Inhoud labelen voor XML

XML-labels maken en laden

Voordat u pagina-items een label geeft, moet u labels maken (of laden) om elk inhoudstype of item in het document te identificeren. U kunt labels zelf maken of u kunt labels vanuit een andere bron laden, zoals een InDesign-document, InCopy-document of DTD-bestand. Gebruik een van de volgende methoden om XML-labels te maken of te laden voor het document:

 • Maak een label met de opdracht Nieuw label.

 • Laad labels vanuit een XML-bestand of ander document.

 • Importeer een DTD-bestand.

 • Importeer labels (en de inhoud) met de opdracht XML importeren.

Het deelvenster Labels met een lijst beschikbare labels

Een XML-label maken

 1. Kies Venster > Hulpmiddelen > Labels om het deelvenster Labels te openen.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies Nieuw label in het menu van het deelvenster Labels.

  • Klik op de knop Nieuw label  in het deelvenster Labels.

 3. Typ een naam voor het label. De naam moet voldoen aan XML-standaarden. Als er een spatie of een ongeldig teken in de labelnaam staat, wordt er een waarschuwing weergegeven.
 4. Selecteer een kleur voor het label als u het label hebt gemaakt via het menu van het deelvenster Labels. (Als u het label hebt gemaakt met de knop Nieuw label, kunt u een kleur kiezen door de kleur van het label te wijzigen.)
  Opmerking:

  U kunt dezelfde kleur toewijzen aan verschillende labels. De geselecteerde kleur verschijnt als u het label op een kader toepast en Weergave > Structuur > Gelabelde kaders tonen kiest of als u het label op tekst in een kader toepast en Weergave > Structuur > Labelmarkeringen tonen kiest. (Labelkleuren worden niet weergegeven in geëxporteerde XML-bestanden.)

 5. Klik op OK.

XML-labels laden vanuit een andere bron

U kunt labels laden uit een XML-bestand, een InDesign-document of een InCopy-document.

Opmerking:

InCopy voegt automatisch labels toe aan het deelvenster Labels wanneer u een XML-bestand laadt.

 1. Kies Labels laden in het menu van het deelvenster Labels.
 2. Selecteer het bestand met de labels die u wilt laden naar het deelvenster Labels en klik op Openen.

De naam of de kleur van het label wijzigen

 1. Dubbelklik op een labelnaam in het deelvenster Labels of kies Labelopties in het menu van het deelvenster Labels.
 2. Wijzig de naam of kleur van het label en klik op OK.
Opmerking:

U kunt de naam van vergrendelde labels niet wijzigen. InCopy vergrendelt automatisch labels die zijn opgegeven in een geladen DTD-bestand. Als u de naam van deze labels wilt wijzigen, moet u het DTD-bestand bewerken en opnieuw laden in het document.

Items labelen

Voordat u de inhoud exporteert naar een XML-bestand, moet u de tekst en andere items (zoals kaders en tabellen) die u wilt exporteren een label geven. U moet ook een label geven aan de plaatsaanduidingen die u hebt gemaakt voor geïmporteerde XML-inhoud. Gelabelde items worden weergegeven als elementen in het deelvenster Structuur.

XML-elementen en labels

A. Elementen worden weergegeven in het deelvenster Structuur. B. Labelmarkeringen staan aan weerszijden van tekst waarop labels zijn toegepast. 

Houd rekening met het volgende bij het labelen van pagina-items:

 • Voordat u tekst in tekstkaders kunt labelen, moet u de tekstkaders zelf van een label voorzien.

 • U kunt slechts één label toepassen op een kader.

 • Verbonden tekstkaders hebben één label dat voor alle tekst in de verbinding geldt, inclusief overlopende tekst.

 • Wanneer u tekst in een gelabeld element van labels voorziet (bijvoorbeeld een alinea in een gelabeld artikel), wordt de tekst in het deelvenster Structuur weergegeven als een onderliggend element van een bestaand element.

 • Wanneer u een element binnen een kader labelt met de knop Automatisch labelen, voegt InCopy automatisch labels aan het kader toe in overeenstemming met het label dat is ingesteld in het dialoogvenster Voorinstellingsopties voor labelen.

