Fout bij het uitvoeren van Provisioning Toolkit vanuit Windows Powershell

Probleem

Als u de Provisioning Toolkit uitvoert vanuit Windows PowerShell om een licentie te verlenen voor Adobe-toepassingen, mislukt het proces en wordt foutcode 14 weergegeven.

Dit lijkt te gebeuren wanneer de PowerShell de juiste parameters niet doorgeeft aan de Provisioning Toolkit.

 

Oplossing

Om dit probleem te verhelpen, voert u de volgende licentieopdracht in de PowerShell uit:

.\ -adobe_prtk.exe --tool=VolumeSerialize --generate --serial=<Serienummer> --leid="<toepassings-LEID>"

U moet de LEID van de toepassing tussen dubbele aanhalingstekens opgeven.

Nadat de opdracht is uitgevoerd, wordt op dezelfde locatie ook een prov.xml-bestand aangemaakt. Gebruik dit bestand om de toepassing te licentiëren.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online