Wijzigingen bijhouden en evalueren

Wijzigingen bijhouden

Een waardevolle functie is de mogelijkheid om de wijzigingen die door elke contribuant in een artikel zijn aangebracht, bij te houden tijdens het schrijf- en redactieproces. Wanneer iemand tekst toevoegt, verwijdert of verplaatst binnen een bestaand artikel, wordt deze wijziging gemarkeerd in de artikeleditor in InDesign of in de drukproef- en artikelweergave in InCopy. U kunt deze wijzigingen accepteren of negeren.

Gebruik het deelvenster Wijzigingen bijhouden in InDesign of de werkbalk Wijzigingen bijhouden in InCopy om Wijzigingen bijhouden in of uit te schakelen en om wijzigingen van contribuanten weer te geven, te verbergen, te accepteren of te negeren.

Change tracking shown in Story Editor (InDesign)

A. Change bars B. Added text C. Deleted text D. Moved text (from) E. Moved text (to) 

Wijzigingen bijhouden inschakelen

 1. Kies Venster > Redactie > Wijzigingen bijhouden om het deelvenster Wijzigingen bijhouden te openen (InDesign) of kies Venster > Wijzigingen bijhouden om de werkbalk Wijzigingen bijhouden te openen (InCopy).

 2. Plaats het invoegpunt in tekst en voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het pictogram Wijzigingen bijhouden in huidig artikel inschakelen  als u alleen de wijzigingen in het huidige artikel wilt bijhouden.

  • (InDesign) Kies Wijzigingen bijhouden in alle artikelen inschakelen in het menu van het deelvenster Wijzigingen bijhouden als u alle wijzigingen in alle artikelen wilt bijhouden.

  • (InCopy) Als u het bijhouden van wijzigingen in alle geopende artikelen in een document met meerdere artikelen wilt inschakelen, kiest u Wijzigingen > Bijhouden in alle artikelen inschakelen.

 3. Voeg naar behoefte tekst toe aan het artikel of verwijder of verplaats tekst.

Opmerking:

Als Wijzigingen bijhouden is ingeschakeld, staat aan het rechteruiteinde van de artikelbalk in de drukproef- en artikelweergave het pictogram Wijzigingen bijhouden .

De weergave van Wijzigingen bijhouden

Als Wijzigingen bijhouden is ingeschakeld, wordt elke wijziging standaard als volgt gemarkeerd in de artikeleditor (InDesign) of in de drukproef- en artikelweergave (InCopy):

Opmerking:

In het gedeelte Wijzigingen bijhouden van het dialoogvenster Voorkeuren kunt u een kleur kiezen waarmee uw wijzigingen worden aangegeven. U kunt hier ook selecteren welke wijzigingen (tekst toevoegen, verwijderen of verplaatsen) u wilt bijhouden en hoe de bijgehouden wijzigingen worden weergegeven.

Toegevoegde tekst

Gemarkeerd.

Verwijderde tekst

Gemarkeerd en doorgehaald.

Verplaatste tekst (knippen-en-plakken)

Gemarkeerd en doorgehaald op de oorspronkelijke positie gemarkeerd en omkaderd in de nieuwe positie.

Opmerking:

Als u tekst knipt in het ene document en deze in een ander document plakt, wordt deze tekst als verwijderde tekst weergegeven op de oorspronkelijke positie en als toegevoegde tekst op de nieuwe positie.

Gekopieerde tekst

Gemarkeerd op de nieuwe positie. De oorspronkelijke tekst is ongewijzigd.

Wijzigingsbalken

Een wijzigingsbalk is een verticale streep die wordt weergegeven aan de linkerkant van een regel tekst die is gewijzigd. U kunt kiezen of u wijzigingsbalken wilt tonen of verbergen terwijl u werkt. U kunt ook opgeven welke kleur u wilt gebruiken voor de wijzigingsbalken.

Wijzigingen tonen of verbergen

Als wijzigingen verborgen zijn, wordt de tekst net zo weergegeven als wanneer de functie voor het bijhouden van wijzigingen zou zijn uitgeschakeld. Toegevoegde tekst is hierbij zichtbaar, verwijderde tekst is niet zichtbaar en verplaatste of geplakte tekst wordt weergegeven op de plek waar deze is ingevoegd.

(InDesign) Wanneer Wijzigingen bijhouden is ingeschakeld, worden alle wijzigingen bijgehouden, ongeacht of u in de artikeleditor of in de documentlayout werkt. U kunt wijzigingen alleen weergeven in de artikeleditor, niet in de layout.

(InCopy) Als het bijhouden van wijzigingen is ingeschakeld, worden wijzigingen bijgehouden ongeacht of u werkt in de drukproef-, artikel- of layoutweergave. Wijzigingen kunt u alleen bekijken in de drukproef- en artikelweergave, niet in de layoutweergave.

 1. Klik in het deelvenster Wijzigingen bijhouden (InDesign) of op de werkbalk Wijzigingen bijhouden (InCopy) op de knop Wijzigingen tonen/verbergen .

Wijzigingen bijhouden uitschakelen

 1. Plaats het invoegpunt in tekst en voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het pictogram Wijzigingen bijhouden in huidig artikel uitschakelen  om het alleen bijhouden van wijzigingen in het huidige artikel uit te schakelen.

