Standaardsneltoetsen

Gebruik sneltoetsen om productiever te worden in Adobe Photoshop.

Opmerkingen:

  • U kunt de sneltoetsen in Photoshop op de desktop aanpassen. Zie Sneltoetsen aanpassen.
  • U kunt sneltoetsen bekijken, bewerken en samenvatten in het dialoogvenster Sneltoetsen. Selecteer Bewerken > Sneltoetsen om dit te bekijken of gebruik de volgende sneltoetsen:
    • Alt + Shift + Control + K (Win)
    • Optie + Shift + Command + K (Mac)
  • Op nieuwere MacBook Pro-modellen vervangt de Touch Bar de functietoetsen aan de bovenkant van het toetsenbord. Zie dit Apple-artikel voor informatie over het gebruik van de functietoetsen op deze modellen.

Functietoetsen gebruiken

Opmerking:

Houd in macOS, de Fn-toets ingedrukt met de functietoets (F1-F12) om de standaard macOS-functies te overschrijven, zoals schermhelderheid, volume etc. Raadpleeg de volgende Apple-documentatie voor meer informatie over het gedrag van de functietoetsen op uw Mac:

Resultaat
Windows
macOS
Help starten F1 Help-toets

Ongedaan maken/Opnieuw

 

Ctrl+Z

Knippen

F2

F2

Kopiëren

F3

F3

Plakken

F4

F4

Deelvenster Penseel tonen/verbergen

F5

F5

Deelvenster Kleur tonen/verbergen

F6

F6

Deelvenster Lagen tonen/verbergen

F7

F7

Deelvenster Info tonen/verbergen

F8

F8

Deelvenster Handelingen tonen/verbergen

F9

Option + F9

Vorige versie

F12

F12

Vullen

Shift + F5

Shift + F5

Selectie doezelen

Shift + F6

Shift + F6

Selectie omkeren

Shift + F7

Shift + F7

Tools selecteren

Als u een toets ingedrukt houdt, wordt een tool tijdelijk geactiveerd. Als u de toets loslaat, wordt de vorige tool weer geactiveerd.

Opmerking:

In rijen met meerdere tools meerdere malen op dezelfde sneltoets drukken om de groep te doorlopen.

Resultaat

Windows

macOS

Tools doorlopen met dezelfde sneltoets

Drukken op Shift + sneltoets (als de optie Shift-toets voor wisselen van tool is ingeschakeld)

Drukken op Shift + sneltoets (als de optie Shift-toets voor wisselen van tool is ingeschakeld)

Verborgen tools doorlopen

Alt ingedrukt houden en klikken op tool (behalve de tools Ankerpunt toevoegen, Ankerpunt verwijderen en Ankerpunt omzetten)

Option ingedrukt houden en klikken op tool (behalve de tools Ankerpunt toevoegen, Ankerpunt verwijderen en Ankerpunt omzetten)

Tool Verplaatsen

V

V

Tool Rechthoekig selectiekader

Tool Ovaal selectiekader

M

M

Tool Lasso

Tool Veelhoeklasso

Tool Magnetische lasso

L

L

Tool Toverstaf

Tool Snelle selectie

B

B

Tool Uitsnijden

Tool Segment

Tool Segmentselectie

C

C

Tool Pipet

Tool Kleurenpipet

Tool Liniaal

Tool Notitie

I

I

Tool Snel retoucheerpenseel

Tool Retoucheerpenseel

Tool Reparatie

Tool Rode ogen verwijderen

J

J

Tool Penseel

Tool Potlood

Tool Kleur vervangen

Tool Mixerpenseel

B

B

Tool Kloonstempel

Tool Patroonstempel

S

S

Tool Historiepenseel

Tool Tekeninghistorie

Y

Y

Tool Gummetje

Tool Achtergrondgummetje

Tool Tovergummetje

E

E

Tool Verloop

Tool Emmertje

G

G

Tool Tegenhouden

Tool Doordrukken

Tool Spons

O

O

Tool Pen

Tool Pen voor vrije vorm

P

P

Tool Horizontale tekst

Tool Verticale tekst

Tool Masker voor horizontale tekst

Tool Masker voor verticale tekst

T

T

Tool Padselectie

Tool Direct selecteren

A

A

Tool Rechthoek

Tool Afgeronde rechthoek

Tool Ovaal

Tool Veelhoek

Tool Lijn

Tool Aangepaste vorm

U

U

Tool Handje

H

H

Tool Weergave roteren

R

R

Tool Zoomen

Z

Z

Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Standaard-/snelmaskermodus in-/uitschakelen Q Q
De tool Verplaatsen met behoud van inhoud J J
De tool Uitsnijden met perspectief C C
Tool Tekengebied V V
Tool Weergave roteren R R
Transparantie behouden in-/uitschakelen / (schuine streep) / (schuine streep)
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Vorig Penseel , ,
Volgend Penseel . .
Eerste Penseel < <
Laatste Penseel > >
Gebruik dezelfde sneltoets voor Uitvloeien

Afbeeldingen weergeven

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat

Windows

macOS

Geopende documenten doorlopen

Control + Tab

Control + Tab

Overschakelen op vorige document

Shift + Control + Tab

Shift+Command + `(accent grave)

Een bestand sluiten in Photoshop en Bridge openen

Shift + Control +W

Shift + Command +W

Schakelen tussen de Standaardmodus en de Snelmaskermodus

Q

Q

Schakelen (in voorwaartse richting) tussen de modi Standaardscherm, Volledig scherm met menubalk en Volledig scherm

F

F

Schakelen (in achterwaartse richting) tussen de modi Standaardscherm, Volledig scherm met menubalk en Volledig scherm

Shift + F

Shift + F

Schakelen canvaskleur (in voorwaartse richting)

Spatiebalk + F (of met de rechtermuisknop op canvasachtergrond klikken en kleur selecteren)

Spatiebalk + F (of Control indrukken en op canvasachtergrond klikken en kleur selecteren)

Canvaskleur schakelen (in achterwaartse richting)

Spatiebalk + Shift + F

Spatiebalk + Shift + F

Afbeelding passend in venster

Dubbelklikken op de tool Handje

Dubbelklikken op de tool Handje

100% vergroten

Dubbelklikken op Zoomen of

Ctrl + 1

Dubbelklikken op Zoomen of

Command + 1

Schakelen naar de tool Handje (wanneer u niet in tekstbewerkingsmodus werkt)

