Afdrukproblemen met niet-PostScript-printers oplossen

Versies: Illustrator CS tot CC

Inhoud

Adobe Illustrator wordt geoptimaliseerd voor PostScript-afdrukken. Feitelijk kunnen vele van de geavanceerde functies van Illustrator alleen omschreven worden met gebruik van de taal voor paginaomschrijving van PostScript. Niet-PostScript-printers (bijvoorbeeld, Hewlett-Packard LaserJets, Canon BubbleJets of Epson Stylus) maken gebruik van beschrijvingstalen voor printers die geen volledige programmeertalen zijn (bijvoorbeeld PCL of QuickDraw) en kunnen niet alle objecten en kenmerken in illustraties van Illustrator beschrijven. De meeste niet-PostScript-printers vertrouwen op informatie op het beeldscherm, hulpbronnen van een hostcomputer, en eigen printerstuurprogramma's voor het doorgeven van printinformatie naar de printer.

Bij het afdrukken van Illustrator naar een niet-PostScript-printer kunnen objecten niet of incorrect afgedrukt worden. Het gedrag kan variëren met verschillende printers en met verschillende versies van de printersoftware. Afdrukproblemen met niet-PostScript kunnen zich op vele verschillende manieren manifesteren, inclusief (maar niet beperkt tot) het volgende:

 • Tekst of andere objecten ontbreken gedeeltelijk of geheel op de pagina.
 • Een systeemfout of bevriezen treedt op.

De onderstaande stappen voor foutoplossing kunnen u echter helpen bij het afdrukken van uw Illustrator-documenten op niet-PostScript-printers. In sommige gevallen, zoals oudere printers waarvan de stuurprogramma's niet langer geactualiseerd worden, kunnen de stappen voor foutoplossing het probleem niet oplossen, en het kan nodig zijn dat u een tussenoplossing gebruikt. Diverse tussenoplossingen worden onderaan dit document vermeld.

Stappen voor foutoplossing

De taken in dit onderdeel zullen u helpen bij het isoleren van de meest voorkomende oorzaken van afdrukproblemen die optreden in Illustrator. Voordat u begint met deze stappen voor foutoplossing dient u ervoor te zorgen dat een beschadigd Illustrator-bestand niet de oorzaak van het probleem is door het openen van een nieuw bestand en te proberen om het probleem opnieuw te creëren. Als het probleem niet optreedt in een nieuw bestand, dan is het waarschijnlijk dat u een beschadigd Illustrator-bestand hebt. Voor informatie over foutoplossing van beschadigde Illustrator-bestanden wordt verwezen naar document 320318, "Fouten opsporen in beschadigde bestanden (Illustrator CS2 en hoger)."

Herstart uw computer altijd na het optreden van een systeemfout om het geheugen van uw computer te vernieuwen; doorgaan met werken zonder herstarten kan het probleem verergeren.

1. Werk het stuurprogramma van de printer bij of installeer dit opnieuw.

Neem contact op met de fabrikant van uw printer voor het verkrijgen van de laatste versie van het printerstuurprogramma voor uw printer. Als u de nieuwste versie van het stuurprogramma van uw printer gebruikt en het probleem blijft bestaan, verwijder dan het stuurprogramma en installeer het opnieuw van de originele installatieschijven of CD-ROM.

Wanneer u grafische problemen moet oplossen, kunt u de illustratie naar een nieuw bestand verplaatsen en een leeg document afdrukken.

2. Wijzig de optie Afdrukken als bitmap in Illustrator.

Als u Illustrator voor Windows gebruikt, wijzigt u de instelling Afdrukken als bitmap in het dialoogvenster Afdrukken. Dat wil zeggen dat als deze optie is geselecteerd, u deze uitschakelt. Als de optie is uitgeschakeld, selecteert u deze.

Als u de optie voor het afdrukken van bitmaps wilt wijzigen, kiest u Bestand > Afdrukken > Geavanceerd en schakelt u Afdrukken als bitmap in of uit.

NB: Als u Afdrukken als Bitmap uitschakelt in het dialoogvenster voor afdrukken, dan gebruikt Illustrator Graphic Display Interface (GDI)-informatie en het stuurprogramma van de printer om op vector gebaseerde afdrukgegevens te creëren, wat sneller afdrukt maar kan leiden tot inconsistent afdrukken op sommige apparaten.

3. Gebruik verbeterde PCL.

Als u Windows gebruikt en uw printer ondersteunt een verbeterd PCL-printerstuurprogramma, installeer dan het verbeterde stuurprogramma. Voor instructies met betrekking tot het installeren van een verbeterd stuurprogramma voor uw specifieke printer raadpleegt u de documentatie voor de printer of neemt u contact op met de fabrikant.

4. Schakel over naar een standaard stuurprogramma voor videokaarten van Windows.

Schakel over naar een standaard stuurprogramma voor videokaarten van Windows door het starten van Windows in VGA-modus:

 • In Windows Vista en Windows 7: Kies Video met lage resolutie inschakelen (640 x 480) in de lijst met opstartopties en druk op Enter. Als dit menu niet verschijnt of te snel voorbij flitst, kiest u Start > Configuratiescherm. Klik op Systeem en onderhoud, klik op Systeem en kies dan Geavanceerde systeeminstellingen. Selecteer het tabblad Geavanceerd en selecteer Instellingen in het gedeelte Opstart- en herstelinstellingen. Verhoog de waarde voor de optie Tijd voor weergave lijst met besturingssystemen.
 • In Windows XP: Start Windows opnieuw op, druk op F8 wanneer u daarom wordt gevraagd en kies VGA-modus activeren in het menu. Als dit menu niet verschijnt of te snel voorbij flitst, kiest u Start > Instellingen > Configuratiescherm. Dubbelklik op Systeem en klik op het tabblad Geavanceerd. Selecteer Instellingen in het gedeelte Opstart- en herstelinstellingen en verhoog de waarde voor de optie Tijd voor weergave lijst met besturingssystemen.
 • In Windows 2000: Start Windows opnieuw op, druk op F8 wanneer u daarom wordt gevraagd en kies VGA-modus in het menu. Als dit menu niet verschijnt of te snel voorbij flitst, kiest u Start > Instellingen > Configuratiescherm. Dubbelklik op Systeem en klik op het tabblad Geavanceerd. Selecteer Opstart- en herstelinstellingen en verhoog de waarde voor de optie Lijst met besturingssystemen seconden weergeven.

Indien u correct kunt afdrukken vanuit Illustrator met behulp van het SuperVGA- of VGA-stuurprogramma, is het stuurprogramma voor uw videokaart mogelijk beschadigd, verouderd of niet compatibel met het stuurprogramma van uw printer of Illustrator. Neem voor een bijgewerkt stuurprogramma voor de videokaart contact op met de fabrikant van de videokaart.

5. Wijzig de tekstopmaak.

Als de tekst onjuist of helemaal niet wordt afgedrukt, slaat u een kopie van het Illustrator-bestand op en voert u een van de volgende stappen uit:

 • Pas een witte lijn met de dikte nul toe op de tekst.
 • Zet de tekst om in contouren. Pas voor kleine tekst (24 punten of kleiner) een witte lijn met de dikte nul toe om te voorkomen dat de streep tekens verstoort die zijn omgezet in contouren.
 • Raster de tekst in Illustrator door de tekst te selecteren met het selectiegereedschap en Object > Rasteren te kiezen.

