Aanraaksneltoetsen en bewegingen

Lees meer over aanraaksneltoetsen en bewegingen om tijd te besparen wanneer u werkt met Photoshop op de iPad.

Werken met snelknoppen

Gebruik de aanraaksneltoetsen om snel toegang te krijgen tot de alternatieve acties van een geselecteerde tool in Photoshop op de iPad. U kunt op de aanraaksneltoets tikken en deze verslepen over uw canvas. Voor elke geselecteerde tool kunt u met de aanraaksneltoets maximaal twee alternatieve acties uitvoeren. Houd het pictogram van de aanraaksneltoets ingedrukt als u de alternatieve werking van een geselecteerde tool wilt gebruiken. Rechtsboven in het canvas ziet u een blauwe indicator waarmee de geactiveerde status van de aanraaksneltoets wordt aangegeven.

Wanneer u bijvoorbeeld de tool Penseel gebruikt, kunt u de primaire aanraaksneltoets activeren voor toegang tot de gumversie van uw penseel en de secundaire aanraaksneltoets activeren om over te schakelen naar de tool Pipet.

Aanraaksneltoets in de primaire staat
Met de primaire aanraaksneltoets kunt u de gumversie van de tool Penseel activeren.

Primaire aanraaksneltoets gebruiken: tik en houd het middelpunt van de aanraaksneltoets met uw andere hand ingedrukt om de primaire actie van de geselecteerde tool te activeren.

Aanraaksneltoets in secundaire staat
Gebruik de secundaire aanraaksneltoets om de tool Pipet te activeren met de geselecteerde tool Penseel.

Secundaire aanraaksneltoets gebruiken: tik en schuif met uw andere hand naar de buitenrand van de aanraaksneltoets om de secundaire actie van de geselecteerde tool te activeren.

Het penseel is een van de vele tools die u kunt gebruiken met de aanraaksneltoets. Voor een lijst met tools die werken met aanraaksneltoetsen in Photoshop op de iPad, gaat u vanuit de app naar Help () > Aanraaksneltoetsen weergeven of raadpleegt u de onderstaande tabel:

Pictogram Tool Primaire aanraaksneltoets Secundaire aanraaksneltoets
Verplaatsen Verplaatsen op de X-/Y-as Dupliceren

Schalen Schalen onevenredig Schalen vanuit middelpunt
  Roteren Uitlijnen op 15 graden Geen
Lasso Toevoegen aan of verwijderen uit selectie Geen
Snel selecteren Toevoegen aan of verwijderen uit selectie Geen
Rechthoekig selectiekader Selecteren met een vaste verhouding Selecteren vanuit het middelpunt met een vaste verhouding
Ovaal selectiekader Selecteren met cirkel Selecteren vanuit het middelpunt met een cirkel
Penseel Gummetje Pipet
Kloonstempel Bron instellen  Geen
Uitsnijden Proportioneel uitsnijden Proportioneel uitsnijden vanuit het middelpunt
Tikken op laag Multiselectiemodus activeren Geen
Tikken op laaggroep Multiselectiemodus activeren Geen

Bewegingen gebruiken

U kunt snel handige veelvoorkomende handelingen uitvoeren met behulp van bewegingen en zo werken met de op aanraking gebaseerde gebruikersinterface van Photoshop op de iPad. Voor een lijst met aanraakbewegingen die u in Photoshop op de iPad kunt gebruiken, gaat u in de app naar Help () > Bewegingen weergeven of raadpleegt u de onderstaande tabel:

Illustratie

Beweging 

Handeling 

Tikken met 2 vingers

Ongedaan maken

Tikken met 3 vingers

Opnieuw

De grijper boven aan het zwevende deelvenster Tools over het canvas slepen

Opties voor de tool Verplaatsen

Dubbeltikken of lang drukken op pictogrammen met een driehoek rechtsonder om meer toolopties weer te geven

Meer opties tonen

Slepen met 2 vingers om te pannen

Canvas pannen

Dubbeltikken

Weergeven op 100% 

Opmerking:

Adobe is van plan meer aanraaksneltoetsen en bewegingen op te nemen in toekomstige versies van Photoshop op de iPad.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?