Upgrade Lightroom Classic 10.4 om synchronisatie opnieuw in te schakelen

Ontdek waarom synchroniseren is onderbroken in Lightroom Classic 10.4 en wat incompatibele bewerkingen zijn.

Wanneer u Lightroom Classic 10.4 start, ziet u mogelijk een van de volgende berichten:

  • Synchroniseren onderbroken - versieconflict
  • Foto's met incompatibele bewerkingen synchroniseren
Synchroniseren gepauzeerd

Incompatibele bewerkingen

Als u wilt doorgaan met het synchroniseren van afbeeldingen, klikt u op Controleren op updates en werkt u bij naar de nieuwste versie van Lightroom Classic.

Waarom heb ik dit bericht ontvangen?

Dit bericht verschijnt wanneer Lightroom Classic 10.4 probeert afbeeldingen uit de cloud te synchroniseren die zijn bewerkt met een hogere versie van Adobe Camera Raw. Als u bijvoorbeeld afbeeldingen van Lightroom Desktop 5.0 (waarin Camera Raw 14 wordt gebruikt) synchroniseert met Lightroom Classic 10.4 (met Camera Raw 13), wordt dit bericht weergegeven in Lightroom Classic om u op de hoogte te stellen van het versieconflict.

Wat zijn incompatibele bewerkingen?

Bewerkingen die zijn gemaakt met hogere versies van Adobe Camera Raw zijn niet compatibel met bewerkingen die zijn uitgevoerd in Lightroom Classic 10.4 en lager. De nieuwe bewerkingen voor maskeringen in Camera Raw 14 of hoger zijn bijvoorbeeld niet compatibel met bewerkingen voor lokale aanpassingen die zijn uitgevoerd met Camera Raw 13 of lager. Met andere woorden: bewerkingen die zijn gemaakt met een nieuwere versie van Lightroom (Camera Raw 14) zijn niet compatibel met Lightroom Classic 10.4 (Camera Raw 13).

Wat gebeurt er als ik Synchronisatie toch inschakelen gebruik?

Als u Synchronisatie toch inschakelen gebruikt om een afbeelding met incompatibele bewerkingen naar Lightroom Classic 10.4 te synchroniseren, kunnen deze bewerkingen verloren gaan.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online