Leerprogramma's

Let op:

Learning Manager-leerprogramma's heten vanaf nu Leerpaden Deze wijziging vindt onmiddellijk na de release van oktober 2021 plaats en de terminologie van Leerpaden is weergegeven in alle rollen.

Lees dit artikel om te weten te komen hoe u leerprogramma's kunt maken en beheren in Learning Manager

Leerprogramma's zijn een reeks uniek ontworpen cursussen die voldoen aan specifieke leerdoelen. Beheerders maken deze leerprogramma's voor studenten. U kunt deze leerprogramma's als student bekijken.

Een leerprogramma maken

Beheerders kunnen leerprogramma's maken. Volg de onderstaande stappen om een leerprogramma te maken:

 1. Meld u aan als beheerder. Klik op Leerprogramma in het linkerdeelvenster. De pagina Leerprogramma's verschijnt met een lijst van bestaande leerprogramma's, indien deze al voor uw organisatie zijn gemaakt.
 2. Klik op Toevoegen rechtsboven op de pagina. De pagina Nieuwe leerprogramma's toevoegen verschijnt.
 3. Voer de naam en het overzicht van het leerprogramma in en voer de voordelen van het programma in.
 4. Klik op Nieuwe taal toevoegen bovenaan de pagina om de leerprogramma's met andere landinstellingen te maken. Selecteer de talen die u wenst en klik op Toevoegen. Het kan nodig zijn om alle metadata van het leerprogramma in alle gekozen talen toe te voegen. Anders wordt de Engelse informatie bij andere landinstellingen weergegeven.
 5. Voer een uniek leerobject-ID in voor uw leerprogramma. Het unieke ID mag alleen letters en cijfers bevatten en geen speciale tekens. Twee verschillende leerobjecten mogen niet hetzelfde ID hebben.
 6. Kies het type inschrijving naar wens als beheerderinschrijving of zelfinschrijving. Selecteer de uitschrijvingsoptie en de opties voor het bestellen van cursussen en klik op Opslaan. Wanneer u zelfinschrijving kiest, kunnen de studenten zichzelf inschrijven voor het leerprogramma.
  De pagina Cursussen verschijnt om cursussen aan de leerprogramma's toe te voegen. U vindt er de tabbladen Curriculum en Catalogus. 
  Opmerking
  Alle soorten cursussen kunnen aan een leerprogramma worden toegevoegd. Deze omvatten klassikale en virtuele klassikale cursussen, activiteiten, cursussen op eigen tempo en gemengde cursussen. Door manager aangewezen en door door de manager goedgekeurde cursussen verschijnen niet bij het selecteren van cursussen in leerprogramma's.
 7. U moet cursussen toevoegen aan het leerprogramma voordat u het kunt publiceren. Klik op het tabblad Catalogus om cursussen te koppelen aan het leerprogramma. Er wordt een lijst met alle beschikbare cursussen weergegeven.
 8. Kies de cursussen die u wilt toevoegen aan het leerprogramma door de muis over een cursuskaart te bewegen en erop te klikken. Als de cursus nog niet aan het leerprogramma is toegevoegd, ziet u in het midden van die cursuskaart een plusteken (+).
  Herhaal deze stap om meer cursussen op te nemen.
  Opmerking
  Bekijk de lijst met alle toegevoegde cursussen van uw leerprogramma op het tabblad Curriculum. Toegevoegd label is voor de toegevoegde cursussen onderaan de cursuskaart op het tabblad Catalogus zichtbaar.
 9. Klik op Terug naar programma's bovenaan het linkerdeelvenster om een lijst van alle leerprogramma's te bekijken. U kunt zien dat het door u toegevoegde leerprogramma daar vermeld staat.
 10. U kunt het leerprogramma publiceren door in het linkerdeelvenster op Overzicht te klikken en te kiezen voor Acties > Publiceren. U kunt het leerprogramma ook publiceren via de weergave Cursussen en Instanties door te klikken op Publiceren in de rechterbovenhoek van de pagina.

