Redactionele notities gebruiken

Over redactionele notities

Redactionele notities zijn korte opmerkingen of aantekeningen voor uzelf of andere auteurs. In de drukproef- en artikelweergave worden alle notities inline weergegeven (binnen de tekst) en wordt de inhoud van de notitie weergegeven tussen pictogrammen voor notities . In de layoutweergave wordt elke notitie aangeduid door middel van een notitieankerpunt . De inhoud van de notitie wordt weergegeven in het deelvenster Notities en u kunt voor iedere gebruiker een aparte kleurcode instellen.

Pictogrammen voor notities in de drukproefweergave (links) en notitieankerpunt in de layoutweergave (rechts)

Overzicht van het deelvenster Notities

Het deelvenster Notities bevat de naam van de auteur van de notitie, de datum en het tijdstip waarop de notitie het laatst is gewijzigd, het label van het artikel, het paginanummer, welke notitie van het totale aantal notities, het aantal tekens en woorden, en de inhoud van de notitie.

Deelvenster Notities

A. Gebruikerskleur B. Notities tonen/verbergen C. Naar notitieankerpunt D. Naar vorige notitie E. Naar volgende notitie F. Nieuwe notitie G. Notitie verwijderen 

Opmerking:

De inhoud van het deelvenster Notities ziet er altijd hetzelfde uit, ongeacht de weergave die u gebruikt.

Het deelvenster Notities openen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Venster > Notities.

  • Kies in de layoutweergave Notities > Nieuwe notitie.

Notitiemodus gebruiken

De Notitiemodus is een handige manier om notities toe te voegen, te splitsen of te verwijderen, afhankelijk van waar de invoegpositie zich bevindt of van de geselecteerde tekst.

 1. Ga als volgt te werk:
  • Maak een nieuwe notitie door de invoegpositie in de tekst te plaatsen.

  • Zet tekst om in een notitie door de tekst te selecteren.

  • Splits een notitie door de invoegpositie binnen de notitie te plaatsen.

  • Zet de notitie om in tekst door de pictogrammen voor de notitie te selecteren (in de drukproef- of artikelweergave).

  • Plaats de invoegpositie aan het begin of einde van de notitie als u de invoegpositie buiten een notitie wilt plaatsen.

 2. Kies Notities > Notitiemodus.

Een notitie toevoegen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik met de tool Tekst  op de plaats waar u de notitie wilt invoegen en kies Notities > Nieuwe notitie.

  • Klik met de tool Notitie  op het punt waar u de notitie wilt invoegen.

  Als u een notitie toevoegt in de layoutweergave, wordt (indien nodig) het deelvenster Notities geopend.

 2. Typ in de drukproef- of artikelweergave uw notitie tussen de pictogrammen voor notities. Typ in de layoutweergave uw notitie in het deelvenster Notities.

U kunt zoveel notities toevoegen als u wilt op elke gewenste positie. U kunt echter geen notitie maken binnen een andere notitie.

U kunt ook een notitie toevoegen met de Notitiemodus.

Tekst omzetten in een notitie

 1. Selecteer de tekst die u in een nieuwe notitie wilt opnemen.
 2. Kies Notities > Omzetten in notitie.

Er wordt een nieuwe notitie gemaakt. De geselecteerde tekst wordt verwijderd uit de hoofdtekst van het artikel en in de nieuwe notitie geplakt. Het notitieankerpunt of het pictogram bevindt zich op de plek waar de geselecteerde tekst is verwijderd.

Als u notities toevoegt aan een gekoppeld InCopy-artikel, worden deze tevens weergegeven in het artikel in InDesign en kunnen zij worden bewerkt in InDesign.

U kunt ook tekst naar een notitie omzetten met de Notitiemodus.

Opmerking:

U kunt sneltoetsen toewijzen om een woord, regel, alinea of artikel om te zetten in een notitie. Kies Bewerken > Sneltoetsen en kies vervolgens Menu Notities in het menu Productgebied. Wijs een sneltoets aan de opdracht toe en klik op OK.

Notities naar tekst omzetten

 1. Open het deelvenster Notities.
 2. Selecteer in het deelvenster Notities de tekst die u wilt toevoegen aan de tekst in het document. In de drukproefweergave kunt u de tekst ook selecteren in de inline-notitie.
 3. Kies Notities > Omzetten in tekst.

