XML exporteren

Documentinhoud exporteren naar XML

Voordat u inhoud uit een InDesign-document kunt exporteren naar XML, moet u het volgende hebben gedaan:

 • Elementlabels hebben gemaakt of geladen.

 • Labels hebben toegepast op items op de pagina's van uw document.

 • De hiërarchie van gelabelde elementen hebben aangepast in het deelvenster Structuur (indien nodig).

U kunt de volledige XML-inhoud in uw document of een deel daarvan exporteren. Alleen gelabelde inhoud kan worden geëxporteerd.

Opmerking:

Als u een document exporteert dat tabellen bevat, moet u de tabellen labelen, anders worden deze niet door InDesign geëxporteerd als onderdeel van de XML.

 1. Als u alleen een deel van het document wilt exporteren, selecteert u in het deelvenster Structuur het element waar u met het exporteren wilt beginnen.
 2. Kies Bestand > Exporteren.
 3. Kies XML onder Opslaan als type (Windows) of opmaak (Mac OS).
 4. Geef een naam en locatie voor het XML-bestand op en klik op Opslaan.
 5. Voer een of meer van de volgende handelingen uit op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster XML exporteren:

  DTD-declaratie opnemen

  De verwijzing naar het DTD-bestand wordt samen met het XML-bestand geëxporteerd. Deze optie is alleen beschikbaar als in het deelvenster Structuur een DOCTYPE-element staat.

  XML weergeven met

  Met deze optie wordt het geëxporteerde bestand geopend in een browser, een toepassing voor het bewerken van XML of een teksteditor. Kies de browser of toepassing in de lijst.

  Exporteren vanuit geselecteerde element

  Het exporteren wordt gestart vanaf het element dat in het deelvenster Structuur is geselecteerd. Deze optie is alleen beschikbaar als u een element selecteert voordat u Bestand > Exporteren kiest.

  Niet-gelabelde tabellen exporteren als CALS XML

  Niet-gelabelde tabellen wordt geëxporteerd in CALS XML-indeling. De tabel kan alleen worden geëxporteerd als deze niet gelabeld is en zich in een gelabeld kader bevindt.

  Einden, spaties en speciale tekens opnieuw toewijzen

  Diverse einden (bijv. regeleinden), spaties en speciale tekens worden geëxporteerd als eenheden met een decimaalteken en niet als gewone tekens.

  XSLT toepassen

  Hiermee wordt een opmaakmodel toegepast voor het definiëren van de transformatie van de geëxporteerde XML in, bijvoorbeeld, een aangepaste XML-structuur of HTML. Selecteer Bladeren (Windows) of Kiezen (Mac OS) om een XSLT te selecteren in het bestandssysteem. Met de standaardinstelling Stijlpagina uit XML gebruiken, wordt een XSLT-transformatie-instructie gebruikt indien hiernaar wordt verwezen in het XML-bestand dat wordt gebruikt bij het exporteren.

 6. Kies een type codering in het menu Codering.
 7. Als u exportopties voor afbeeldingen wilt opgeven, klikt u op het tabblad Afbeeldingen en selecteert u een of meer van de volgende opties:

  Originele afbeeldingen

  Hiermee plaatst u kopieën van de originele afbeeldingsbestanden in de submap Afbeeldingen.

  Geoptimaliseerde originele afbeeldingen

  Hiermee optimaliseert en comprimeert u de originele afbeeldingsbestanden en plaatst u kopieën van deze bestanden in de submap Afbeeldingen.

  Geoptimaliseerde opgemaakte afbeeldingen

  Hiermee optimaliseert u originele afbeeldingsbestanden die zijn getransformeerd (bijvoorbeeld zijn geroteerd of geschaald) en plaatst u deze bestanden in de submap Afbeeldingen. Als het document bijvoorbeeld twee afbeeldingen bevat, waarvan er een is bijgesneden maar de andere niet, wordt alleen de bijgesneden afbeelding geoptimaliseerd en gekopieerd naar deze map.

