Overzicht van nieuwe functies

2017-versie van InCopy

De 2017-versie van InCopy CC (November 2016) bevat oplossingen voor de meest dringende behoeften van ontwerpers en zorgt ervoor dat dagelijkse workflows probleemloos kunnen worden uitgevoerd dankzij snellere apps, ongeëvenaarde stabiliteit en tijdbesparende functies.

Voor een overzicht van de functies die in eerdere versies van InCopy CC zijn geïntroduceerd raadpleegt u Overzicht van nieuwe functies | InCopy CC 2015.

Voetnoten die zich uitstrekken over meerdere kolommen

Wanneer u werkt met een tekstkader met meerdere kolommen, hebt u nu de mogelijkheid om een voetnoot in te voegen die zich uitstrekt over meerdere kolommen. Selecteer de optie Voetnoten uitstrekken over meerdere kolommen in Opties voetnoten document om deze functie in te schakelen. Op basis van de selectie zorgt u er met deze optie voor dat alle voetnoten in het document zich uitstrekken over de kolommen of weer overgaan op hun oorspronkelijke gedrag.

De optie voor het uitstrekken van voetnoten over meerdere kolommen is standaard ingeschakeld voor nieuwe documenten die worden gemaakt in InCopy CC 2017. De optie is echter standaard uitgeschakeld voor documenten die zijn gemaakt in een eerdere versie.

Zie Voetnoten voor meer informatie.

OpenType-verbeteringen

In deze versie van InCopy zijn OpenType-eigenschappen nu beter vindbaar. Wanneer u tekst of een tekstkader selecteert, kunt u op een badge klikken. De OpenType-eigenschappen die van toepassing zijn op de geselecteerde tekst, worden dan contextueel weergegeven. Daarnaast kunt u nu een voorvertoning weergeven van hoe een bepaalde OpenType-eigenschap eruitziet. Als de selectie gemengde lettertypen bevat, worden de OpenType-eigenschappen voor alle lettertypen weergegeven.

Contextmenu voor tekstkaderselectie

Pas OpenType-eigenschappen toe op meer dan één teken. Wanneer u nu een tekstkader of tekst in een kader selecteert, worden de OpenType-eigenschappen die gelden voor de geselecteerde tekst vastgesteld en hebt u de optie om deze toe te passen.

Zie voor meer informatie Lettertypen gebruiken.

Contextondersteuning voor rangtelwoorden en ligaturen

De ondersteuning voor het contextmenu die eerder beschikbaar was voor alternatieven en breuken, omvat nu ook rangtelwoorden en ligaturen (alternatieve/standaard). Wanneer u nu dus 1e, 2e, 3e enz. selecteert, stelt InCopy automatisch voor om de eigenschap Rangtelwoord hierop toe te passen. De rangtelwoorden zijn voorlopig beperkt tot de Engelse rangtelwoorden.

En als u 'st' van het woord Start selecteert en er bestaat een alternatieve ligatuur voor de tekens, dan stelt InCopy voor dat u deze eigenschap toepast. Dit geldt ook voor standaardligaturen.

Zie voor meer informatie Lettertypen gebruiken en Tekens opmaken.

Stilistische sets

OpenType-lettertypen bevatten doorgaans een aantal stilistische sets. In InCopy worden deze stilistische sets weergegeven als Set 1, 2 enzovoort. Het is lastig om aan de hand van de naam vast te stellen om welk type stilistische set het gaat. Met deze functie wordt de naam van de stilistische set die is geleverd door de ontwikkelaar van het lettertype gebruikt en op verschillende plaatsen in InCopy weergegeven wanneer naar de set wordt verwezen.

Zie voor meer informatie Lettertypen gebruiken.

Als in vorige versies van InCopy uw document veel hyperlinks bevatte die met het deelvenster Hyperlinks waren gekoppeld, duurde het laden van dit deelvenster lang. In deze versie wordt het deelvenster Hyperlinks veel sneller geladen en biedt het veel betere prestaties dan in vorige versies.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account