Spatiebalk

Spatiebalk

Meerdere documenten tegelijkertijd pannen met tool Handje

Shift ingedrukt houden en slepen

Shift ingedrukt houden en slepen

Schakelen naar tool Inzoomen

Control + spatiebalk

Command + spatiebalk

Schakelen naar tool Uitzoomen

Alt + spatiebalk

Option + spatiebalk

Slepend met Zoomen selectiekader voor in- en uitzoomen verplaatsen

Spatiebalk ingedrukt houden en slepen

Spatiebalk ingedrukt houden en slepen

Zoompercentage toepassen en vak voor zoompercentage actief houden

Shift + Enter in zoompercentagevak van deelvenster Navigator

Shift + Return in zoompercentagevak van deelvenster Navigator

Inzoomen op een bepaald gebied van een afbeelding

Control ingedrukt houden en slepen over voorvertoning in deelvenster Navigator

Command ingedrukt houden en slepen over voorvertoning in deelvenster Navigator

Tijdelijk inzoomen op een afbeelding

H ingedrukt houden en vervolgens op de afbeelding klikken en de muisknop ingedrukt houden

H ingedrukt houden en vervolgens op de afbeelding klikken en de muisknop ingedrukt houden

Schuiven door afbeelding met de tool Handje

Spatiebalk ingedrukt houden en slepen of weergavegebied slepen in het deelvenster Navigator

Spatiebalk ingedrukt houden en slepen of weergavegebied slepen in het deelvenster Navigator

1 scherm omhoog of omlaag schuiven

Page Up of Page Down

Page Up of Page Down

10 eenheden omhoog of omlaag schuiven

Shift + Page Up of Page Down

Shift + Page Up of Page Down

Weergave verplaatsen naar hoek linksboven of hoek rechtsonder

Home of End

Home of End

Laagmasker in-/uitschakelen als rubiliet (laagmasker moet zijn geselecteerd)

*

*

Houd Control (Windows) of Command (macOS) ingedrukt om naar links (Page Up) of naar rechts (Page Down) te schuiven

Marionet verdraaien gebruiken

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

*Momenteel niet beschikbaar in Photoshop op iPad.

Resultaat Windows macOS
Vrije transformatie Control + T Command + T
Schakelen tussen verven en wissen met hetzelfde penseel Houd ingedrukt ` (accent grave)
Houd ingedrukt ` (accent grave)
Penseelgrootte verkleinen [ [
Penseelgrootte vergroten ] ]
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Het penseeluiteinde met 1 graad roteren Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom) 
Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom)
Het penseeluiteinde met 15 graden roteren
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Laag/lagen aanpassen aan venster Houd Alt ingedrukt en klik op laag Houd Option ingedrukt en klik op laag
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J
Toevoegen aan selectie Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen
Penseel of kleurstaal verwijderen Alt ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken Optie ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken
Automatisch selecteren in-/uitschakelen met de tool Verplaatsen Control ingedrukt houden en klikken Command ingedrukt houden en klikken
Alle openstaande documenten sluiten, behalve het huidige document Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Elk modaal dialoogvenster annuleren (waaronder de Startwerkruimte) Escape Escape
Het bewerkingsveld op de taakbalk selecteren Enter Return
Tussen velden navigeren Tab Tab
Tussen velden navigeren in de tegengestelde richting Tab + Shift Tab + Shift
Annuleren wijzigen in Herstellen Alt Option

Selecteren en maskeren gebruiken

Resultaat Windows macOS
Vrije transformatie Control + T Command + T
Schakelen tussen verven en wissen met hetzelfde penseel Houd ingedrukt ` (accent grave)
Houd ingedrukt ` (accent grave)
Penseelgrootte verkleinen [ [
Penseelgrootte vergroten ] ]
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Het penseeluiteinde met 1 graad roteren Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom) 
Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom)
Het penseeluiteinde met 15 graden roteren
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Laag/lagen aanpassen aan venster Houd Alt ingedrukt en klik op laag Houd Option ingedrukt en klik op laag
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J
Toevoegen aan selectie Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen
Penseel of kleurstaal verwijderen Alt ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken Optie ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken
Automatisch selecteren in-/uitschakelen met de tool Verplaatsen Control ingedrukt houden en klikken Command ingedrukt houden en klikken
Alle openstaande documenten sluiten, behalve het huidige document Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Elk modaal dialoogvenster annuleren (waaronder de Startwerkruimte) Escape Escape
Het bewerkingsveld op de taakbalk selecteren Enter Return
Tussen velden navigeren Tab Tab
Tussen velden navigeren in de tegengestelde richting Tab + Shift Tab + Shift
Annuleren wijzigen in Herstellen Alt Option

Het filter Uitvloeien gebruiken

Resultaat

Windows

macOS

Tool Vooruit verdraaien

B

B

Tool Reconstrueren

R

R

Tool Kronkel - met de klok mee

C

C

Tool Plooien

S

S

Tool Zwellen

B

B

Tool Naar links duwen

O

O

Tool Masker bevriezen

F

F

Tool Ontdooimasker

D

D

Richting omdraaien voor de tools Zwellen, Plooien en Naar links duwen

Alt + tool

Option + tool

Continu monsters van vervorming nemen

 

Alt + slepen in voorvertoning met tool Reconstrueren, terwijl de modus Verplaatsen, Ampliverdraaien of Gelijkaardig is geselecteerd

Option + slepen in voorvertoning met tool Reconstrueren, terwijl de modus Verplaatsen, Ampliverdraaien of Gelijkaardig is geselecteerd

Penseelgrootte 2 verkleinen/vergroten of dichtheid, druk, snelheid of turbulente jitter 1 vergroten/verkleinen

Pijl-omhoog/pijl-omlaag in het tekstvak Penseelgrootte, Penseeldichtheid, Penseeldruk, Penseelsnelheid of Turbulente jitter

Pijl-omhoog/pijl-omlaag in het tekstvak Penseelgrootte, Penseeldichtheid, Penseeldruk, Penseelsnelheid of Turbulente jitter

Penseelgrootte 2 verkleinen/vergroten of dichtheid, druk, snelheid of turbulente jitter 1 vergroten/verkleinen

Pijl-links/pijl-rechts terwijl de schuifregelaar Penseelgrootte, Penseeldichtheid, Penseeldruk, Penseelsnelheid of Turbulente jitter zichtbaar is

Pijl-links/pijl-rechts terwijl de schuifregelaar Penseelgrootte, Penseeldichtheid, Penseeldruk, Penseelsnelheid of Turbulente jitter zichtbaar is

Instellingen aan de rechterkant doorlopen van bovenaf

Tab

Tab

Instellingen aan de rechterkant doorlopen van onderaf

Shift + Tab

Shift + Tab

Annuleren wijzigen in Herstellen

Alt

Option

Houd Shift ingedrukt om de waarde met 10 te verhogen/verlagen

Verdwijnpunt gebruiken

Resultaat

Windows

macOS

2x Zoomen (tijdelijk)

X

X

Inzoomen

Control + + (plus)

Command + + (plus)

Uitzoomen

Control + - (afbreekstreepje)

Command + - (afbreekstreepje)