 8. Als u in de vorige stap Geoptimaliseerde originele afbeeldingen of Geoptimaliseerde opgemaakte afbeeldingen hebt geselecteerd, kiest u opties voor de geoptimaliseerde afbeelding.
 9. Klik op Exporteren.
Opmerking:

Niet alle tekens worden ondersteund in XML (bijvoorbeeld het teken voor automatische paginanummers). Er verschijnt een waarschuwing als u een teken niet kunt opnemen in het geëxporteerde XML-bestand. Deze waarschuwing verschijnt ook als u een tabel niet hebt gelabeld.

Exportopties voor geoptimaliseerde afbeeldingen

De volgende opties zijn beschikbaar als u de optie Geoptimaliseerde originele afbeeldingen of Geoptimaliseerde opgemaakte afbeeldingen kiest op het tabblad Afbeeldingen van het dialoogvenster XML exporteren:

Afbeeldingsomzetting

Hiermee geeft u aan welke bestandsindeling u wilt gebruiken voor de omgezette afbeelding. Als u Automatisch kiest, selecteert InDesign het beste bestandstype op basis van de afbeelding. In dat geval kan het nuttig zijn om zowel GIF-opties als JPEG-opties in te stellen.

GIF-opties

Hiermee geeft u de opmaak op voor afbeeldingen die naar de GIF-indeling worden omgezet wanneer deze worden geëxporteerd naar XML. U kunt uit de volgende opties instellen:

Palet

Hiermee geeft u het kleurenpalet op waaraan de afbeelding moet voldoen wanneer deze wordt omgezet. Kies het palet voor de uiteindelijke weergave-indeling van de XML-inhoud. Aangepast (geen dithering) werkt goed bij afbeeldingen met voornamelijk effen kleuren en kan worden gebruikt wanneer de uiteindelijke uitvoer in meerdere indelingen is.

Interliniëren

Hiermee wordt elke volgende lijn van een afbeelding gedownload in een volgende stap, in plaats van de gehele afbeelding in een keer te downloaden. Met interliniëring kunt u snel een voorvertoning van de afbeelding downloaden. Bij elke volgende stap wordt de resolutie verbeterd, totdat de afbeelding de uiteindelijke kwaliteit heeft.

JPEG-opties

Hiermee geeft u de opmaak op voor afbeeldingen die naar de JPEG-indeling worden omgezet wanneer deze worden geëxporteerd naar XML. U kunt uit de volgende opties instellen:

Afbeeldingskwaliteit

Hiermee geeft u de kwaliteit van de omgezette afbeelding op. Hoe hoger de instelling voor de kwaliteit, hoe groter het bestand en hoe langer het downloaden duurt.

Indelingmethode

Hiermee geeft u aan hoe de JPEG-afbeelding wordt opgemaakt om te downloaden. Met de instelling Basislijn wordt de afbeelding in één keer in de uiteindelijke kwaliteit gedownload, zodat het bestand in de uiteindelijke kwaliteit wordt weergegeven wanneer het wordt geopend. Een afbeelding in deze indeling wordt mogelijk langzamer gedownload dan een afbeelding met de instelling Progressief. Met de instelling Progressief wordt de afbeelding gedownload in een reeks stappen. Na de eerste stap is de resolutie laag en bij elke volgende stap wordt de resolutie verbeterd, totdat de afbeelding de uiteindelijke kwaliteit heeft.

Alleen labels opslaan als XML

Als u alleen labels opslaat, kunt u de labels in een InDesign-document laden en ze daar gebruiken.

 1. Kies Labels opslaan in het menu van het deelvenster Labels.
 2. Typ een naam, geef een locatie op en klik op Opslaan.

  De labels in het document worden met de bijbehorende toegewezen kleuren opgeslagen in een XML-bestand.

Een geëxporteerd XML-bestand bewerken

Nadat u InDesign hebt gebruikt om een XML-bestand te maken en exporteren, kunt u de XML als volgt wijzigen:

 • Als u het XML-bestand rechtstreeks wilt bewerken, opent u het bestand in een tekst- of XML-editor.
 • Als u wijzigingen wilt maken en behouden in het brondocument, opent u het InDesign-bestand waaruit de XML is geëxporteerd. Nadat u de inhoud hebt gewijzigd in InDesign, kunt u het bestand weer exporteren naar XML. Als u het bestand wilt vervangen, gebruikt u de originele XML-bestandsnaam.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online