Vullen met kleur

Leer hoe u afbeeldingen kunt vullen met kleur met Neural Filters

zwart-witbeginafbeelding
zwart-witkleurenafbeelding

Voer de volgende vijf eenvoudige stappen uit om een foto te vullen met kleur:

 1. Selecteer Neural Filters

  • Kies Filter > Neural Filters in het hoofdmenu van Photoshop.
 2. Download het filter Vullen met kleur van de cloud

   
  • Voordat u het filter voor de eerste keer gebruikt, moet u het downloaden van de cloud. Klik gewoon op het cloudpictogram om het filter te downloaden. 
  Downloaden van de cloud

  • Klik op het pictogram Bètafilters om de lijst met bètaversies van Neural Filters te openen.
  Bètafilters

 3. Het filter inschakelen en de kleuren aanpassen

  Met het filter Vullen met kleur worden met behulp van AI automatisch kleuren toegewezen aan de afbeelding. Nadat u het filter hebt ingeschakeld, kunt u de kleurbalans aanpassen door de schuifregelaars in het deelvenster Neural Filters te verplaatsen.

  • Schakel het filter Vullen met kleur in door te klikken op de cirkel naast het filter.
  • Stel de schuifregelaars in op de gewenste kleurbalans.
 4. Automatische kleurkeuzes wijzigen (optioneel)

  Als u een andere kleur wilt gebruiken dan de kleur die automatisch door het filter wordt geselecteerd, bijvoorbeeld om de kleur van kleding in een portret te wijzigen, kunt u een punt plaatsen op het gewenste gebied en een andere kleur kiezen. 

  • Klik op de kleurkiezer onder de voorvertoning van de afbeelding en selecteer een kleur.
  • Klik op de voorvertoning van de afbeelding op de plaats waar u de geselecteerde kleur wilt wijzigen. Hierdoor wordt een punt in het brandpunt geplaatst en wordt het betreffende gebied gevuld met de geselecteerde kleur. 
  • U kunt de punt selecteren om de kleur te bewerken of de punt naar een andere locatie slepen.
  • Ga zo nodig door met het toevoegen van punten en het selecteren van kleuren.
  • Houd Alt/Option ingedrukt en sleep een bestaande punt om een kleur te dupliceren op een andere plek in de afbeelding.
  Deelvenster Vullen met kleur

 5. Een uitvoeroptie selecteren

  • Kies hoe u de resultaten wilt uitvoeren: als Huidige laag, Duplicaatlaag, Gemaskeerde duplicaatlaag, Nieuwe laag of Slim filter.
  Opslaan als

Tips: 

 • Ga in het hoofdmenu naar Afbeelding>Modus en zorg ervoor dat uw afbeelding is ingesteld op RGB-kleur in plaats van Grijswaarden.
 • Als u wilt schakelen tussen de voor- en na-voorvertoning van het filter, klikt u op het pictogram voor de voorvertoningsmodus in de linkeronderhoek van de galerie.
Schakelen tussen voor en na
Schakelen tussen de weergaven voor en na

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?