U kunt notities ook naar tekst omzetten met de Notitiemodus.

Opmerking:

Als u slechts een gedeelte van de inhoud van de notitie selecteert bij het omzetten van de inhoud naar tekst, wordt de oorspronkelijke notitie opgesplitst in twee afzonderlijke notities en wordt het gedeelte van de inhoud van de notitie dat naar tekst is omgezet, weergegeven tussen de twee nieuwe notities.

Navigeren tussen notities

Bij het navigeren door notities wordt de actieve tekstinvoegpositie verplaatst van het huidige notitieankerpunt naar het ankerpunt van de volgende of vorige notitie. Wanneer u tussen notities in de layoutweergave navigeert, kunt u met de knop Naar notitieankerpunt  het notitieankerpunt weergeven dat is gekoppeld aan de notitie die in het deelvenster Notities wordt weergegeven.

 1. Klik op een willekeurige positie binnen de inhoud van een artikel.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Notities > Vorige notitie of Notities > Volgende notitie.

  • Selecteer Vorige notitie of Volgende notitie in het menu van het deelvenster Notities.

  • Klik op de knop Naar vorige notitie  of op de knop Naar volgende notitie  in het deelvenster Notities.

Opmerking:

In de drukproef- en artikelweergave kunt u de opdracht Zoeken/Wijzigen gebruiken om een notitie te zoeken. In het gedeelte Notities van het dialoogvenster Voorkeuren staat een instelling waarmee notities kunnen worden opgenomen in zoekacties met Zoeken/Wijzigen.

Een notitie splitsen

 1. Ga naar het deelvenster Notities of de notitie zelf en plaats de invoegpositie op de plek waar u de notitie wilt splitsen.

  U kunt een notitie niet splitsen als de invoegpositie aan het begin of einde van de notitie staat of als de notitie leeg is.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Notities > Notitie splitsen.

  • Kies Notitie splitsen in het menu van het deelvenster Notities. De tekstinvoegpositie wordt tussen de twee gesplitste notities geplaatst.

U kunt een notitie ook splitsen in de Notitiemodus.

Notities uitvouwen of samenvouwen

Als de inhoud van de notitie wordt uitgevouwen, wordt deze weergegeven tussen de boekensteunpictogrammen. Terwijl u de inhoud van de notitie invoert, worden de pictogrammen uit elkaar verplaatst om ruimte te maken voor de tekst. U kunt de boekensteunpictogrammen samenvouwen om de inhoud van de notitie te verbergen.

 1. Selecteer de tool Tekst  en klik vervolgens op het boekensteunpictogram aan het begin van de notitie  of op het boekensteunpictogram aan het einde van de notitie  .
 2. Als de invoegpositie zich in een notitiecontainer bevindt, kiest u Notities > Notitie samenvouwen.

Als u alle notities in het actieve artikel wilt uit- of samenvouwen, kiest u Notities > Notities in artikel uitvouwen/samenvouwen.

Een notitie selecteren en openen in de layoutweergave

Een notitieankerpunt  geeft de positie van een notitie in de layoutweergave aan. In het deelvenster Notities wordt de inhoud van de notitie weergegeven, plus specifieke informatie over de notitie.

 1. Selecteer de tool Tekst  of de tool Notitie  .
 2. Plaats de aanwijzer op het notitieankerpunt totdat de aanwijzer een wijzend handje wordt.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op het notitieankerpunt.

  • Kies Notities > Vorige notitie of Notities > Volgende notitie.

Een notitie bewerken

 • Selecteer in de drukproef- of artikelweergave de tool Tekst , klik tussen de pictogrammen van de notitie die u wilt bewerken en breng uw wijzigingen aan.
 • Selecteer in de layoutweergave de tool Tekst , klik op het notitieankerpunt om de notitie te openen in het deelvenster Notities en breng uw wijzigingen aan.

