Voorinstellingen voor Afbeeldingen overtrekken

Lees meer over de verschillende soorten voorinstellingen die u kunt gebruiken om goede resultaten te krijgen met Afbeeldingen overtrekken.

Artikel geschreven door: Monika Gause

Monika Gause is een freelance communicatieontwerper, technisch schrijver en docent, gevestigd in Hamburg, Duitsland. Vectorafbeeldingen waren een constante factor in een carrière die haar leidde van desktop-publishing naar multimedia, webdesign en, momenteel, schrijven. Ze heeft 3D-animaties gemaakt voor musea, websites voor kleine bedrijven ontworpen en illustraties gemaakt voor talloze kantoorartikelen. Als docent en ACP op de Adobe-forums duikt ze graag in de workflows en problemen van haar klanten en van forumdeelnemers en ontwikkelt ze oplossingen voor hen.

Er zijn verschillende opties beschikbaar om het resultaat van uw overgetrokken afbeeldingen te bepalen. Om u op weg te helpen, kunt u gebruikmaken van voorinstellingen voor verschillende soorten resultaten. U kunt ze toepassen en vervolgens afstemmen op uw wensen. Er is geen algemeen toepasbare optie. U moet altijd uitzoeken wat het beste bij uw type afbeelding past. Selecteer een voorinstelling aan de hand van de naam ervan, op basis van het beoogde resultaat. Pas bijvoorbeeld de voorinstelling Zwart-wit toe op een kleurenfoto om een zwart-witversie van de foto te krijgen. 

Als u de voorinstelling Automatisch inkleuren selecteert (alleen rechtstreeks beschikbaar in het deelvenster Afbeeldingen overtrekken), bepaalt Illustrator de aard van de bronafbeelding en wordt automatisch de beste optie toegepast. Deze optie is gebaseerd op kunstmatige intelligentie. 

Hier volgen enkele voorbeelden van afbeeldingstypen:

Cartoons en strips

Van alle soorten afbeeldingen werken stripfiguren het beste met de functie Afbeeldingen overtrekken.  

 1. Selecteer de bronillustratie en selecteer de voorinstelling Automatisch inkleuren om de illustratie over te trekken. Vaak hoeft u weinig meer aan te passen in het resultaat. 

 2. Als u het resultaat wel verder wilt aanpassen, moet u controleren hoe exact de paden de bron volgen. Houd de knop Bron weergeven ingedrukt om tijdelijk over te schakelen naar de bronafbeelding en de gebieden te zoeken die moeten worden verbeterd. Houd er rekening mee dat het overtrekresultaat altijd iets omlaag en naar rechts wordt verplaatst. Dit kan niet worden gecorrigeerd. 

 3. In het gedeelte Info van het deelvenster Afbeeldingen overtrekken moet u ook controleren hoeveel verschillende kleuren er zijn gemaakt. Kijk of dit overeenkomt met het aantal kleuren in de bronafbeelding.

 4. Open vervolgens het gedeelte Geavanceerd door op de kleine pijl links te klikken. Verplaats de schuifregelaar Paden naar rechts voor een gedetailleerder resultaat. Paden kunnen dan echter ook bobbeliger worden. 

 5. Verplaats de schuifregelaar Hoeken naar rechts om scherpe hoeken te krijgen. Met de schuifregelaar geeft u aan dat u de voorkeur geeft aan hoekpunten, zelfs als de hoeken in het bronbestand niet zo scherp zijn (let op het linkergedeelte aan de binnenkant van het bot). 

  Zodra u de oorspronkelijk ingestelde opties wijzigt, verandert de naam in het menu 'Voorinstellingen' in 'Aangepast'.

 6. Verplaats de schuifregelaar Ruis naar rechts om kleine vormen of stof uit een slechte scan te verwijderen. Met deze schuifregelaar geeft u het minimum aantal aangrenzende, identiek gekleurde pixels op dat als een vorm wordt overgetrokken.

Penseel- of potloodstreken

Penseelstreken zijn lastig om te zetten in vectoren omdat u veel details en vloeiende paden nodig hebt.

 1. Begin met de voorinstelling Zwart-wit. Druk op de knop Bron weergeven om het resultaat te controleren. 

 2. Als u de overtrekillustratie verder wilt aanpassen, gebruikt u de schuifregelaar Drempel om het resultaat donkerder of lichter te maken. Als u de schuifregelaar naar rechts verplaatst, krijgt u lichtere streken, maar dit gaat ten koste van de details in gebieden die al donker zijn. Bij deze afbeelding is het lastig, omdat u zowel de zwarte lijnen als de kleine witte details wilt behouden.