  • (InDesign) Kies Wijzigingen bijhouden in alle artikelen uitschakelen in het menu van het deelvenster Wijzigingen bijhouden om het bijhouden van wijzigingen uit te schakelen voor alle artikelen.

  • (InCopy) Als u het bijhouden van wijzigingen in alle geopende artikelen in een document met meerdere artikelen wilt uitschakelen, kiest u Wijzigingen > Bijhouden in alle artikelen uitschakelen.

Opmerking:

Als u het bijhouden van wijzigingen uitschakelt, worden geen verdere wijzigingen bijgehouden. Dit heeft geen invloed op eerder bijgehouden wijzigingen.

Wijzigingsinformatie weergeven in het deelvenster Wijzigingen bijhouden

 1. Kies Venster > Wijzigingen bijhouden.

 2. Plaats de invoegpositie (klik) in een wijziging. In het deelvenster Wijzigingen bijhouden worden de datum, de tijd en andere informatie over de wijziging weergegeven.

Wijzigingen accepteren en negeren

Als u of iemand anders wijzigingen heeft aangebracht in een artikel, kunt u met de functie voor het bijhouden van wijzigingen alle wijzigingen evalueren en beslissen of u deze al dan niet wilt opnemen in het artikel. U kunt afzonderlijke wijzigingen, alleen delen van een bijgehouden wijziging of alle wijzigingen tegelijk accepteren of negeren.

Als u een wijziging accepteert, wordt de wijziging een normaal onderdeel van de tekst en wordt de tekst niet langer gemarkeerd als een wijziging. Als u een wijziging negeert, wordt de tekst van vóór de wijziging hersteld.

 1. Plaats het invoegpunt aan het begin van het artikel in de artikeleditor (InDesign) of in de drukproef- of artikelweergave (InCopy).

 2. Klik op de knop Volgende wijziging  in het deelvenster Wijzigingen bijhouden (InDesign) of op de werkbalk Wijzigingen bijhouden (InCopy).

 3. Ga als volgt te werk:

  • U kunt de gemarkeerde wijziging accepteren en deze opnemen in de tekststroom door op de knop Wijziging accepteren  te klikken.
  • U kunt de wijziging negeren en de oorspronkelijke tekst herstellen door op de knop Wijziging negeren te klikken.
  Opmerking:

  Als u de gemarkeerde wijziging wilt accepteren of afwijzen en naar de volgende wijziging wilt gaan, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klikt u op de knop Wijziging accepteren of Wijziging negeren.

  • Als u terug wilt gaan naar de vorige wijziging of een wijziging wilt overslaan en naar de volgende wijziging wilt gaan, klikt u op de knop Vorige wijziging  of Volgende wijziging .

  • Klik op de knop Alle wijzigingen in artikel accepteren  of op de knop Alle wijzigingen in artikel negeren om alle wijzigingen te accepteren of te negeren zonder ze te bekijken.

  • Als u alle wijzigingen in het artikel of in het document wilt accepteren of negeren of als u alle wijzigingen van een bepaalde gebruiker wilt accepteren of negeren, kiest u de desbetreffende optie in het menu van het deelvenster Wijzigingen bijhouden (InDesign) of in het menu Wijzigingen (InCopy).

Opmerking:

Als u van mening verandert over het accepteren of negeren van een wijziging, kunt u de wijziging ongedaan maken door Bewerken > Ongedaan maken te kiezen of op Ctrl+Z (Windows) of Command+Z (Mac OS) te drukken.

De optie Alle wijzigingen accepteren of Alle wijzigingen negeren is ook van toepassing op verborgen voorwaardelijke tekst.

Voorkeuren instellen voor Wijzigingen bijhouden

Via voorkeursinstellingen kunt u tal van opties voor het bijhouden van wijzigingen bepalen. U kunt een kleur kiezen waarmee u uw wijzigingen kunt herkennen en u kunt instellen welke wijzigingen u wilt bijhouden: het toevoegen, verwijderen of verplaatsen van tekst. Daarnaast kunt u de vormgeving instellen voor elk type bijgehouden wijziging en wijzigingen laten markeren door middel van gekleurde wijzigingsbalken in de marges.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Wijzigingen bijhouden (Windows) of InCopy > Voorkeuren > Wijzigingen bijhouden (Mac OS).

 2. Selecteer elk type wijziging dat u wilt bijhouden.

 3. Geef voor elk type wijziging de tekstkleur, achtergrondkleur en markeringswijze op.

 4. Selecteer Duplicatie van door gebruiker ingestelde kleuren voorkomen om verschillende kleuren toe te wijzen aan alle gebruikers.

 5. Als u wijzigingsbalken wilt tonen, selecteert u de optie Wijzigingsbalken. Kies een kleur in het menu Kleur wijzigingsbalk en geef op of u wijzigingsbalken wilt weergeven in de linker- of rechtermarge.

 6. Selecteer Spellingcontrole inclusief verwijderde tekst als u een spellingcontrole wilt uitvoeren voor tekst die is gemarkeerd voor verwijderen.

 7. Klik op OK.

De gebruikersnaam en ‑kleur wijzigen

 1. Sluit alle geopende artikelen.
 2. Kies Bestand > Gebruiker.
 3. Geef de gebruikersnaam en ‑kleur op voor wijzigingen bijhouden en notities en klik op OK.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account