Ondersteuning voor tethering op Apple Silicon-apparaten

Leer hoe u foto's kunt importeren van een aangesloten camera op Apple Silicon-apparaten

Met de juni 2021-versie (versie 10.3) wordt Lightroom Classic standaard uitgevoerd op Apple-apparaten met M1-processors. Vastleggen via tethering wordt ondersteund op Apple Silicon-apparaten in de Rosetta-emulatiemodus.

Vastleggen via tethering starten

Ga als volgt te werk om Vastleggen via tethering op Apple Silicon-apparaten te starten:

 1. Sluit een ondersteunde camera aan op de computer en open Lightroom Classic.

 2. Kies Bestand > Vastleggen via tethering > Vastleggen via tethering starten.

 3. Klik op Opnieuw starten in het dialoogvenster dat wordt weergegeven om Lightroom Classic opnieuw te starten in de Rosetta-modus.

  Start Lightroom Classic opnieuw in de Rosetta-modus
  Start Lightroom Classic opnieuw in de Rosetta-modus

 4. Lightroom Classic wordt gestart in de Rosetta-modus. U kunt de modus controleren in de bovenste balk van Lightroom Classic. 

  Rosetta-modus

 5. U kunt nu beginnen met vastleggen via tethering. Ga naar Foto's importeren van een aangesloten camera voor meer informatie over vastleggen via tethering.

 6. Nadat u foto's hebt geïmporteerd, start u Lightroom Classic opnieuw op om deze opnieuw te starten in de oorspronkelijke modus.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?