Photoshop bevat verschillende tools waarmee u oneffenheden kunt wegwerken, tanden witter kunt maken, rode ogen kunt corrigeren en vele andere onvolkomenheden in uw afbeeldingen kunt repareren.

Opmerking:

Photoshop biedt geen ondersteuning voor het openen of bewerken van afbeeldingen van bankbiljetten. Zie Counterfeit Deterrence System (CDS).

Informatie over het deelvenster Bron klonen

Het deelvenster Bron klonen (Venster > Bron klonen) bevat opties voor de tools Kloonstempel of Retoucheerpenseel. U kunt maximaal vijf verschillende monsterbronnen instellen en snel de gewenste bron selecteren zonder steeds opnieuw een monster te hoeven nemen als u een andere bron wilt gebruiken. U kunt een bedekking van uw monsterbron weergeven waarmee u de bron gemakkelijker op een specifieke locatie kunt klonen. U kunt de monsterbron ook schalen of roteren en deze zo aan de grootte en richting van de kloonbestemming aanpassen.

Bij tijdlijnanimaties bevat het deelvenster Bron klonen ook opties waarmee u de frameverhouding vastlegt tussen het video- of animatieframe van de monsterbron en het frame van de doelvideo of animatie. Zie ook Inhoud klonen in video- en animatieframes.

Retoucheren met de tool Kloonstempel

Met de tool Kloonstempel  tekent u één deel van een afbeelding over een ander deel van dezelfde afbeelding of over een ander deel van een ander geopend document met dezelfde kleurmodus. U kunt ook een deel van een laag over een andere laag tekenen. De tool Kloonstempel is handig voor het dupliceren van objecten of het verwijderen van een fout in een afbeelding.

Met de tool Kloonstempel kunt u ook inhoud tekenen op video- of animatieframes. Zie ook Inhoud klonen in video- en animatieframes.

Met de tool Kloonstempel stelt u een monsterpunt in van het gebied waarvan u de pixels wilt kopiëren (klonen) en past u dit toe op een ander gebied. Schakel de optie Uitgelijnd in als u wilt tekenen met het meest recente monsterpunt wanneer u het tekenen hebt onderbroken en weer wilt hervatten. Schakel de optie Uitgelijnd uit als u het tekenen steeds vanaf het eerste monsterpunt wilt starten, ongeacht het aantal keren dat u het tekenen stopt en hervat.

Omdat u voor het gereedschap Kloonstempel elk gewenst penseeluiteinde kunt gebruiken, kunt u de grootte van het gebied dat u kloont helemaal aan uw wensen aanpassen. U kunt de wijze waarop het tekenen wordt toegepast op het gekloonde gebied ook bepalen met de instellingen voor dekking en overvloeiing.

Een afbeelding wijzigen met de tool Kloonstempel
Afbeeldingen wijzigen met Kloonstempel

 1. Selecteer de tool Kloonstempel .
 2. Kies een penseeluiteinde en stel op de optiebalk penseelopties in voor overvloeimodus, dekking en stroom.
 3. Stel op de optiebalk een of meerdere van de volgende opties in om aan te geven hoe u de pixelmonsters wilt uitlijnen en hoe u monsters wilt nemen uit de lagen in uw document:

  Uitgelijnd

  Schakel Uitgelijnd in om doorlopend pixelmonsters te nemen, zonder dat het huidige monsterpunt verloren gaat, zelfs als u de muis loslaat. Schakel Uitgelijnd uit als u de pixelmonsters vanaf het eerste monsterpunt steeds wilt hergebruiken als u het tekenen onderbreekt en hervat.

  Monster

  Hiermee neemt u monsters uit de door u opgegeven lagen. Kies Huidige laag en onderliggende lagen als u monsters wilt nemen uit de actieve laag en de onderliggende zichtbare lagen. Als u alleen monsters wilt nemen uit de actieve laag, kiest u Huidige laag. Als u monsters wilt nemen uit alle zichtbare lagen, kiest u Alle lagen. Als u monsters wilt nemen van alle lagen met uitzondering van aanpassingslagen, kiest u Alle lagen en klikt u op het pictogram Aanpassingslagen negeren rechts van het pop‑upmenu Monster.

 4. Stel het monsterpunt in door de aanwijzer in een geopende afbeelding te zetten en Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt te houden en te klikken.

  Opmerking:

  Controleer of u niet in een aanpassingslaag werkt. De tool Kloonstempel werkt niet op aanpassingslagen.

 5. (Optioneel) Klik in het deelvenster Bron klonen op een knop voor een kloonbron  en stel een extra monsterpunt in.

  U kunt maximaal vijf verschillende monsterbronnen instellen. De monsterbronnen worden in het deelvenster Bron klonen bewaard totdat u het document sluit.

 6. (Optioneel) Voer in het deelvenster Bron klonen een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Voer een waarde in voor B (breedte) of H (hoogte), of voer het aantal graden voor rotatie  in om de bron die u kloont te schalen of te roteren.
  • Als u de richting van de bron wilt omkeren (bijvoorbeeld als u ogen wilt spiegelen), klikt u op de knop Horizontaal omdraaien of Verticaal omdraaien .
  • Als u een bedekking wilt weergeven van de bron die u kloont, selecteert u Bedekking tonen en stelt u de bedekkingsopties in.

  Opmerking:

  Selecteer Uitgesneden om de bedekking bij te snijden naar het penseelformaat.

 7. Sleep over het deel van de afbeelding dat u wilt wijzigen.

Monsterbronnen voor klonen en retoucheren instellen

Met de tool Kloonstempel of Retoucheerpenseel kunt u monsters nemen uit het huidige document of uit geopende documenten in Photoshop.

Bij het klonen van video of animatie kunt u monsterpunten in het frame instellen waarop u tekent of in monsterbronnen in een ander frame, ook als het frame zich in een andere videolaag of in een ander geopend document bevindt.

U kunt per keer maximaal vijf verschillende monsterbronnen opgeven in het deelvenster Bron klonen. De monsterbronnen worden in het deelvenster Bron klonen bewaard totdat u het document sluit.

 1. Als u video- of animatieframes wilt klonen, opent u het deelvenster Animatie. (Sla stap 2 over als u geen video- of animatieframes kloont.) Selecteer de optie voor tijdlijnanimatie en verplaats de huidige-tijdindicator naar het frame met de bron waaruit u een monster wilt nemen.

 2. Selecteer het gereedschap Kloonstempel en houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik in een geopend documentvenster om het monsterpunt in te stellen.
 3. (Optioneel) Als u nog een monsterpunt wilt instellen, klikt u op een andere knop voor een kloonbron  in het deelvenster Bron klonen.

  U kunt de monsterbron voor een kloonbronknop wijzigen door een ander monsterpunt in te stellen.

De monsterbron schalen of roteren

 1. Selecteer de tool Kloonstempel of Retoucheerpenseel en stel een of meerdere bronmonsters in.
 2. Selecteer een kloonbron in het deelvenster Bron klonen en voer een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Typ een percentage in het vak B (breedte) of H (hoogte) als u de monsterbron wilt schalen. Standaard worden de verhoudingen van de afbeelding behouden. Als u de afzonderlijke instellingen wilt aanpassen of als u de optie voor het beperken van de verhoudingen wilt herstellen, klikt u op de knop Verhoudingen beperken .
  • Als u de monsterbron wilt roteren, geeft u een waarde in graden op of houdt u de aanwijzer boven het pictogram De kloonbron roteren .
  • Als u de oorspronkelijke grootte en richting van de monsterbron weer wilt instellen, klikt u op de knop Transformatie opnieuw instellen .

De bedekkingsopties voor de monsterbron wijzigen

Pas de opties voor de monsterbronbedekking aan, zodat u de bedekking en de onderliggende afbeeldingen beter kunt zien bij het tekenen met het gereedschap Kloonstempel en Retoucheerpenseel.

