Kan de pagina-opties niet aanpassen tijdens afdrukken als PostScript-bestand | macOS

Probleem

Tijdens het afdrukken van een InDesign-document als PostScript-bestand zijn de opties om de pagina aan te passen uitgeschakeld.

Opties om de pagina aan te passen zijn uitgeschakeld

Oplossing

Dit probleem treedt op als u Apparaatonafhankelijk als de PPD hebt geselecteerd. Selecteer Adobe PDF in de PPD-lijst om dit probleem op te lossen.

Als Adobe PDF niet onder PPD wordt weergegeven, volgt u de onderstaande stappen om Adobe PDF als optie aan de PPD-lijst toe te voegen. Het Acrobat 9 PPD-bestand ondersteunt aangepaste paginaformaten, die vaak nodig zijn wanneer u deze workflow gebruikt met de functie Boekjes afdrukken in InDesign.

  1. Sluit InDesign af.

  2. Ga naar /Programma's/Adobe InDesign CC 2018/Presets/.

  3. Maak een map met de naam PPDs

    De mapnaam is hoofdlettergevoelig.

  4. Download de PPD via de onderstaande koppeling.

    Downloaden

  5. Extraheer ADPDF9.PPD uit het gedownloade zipbestand en plaats het in de map PPDs die u in stap 3 hebt gemaakt.  

  6. Start InDesign en selecteer Adobe PDF in de PPD-lijst.

De opties om pagina's aan te passen zijn nu ingeschakeld.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?