Opties voor het aanpassen van tekstkaders | CC, CS6

Kolommen met flexibele breedte

U kunt de optie Flexibele breedte gebruiken om het aantal kolommen en de breedte ervan aan te passen wanneer het formaat van het tekstkader wordt gewijzigd. Er worden automatisch kolommen toegevoegd of verwijderd wanneer de maximale kolombreedte wordt bereikt bij het wijzigen van het formaat van het tekstkader.

A. Oorspronkelijk tekstkader B. Breder tekstkader C. Kolom die aan het tekstkader is toegevoegd 

Kies Flexibele breedte in de vervolgkeuzelijst Kolommen in het dialoogvenster Opties tekstkader (Object > Opties tekstkader)

Kolommen met flexibele breedte
Kolommen met flexibele breedte

Opties voor het permanent passend maken van tekstkaders

De opties voor het automatisch passend maken van tekstkaders maken het mogelijk om een tekstkader zo in te stellen dat het formaat hiervan automatisch wordt aangepast wanneer u tekst toevoegt, verwijdert of bewerkt. Als u de opties voor automatisch passend maken wilt openen, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer een tekstkader en kies Object Opties tekstkader

 2. Klik op Grootte autom. aanpassen.

  Opties automatisch aanpassen

 3. Selecteer een optie voor automatisch passend maken wanneer tekst wordt toegevoegd of verwijderd:

  • Uit
  • Alleen hoogte
  • Alleen breedte
  • Hoogte en breedte
  • Hoogte en breedte (verhoudingen behouden)
 4. Klik vanuit de ankerproxy op een verwijzingslocatie die u wilt gebruiken om het formaat te wijzigen. De ankerproxy geeft ook aan hoe het tekstkader wordt aangepast.

 5. Geef de beperkingen voor minimumhoogte en -dikte en regeleinden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account