Tekst in een tekstkader labelen

 1. Kies Weergave > Layoutweergave.
 2. Controleer of het tekstkader waarin de tekst staat, is gelabeld. (Als u tekst in het kader probeert te labelen terwijl het kader niet is gelabeld, wordt het artikel gelabeld met standaardlabels.)
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer tekst in een tekstkader met het gereedschap Tekst  en klik op een label in het deelvenster Labels. Als u alle tekst in het kader selecteert, wordt het label toegepast op het kader en niet op het tekstblok (tenzij u de optie Label toevoegen hebt geselecteerd in het deelvenster Labels.)

  • Selecteer het tekstkader, de tabel, tabelcellen of afbeelding die u wilt labelen en klik op het pictogram Automatisch labelen in het deelvenster Labels als u een standaardlabel wilt toepassen. (Zie Standaardinstellingen opgeven voor Automatisch labelen.)

  • Label automatisch tekst waarop alinea- of tekenstijlen zijn toegepast met de opdracht Stijlen toewijzen aan labels.

Tekst in tabellen labelen

Wanneer u een tabel labelt voor export naar XML, wordt voor elke cel in de tabel een tabelelement en één celelement gemaakt. De celelementen zijn onderliggende elementen van het tabelelement en worden automatisch gemaakt.

 1. Kies Weergave > Layoutweergave.
 2. Klik in de tabel en kies Tabel > Selecteren > Tabel.
 3. Selecteer een label voor de tabel in het deelvenster Labels.

  InCopy maakt voor elke cel in de tabel een celelement (u kunt deze weergeven in het deelvenster Structuur). Welk label wordt toegepast op de tabelcelelementen is afhankelijk van uw voorinstellingsopties voor labelen.

 4. Indien nodig kunt u tabelcellen een ander label geven.

  U kunt bijvoorbeeld de cellen in de eerste rij een ander label geven om ze te identificeren als cellen in de koptekstrij. Om labels toe te passen op cellen, selecteert u de tabelcellen in het document, en vervolgens selecteert u een label. (Als u cellen in de tabel selecteert, worden ook de bijbehorende celelementen in het deelvenster Structuur geselecteerd.)

Opmerking:

U kunt een tabel ook labelen door deze te selecteren en vervolgens te klikken op het pictogram Automatisch labelen in het deelvenster Labels. Het label Tabel (of een ander door u gekozen label) wordt direct op de tabel toegepast, op basis van uw standaardinstellingen van Automatisch labelen.

Inhoud labelen op basis van stijlen

U kunt de alinea-, teken-, tabel- en celstijlen die u aan tekst hebt toegewezen, gebruiken bij het labelen van tekst voor XML. U kunt bijvoorbeeld de alineastijl Body koppelen aan het label Artikeltekst. Vervolgens gebruikt u de opdracht Stijlen toewijzen aan labels om het label Artikeltekst toe te passen op alle alinea's in het document met de alineastijl Body. U kunt meerdere stijlen toewijzen aan hetzelfde label.

Opmerking:

Met de opdracht Stijlen toewijzen aan labels wordt inhoud automatisch gelabeld, inclusief alinea's en tekens die al gelabeld zijn. Als u de bestaande labels wilt behouden, moet u de labels handmatig toepassen.

 1. Kies Stijlen toewijzen aan labels in het menu van het deelvenster Labels of het deelvenster Structuur.
 2. Geef voor elke stijl in het document het label op waaraan u de stijl wilt toewijzen.
  Dialoogvenster Stijlen toewijzen aan labels

 3. Als u de namen van de stijlen en labels met elkaar in overeenstemming wilt brengen, klikt u op Toewijzen op naam. Stijlen die dezelfde naam hebben als labels, worden in het dialoogvenster geselecteerd. De functie Toewijzen op naam is hoofdlettergevoelig. De labels Koptekst1 en koptekst1 worden bijvoorbeeld als verschillende labels behandeld.
 4. Als u stijltoewijzingen wilt gebruiken die zijn ingesteld in een InDesign-bestand, klikt u op Laden en selecteert u het bestand.
 5. Selecteer opties voor Inclusief of schakel deze opties uit:

  Artikelen op stramienpagina's

  Hiermee kunt u stijlen op de stramienpagina toewijzen aan labels.

  Artikelen op plakbord

  Hiermee kunt u stijlen van artikelen op het plakbord toewijzen aan labels. (Schakel deze optie uit als u artikelen op het plakbord niet wilt labelen.)

