Overzicht van nieuwe functies

Meer informatie over de nieuwe functies en verbeteringen in Adobe Learning Manager

De Adobe Learning Manager-release van april 2020 omvat prestatieverbeteringen, wijzigingen in API, managerworkflows, sociaal leren, rapportage, bugfixes en andere verbeteringen. Lees verder voor meer informatie over de wijzigingen in deze release.

Prestaties

Deze release richt zich op de prestaties en schaalbaarheid van het hele platform. Deze release bevat diverse verbeteringen voor de architectuur om de prestaties en betrouwbaarheid van het platform een boost te geven. Enkele gebieden waarop beheerders en studenten verbeteringen kunnen verwachten, zijn:

 • Synchrone voltooiing: studenten moesten soms een paar seconden wachten tot hun training als voltooid was gemarkeerd. Studenten kunnen de voltooiingsinformatie nu direct zien, zodra de training is voltooid.
 • Snellere bulkworkflows: de bulkverwerking van workflows die van toepassing zijn op veel gebruikers, zoals inschrijvingen, uitschrijvingen en voltooiing markeren, is nu sneller. Afhankelijk van het scenario, zijn inschrijvingen vijf keer zo snel.
 • Snellere verwerking van e-mails: e-mails worden nu sneller verwerkt. Dit betekent dat gebruikers hun e-mails over bijvoorbeeld inschrijvingen en herinneringen, sneller krijgen nadat de actie is getriggerd.

Klassikale training

 • Op de pagina Student van de app voor docenten, worden studenten nu in oplopende volgorde weergegeven. De lijst kan ook worden omgedraaid. Wanneer de lijst als PDF wordt gedownload, blijft de volgorde behouden.
 • De beheerder kan de aanwezigheidsgegevens van een training nu als PDF exporteren. Zie voor meer informatie Aanwezigheid exporteren. De sessietijd die in de Studentenlijst (PDF) (roosterschema) voor docenten werd vermeld, was altijd in UTC. De sessietijd wordt nu weergegeven met de tijdzone waarin de sessie is geconfigureerd.
 • Om dubbele namen te voorkomen, wordt de e-mail-ID van een student nu als tooltip weergegeven in de app voor docenten.

Managerworkflows

 • Als een gebruiker zich inschrijft voor een cursus die door de manager is goedgekeurd, kan de gebruiker zichzelf uitschrijven. Als de student de status In afwachting heeft, kan hij/zij zich uitschrijven en inschrijven voor andere instanties van de cursus. De manager krijgt een melding ter goedkeuring of afwijzing van de cursus of instantie van de cursus. De manager krijgt het bericht datde student het inschrijvingsverzoek heeft geannuleerd wanneer de manager de cursus probeert goed te keuren of te weigeren.
 • In deze release kunnen studenten de juiste voltooiingsdatum voor externe certificeringen opgeven. In vorige releases werd de voltooiingsdatum standaard ingesteld op basis van de datum van goedkeuring door de manager. De door de student opgegeven voltooiingsdatum moet later zijn dan de aanmaakdatum van het certificaat. Zie Certificering voor meer informatie.

Sociaal leren

 • Een student die ook de rol Admin heeft, kan een gebruikersgroep toevoegen aan een privéboard. Elke gebruikersgroep kan aan het privéboard worden toegevoegd. De gebruikers die bij de gebruikersgroep horen, hebben alleen toegang tot het board. Zie Board alleen zichtbaar voor geselecteerde gebruikers voor meer informatie.
 • Bij het instellen van privéboards kunnen beheerders dynamische gebruikersgroepen toevoegen. Zie Een privéboard instellen voor meer informatie.
 • Voor berichten op sociale media zijn nu meer woorden toegestaan: 4000 voor een post, 1000 voor een opmerking en 1000 voor een antwoord.

Rapportage

 • Aangepaste beheerders en beheerders kunnen nu gamificationrapporten downloaden, wat in eerdere versies niet mogelijk was. Het gamificationtranscript toont nu het gamificationniveau waarop de gebruiker zich bevindt en de datum waarop de gebruiker het niveau heeft bereikt. De datums voor de behaalde niveaus worden alleen weergegeven als een student een activiteit voltooit na deze release. Zie Gamificationrapport toevoegen aan een aangepaste rol voor meer informatie.
 • Learning Manager biedt beheerders nu een geschiedenis van de downloadverzoeken van studenttranscripten die in het account zijn ingediend. Hierdoor kunnen beheerders de verzoeken zien die al zijn ingediend, hetzelfde transcript van een voltooid verzoek opnieuw downloaden en zelfs een verzoek In wachtrij of In voortgang annuleren als dat nodig is. Zie Geschiedenis van studenttranscript downloaden voor meer informatie.

Ervaring van de student

 • In het deelvenster Tags aan de linkerkant op de pagina's Mijn leerervaring en Catalogus staan de tags nu in alfabetische volgorde.
 • Als de cursus met eLearning-inhoud begint, gaat de cursus direct van start zodra de student zich hiervoor heeft ingeschreven. De student hoeft na inschrijving niet op Starten te klikken om de inhoud te starten.

App voor beheerders

Learning Manager ondersteunt al permanente vergaderruimten van Adobe Connect. Met deze release kunnen beheerders/auteurs nu meerdere instanties maken van een enkele VC-cursus en voor elke sessie verschillende permanente ruimten gebruiken. Voorheen was er slechts één reeds geselecteerde permanente ruimte beschikbaar bij het instellen van nieuwere instanties.