Deelnemers toevoegen aan een leerprogramma

Raadpleeg voor meer informatie over het inschrijven van studenten en de te volgen stappen Studenten inschrijven.

Volledig beheer van catalogus voor leerprogramma's inschakelen

Net als het verlenen van volledig beheer van catalogi voor leermateriaal of modules kunt u ook volledig beheer van catalogi voor leerprogramma's inschakelen.

Cursus opnieuw instellen

Een beheerder kan de voortgang van een cursus opnieuw instellen binnen een leerprogramma.

De beheerder kan de voortgang van de cursus opnieuw instellen vanuit een leerprogramma.

De beheerder moet een cursus selecteren in de vervolgkeuzelijst Cursussen om een cursus opnieuw in te stellen.

Klik vervolgens in de vervolgkeuzelijst Acties op Cursus opnieuw instellen.

Studenten kunnen nu gelijk de modules van de geselecteerde cursussen starten.

Opmerking: alleen niet gehaalde of voltooide modules van de cursus worden opnieuw ingesteld.

Meerdere instanties van leerprogramma's maken

U kunt meerdere instanties van een cursus of leerprogramma maken.

 1. Klik op Leerprogramma's in het linkerdeelvenster.
 2. Klik op de naam van het leerprogramma in de lijst met miniaturen van de cursussen/leerprogramma's.
 3. Klik op Instanties in het linkerdeelvenster.
 4. Klik op Nieuwe instantie toevoegen in de rechterbovenhoek van de cursusinformatie.
 5. Er wordt een nieuwe instantie van het leerprogramma weergegeven.
 6. Klik op de bewerkingspictogrammen (aangeduid met de rode pijl in de afbeelding) op de nieuwe instantie om de waarden van de cursus/het leerprogramma, zoals deadline, naam van de instantie, feedback en badge, aan te passen. Klik op het vinkje naast de gewijzigde waarde om de wijzigingen op te slaan, nadat de wijzigingen zijn aangebracht. Klik op het kruisje (x) om de wijzigingen te annuleren.

Een beheerder kan klassikale en virtuele klassikale cursussen toevoegen aan een leerprogramma. De sessie die de auteur heeft opgegeven tijdens het maken van de cursus wordt de standaardinstantie. Wanneer de beheerder cursussen aan een leerprogramma toevoegt, worden deze standaard toegewezen aan de standaardinstantie van alle cursussen, maar de beheerder kan de instantietoewijzing wijzigen. Het aantal cursussen dat in een leerprogramma wordt toegevoegd is ook zichtbaar in de instantiepagina zoals hieronder getoond.

Toewijzen van instanties wijzigen


Klik op het aantal studenten op de Instantiepagina om het toewijzen van instanties te wijzigen. Er verschijnt een kader voor het toewijzen van instanties met een lijst van instanties. U kunt nu toewijzen van instanties selecteren.

Toewijzen van instanties wijzigen in een leerprogramma
Toewijzen van instanties wijzigen in een leerprogramma

Flexibele leerprogramma's maken

Met behulp van flexibele leerprogramma's kunnen studenten trainingen volgen die niet beperkt zijn tot wat de standaardinstantie biedt.Een beheerder maakt verschillende instanties om aan de behoeften van de studenten te voldoen. Dit type leerprogramma is meestal een klassikale of VC-sessie. Om ervoor te zorgen dat alle studenten de kans krijgen om deel te nemen, kan een beheerder meer dan één instantie van een cursus maken voor verschillende tijdzones.

Een beheerder kan ook een instantie van een leerprogramma toewijzen aan een instantie van een cursus die de student selecteert.

Workflow

 1. Maak een paar cursussen met meerdere instanties.
 2. Maak een leerprogramma en voeg enkele cursussen toe.
 3. Maak instanties van het leerprogramma.
 4. Schrijf de studenten in.