  Lege artikelen

  Hiermee kunt u stijlen in lege artikelen toewijzen aan labels. (Schakel deze optie uit als u stijlen van lege artikelen niet wilt labelen.)

 6. Klik op OK.

  De nieuwe XML-labels worden in het hele document toegepast op de alinea-, teken-, tabel- en celstijlen die u hebt opgegeven in het dialoogvenster Stijlen toewijzen aan labels.

Label van een pagina-item verwijderen

Verwijder het label van een item als u het label wilt verwijderen, maar de bijbehorende inhoud wilt behouden.

 1. Selecteer het element in het deelvenster Structuur of selecteer het pagina-item in de documentlayout.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Labels element verwijderen in het menu van het deelvenster Structuur.

  • Klik op de knop Verwijderen in het deelvenster Labels.

Een pagina-item opnieuw labelen

Label een item opnieuw als u het bestaande label wilt vervangen (u hoeft het label niet eerst te verwijderen).

 1. Selecteer het tekstgereedschap .
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer de tekst of het tekstkader en klik op een ander label in het deelvenster Labels.

  • Plaats het invoegpunt in een gelabeld tekstkader in een artikelelement (geen onderliggend element). Selecteer Opnieuw labelen boven in het deelvenster Labels en klik op een ander label in het deelvenster Labels.

  • Selecteer het hele tekstblok waarop een label is toegepast, selecteer Opnieuw labelen boven in het deelvenster Labels en klik op een ander label. (Als u Label toevoegen boven in het deelvenster Labels selecteert en u klikt op een ander label, wordt een nieuw onderliggend element weergegeven in het deelvenster Structuur.)

Standaardinstellingen opgeven voor Automatisch labelen

Wanneer u een tekstkader, een tabel, tabelcellen of een afbeelding selecteert en vervolgens klikt op het pictogram Automatisch labelen in het deelvenster Labels, wordt in InDesign een standaardlabel toegepast op het geselecteerde item. U kunt deze standaardlabels opgeven in het dialoogvenster Voorinstellingsopties voor labelen.

Wanneer u een tekstkader, een tabel, tabelcellen of een afbeelding selecteert en vervolgens klikt op het pictogram Automatisch labelen in het deelvenster Labels, wordt in InCopy een standaardlabel toegepast op het geselecteerde item. U kunt deze standaardlabels opgeven in het dialoogvenster Voorinstellingsopties voor labelen.

Opmerking:

InCopy past een standaardlabel toe wanneer u een element maakt waarvoor een nog niet bestaand bovenliggend element wordt vereist. Als u bijvoorbeeld tekst binnen een tekstkader labelt en het kader zelf heeft geen label, dan wordt in InCopy een label toegewezen aan het kader op basis van de instellingen van Voorinstellingsopties voor labelen. Door het toepassen van standaardlabels in InCopy blijft de juiste XML-structuur gemakkelijker behouden.

 1. Kies Voorinstellingsopties voor labelen in het menu van het deelvenster Labels.
 2. Kies een standaardlabel voor tekstkaders, tabellen, tabelcellen en afbeeldingen.
  Opmerking:

  Als het gewenste label niet wordt vermeld, kunt u Nieuw label kiezen in het menu en een label maken.

XML-labels toewijzen aan stijlen

XML-labels zijn niet meer dan beschrijvingen voor gegevens; ze bevatten geen opmaakinstructies. Dit betekent dat u de XML-inhoud zelf moet opmaken nadat u de inhoud hebt geïmporteerd en ingedeeld. Eén methode hiervoor bestaat uit het toewijzen van XML-labels aan alinea-, teken- of celstijlen. U kunt bijvoorbeeld het label Naamregel toewijzen aan de tekenstijl Auteur, zodat alle geïmporteerde en geplaatste XML-inhoud met het label Naamregel automatisch de tekenstijl Auteur krijgt toegewezen. Door labels toe te wijzen aan stijlen, kunt u snel en gemakkelijk de geïmporteerde XML-inhoud opmaken.

U hoeft niet elk label toe te wijzen aan een alinea- of tekenstijl. Sommige elementen worden niet ingedeeld en andere elementen kunnen gemakkelijker individueel worden opgemaakt. Bovendien nemen onderliggende elementen de alinea- en tekenstijl over van het bovenliggende element. Dit kan leiden tot verwarring, tenzij u de onderliggende en bovenliggende elementen zorgvuldig afzonderlijk toewijst.