Passend in weergave

Control + 0 (nul), dubbelklikken op de tool Handje

Command + 0 (nul), dubbelklikken op de tool Handje

Zoomen naar het midden op 100%

Dubbelklikken op Zoomen

Dubbelklikken op Zoomen

Penseelgrootte verhogen (tools Penseel, Stempel)

]

]

Penseelgrootte verlagen (tools Penseel, Stempel)

[

[

Hardheid penseel verhogen (tools Penseel, Stempel)

Shift + ]

Shift + ]

Hardheid penseel verlagen (tools Penseel, Stempel)

Shift + [

Shift + [

Laatste handeling ongedaan maken

Control + Z

Command + Z

Laatste handeling opnieuw

Control + Shift + Z

Command + Shift + Z

Alle selecties opheffen

Control + D

Command + D

Selectie en deelvensters verbergen

Control + H

Command + H

Selectie 1 pixel verplaatsen

Pijltoetsen

Pijltoetsen

Selectie 10 pixels verplaatsen

Shift + pijltoetsen

Shift + pijltoetsen

Kopiëren

Control + C

Command + C

Plakken

Control + V

Command + V

Laatste duplicatie en verplaatsing herhalen

Control + Shift + T

Command + Shift + T

Een zwevende selectie maken van de huidige selectie

Control + Alt + T

 

Selectie vullen met afbeelding onder aanwijzer

Control ingedrukt houden en slepen

Command ingedrukt houden en slepen

Een duplicaat van de selectie maken als zwevende selectie

Control + Alt ingedrukt houden en slepen

Command + Option ingedrukt houden en slepen

Rotatie van selectie beperken tot 15°

Alt + Shift om te roteren

Optiion + Shift om te roteren

Een vlak selecteren onder een ander geselecteerd vlak

Control + op het vlak klikken

Command + op het vlak klikken

Vlak van 90° maken ten opzichte van hoofdvlak

Control ingedrukt houden en slepen

Command ingedrukt houden en slepen

Laatste knooppunt verwijderen tijdens maken van vlak

Backspace

Verwijderen

Een volledig canvasvlak maken, aangepast aan de camera

Dubbelklikken op tool Vlak maken

Dubbelklikken op tool Vlak maken

Het dialoogvenster Camera Raw gebruiken

Opmerking:

Als u een toets ingedrukt houdt, wordt een tool tijdelijk geactiveerd. Als u de toets loslaat, wordt de vorige tool weer geactiveerd.

Resultaat

Windows

macOS

Tool Zoomen

Z

Z

Tool Handje

H

H

Tool Witbalans

I

I

Tool Kleurenpipet

S

S

Tool Uitsnijden

C

C

Tool Rechttrekken

A

A

Tool Vlekken verwijderen

B

B

Tool Rode ogen verwijderen

E

E

Standaardvenster

Ctrl+Alt+1

Command+Option+1

Deelvenster Kleurtooncurve

Ctrl+Alt+2

Command+Option+2

Deelvenster Details

Ctrl+Alt+3

Command+Option+3

Deelvenster HSL/Grijswaarden

Ctrl+Alt+4

Command+Option+4

Deelvenster Gesplitste tinten

Ctrl+Alt+5

Command+Option+5

Deelvenster Lenscorrectie

Ctrl+Alt+6

Command+Option+6

Deelvenster Camerakalibratie

Ctrl+Alt+7

Command+Option+7

Deelvenster Voorinstellingen

Ctrl+Alt+9

Command + Option + 9 (de universele zoomsneltoets voor macOS moet zijn uitgeschakeld in de Systeemvoorkeuren)

Deelvenster Opnamen openen

Ctrl+Alt+9

Command+Option+9

Gerichte aanpassingstool Parametrische curve

Ctrl+Alt+Shift+T

Command+Option+Shift+T

Gerichte aanpassingstool Kleurtoon

Ctrl+Alt+Shift+H

Command+Option+Shift+H

Gerichte aanpassingstool Verzadiging

Ctrl+Alt+Shift+S

Command+Option+Shift+S

Gerichte aanpassingstool Luminantie

Ctrl+Alt+Shift+L

Command+Option+Shift+L

Gerichte aanpassingstool Grijswaardenmix

Ctrl+Alt+Shift+G

Command+Option+Shift+G

Laatst gebruikte gerichte aanpassingstool

T

T

Tool Aanpassingspenseel

K

K

Tool Gegradueerde filter

G

G

Penseelgrootte vergroten/verkleinen

] / [

] / [

Doezelaar penseel vergroten/verkleinen

Shift + ] / Shift + [

Shift + ] / Shift + [

Stroom van aanpassingspenseel versnellen/vertragen in stappen van 10

= (is-gelijkteken) / - (afbreekstreepje)

= (is-gelijkteken) / - (afbreekstreepje)

Tijdelijk overschakelen van modus Toevoegen naar modus Wissen voor aanpassingspenseel, of van modus Wissen naar modus Toevoegen

Alt

Option

Grootte aanpassingspenseel tijdelijk verhogen/verlagen

Alt + ] / Alt + [

Option + ] / Option + [

Doezelaar aanpassingspenseel tijdelijk verhogen/verlagen

Alt + Shift + ] / Alt + Shift + [

Option + Shift + ] / Option + Shift + [

Stroom van aanpassingspenseel tijdelijk versnellen/vertragen in stappen van 10

Alt + = (gelijkteken) / Alt + - (afbreekstreepje)

Option + = (gelijkteken) / Alt + - (afbreekstreepje)

Overschakelen naar Nieuwe modus van modus Toevoegen of Wissen van het aanpassingspenseel of het gegradueerde filter

N

N

Automatisch masker in-/uitschakelen voor aanpassingspenseel

M

M

Weergave van masker in-/uitschakelen voor aanpassingspenseel

Y

Y

Vergrendelpunten in-/uitschakelen voor aanpassingspenseel

V

V

Bedekking voor Gegradueerd filter, Vlekken verwijderen of Rode ogen verwijderen in-/uitschakelen.

V

V

Afbeelding linksom roteren

L of Ctrl + ]

L of Command + ]

Afbeelding rechtsom roteren

R of Ctrl + [

R of Command + [

Inzoomen

Ctrl + + (plus)

Command + + (plus)

Uitzoomen

Ctrl + - (afbreekstreepje)

Command + - (afbreekstreepje)

Tijdelijk overschakelen op tool Inzoomen

(Dit werkt niet wanneer de tool Rechttrekken is geselecteerd. Als de tool Uitsnijden actief is, wordt tijdelijk overgeschakeld op de tool Rechttrekken.)

Ctrl

Command

Tijdelijk overschakelen op tool Uitzoomen en de knop Afbeelding openen wijzigen in Kopie openen en de knop Annuleren wijzigen in Opnieuw instellen.

Alt

Option

Voorvertoning in-/uitschakelen

P

P

Modus Volledig scherm

F

F

Tool Witbalans tijdelijk activeren en de knop Afbeelding openen wijzigen in Object openen.

