgorde bewerken zonder dat u de tool Tekst opnieuw hoeft te selecteren. 

U kunt nu een voorvertoning in realtime weergeven van lettertypekenmerken zoals grootte, stijl, regelafstand en tekstspatiëring door simpelweg de lettertypekenmerken met de muis aan te wijzen in het regelpaneel en het deelvenster Teken. Zie Lettertypen voor meer informatie.

Het dialoogvenster Ontbrekende lettertypen is nu ingeschakeld voor Samengestelde lettertypen. Als in uw document een of meer lettertypen van het Samengestelde lettertype ontbreken, verschijnt er een waarschuwingsbericht wanneer u het document opent.

Het invoegteken is nu responsiever. Het invoegteken verschijnt nu meteen op het scherm terwijl u typt. En de lengte van het invoegteken wordt groter of kleiner wanneer u de tekengrootte aanpast.

Wanneer u een steunkleur in een proceskleur (CMYK) omzet, toont Illustrator de correcte CMYK-waarden volgens de normen die zijn vastgesteld door het International Color Consortium (ICC).

Nu worden scripts in het deelvenster Acties bewaard wanneer u Illustrator opnieuw start.

Een nieuwe staal is nu standaard een globale staal.

Verbeteringen aan het dialoogvenster Nieuw document:

 • Het dialoogvenster Nieuw document toont de meeteenheden in de tekstvakken, zoals hoogte en breedte.
 • U kunt de volgende formules gebruiken: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen. Hiermee kunt u snelle berekeningen maken van de vooraf ingestelde afmetingen in het dialoogvenster Nieuw document. 
 • U kunt de Kleurmodus, Rastereffecten en de Voorvertoningsmodus van uw document opgeven.

U kunt nu de opdracht Pad > Verbinden (Ctrl/Command + J) in Illustrator gebruiken om de eindpunten van samengestelde paden te verbinden met illustraties in verschillende groepen.

Als de map met Illustrator-documenten en gekoppelde bestanden nu wordt verplaatst, vindt Illustrator automatisch de gekoppelde bestanden via het huidige pad van het Illustrator-document.


Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid