Afbeeldingen retoucheren met de tool Kloonstempel

Met de tool Kloonstempel kopieert u pixels van een gedeelte van de afbeelding naar een ander gedeelte.

Tool Kloonstempel in Photoshop

  1. Selecteer de tool Kloonstempel (S) .

  2. Gebruik de Optiebalk om de toolinstellingen aan te passen, zoals Grootte, Hardheid en de Overvloeimodus, om het gewenste effect te krijgen.

  3. Druk op de Alt-toets (Windows) of de Option-toets (MacOS) en klik op het gebied van de afbeelding dat u wilt kopiëren.

    Hiermee stelt u een beginpunt in vanaf waar de tool begint met kopiëren.

  4. Laat de Alt- of Option-toets los en sleep over het nieuwe gebied waar u de gekopieerde inhoud wilt plaatsen.

  5. De tool Kloonstempel kopieert de inhoud van de bron en vult het nieuwe gebied hiermee.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?