(Werkt niet als de tool Uitsnijden geactiveerd is)

Shift

Shift

Meerdere punten selecteren in deelvenster Curven

Klikken voor het eerste punt, Shift + klikken voor meerdere punten

Klikken voor het eerste punt, Shift + klikken voor meerdere punten

Punt toevoegen aan curve in deelvenster Curven

Control + klikken in voorvertoning

Command + klikken in voorvertoning

Geselecteerd punt verplaatsen in deelvenster Curven (1 eenheid)

Pijltoetsen

Pijltoetsen

Geselecteerd punt verplaatsen in deelvenster Curven (10 eenheden)

Shift + pijltoets

Shift + pijltoets

Geselecteerde afbeeldingen vanuit Bridge openen in dialoogvenster Camera Raw

Ctrl + R

Command + R

Geselecteerde afbeeldingen openen vanuit Bridge zonder dialoogvenster Camera Raw te openen

Shift + dubbelklikken in afbeelding

Shift + dubbelklikken in afbeelding

Hooglichten weergeven die worden bijgeknipt in Voorvertoning

Alt + regelaars Belichting, Herstel of Zwart

Option + regelaars Belichting, Herstel of Zwart

Waarschuwing m.b.t. verlies in hooglichtgebieden

O

O

Waarschuwing m.b.t. verlies in schaduwgebieden

U

U

(Filmstripmodus) Sterrenclassificatie 1 tot 5 toevoegen

Ctrl+1 - 5

Command+1 - 5

(Filmstripmodus) hogere/lagere classificatie

Ctrl +. (punt) / Ctrl+, (komma)

Command +. (punt) / Command+, (komma)

(Filmstripmodus) Rood label toevoegen

Ctrl+6

Command + 6

(Filmstripmodus) Geel label toevoegen

Ctrl+7

Command + 7

(Filmstripmodus) Groen label toevoegen

Ctrl+8

Command + 8

(Filmstripmodus) Blauw label toevoegen

Ctrl+9

Command + 9

(Filmstripmodus) Paars label toevoegen

Ctrl+Shift+0

Command+Shift+0

Camera Raw-voorkeuren

Control + K

Command+K

Verwijdert Adobe Camera Raw-voorkeuren

Control + Alt (bij openen)

Option + Shift (bij openen)

Het dialoogvenster Zwart-wit gebruiken

Resultaat Windows macOS
Vrije transformatie Control + T Command + T
Schakelen tussen verven en wissen met hetzelfde penseel Houd ingedrukt ` (accent grave)
Houd ingedrukt ` (accent grave)
Penseelgrootte verkleinen [ [
Penseelgrootte vergroten ] ]
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Het penseeluiteinde met 1 graad roteren Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom) 
Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom)
Het penseeluiteinde met 15 graden roteren
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Laag/lagen aanpassen aan venster Houd Alt ingedrukt en klik op laag Houd Option ingedrukt en klik op laag
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J
Toevoegen aan selectie Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen
Penseel of kleurstaal verwijderen Alt ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken Optie ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken
Automatisch selecteren in-/uitschakelen met de tool Verplaatsen Control ingedrukt houden en klikken Command ingedrukt houden en klikken
Alle openstaande documenten sluiten, behalve het huidige document Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Elk modaal dialoogvenster annuleren (waaronder de Startwerkruimte) Escape Escape
Het bewerkingsveld op de taakbalk selecteren Enter Return
Tussen velden navigeren Tab Tab
Tussen velden navigeren in de tegengestelde richting Tab + Shift Tab + Shift
Annuleren wijzigen in Herstellen Alt Option

Curven gebruiken

Resultaat

Windows

macOS

Het dialoogvenster Curven openen

Control + M

Command + M

Volgende punt op curve selecteren

+ (plus)

+ (plus)

Vorige punt op curve selecteren

– (min)

– (min)

Meerdere punten op curve selecteren

Shift + klikken op de punten

Shift + klikken op de punten

Selectie van punt opheffen

Control + D

Command + D

Punt op curve verwijderen

Punt selecteren en op Delete drukken

Punt selecteren en op Delete drukken

Geselecteerde punt met 1 eenheid verplaatsen

Pijltoetsen

Pijltoetsen

Geselecteerde punt met 10 eenheden verplaatsen

Shift + pijltoetsen

Shift + pijltoetsen

Hooglichten en schaduwen die worden bijgeknipt, weergeven

Alt + schuifregelaars voor zwart-/witpunt slepen

Option + schuifregelaars voor zwart-/witpunt slepen

Punt instellen op de samengestelde curve

Control en klikken op afbeelding

Command en klikken op afbeelding

Punt instellen op de kanaalcurven

Shift + Control en klikken op afbeelding

Shift + Command en klikken op afbeelding

Rastergrootte in-/uitschakelen

Alt en klikken op veld

Option en klikken op veld

Objecten selecteren en verplaatsen

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat

Windows

macOS

Selectiekader verplaatsen tijdens selecteren

Een selectiekadergereedschap (behalve één kolom en één rij) + spatiebalk ingedrukt houden en slepen

Een selectiekadergereedschap (behalve één kolom en één rij) + spatiebalk ingedrukt houden en slepen

Toevoegen aan selectie

Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen

Willekeurig selectiegereedschap + Shift ingedrukt houden en slepen

Verwijderen uit selectie

Willekeurig selectiegereedschap + Alt ingedrukt houden en slepen

Willekeurig selectiegereedschap + Option ingedrukt houden en slepen

Doorsnede maken met selectie

Willekeurig selectiegereedschap (behalve de tool Snelle selectie) + Shift en Alt ingedrukt houden en slepen

Willekeurig selectiegereedschap (behalve de tool Snelle selectie) + Shift en Option ingedrukt houden en slepen

Selectiekader beperken tot vierkant of cirkel (als geen andere selecties actief zijn)

Shift ingedrukt houden en slepen

Shift ingedrukt houden en slepen

Selectiekader tekenen vanuit middelpunt (als geen andere selecties actief zijn)

Alt ingedrukt houden en slepen

Option ingedrukt houden en slepen

Vorm beperken en selectiekader tekenen vanuit middelpunt

Shift + Alt ingedrukt houden en slepen

Shift + Option ingedrukt houden en slepen

Schakelen naar de tool Verplaatsen

Control (behalve wanneer de tool Handje, Segment, Pad of Vorm of een pentool is geselecteerd)

Command (behalve wanneer de tool Handje, Segment, Pad of Vorm of een pentool is geselecteerd)

Schakelen van de tool Magnetische lasso naar Lasso

Alt ingedrukt houden en slepen

Option ingedrukt houden en slepen

Schakelen van de tool Magnetische lasso naar Veelhoeklasso

Alt ingedrukt houden en klikken

Option ingedrukt houden en klikken

Een bewerking met de Magnetische lasso toepassen of annuleren

Enter/Esc of Control + . (punt)

Return/Esc of Command + . (punt)

Kopie van selectie verplaatsen

Tool Verplaatsen + Alt ingedrukt houden en selectie slepen

Tool Verplaatsen + Option ingedrukt houden en selectie slepen‡

Selectiegebied 1 pixel verplaatsen

Een willekeurige selectie + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Een willekeurige selectie + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Selectie 1 pixel verplaatsen

Tool Verplaatsen + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag†‡

Tool Verplaatsen + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag†‡

Laag 1 pixel verplaatsen wanneer er niets op de laag is geselecteerd

Control + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Command + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Detectiebreedte vergroten/verkleinen

Tool Magnetische lasso + [ of ]

Tool Magnetische lasso + [ of ]

Uitsnijden accepteren of afsluiten

Tool Uitsnijden + Enter of Esc

Tool Uitsnijden + Return of Esc

Uitsnijdschild uit- en inschakelen

/ (schuine streep)

/ (schuine streep)

Hoekmeting maken

Tool Liniaal + Alt ingedrukt houden en eindpunt slepen

Tool Liniaal + Option ingedrukt houden en eindpunt slepen

Hulplijn magnetisch op liniaalstreepjes (behalve als Weergave > Magnetisch niet is ingeschakeld)

Shift ingedrukt houden en hulplijn slepen

Shift ingedrukt houden en hulplijn slepen

Schakelen tussen horizontale en verticale hulplijn

Alt ingedrukt houden en hulplijn slepen

Option ingedrukt houden en hulplijn slepen

Houd Shift ingedrukt als u 10 pixels wilt verplaatsen

Van toepassing op vormgereedschappen

Selecties, selectieranden en paden transformeren

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat Windows macOS
Vrije transformatie Control + T Command + T
Schakelen tussen verven en wissen met hetzelfde penseel Houd ingedrukt ` (accent grave)
Houd ingedrukt ` (accent grave)
Penseelgrootte verkleinen [ [
Penseelgrootte vergroten ] ]
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Het penseeluiteinde met 1 graad roteren Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom) 
Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom)
Het penseeluiteinde met 15 graden roteren
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Laag/lagen aanpassen aan venster Houd Alt ingedrukt en klik op laag Houd Option ingedrukt en klik op laag
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J
Toevoegen aan selectie Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen
Penseel of kleurstaal verwijderen Alt ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken Optie ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken
Automatisch selecteren in-/uitschakelen met de tool Verplaatsen Control ingedrukt houden en klikken Command ingedrukt houden en klikken
Alle openstaande documenten sluiten, behalve het huidige document Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Elk modaal dialoogvenster annuleren (waaronder de Startwerkruimte) Escape Escape
Het bewerkingsveld op de taakbalk selecteren Enter Return
Tussen velden navigeren Tab Tab
Tussen velden navigeren in de tegengestelde richting Tab + Shift Tab + Shift
Annuleren wijzigen in Herstellen Alt Option

Paden bewerken

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat Windows macOS
Vrije transformatie Control + T Command + T
Schakelen tussen verven en wissen met hetzelfde penseel Houd ingedrukt ` (accent grave)
Houd ingedrukt ` (accent grave)
Penseelgrootte verkleinen [ [
Penseelgrootte vergroten ] ]
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Het penseeluiteinde met 1 graad roteren Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom) 
Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom)
Het penseeluiteinde met 15 graden roteren
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Laag/lagen aanpassen aan venster Houd Alt ingedrukt en klik op laag Houd Option ingedrukt en klik op laag
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J
Toevoegen aan selectie Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen
Penseel of kleurstaal verwijderen Alt ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken Optie ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken
Automatisch selecteren in-/uitschakelen met de tool Verplaatsen Control ingedrukt houden en klikken Command ingedrukt houden en klikken
Alle openstaande documenten sluiten, behalve het huidige document Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Elk modaal dialoogvenster annuleren (waaronder de Startwerkruimte) Escape Escape
Het bewerkingsveld op de taakbalk selecteren Enter Return
Tussen velden navigeren Tab Tab
Tussen velden navigeren in de tegengestelde richting Tab + Shift Tab + Shift
Annuleren wijzigen in Herstellen Alt Option

Voor tekenen gebruiken

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat

Windows

macOS

Voorgrondkleur selecteren in kleurkiezer

Een tekengereedschap + Shift + Alt + klikken met rechtermuisknop en slepen

Een tekengereedschap + Control + Option + Command en slepen

Voorgrondkleur uit afbeelding selecteren met pipet

Een tekengereedschap + Alt of een vormgereedschap + Alt (behalve als de optie Paden is geselecteerd)

Een tekengereedschap + Option of een vormgereedschap + Option (behalve als de optie Paden is geselecteerd)

Achtergrondkleur selecteren

Tool Pipet + Alt ingedrukt houden en klikken

Tool Pipet + Option ingedrukt houden en klikken

Tool Kleurenpipet

Tool Pipet + Shift

Tool Pipet + Shift

Kleurenpipet verwijderen

Tool Kleurenpipet + Alt ingedrukt houden en klikken

Tool Kleurenpipet + Option ingedrukt houden en klikken

Dekking, tolerantie, sterkte of belichting voor tekenmodus instellen

Een teken- of bewerktool + cijfertoetsen (bijv. 0 = 100%, 1 = 10%, 4 en 5 snel achter elkaar = 45%) (wanneer de optie Airbrush is ingeschakeld, gebruikt u Shift + cijfertoetsen)

Een teken- of bewerktool + cijfertoetsen (bijv. 0 = 100%, 1 = 10%, 4 en 5 snel achter elkaar = 45%) (wanneer de optie Airbrush is ingeschakeld, gebruikt u Shift + cijfertoetsen)

Stroom voor tekenmodus instellen

Een teken- of bewerktool + Shift + cijfertoetsen (bijv. 0 = 100%, 1 = 10%, 4 en 5 snel achter elkaar = 45%) (wanneer de optie Airbrush is ingeschakeld, laat u Shift weg)

Een teken- of bewerktool + Shift + cijfertoetsen (bijv. 0 = 100%, 1 = 10%, 4 en 5 snel achter elkaar = 45%) (wanneer de optie Airbrush is ingeschakeld, laat u Shift weg)

Met mixerpenseel wijzigt u de instelling Mix

Alt + Shift + nummer

Option + Shift + nummer

Met mixerpenseel wijzigt u de instelling Nat

Nummertoetsen

Nummertoetsen

Met mixerpenseel wijzigt u Nat en Mix in nul

00

00

Overvloeimodi doorlopen

Shift + + (plus) of – (min)

Shift + + (plus) of – (min)

Dialoogvenster Vullen openen op achtergrond- of standaardlaag

 

Backspace of Shift + Backspace

 

