Tekstwijzigingen

Nieuwe tool Pipet

Met de tool Pipet kunt u de opmaak van geselecteerde tekst kopiëren en die opmaak op andere tekst toepassen. Bepaal in het dialoogvenster Opties Pipet welke kenmerken u wilt toepassen. Zie Tekstkenmerken kopiëren (Pipet).

Alinea's die zich uitstrekken over meerdere kolommen

In InCopy CS5 kunt u een alinea maken die zich uitstrekt over meerdere kolommen. U kunt een alinea ook splitsen in meerdere kolommen binnen hetzelfde tekstkader. Zie Alinea's maken die zich uitstrekken over meerdere kolommen of die kolommen splitsen.

Bijschriftvariabelen

In InDesign CS5 kunt u op verschillende manieren bijschriften genereren op basis van de metagegevens van een afbeelding. Actieve bijschriften maken gebruik van de nieuwe tekstvariabele Metagegevensbijschrift. U kunt tekstvariabelen voor bijschriften maken of bewerken voor gebruik in InDesign. Zie Variabelen van bijschriften definiëren.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account