6. Voeg een verborgen gekleurd object toe.

Indien gekleurde tekst zwart wordt afgedrukt en het enige kleurelement op de pagina is, creëer dan een verborgen object met dezelfde kleur als de tekst:

 1. Selecteer het gereedschap Rechthoek en teken dan een rechthoek en verf het dezelfde kleur als die waarmee u de tekst verfde.
 2. Teken een rechthoek die groot genoeg is om de rechthoek die u gecreëerd hebt in stap 1 volledig te bedekken. Verf de nieuwe rechthoek wit en plaats het zodat het de originele rechthoek bedekt.

7. Wijzig de optie voor het afdrukken van lagen in Alle Lagen.

Kies Bestand > Afdrukken, klik op Algemeen en selecteer Alle lagen in het menu Lagen afdrukken.

8. Stel een PostScript-printer in als standaardprinter. (Alleen Windows)

Stel een PostScript-printer in als de standaardprinter in Windows. Kies voor het instellen van een standaardprinter Start > Instellingen > Printers (Windows XP, Windows 2000) of Start > Controlepaneel > Hardware en Geluid > Printers (Windows Vista). Klik met de rechtermuisknop op de gewenste printer en kies Instellen als Standaardwaarde.

NB: Indien u niet beschikt over een PostScript-printer, dan kunt u nog steeds een PostScript-printerstuurprogramma installeren en instellen als uw standaardprinter:

 1. Kies Start > Instellingen > Printers (Windows XP, Windows 2000) of Start > Controlepaneel > Hardware en Geluid > Printers(Windows Vista), en selecteer dan Printer Toevoegen.
 2. Volg de instructies op het scherm, waarbij u ervoor zorgt dat u een PostScript-printer (bijvoorbeeld, Apple LaserWriter Pro) toevoegt in plaats van een niet-PostScript-printer (bijvoorbeeld HP DeskJet). Voor instructies met betrekking tot het gebruik van de Wizard Printer toevoegen raadpleegt u de Windows-documentatie.

Als u wilt afdrukken op een andere printer dan de standaardprinter vanuit Illustrator in Windows:

 1. Kies Bestand > Afdrukken.
 2. Kies uw printer in het menu Printers.
 3. Klik op Gereed om het dialoogvenster Afdrukken te sluiten en de printer te behouden of klik op Afdrukken om af te drukken.

9. Druk af op een lokale printer.

Indien u verbonden bent met een printer via een netwerk, verbind de printer dan direct met de computer. Indien het bestand niet juist wordt afgedrukt, kunnen netwerkproblemen de oorzaak zijn. Vraag de netwerkbeheerder om ondersteuning.

Tijdelijke oplossingen

Als u na het uitvoeren van de stappen voor foutoplossing nog steeds niet kunt afdrukken op uw niet-PostScript-printer, dan kunnen de volgende tussenoplossingen u helpen bij het afdrukken van uw Illustrator-document.

10. Sla het bestand op als een PDF-bestand (Portable Document Format).

Sla het Illustrator-bestand op als een PDF-bestand door Acrobat PDF te kiezen uit het pop-upmenu in het dialoogvenster Opslaan Als, en open en druk het PDF-bestand dan af vanuit Adobe Reader.

11. Druk af vanuit een andere applicatie.

Druk het Illustrator-bestand af vanuit een andere applicatie (bijvoorbeeld Adobe Photoshop of Adobe InDesign).

NB: Andere toepassingen kunnen ook problemen ondervinden bij het afdrukken naar niet PostScript-printers. Mogelijk moet u het Illustrator-bestand opslaan of exporteren in een andere indeling (bijvoorbeeld TIFF of EPS) of andere applicaties proberen totdat de illustratie wordt afgedrukt zoals verwacht.

12. Druk af op een andere printer.

Druk af op een PostScript-printer of een andere niet-PostScript-printer.

NB: Sommige fabrikanten van niet PostScript-printers (bijvoorbeeld Hewlett-Packard of Epson) bieden PostScript-hardware of -software voor hun printers. Om de beschikbaarheid van PostScript-hardware of -software voor uw printer te bepalen dient u contact op te nemen met de fabrikant.

 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account