 3. Gebruik de schuifregelaar Ruis om meer kleinere details vast te leggen.

 4. Pas de schuifregelaar Paden aan om een balans te zoeken tussen de vloeiendheid van de paden en de nauwkeurigheid van de overtrekafbeelding. 

 5. Schakel het vakje Wit negeren in, zodat Illustrator alleen zwarte vormen genereert en u hier na uitbreiden direct een penseel van kunt maken.

Voor goede resultaten met dit soort gedetailleerde zwart-witillustraties en om de resultaten af te stemmen met de nieuwe module Afbeeldingen overtrekken, is een goede balans tussen de schuifregelaars Paden en Ruis belangrijk. 

Eénkleurige stencil-illustratie (Che Guevara)

Als u dit soort illustraties automatisch wilt maken, hebt u een geschikte bronfoto nodig en moet de persoon geïsoleerd op de foto staan. Als u geen geschikte bronafbeelding hebt, kunt u de foto beter handmatig omzetten in vectoren.

 1. Begin met de voorinstelling Zwart-wit. Druk op de knop Bron weergeven om het resultaat te controleren. 

 2. Pas de drempel aan om een balans te zoeken tussen donkere en lichte delen. 

 3. Het ook belangrijk dat u de hoeveelheid detail vermindert door de schuifregelaar Ruis aan te passen. Zeker als u het resultaat op een T-shirt wilt laten drukken. 

 4. Pas daarna de schuifregelaar Paden aan om de vloeiendheid van de curven aan te passen. Meestal wilt u vloeiender curven.

 5. U kunt proberen mooiere curven te krijgen door het aantal hoeken te verlagen met de schuifregelaar Hoeken.

 6. Schakel de optie Wit negeren in om alleen zwarte vormen te genereren. 

Waarschijnlijk krijgt u betere resultaten als u de foto handmatig omzet in vectoren of als u veel meer tijd besteedt aan de verlichting in de fotostudio en aan beeldbewerking in Photoshop.

Fotorealistisch

Een kleine foto wordt niet oneindig schaalbaar als u deze automatisch overtrekt. Maar als u de illustratie niet te veel vergroot, merkt u mogelijk niet eens dat het geen foto is. De module Afbeeldingen overtrekken kan honderdduizenden kleuren vastleggen, in tegenstelling tot de oude functie Actief overtrekken, die slechts 256 kleuren kon vastleggen.

 1. Voor een fotorealistische overtrekillustratie begint u met de voorinstelling Veel kleur. In het gedeelte Info ziet u dat de overtrekillustratie duizenden kleuren bevat.

 2. Om het resultaat te verbeteren, probeert u de overgangen tussen kleuren nog vloeiender te maken door het aantal kleuren te verhogen. Verplaats hiervoor de schuifregelaar Kleuren naar rechts. 

 3. Zoals bij bijna elke overtrekillustratie moet u met behulp van de schuifregelaar Paden een balans zoeken tussen detail en vloeiendheid.

 4. De voorinstelling heeft een lage waarde voor Ruis, waardoor veel kleine details behouden blijven. Als u deze waarde verhoogt, kan de afbeelding abstracter worden, dus moet u voorzichtig zijn met deze optie.

Foto met postereffect

Dit popart-achtige effect kan eenvoudig worden bereikt met Afbeeldingen overtrekken.

 1. Begin met de voorinstelling Weinig kleur. De foto wordt met een beperkt aantal kleuren omgezet in vectoren. 

 2. U kunt het aantal kleuren verder verlagen met de schuifregelaar Kleuren. Daarmee bepaalt u eigenlijk het aantal kleuren dat in het resultaat wordt gebruikt. In het gedeelte Info kunt u controleren of het aantal kleuren overeenkomt met uw invoer.

 3. Verlaag vervolgens de nauwkeurigheid van de overtrekillustratie door de schuifregelaar Paden naar links te verplaatsen. 

 4. Verminder ook de hoeveelheid detail door de waarde voor Ruis te verhogen.

 5. Vervolgens komt het leuke gedeelte: verschillende kleuren toepassen op de illustratie. Open hiervoor een staalbibliotheek met de kleuren die u wilt toepassen, bijvoorbeeld door deze te selecteren in het menu Staalbibliotheken in het deelvenster Stalen. De bibliotheek moet zijn geopend. 