Opmerking:

Met de opdracht Labels toewijzen aan stijlen worden stijlen in het hele document opnieuw toegewezen, soms met ongewenste resultaten. Wanneer u een label toewijst aan een stijl, kan tekst die eerder is toegewezen aan een bepaalde stijl een andere toewijzing krijgen, afhankelijk van het XML-label. Als u al enige tekst hebt opgemaakt, wilt u de stijlen mogelijk handmatig toepassen, om te voorkomen dat uw alinea- en tekenstijlen worden overschreven.

 1. Kies Labels toewijzen aan stijlen in het menu van het deelvenster Labels of het deelvenster Structuur.
  Voor elk label in het dialoogvenster Labels toewijzen aan stijlen wordt een menu met stijlen weergegeven.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u stijlen, labels en toewijzingsdefinities uit een ander document wilt importeren, klikt u op Laden, kiest u een document en klikt u op Openen.

  • Als u labels afzonderlijk wilt toewijzen aan stijlen, klikt u in de kolom Stijl naast een label en kiest u een alinea- of tekenstijl in het menu dat wordt weergegeven. (Het alineasymbool geeft alineastijlen in het menu aan. Een 'A' verwijst naar tekenstijlen.) Herhaal deze bewerking voor elk label dat u wilt toewijzen.

  • Als u automatisch labels wilt toewijzen aan stijlen met dezelfde baan, klikt u op Toewijzen op naam. Stijlen die dezelfde naam als labels hebben, worden geselecteerd in de kolom Stijl. Voor een overeenkomst moeten een label en stijl niet alleen dezelfde naam hebben, maar ze moeten ook hetzelfde worden geschreven, met identieke hoofdletters en kleine letters. Zo vormen H1 en h1 bijvoorbeeld geen overeenkomst. (Als dezelfde stijlnaam voorkomt in twee verschillende stijlgroepen, kan de optie Toewijzen op naam niet worden gebruikt en wordt u gevraagd de naam van een van de stijlen te wijzigen.)

 3. Klik op OK.

Gelabelde kaders of labelmarkeringen tonen of verbergen

In de drukproef- en artikelweergave geven labelmarkeringen aan waar items op een pagina zijn gelabeld. In de layoutweergave geven Gelabelde kaders aan waar items zoals tabellen en afbeeldingen zijn gelabeld. De kleur van het label bepaalt de kleur van de markering of het kader.

In dit voorbeeld zijn alle pagina-items gelabeld behalve de subkop onder de titel.

 1. Ga als volgt te werk:
  • Als u gelabelde kaders in kleur wilt tonen, kiest u Weergave > Structuur > Gelabelde kaders tonen.

  • Als u de kleurcodering van gelabelde kaders wilt verbergen, kiest u Weergave > Structuur > Gelabelde kaders verbergen.

  • Als u gelabelde tekst tussen gekleurde haken wilt tonen, kiest u Weergave > Structuur > Labelmarkeringen tonen.

  • Als u de gekleurde haken aan weerszijden van gelabelde tekst wilt verbergen, kiest u Weergave > Structuur > Labelmarkeringen verbergen.

Labels of elementen verwijderen

 • Als u een label wilt verwijderen uit het deelvenster Labels, sleept u het label naar het pictogram Label verwijderen  onderaan in het deelvenster. Als het label op inhoud is toegepast, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven. Selecteer een ander label ter vervanging van het verwijderde label en klik op OK.
 • Als u alle ongebruikte labels wilt verwijderen, kiest u Alle ongebruikte labels selecteren in het menu van het deelvenster Labels en klikt u op het pictogram Label verwijderen onder aan het deelvenster.
 • Als u een element wilt verwijderen uit het deelvenster Structuur, selecteert u het element en klikt u op het pictogram Verwijderen in het deelvenster Structuur of kiest u Verwijderen in het menu van het deelvenster Structuur. Als het element inhoud bevat, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven. Klik op Label verwijderen om de inhoud in het document te behouden. Klik op Verwijderen om het element en de inhoud te verwijderen.
Opmerking:

Labels die met een geïmporteerd DTD-bestand zijn geladen, kunnen alleen worden verwijderd als het DTD-bestand wordt verwijderd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account