Delete of Shift + Delete

Vullen met voor- of achtergrondkleur

Alt + Backspace of Control + Backspace

Option + Delete of Command + Delete

Vullen uit historie

Control + Alt + Backspace

Command + Option + Delete

Dialoogvenster Vullen weergeven

Shift + Backspace

Shift + Delete

Transparante pixels vergrendelen/ontgrendelen

/ (schuine streep)

/ (schuine streep)

Punten verbinden met rechte lijn

Willekeurig tekengereedschap + Shift ingedrukt houden en klikken

Willekeurig tekengereedschap + Shift ingedrukt houden en klikken

Houd Shift ingedrukt om de transparantie te behouden

Voor de overvloeimodi gebruiken

Resultaat

Windows

macOS

Overvloeimodi doorlopen

Shift + + (plus) of – (min)

Shift + + (plus) of – (min)

Normaal

Shift + Alt + N

Shift + Option + N

Verspreiden

Shift + Alt + I

Shift + Option + I

Achter (alleen de tool Penseel)

Shift + Alt + Q

Shift + Option + Q

Wissen (alleen de tool Penseel)

Shift + Alt + R

Shift + Option + R

Donkerder

Shift + Alt + K

Shift + Option + K

Vermenigvuldigen

Shift + Alt + M

Shift + Option + M

Kleur doordrukken

Shift + Alt + B

Shift + Option + B

Lineair doordrukken

Shift + Alt + A

Shift + Option + A

Lichter

Shift + Alt + G

Shift + Option + G

Bleken

Shift + Alt + S

Shift + Option + S

Kleur tegenhouden

Shift + Alt + D

Shift + Option + D

Lineair tegenhouden

Shift + Alt + W

Shift + Option + W

Bedekken

Shift + Alt + O

Shift + Option + O

Zwak licht

Shift + Alt + F

Shift + Option + F

Fel licht

Shift + Alt + H

Shift + Option + H

Levendig licht

Shift + Alt + V

Shift + Option + V

Lineair licht

Shift + Alt + J

Shift + Option + J

Puntlicht

Shift + Alt + Z

Shift + Option + Z

Harde mix

Shift + Alt + L

Shift + Option + L

Verschil

Shift + Alt + E

Shift + Option + E

Uitsluiting

Shift + Alt + X

Shift + Option + X

Kleurtoon

Shift + Alt + U

Shift + Option + U

Verzadiging

Shift + Alt + T

Shift + Option + T

Kleur

Shift + Alt + C

Shift + Option + C

Lichtsterkte

Shift + Alt + Y

Shift + Option + Y

Minder verzadiging

Tool Spons + Shift + Alt + D

Tool Spons + Shift + Option + D

Verzadiging

Tool Spons + Shift + Alt + S

Tool Spons + Shift + Option + S

Schaduwen tegenhouden/doordrukken

Tool Tegenhouden/Doordrukken + Shift + Alt + S

Tool Tegenhouden/Doordrukken + Shift + Option + S

Middentonen tegenhouden/doordrukken

Tool Tegenhouden/Doordrukken + Shift + Alt + M

Tool Tegenhouden/Doordrukken + Shift + Option + M

Hooglichten tegenhouden/doordrukken

Tool Tegenhouden/Doordrukken + Shift + Alt + H

Tool Tegenhouden/Doordrukken + Shift + Option + H

Overvloeimodus instellen op Drempel voor bitmapafbeeldingen, op Normaal voor alle andere afbeeldingen

Shift + Alt + N

Shift + Option + N

Tekst selecteren en bewerken

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat

Windows

macOS

Tekst verplaatsen in afbeelding

Control ingedrukt houden en tekst slepen als tekstlaag is geselecteerd

Command ingedrukt houden en tekst slepen als tekstlaag is geselecteerd

1 teken links/rechts of 1 regel omlaag/omhoog of 1 woord links/rechts selecteren

Shift + Pijl-links/Pijl-rechts of Pijl-omlaag/Pijl-omhoog, of Control + Shift + Pijl-links/Pijl-rechts

Shift + Pijl-links/Pijl-rechts of Pijl-omlaag/Pijl-omhoog, of Command + Shift + Pijl-links/Pijl-rechts

Tekens selecteren vanaf het invoegpunt tot waar u met de muis klikt

Shift ingedrukt houden en klikken

Shift ingedrukt houden en klikken

1 teken naar links/rechts, 1 regel omlaag/omhoog of 1 woord naar links/rechts verplaatsen

Pijl-links/Pijl-rechts of Pijl-omlaag/Pijl-omhoog of Control + Pijl-links/Pijl-rechts

Pijl-links/Pijl-rechts of Pijl-omlaag/Pijl-omhoog of Command + Pijl-links/Pijl-rechts

Een nieuwe tekstlaag maken wanneer er een tekstlaag is geselecteerd in het deelvenster Lagen

Shift ingedrukt houden en klikken

Shift ingedrukt houden en klikken

Een woord, regel, alinea of hele tekst selecteren

Twee keer, drie keer, vier keer of vijf keer klikken

Twee keer, drie keer, vier keer of vijf keer klikken

Selectie van geselecteerde tekst tonen/verbergen

Control + H

Command + H

Selectiekader voor teksttransformatie weergeven als u tekst bewerkt of de tool Verplaatsen activeren als de cursor zich binnen het selectiekader bevindt

Control

Command

Tekst in een selectiekader schalen als u de grootte van het selectiekader wijzigt

Control ingedrukt houden en een greep van het selectiekader slepen

Command ingedrukt houden en een greep van het selectiekader slepen

Tekstvak verplaatsen tijdens het maken van het tekstvak

Spatiebalk ingedrukt houden en slepen

Spatiebalk ingedrukt houden en slepen

Tekst opmaken

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat

Windows

macOS

Links uitlijnen, centreren of rechts uitlijnen

Tool Horizontale tekst + Control + Shift + L, C of R

Tool Horizontale tekst + Command + Shift + L, C of R

Boven, midden of onder uitlijnen

Tool Verticale tekst + Control + Shift + L, C of R

Tool Verticale tekst + Command + Shift + L, C of R

100% horizontale schaal kiezen

Control + Shift + X

Command + Shift + X

100% verticale schaal kiezen

Control + Shift + Alt + X

Control + Shift + Option + X

Automatische regelafstand kiezen

Control + Shift + Alt + A

Control + Shift + Option + A

0 voor spatiëring kiezen

Control + Shift + Q

Command + Control + Shift + Q

Alinea uitvullen, laatste regel links uitlijnen

Control + Shift + J

Command + Shift + J

Alinea uitvullen, vult alle alinea's uit

Control + Shift + F

Command + Shift + F

Woordafbreking van alinea in-/uitschakelen

Control + Shift + Alt + H

Command + Control + Shift + Option + H

Schakelen tussen Single-line/Every-line Composer

Control + Shift + Alt + T

Command + Shift + Option + T

Grootte van geselecteerde tekst vergroten of verkleinen met 2 punten of pixels

Control + Shift + < of >

Command + Shift + < of >

Regelafstand vergroten of verkleinen met 2 punten of pixels

Alt + Pijl-omlaag of Pijl-omhoog††

Option + Pijl-omlaag of Pijl-omhoog††

Basislijnverschuiving vergroten of verkleinen met 2 punten of pixels

Shift + Alt + Pijl-omlaag of Pijl-omhoog††

Shift + Option + Pijl-omlaag of Pijl-omhoog††

Tekenspatiëring/letterspatiëring 20/1000 ems verkleinen/vergroten

Alt + Pijl-links of Pijl-rechts††

Option + Pijl-links of Pijl-rechts††

Houd Alt (Win) of Option (macOS) ingedrukt om te verkleinen/vergroten in stappen van 10