 6. Vervolgens kunt u de bibliotheek selecteren in het menu Palet in het deelvenster Afbeeldingen overtrekken. Illustrator wijst de kleuren uit de bibliotheek met behulp van eigen algoritmen toe aan de originele kleuren. U hebt hier geen invloed op.

 7. Als uw bibliotheek een aantal kleurgroepen bevat, kunt u er een selecteren in het menu Kleuren.

 8. Als u kleuren anders wilt toewijzen, moet u de overtrekafbeelding uitbreiden en vervolgens de functie Illustratie opnieuw kleuren gebruiken om andere kleuren te gebruiken.

Verlopen

Verlopen kunnen worden opgesplitst in een groot aantal vormen met een effen kleur, dus in dit geval moet u de opties zo aanpassen dat u één vorm krijgt in plaats van meerdere vormen. Als eerste stap moet u proberen de bronafbeelding in Photoshop zo aan te passen dat de verlopen worden verwijderd.

 1. Begin met de voorinstelling Automatisch inkleuren.

 2. Het doel hierbij is zo veel mogelijk verloopkleuren samen te voegen, omdat dit leidt tot vloeiendere paden en u achteraf minder hoeft te bewerken. Probeer de schuifregelaar Kleuren naar links te verplaatsen om het aantal kleuren te verminderen.

 3. Als u klaar bent met optimaliseren, moet u de overtrekafbeelding uitbreiden en een verloop toepassen op de vormen.

Mechanische tekeningen

Mechanische tekeningen en kleine, overzichtelijke plattegronden kunnen ook automatisch worden overgetrokken. De resultaten hangen vooral af van de kwaliteit van de bronafbeelding. Als de lijndikte erg uiteenloopt, kunt u geen logisch resultaat verwachten.

 1. Begin met de voorinstelling Omtrek.

 2. Deze maakt een heel andere overtrekillustratie dan de andere voorinstellingen door niet met vormen, maar met lijnen over te trekken. U kunt dit controleren door Omtrekken met bronafbeelding te selecteren in het menu Weergave.

 3. Schakel de optie Magnetische lijnen voor curves in om het resultaat verder aan te passen.

 4. Probeer ook of het resultaat verbetert als u de waarde voor Hoeken vergroot.

Resultaten optimaliseren bij lageresolutieafbeeldingen

De menselijke hersenen kunnen details in afbeeldingen interpreteren die er eigenlijk niet zijn. Computers zijn in dat opzicht beperkt. Het minimumformaat dat u nodig hebt voor een redelijk resultaat, hangt af van de aard van de afbeelding. Een cartoontekening werkt beter in kleinere formaten dan letters. 

 1. Begin nogmaals met de voorinstelling Automatisch inkleuren.

 2. Het resultaat heeft veel aanpassing nodig. Begin met de schuifregelaar Ruis en verlaag de waarde. Verhoog vervolgens de nauwkeurigheid van de paden. Verplaats de schuifregelaar niet helemaal naar rechts, omdat paden anders bobbelig worden.

 3. De overtrekillustratie moet nog wat verder worden bewerkt. Dit kan waarschijnlijk alleen handmatig worden gedaan. Ter voorbereiding moet u de methode wijzigen in Overlappend. Hierdoor ontstaan waar mogelijk gestapelde vormen. Als het niet mogelijk is om de vormen te stapelen, overlapt Illustrator in ieder geval de randen ervan. 

  Overlappende vormen, uit elkaar geplaatst na uitbreiding van de overtrekillustratie (links); omtrekweergave (rechts)

  Aangrenzende vormen, uit elkaar geplaatst (links); omtrekweergave (rechts)

Bij deze voorbeeldafbeelding en veel vergelijkbare afbeeldingen zou het waarschijnlijk veel efficiënter zijn en zou u betere resultaten krijgen als u de afbeelding handmatig overtrekt. 

De gegenereerde paden gebruiken en bewerken

Als u de paden wilt bewerken nadat de overtrekillustratie is voltooid, moet u de overtrekillustratie uitbreiden. Klik op de knop Uitbreiden in het regelpaneel of in het deelvenster Eigenschappen. U krijgt bewerkbare paden die u verder kunt bewerken. Het is altijd beter om de opties voor Afbeeldingen overtrekken te optimaliseren dan om de paden achteraf te bewerken. Vooral bij veel meerkleurige illustraties is bewerken bijna onmogelijk. En voor andere soorten afbeeldingen kan dit tijdrovend zijn.

Maak logo's, pictogrammen, schetsen, typografie, handgeschreven letters en andere vectorillustraties met Adobe Illustrator.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online