Opmerking:

Als u de bedekking tijdens het tekenen met het gereedschap Kloonstempel tijdelijk wilt weergeven, drukt u op Alt+Shift (Windows) of Option+Shift (Mac OS). Het penseel neemt tijdelijk de vorm aan van de tool voor het verplaatsen van de bronbedekking. Sleep de bedekking naar een andere locatie.

 1. Selecteer Bedekking tonen in het deelvenster Bron klonen en voer een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Automatisch verbergen als u de bedekking wilt verbergen terwijl u de penseelstreken aanbrengt.
  • Schakel de optie voor uitknippen in als u de bedekking wilt uitknippen tot de penseelgrootte.
  • Geef een waarde op in het tekstvak Dekking om het dekkingspercentage van de bedekking in te stellen.
  • Kies Normaal, Donkerder, Lichter of Verschil in het pop-upmenu onder aan het deelvenster Bron klonen om de vormgeving van de bedekking op te geven.
  • Selecteer Omkeren als u de kleuren in de bedekking wilt omkeren.

  Opmerking:

  U kunt identieke gebieden in de bronbedekking en de onderliggende afbeelding beter uitlijnen als u de dekking instelt op 50%, de optie Omkeren selecteert en de optie Bijgesneden uitschakelt. Uitgelijnde identieke gebieden in afbeeldingen worden effen en grijs weergegeven.

De kloonbronverschuiving opgeven

Met de tool Kloonstempel of Retoucheerpenseel kunt u overal in de doelafbeeldingen tekenen met de monsterbron. Met de bedekkingsopties kunt u visualiseren waar u wilt tekenen. Als u echter op een specifieke locatie tekent ten opzichte van het monsterpunt, kunt u de horizontale en verticale pixelverschuiving instellen.

 1. Selecteer de gewenste bron in het deelvenster Bron klonen en geef een waarde op in het vak X en Y bij de optie Verschuiving.

Retoucheren met de tool Retoucheerpenseel

Opmerking: Vanaf de Photoshop CC 2015.5-versie kunt u gebruikmaken van een optie om de oude Photoshop CC 2014-functionaliteit van de tool Retoucheerpenseel te herstellen. Selecteer Voorkeuren > Tools > Verouderd retoucheeralgoritme voor het retoucheerpenseel gebruiken. Zie het Overzicht van nieuwe functies voor meer informatie over de verschillende versies van Photoshop.

Met de tool Retoucheerpenseel kunt u onvolkomenheden corrigeren door ze te laten opgaan in het omringende gedeelte van de afbeelding. Net als bij de kloontools kunt u het Retoucheerpenseel gebruiken voor het tekenen met pixelmonsters van een afbeelding of patroon. Bij het Retoucheerpenseel komen echter ook de structuur, de belichting, de transparantie en de schaduweffecten van de pixelmonsters overeen met pixels die moeten worden hersteld. Dit heeft tot gevolg dat de gerepareerde pixels naadloos overlopen in de rest van de afbeelding.

De tool Retoucheerpenseel kan worden gebruikt voor video- of animatieframes. Zie Voorbeelden van de tool Retoucheerpenseel in Photoshop voor tips en voorbeelden van het gebruik van het Retoucheerpenseel.

Pixelmonsters en herstelde afbeelding
Pixelmonsters en herstelde afbeelding

 1. Selecteer de tool Retoucheerpenseel .
 2. Klik op het penseelvoorbeeld in de optiebalk en stel de penseelopties in het pop-updeelvenster in:

  Opmerking:

  Als u een drukgevoelig digitaal tekentablet gebruikt, kiest u een optie in het menu Grootte om de grootte van het Retoucheerpenseel te variëren gaandeweg de penseelstreek. Kies Pendruk om de variatie op de pendruk te baseren. Kies Pendrukschijf om de variatie te baseren op de positie van de draaischijf van de pen. Selecteer Uit als u geen variatie wilt aanbrengen in de grootte.

  Modus

  Hiermee geeft u de overvloeimodus op. Kies Vervangen om ruis, filmkorrel en structuur aan de randen van een penseelstreek te behouden wanneer u een penseel met zachte randen gebruikt.