Abonnement

Een beheerder kan quizscore en statusrapporten van de student ophalen. Zij kunnen de rapportfrequentie, het onderwerp van de e-mail en de e-mail-ID van de ontvanger instellen. Afhankelijk van de ingestelde frequentie krijgt de ontvanger een e-mail met het rapport als bijlage.

Abonnementsrapporten
Abonnementsrapporten

Quizscores weergeven

 1. Klik op een willekeurige leerprogrammategel
 2. Klik op Quizscore in het linkerdeelvenster.

U kunt de quizscores van een bepaald leerprogramma bekijken op basis van een gebruikersnaam of op basis van elke vraag. Kies het bijbehorende tabblad Op gebruiker of Op vraag.

Er verschijnen quizscores voor één cursus per keer. Wijzig de naam van de cursus uit de vervolgkeuzelijst om de quizscores voor andere cursussen te bekijken. U kunt ook quizscores van elke cursus exporteren.

Kies het type instantie uit de vervolgkeuzelijst om de scores weer te geven op basis van elke instantie van het leerprogramma.

L1- en L3-feedback weergeven

Als beheerder kunt u L1- en L3-feedback voor een leerprogramma inschakelen. De L1-feedback van de student zal zichtbaar zijn onder het L1-feedbacktabblad en de L3-feedback van de manager zal zichtbaar zijn onder het L3-feedbacktabblad.

Uitschrijving voor studenten

Tijdens het maken van leerprogramma's heeft de beheerder de optie om te selecteren of studenten zichzelf kunnen uitschrijven bij de leerprogramma's. Als de beheerder de optie selecteert, dan kan de student zichzelf uitschrijven. 

Voltooiing markeren

Beheerders kunnen een leerprogramma als voltooid markeren met behulp van de optie die voor hen beschikbaar is. Volg de volgende stappen om de voltooiing van het leerprogramma te markeren.

 1. Open het leerprogramma.

 2. Open de pagina Studenten vanuit het menu in het linkerdeelvenster.

  De pagina Studenten wordt geopend met een lijst met ingeschreven studenten.

 3. Selecteer één/meerdere/alle studenten en markeer het leerprogramma als voltooid met het selectievakje dat voor elke deelnemer beschikbaar is.

 4. Klik op Gebruikers > Actie > Voltooiing markeren.

  Als het leerprogramma bestaat uit meerdere cursussen, worden alle cursussen als voltooid gemarkeerd.

Het rangschikken van cursussen in leerprogramma

Beheerders kunnen de volgorde instellen waarin de studenten de cursussen in het leerprogramma moeten volgen. Na het maken van een leerprogramma kunt u deze volgorde van de cursussen op elk moment bijwerken. 

U kunt de volgorde van de cursussen in een leerprogramma bijwerken

 1. Door op de leerprogrammakaart van uw keuze te klikken en vervolgens op Cursussen in het linkerdeelvenster. 
 2. Er wordt een lijst met de bij het leerprogramma behorende cursuskaarten weergegeven. Klik op Bewerken in de rechterbovenhoek van de pagina. 
 3. U kunt de volgorde van de lijst wijzigen door op elke cursuskaart te klikken en deze naar de juiste positie te slepen. 
 4. Klik op Opnieuw publiceren. 

Een gepubliceerd leerprogramma bewerken

Een leerprogramma kan als deze de status Gepubliceerd heeft door een beheerder worden bewerkt. In deze status kan de beheerder alle onderdelen van een leerprogramma bewerken en opnieuw publiceren. 

Klik op de cursuskaart en vervolgens op Bewerken in de rechterbovenhoek van de pagina om een gepubliceerd leerprogramma te bewerken. 

Opmerking:

Als u tijdens het bewerken van de onderdelen van een leerprogramma de pagina moet verlaten, moet u het leerprogramma opnieuw publiceren. U krijgt een bevestiging in een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd om het leerprogramma opnieuw te publiceren. 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account