††Houd Control (Windows) of Command (macOS) ingedrukt om te verkleinen/vergroten in stappen van 10

Segmenteren en optimaliseren

Resultaat Windows macOS
Vrije transformatie Control + T Command + T
Schakelen tussen verven en wissen met hetzelfde penseel Houd ingedrukt ` (accent grave)
Houd ingedrukt ` (accent grave)
Penseelgrootte verkleinen [ [
Penseelgrootte vergroten ] ]
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Het penseeluiteinde met 1 graad roteren Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom) 
Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom)
Het penseeluiteinde met 15 graden roteren
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Laag/lagen aanpassen aan venster Houd Alt ingedrukt en klik op laag Houd Option ingedrukt en klik op laag
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J
Toevoegen aan selectie Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen
Penseel of kleurstaal verwijderen Alt ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken Optie ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken
Automatisch selecteren in-/uitschakelen met de tool Verplaatsen Control ingedrukt houden en klikken Command ingedrukt houden en klikken
Alle openstaande documenten sluiten, behalve het huidige document Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Elk modaal dialoogvenster annuleren (waaronder de Startwerkruimte) Escape Escape
Het bewerkingsveld op de taakbalk selecteren Enter Return
Tussen velden navigeren Tab Tab
Tussen velden navigeren in de tegengestelde richting Tab + Shift Tab + Shift
Annuleren wijzigen in Herstellen Alt Option

Deelvensters gebruiken

Deze niet-volledige lijst bevat sneltoetsen die niet worden weergegeven in menuopdrachten of knopinfo.

Resultaat Windows macOS
Vrije transformatie Control + T Command + T
Schakelen tussen verven en wissen met hetzelfde penseel Houd ingedrukt ` (accent grave)
Houd ingedrukt ` (accent grave)
Penseelgrootte verkleinen [ [
Penseelgrootte vergroten ] ]
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Het penseeluiteinde met 1 graad roteren Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom) 
Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom)
Het penseeluiteinde met 15 graden roteren
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Laag/lagen aanpassen aan venster Houd Alt ingedrukt en klik op laag Houd Option ingedrukt en klik op laag
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J
Toevoegen aan selectie Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen
Penseel of kleurstaal verwijderen Alt ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken Optie ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken
Automatisch selecteren in-/uitschakelen met de tool Verplaatsen Control ingedrukt houden en klikken Command ingedrukt houden en klikken
Alle openstaande documenten sluiten, behalve het huidige document Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Elk modaal dialoogvenster annuleren (waaronder de Startwerkruimte) Escape Escape
Het bewerkingsveld op de taakbalk selecteren Enter Return
Tussen velden navigeren Tab Tab
Tussen velden navigeren in de tegengestelde richting Tab + Shift Tab + Shift
Annuleren wijzigen in Herstellen Alt Option

Het deelvenster Handelingen gebruiken

Resultaat

Windows

macOS

Opdracht inschakelen en alle andere uitschakelen of alle opdrachten inschakelen

Alt ingedrukt houden en klikken op het vinkje naast een opdracht

Option ingedrukt houden en klikken op het vinkje naast een opdracht

Huidige modale besturingselement inschakelen en alle andere modale besturingselementen in-/uitschakelen

Alt ingedrukt houden en klikken

Option ingedrukt houden en klikken

Handeling en handelingensetopties wijzigen

Alt + dubbelklikken op handeling of handelingenset

Option + dubbelklikken op handeling of handelingenset

Het dialoogvenster Opties voor de opgenomen opdracht weergeven

Dubbelklikken op de opgenomen opdracht

Dubbelklikken op de opgenomen opdracht

Hele handeling afspelen

Control + dubbelklikken op handeling

Command + dubbelklikken op handeling

Alle componenten van een handeling samenvouwen/uitvouwen

Alt ingedrukt houden en klikken op driehoekje

Option ingedrukt houden en klikken op driehoekje

Opdracht afspelen

Control ingedrukt houden en klikken op knop Afspelen

Command ingedrukt houden en klikken op knop Afspelen

Een nieuwe handeling maken en beginnen met opnemen zonder bevestiging

Alt ingedrukt houden en klikken op de knop Nieuwe handeling

Option ingedrukt houden en klikken op de knop Nieuwe handeling

Opeenvolgende items van dezelfde soort selecteren

Shift ingedrukt houden en klikken op de handeling/opdracht

Shift ingedrukt houden en klikken op de handeling/opdracht

Niet-opeenvolgende items van dezelfde soort selecteren

Control ingedrukt houden en klikken op de handeling/opdracht

Command ingedrukt houden en klikken op de handeling/opdracht

Aanpassingslagen gebruiken

Opmerking:

Als u liever wilt dat sneltoetsen voor kanalen beginnen met Alt/Option + 1 voor rood, kiest u achtereenvolgens Bewerken > Sneltoetsen en Verouderde sneltoetsen voor kanalen gebruiken. Start Photoshop vervolgens opnieuw op.

Resultaat Windows macOS
Vrije transformatie Control + T Command + T
Schakelen tussen verven en wissen met hetzelfde penseel Houd ingedrukt ` (accent grave)
Houd ingedrukt ` (accent grave)
Penseelgrootte verkleinen [ [
Penseelgrootte vergroten ] ]
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Het penseeluiteinde met 1 graad roteren Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom) 
Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom)
Het penseeluiteinde met 15 graden roteren
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Laag/lagen aanpassen aan venster Houd Alt ingedrukt en klik op laag Houd Option ingedrukt en klik op laag
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J
Toevoegen aan selectie Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen
Penseel of kleurstaal verwijderen Alt ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken Optie ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken
Automatisch selecteren in-/uitschakelen met de tool Verplaatsen Control ingedrukt houden en klikken Command ingedrukt houden en klikken
Alle openstaande documenten sluiten, behalve het huidige document Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Elk modaal dialoogvenster annuleren (waaronder de Startwerkruimte) Escape Escape
Het bewerkingsveld op de taakbalk selecteren Enter Return
Tussen velden navigeren Tab Tab
Tussen velden navigeren in de tegengestelde richting Tab + Shift Tab + Shift
Annuleren wijzigen in Herstellen Alt Option