  Bron

  Hiermee geeft u de bron op die u wilt gebruiken voor het repareren van pixels. Selecteer Monster om pixels van de huidige afbeelding te gebruiken of Patroon om pixels van een patroon te gebruiken. Als u Patroon kiest, selecteert u een patroon in het pop-updeelvenster Patroon.

  Uitgelijnd

  Schakel Uitgelijnd in om doorlopend pixelmonsters te nemen, zonder dat het huidige monsterpunt verloren gaat, zelfs als u de muis loslaat. Schakel Uitgelijnd uit als u de pixelmonsters vanaf het eerste monsterpunt steeds wilt hergebruiken als u het tekenen onderbreekt en hervat.

  Monster

  Hiermee neemt u monsters uit de door u opgegeven lagen. Kies Huidige laag en onderliggende lagen als u monsters wilt nemen uit de actieve laag en de onderliggende zichtbare lagen. Als u alleen monsters wilt nemen uit de actieve laag, kiest u Huidige laag. Als u monsters wilt nemen uit alle zichtbare lagen, kiest u Alle lagen. Als u monsters wilt nemen van alle lagen met uitzondering van aanpassingslagen, kiest u Alle lagen en klikt u op het pictogram Aanpassingslagen negeren rechts van het pop‑upmenu Monster.

  Diffusie

  Hiermee stelt u in hoe snel het geplakte gebied wordt aangepast aan de omringende afbeelding. Selecteer een lagere waarde voor afbeeldingen met een korreleffect of kleine details, of een hogere waarde voor vloeiende afbeeldingen.

 3. Stel het monsterpunt in door de aanwijzer op een gebied in een afbeelding te zetten en Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt te houden en te klikken.

  Opmerking:

  U kunt pixelmonsters alleen in een andere afbeelding toepassen als beide afbeeldingen dezelfde kleurmodus hebben, tenzij een van de afbeeldingen de Grijswaardenmodus heeft.

 4. (Optioneel) Klik in het deelvenster Bron klonen op een knop voor een kloonbron  en stel een extra monsterpunt in.

  U kunt maximaal vijf verschillende monsterbronnen instellen. De monsterbronnen worden in het deelvenster Bron klonen bewaard totdat u het document dat u bewerkt, sluit.

 5. (Optioneel) Klik op een knop voor een kloonbron in het deelvenster Bron klonen om de gewenste monsterbron te selecteren.
 6. (Optioneel) Voer in het deelvenster Bron klonen een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Voer een waarde in voor B (breedte) of H (hoogte), of voer het aantal graden voor rotatie  in om de bron die u kloont te schalen of te roteren.
  • Als u een bedekking wilt weergeven van de bron die u kloont, selecteert u Bedekking tonen en stelt u de bedekkingsopties in.
 7. Sleep in de afbeelding.

  Telkens als u de muisknop loslaat, worden de pixelmonsters samengesmolten met de bestaande pixels.

Opmerking:

Als er een sterk contrast is bij de randen van het gebied dat u wilt retoucheren, maakt u een selectie voordat u het Retoucheerpenseel gebruikt. De selectie moet groter zijn dan het gebied dat u wilt retoucheren en dient nauwkeurig de grenzen van de contrasterende pixels te volgen. Als u tekent met het Retoucheerpenseel, voorkomt u met de selectie dat kleuren van buiten naar binnen aflopen.

Retoucheren met de tool Snel retoucheerpenseel

Met de tool Snel retoucheerpenseel kunt u snel vlekken en andere onvolkomenheden uit de foto's verwijderen. De tool Snel retoucheerpenseel werkt op soortgelijke wijze als het Retoucheerpenseel: het tekent met pixelmonsters uit een afbeelding of patroon, waarbij de structuur, de belichting, de transparantie en de schaduweffecten van de pixelmonsters overeenkomen met de pixels die moeten worden hersteld. In tegenstelling tot het Retoucheerpenseel hoeft u bij Snel retoucheerpenseel geen monsterpunt op te geven. Met het Snel retoucheerpenseel neemt u automatisch monsters rondom het geretoucheerde gebied.