Zie Wijzigingen van de pagina Cursusinstantie voor Connect VC-modules voor meer informatie.

Migratie

Door de migratie wordt nu het inhoudstype AUDIO ondersteund. Bij het bestand module_version.xlsx wordt nu AUDIO als inhoudstype vermeld. Daarnaast wordt AUDIO als inhoudstype opgegeven voor het bestand job_aid_version.xlsx.

De inhoud kan zowel als module of als taakhulp worden bijgewerkt.

 • In module_version.csv wordt het inhoudstype AUDIO nu ondersteund.
 • In job_version.csv wordt het inhoudstype AUDIO nu ondersteund.

Download de CSV-bestanden uit de Migratiehandleiding.

Verdere verbeteringen

 • Zoek vaardigheden door de naam van de vaardigheid in te voeren en de vaardigheid uit de aanwezige opties te kiezen. Automatisch aangevulde zoeksuggesties zijn hier ook van toepassing.. Zie Vaardigheid zoeken voor meer informatie.
 • Op het Managerdashboard kan een manager zijn/haar openstaande taken zien, zodat hij/zij de juiste actie kan ondernemen.

Nieuwe en gewijzigde API's

Statistieken

De API Statistieken helpt u bij het verkrijgen van een beknopt overzicht voor een bepaalde LO-instantie. Het beknopte overzicht bevat de volgende gegevens:

 • Aantal inschrijvingen.
 • Aantal voltooiingen.
 • Aantal studenten op de wachtlijst.

Antwoord

{ 
  "links":{ 
   "self":"http://localhost:8080/primeapi/v2/learningObjects/course:874326/instances/course:874326_1087084/summary" 
  }, 
  "data":{ 
   "id":"course:874326_1087084_summary", 
   "type":"loInstanceSummary", 
   "attributes":{ 
     "completionCount":0, 
     "enrollmentCount":1, 
     "waitlistCount":0, 
     "seatLimit":0 
   } 
  } 
}

Taken

Met de API Taken kan een API-client een taak maken en de resultaten voor deze taak asynchroon ophalen. 

In deze release hebben we een nieuwe taak geïmplementeerd om een lijst te maken in CSV-indeling waarin alle gebruikers van een account en andere actieve velden staan. De volgende velden zijn nu beschikbaar:

 • internalUserID
 • customerDefinedUniqueUserId
 • userEmail
 • name
 • managerEmail
 • userType
 • profile
 • roles - beschikbaar als JSON
 • Actieve velden - elk actief veld verschijnt als kolom met het prefix AF_
 • metadata - als JSON-string
 • dateCreated 
 • lastLoginDate
 • state
 • excludedFromGamfication 
 • pointsEarned
 • uiLocale
 • contentLocale
 • timeZoneCode
 • userSource - mogelijke waarden zijn ('CSV','SU','SR','ER')

Leerobject-API

Tot nu toe konden studenten zich alleen uitschrijven voor taakhulpen. In deze versie hebben we ondersteuning toegevoegd voor het uitschrijven uit andere leerobjecten: cursussen, certificaten en leerprogramma's.

De onderstaande API is verbeterd om de wijzigingen mogelijk te maken.

VERWIJDEREN/inschrijvingen/{id}

Opgeloste problemen in deze release

API

 • Voorheen kon de patch user API de gebruikersgegevens niet bijwerken als de gebruiker een aangepaste rol had.

Student

 • Een student kan cursussen bekijken en zich hiervoor inschrijven in een Leerprogramma of Certificering, zelfs wanneer deze geen onderdeel zijn van een ingeschakelde catalogus. In deze update kan een student zich niet inschrijven voor een cursus als de cursus niet bij de catalogus hoort.
 • Wanneer een student terugkeert naar de pagina Mijn leerervaring, blijven de selectievakjes voor de filters in de secties Type en Status ingeschakeld.
 • Nadat de student een instantie voor een nieuwe, toegevoegde cursus heeft gekozen, kan hij/zij de cursusmodule niet selecteren en het leerprogramma niet voltooien.
 • Studenten die aan een leerprogramma zijn toegevoegd, krijgen geen sessie- of kalenderuitnodigingen voor de cursus die recentelijk aan het leerprogramma is toegevoegd.

Leerobjecten

 • De pagina Leerprogramma met meer dan 1000 leerprogramma's toont de kolom Treedt op wanneer een foutmelding voor alle leerprogramma's.

Rapportage

 • Wanneer een aangepaste beheerder de frequentie voor Status van student op Dagelijks zet, wordt het rapport niet naar behoren gegenereerd.
 • Als u de naam van een manager in een automatisch gegenereerde gebruikersgroep bijwerkt, wordt de wijziging niet naar behoren overgenomen.

E-mailsjablonen

 • Wanneer een beheerder de optie Sessiedetails voor klaslokaal uitschakelt (Admin-app > E-mailsjablonen > Herinneringen en updates-tabblad), krijgt de student nog steeds e-mails met betrekking tot sessie-updates, hoewel dat niet de bedoeling is.
 • E-mailsjablonen voor een cursus veranderen in standaardsjabloon wanneer ze worden uitgeschakeld of ingeschakeld. De wijzigingen worden niet naar behoren overgenomen.

Docent

 • Een docent die aan een activiteitenmodule is toegevoegd, kan in de admin- en auteursapp niet van het tabblad Instanties worden verwijderd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online