Spellingcontrole uitvoeren of tekst zoeken/wijzigen in notities

 1. Selecteer het tabblad voor de drukproef- of artikelweergave.
 2. Vouw de notities uit waarin u de spelling wilt controleren of waarin u wilt zoeken. Kies Notities > Notities in artikel uitvouwen/samenvouwen om alle notities uit te vouwen.
 3. Kies Bewerken > Spelling > Spellingcontrole of Bewerken > Zoeken/Wijzigen.
Opmerking:

Als u bij het controleren van de spelling of het opzoeken van tekst de optie Alles wijzigen kiest, wordt tekst in samengevouwen notities in de drukproef- of artikelweergave genegeerd maar worden alle instanties van de tekst in de layoutweergave vervangen.

Notities verplaatsen of dupliceren

U kunt notities verplaatsen en dupliceren.

Notities verplaatsen of dupliceren in de drukproef- en artikelweergave

 1. Houd Shift en Alt ingedrukt en klik (Windows) of houd Shift en Option ingedrukt en klik (Mac OS) op het pictogram aan het begin of einde van de notitie om de notitie te selecteren.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Verplaats de notitie door deze te slepen.

  • Dupliceer de geselecteerde notitie door op Shift te drukken en te slepen.

Een notitieankerpunt dupliceren in de layoutweergave

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Sleep over het notitieankerpunt met de tool Tekst  om het notitieankerpunt te markeren en kies vervolgens Bewerken > Kopiëren. Plak het notitieankerpunt op een andere positie.

  • Houd Shift ingedrukt en gebruik de tool Notitie of Tekst om het ankerpunt naar de gewenste positie in de tekst te slepen.

Notities verwijderen

 • U kunt een enkele notitie verwijderen door Shift en Alt ingedrukt te houden en te klikken (Windows) of Shift en Option ingedrukt te houden en te klikken (Mac OS) op het pictogram aan het begin of einde van de notitie om de notitie te selecteren en vervolgens Notities > Notitie verwijderen te kiezen.
 • Als u alle notities uit het actieve artikel wilt verwijderen, kiest u Notities > Notities uit artikel verwijderen.
 • Als u alle notities uit een document wilt verwijderen, kiest u Notities > Alle notities verwijderen.

Notities afdrukken en exporteren

Als u een InCopy-document afdrukt, kunt u tevens alle notities afdrukken die in het document zijn opgenomen. U kunt bovendien notities vanuit InCopy exporteren als PDF-annotaties. Notities in tabellen worden echter niet als PDF-annotaties geëxporteerd.

Voorkeuren voor notities opgeven

Via voorkeursinstellingen kunt u de kleur voor inline-notitieankerpunten, ‑pictogrammen en ‑achtergronden instellen in de drukproef- en artikelweergave. U kunt notitie-informatie ook weergeven als knopinfo en kiezen of u de inhoud van notities wilt opnemen bij gebruik van de functie Zoeken/Wijzigen en bij spellingcontrole in de drukproef- en artikelweergave.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Notities (Windows) of InCopy > Voorkeuren > Notities (Mac OS).
 2. Selecteer een kleur voor notitieankerpunten en notitiepictogrammen in het menu Notitiekleur. Selecteer [Kleur gebruiker] om de kleur te gebruiken die is opgegeven in het dialoogvenster Gebruiker. Dit is vooral handig als meerdere gebruikers aan het bestand werken.
 3. Selecteer Knopinfo notities tonen om notitie-informatie en de gehele of gedeeltelijke inhoud van de notitie weer te geven als knopinfo als de muisaanwijzer op een notitieankerpunt wordt geplaatst in de layoutweergave of op een boekensteunpictogram in de drukproef- of artikelweergave.
 4. Geef op of u de inhoud van inline-notities wilt meenemen bij het gebruik van de opdrachten Zoeken/Wijzigen en Spellingcontrole (uitsluitend in de drukproef- en artikelweergave).
  Opmerking:

  In de layoutweergave kunt u de opdrachten Zoeken/Wijzigen en Spellingcontrole niet gebruiken om de inhoud van notities te doorzoeken, ongeacht de instellingen in het dialoogvenster Voorkeuren. Met de opdracht Alles wijzigen kan de inhoud van notities wel worden bewerkt.

 5. Selecteer [Geen] of [Notitiekleur] (de kleur die u hebt gekozen in stap 2) om de achtergrondkleur van een inline-notitie te gebruiken.
 6. Klik op OK.

Kies Weergave > Notities tonen of Notities verbergen om notities weer te geven of te verbergen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account