Snel retoucheerpenseel
Snel retoucheerpenseel gebruiken om een vlek te verwijderen

Opmerking:

Als u een groot gebied wilt retoucheren of meer controle wilt hebben over het nemen van monsters van de bronpixels, kunt u het Retoucheerpenseel gebruiken in plaats van het Snel retoucheerpenseel.

 1. Selecteer de tool Snel retoucheerpenseel  in de toolset. Indien nodig klikt u op de tool Retoucheerpenseel, Reparatie of Rode ogen verwijderen om de verborgen tools weer te geven en een selectie te maken.
 2. Kies een penseelgrootte op de optiebalk. Een penseel dat iets groter is dan het gebied dat u wilt herstellen, werkt het beste: u kunt dan het gehele gebied met één klik omvatten.
 3. (Optioneel) Kies een overvloeimodus in het pop-updeelvenster Modus op de optiebalk. Kies Vervangen om ruis, filmkorrel en structuur aan de randen van een penseelstreek te behouden wanneer u een penseel met zachte randen gebruikt.
 4. Kies een optie bij Type op de optiebalk:

  Locatie afstemmen

  Zoekt in de pixels aan de rand van de selectie naar een gebied dat voor de reparatie kan worden gebruikt.

  Structuur maken

  Gebruikt de pixels in de selectie om een structuur te maken. Als de structuur niet werkt, probeert u nogmaals door het gebied te slepen.

  Inhoud behouden

  Vergelijkt de inhoud van een nabijgelegen afbeelding om de selectie naadloos te vullen, waarbij belangrijke details zoals schaduwen en objectranden op realistische wijze behouden blijven.

  Opmerking:

  Gebruik de opdracht Bewerken > Vullen om een grotere of preciezere selectie te kunnen maken voor de optie Inhoud behouden. (Zie Vullen met historie, inhoud behouden of patronen.)

 5. Schakel Monster nemen van alle lagen op de optiebalk in als u monsters wilt nemen uit alle zichtbare lagen. Schakel Monster nemen van alle lagen op de optiebalk uit als u alleen monsters wilt nemen uit de actieve laag.
 6. Klik op het gebied dat u wilt corrigeren of klik en sleep om onvolkomenheden in een groter gebied te corrigeren.

Video | Auto's retoucheren in Photoshop

Video | Auto's retoucheren in Photoshop
Leer hoe u afbeeldingen van auto's kunt retoucheren in Photoshop
Scott Kelby

Een gebied repareren

Met de tool Reparatie kunt u een geselecteerd gebied repareren met pixels van een ander gebied of een patroon. Evenals bij het Retoucheerpenseel komen ook bij de tool Reparatie de structuur, de belichting en de schaduweffecten van de pixelmonsters overeen met de bronpixels. Met de tool Reparatie kunt u ook geïsoleerde gebieden van een afbeelding klonen. Het gereedschap Reparatie werkt in afbeeldingen met 8 of 16 bits per kanaal.

Opmerking:

Selecteer bij repareren met pixels uit de afbeelding een klein gebied. Zo krijgt u het beste resultaat.

Zie Repareren en verplaatsen met behoud van inhoud voor informatie over het gebruik van de opties voor de tool Reparatie met behoud van inhoud.

Tool Reparatie
Pixels vervangen met de tool Reparatie

Gerepareerde afbeelding
Gerepareerde afbeelding

Een gebied repareren met behulp van pixelmonsters

 1. Selecteer de tool Reparatie .
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep in de afbeelding om het gebied te selecteren dat u wilt repareren en selecteer Bron op de optiebalk.
  • Sleep in de afbeelding om het gebied te selecteren waarvan u een pixelmonster wilt nemen en selecteer Doel op de optiebalk.

  Opmerking:

  U kunt ook een selectie maken voordat u het gereedschap Reparatie selecteert.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de selectie te corrigeren:
  • Houd Shift ingedrukt en sleep in de afbeelding om aan de bestaande selectie toe te voegen.
  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleep in de afbeelding om uit de bestaande selectie te verwijderen.
  • Houd Alt-Shift (Windows) of Option-Shift (Mac OS) ingedrukt en sleep in de afbeelding om een gebied te selecteren dat een doorsnede is van de bestaande selectie.
 4. Selecteer Transparant om de structuur met een transparante achtergrond te onttrekken aan het monstergebied. Schakel deze optie uit als u het doelgebied volledig wilt vervangen door het monstergebied.

  Opmerking:

  De optie Transparant is het meest geschikt voor effen achtergronden of achtergronden met een verloop en duidelijk herkenbare structuren, zoals een vogel tegen een blauwe lucht.

 5. Stel met de schuifregelaar Diffusie in hoe snel het geplakte gebied wordt aangepast aan de omringende afbeelding. Selecteer een lagere waarde voor afbeeldingen met een korreleffect of kleine details, of een hogere waarde voor vloeiende afbeeldingen.

 6. Plaats de aanwijzer binnen de selectie en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Wanneer Bron is geselecteerd op de optiebalk, sleept u het selectiekader naar het gebied waarvan u een monster wilt nemen. Wanneer u de muisknop loslaat, wordt het oorspronkelijk geselecteerde gebied gerepareerd met het pixelmonster.
  • Wanneer Doel is geselecteerd op de optiebalk, sleept u het selectiekader naar het gebied dat u wilt repareren. Wanneer u de muisknop loslaat, wordt het nieuw geselecteerde gebied gerepareerd met het pixelmonster.

Een gebied repareren met behulp van een patroon

 1. Selecteer de tool Reparatie .
 2. Sleep in de afbeelding om het gebied te selecteren dat u wilt repareren.

  Opmerking:

  U kunt ook een selectie maken voordat u het gereedschap Reparatie selecteert.

 3. Voer desgewenst de hierboven vermelde stap 3 en 4 uit om de selectie aan te passen en de patroonstructuur toe te passen met een transparante achtergrond.
 4. Selecteer een patroon in het deelvenster Patroon op de optiebalk en klik op Patroon gebruiken.

Rode ogen verwijderen

Video | Rode ogen verwijderen en tanden witter maken

Video | Rode ogen verwijderen en tanden witter maken
In deze aflevering van Photoshop Playbook leert Principal Product Manager van Photoshop Bryan O'Neil Hughes u hoe u rode ogen kunt verwijderen en tanden er witter uit kunt laten zien.
Bryan O'Neil Hughes

Gebruik het gereedschap Rode ogen verwijderen om rode ogen te verwijderen in foto's van personen of dieren die met een flits zijn genomen.

 1. Selecteer de tool Rode ogen verwijderen  in de RGB-kleurmodus. (De tool Rode ogen verwijderen bevindt zich in dezelfde groep als de tool Snel retoucheerpenseel . Houd een tool ingedrukt om de aanvullende tools in de groep weer te geven.)
 2. Klik in het rode oog. Is het resultaat niet naar wens, dan kunt u de correctie ongedaan maken, een of meer van de volgende opties op de optiebalk instellen, en nogmaals op het rode oog klikken:

  Pupilgrootte

  Hiermee vergroot of verkleint u het gebied waarop de tool Rode ogen betrekking heeft.

  Hoeveelheid donkerder

  Hiermee stelt u in hoe donker de pupil wordt.

Opmerking:

Rode ogen worden veroorzaakt doordat de flits van de camera wordt weerspiegeld in het netvlies van het onderwerp. U ziet dit vooral bij foto's die zijn genomen in een donkere ruimte, omdat de iris dan vergroot is. Ter voorkoming van rode ogen gebruikt u de camerafunctie voor het verminderen van rode ogen. Nog beter is het om een afzonderlijke flitser te gebruiken die u op enige afstand van de cameralens kunt aansluiten op de camera.

Video | Licht corrigeren en ongewenste objecten verwijderen

Video | Licht corrigeren en ongewenste objecten verwijderen
Photoshop Principal Product Manager Bryan O'Neil Hughes legt uit hoe u ongewenste objecten kunt verwijderen en op penseel gebaseerd kleur tegenhouden kunt gebruiken om de luminantie en kleurtemperatuur van onderwerpen te egaliseren.
Adobe Photoshop