Het deelvenster Animatie in de framemodus gebruiken

Resultaat Windows macOS
Vrije transformatie Control + T Command + T
Schakelen tussen verven en wissen met hetzelfde penseel Houd ingedrukt ` (accent grave)
Houd ingedrukt ` (accent grave)
Penseelgrootte verkleinen [ [
Penseelgrootte vergroten ] ]
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Het penseeluiteinde met 1 graad roteren Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom) 
Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom)
Het penseeluiteinde met 15 graden roteren
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Laag/lagen aanpassen aan venster Houd Alt ingedrukt en klik op laag Houd Option ingedrukt en klik op laag
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J
Toevoegen aan selectie Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen
Penseel of kleurstaal verwijderen Alt ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken Optie ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken
Automatisch selecteren in-/uitschakelen met de tool Verplaatsen Control ingedrukt houden en klikken Command ingedrukt houden en klikken
Alle openstaande documenten sluiten, behalve het huidige document Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Elk modaal dialoogvenster annuleren (waaronder de Startwerkruimte) Escape Escape
Het bewerkingsveld op de taakbalk selecteren Enter Return
Tussen velden navigeren Tab Tab
Tussen velden navigeren in de tegengestelde richting Tab + Shift Tab + Shift
Annuleren wijzigen in Herstellen Alt Option

Het deelvenster Penseel gebruiken

Resultaat Windows macOS
Vrije transformatie Control + T Command + T
Schakelen tussen verven en wissen met hetzelfde penseel Houd ingedrukt ` (accent grave)
Houd ingedrukt ` (accent grave)
Penseelgrootte verkleinen [ [
Penseelgrootte vergroten ] ]
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Het penseeluiteinde met 1 graad roteren Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom) 
Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom)
Het penseeluiteinde met 15 graden roteren
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Laag/lagen aanpassen aan venster Houd Alt ingedrukt en klik op laag Houd Option ingedrukt en klik op laag
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J
Toevoegen aan selectie Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen
Penseel of kleurstaal verwijderen Alt ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken Optie ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken
Automatisch selecteren in-/uitschakelen met de tool Verplaatsen Control ingedrukt houden en klikken Command ingedrukt houden en klikken
Alle openstaande documenten sluiten, behalve het huidige document Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Elk modaal dialoogvenster annuleren (waaronder de Startwerkruimte) Escape Escape
Het bewerkingsveld op de taakbalk selecteren Enter Return
Tussen velden navigeren Tab Tab
Tussen velden navigeren in de tegengestelde richting Tab + Shift Tab + Shift
Annuleren wijzigen in Herstellen Alt Option

Het deelvenster Kanalen gebruiken

Opmerking:

Als u liever wilt dat sneltoetsen voor kanalen beginnen met Ctrl/Command + 1 voor rood, kiest u achtereenvolgens Bewerken > Sneltoetsen en Verouderde sneltoetsen voor kanalen gebruiken.

Resultaat

Windows

macOS

Afzonderlijke kanalen selecteren

Control + 3 (rood), 4 (groen), 5 (blauw)

Command + 3 (rood), 4 (groen), 5 (blauw)

Samengesteld kanaal selecteren

Control + 2

Command + 2

Kanaal als selectie laden

Control ingedrukt houden en klikken op kanaalminiatuur, of Alt + Ctrl + 3 (rood), 4 (groen), 5 (blauw)

Command ingedrukt houden en klikken op kanaalminiatuur, of Option + Command + 3 (rood), 4 (groen), 5 (blauw)

Toevoegen aan huidige selectie

Control + Shift ingedrukt houden en klikken op kanaalminiatuur

Command + Shift ingedrukt houden en klikken op kanaalminiatuur

Verwijderen uit huidige selectie

Control + Alt ingedrukt houden en klikken op kanaalminiatuur

Command + Option ingedrukt houden en klikken op kanaalminiatuur

Doorsnede maken met huidige selectie

Control + Shift + Alt ingedrukt houden en klikken op kanaalminiatuur

Command + Shift + Option ingedrukt houden en klikken op kanaalminiatuur

Opties instellen voor knop Selectie opslaan als kanaal

Alt ingedrukt houden en klikken op de knop Selectie opslaan als kanaal

Option ingedrukt houden en klikken op de knop Selectie opslaan als kanaal

Nieuw steunkleurkanaal maken

Control ingedrukt houden en klikken op knop Nieuw kanaal

Command ingedrukt houden en klikken op knop Nieuw kanaal

Selecteren/deselecteren in selectie van meerdere kleurkanalen

Shift ingedrukt houden en klikken op kleurkanaal

Shift ingedrukt houden en klikken op kleurkanaal

Alfakanaal selecteren/deselecteren en tonen/verbergen als rubilietbedekking

Shift ingedrukt houden en klikken op alfakanaal

Shift ingedrukt houden en klikken op alfakanaal

Kanaalopties weergeven

Dubbelklikken op miniatuur van alfa- of steunkleurkanaal

Dubbelklikken op miniatuur van alfa- of steunkleurkanaal

Samengesteld masker en grijswaardenmasker in-/uitschakelen in de Snelmaskermodus

Alle tools, inclusief de tool Penseel:
Shift + ~ (tilde)

Alle tools, behalve de tool Penseel:
` (accent grave)

 

Alle tools, inclusief de tool Penseel:
Shift + ~ (tilde)

Alle tools, behalve de tool Penseel:
` (accent grave)

Het deelvenster Bron klonen gebruiken

Resultaat Windows macOS
Vrije transformatie Control + T Command + T
Schakelen tussen verven en wissen met hetzelfde penseel Houd ingedrukt ` (accent grave)
Houd ingedrukt ` (accent grave)
Penseelgrootte verkleinen [ [
Penseelgrootte vergroten ] ]
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Het penseeluiteinde met 1 graad roteren Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom) 
Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom)
Het penseeluiteinde met 15 graden roteren
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Laag/lagen aanpassen aan venster Houd Alt ingedrukt en klik op laag Houd Option ingedrukt en klik op laag
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J
Toevoegen aan selectie Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen
Penseel of kleurstaal verwijderen Alt ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken Optie ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken
Automatisch selecteren in-/uitschakelen met de tool Verplaatsen Control ingedrukt houden en klikken Command ingedrukt houden en klikken
Alle openstaande documenten sluiten, behalve het huidige document Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Elk modaal dialoogvenster annuleren (waaronder de Startwerkruimte) Escape Escape
Het bewerkingsveld op de taakbalk selecteren Enter Return
Tussen velden navigeren Tab Tab
Tussen velden navigeren in de tegengestelde richting Tab + Shift Tab + Shift
Annuleren wijzigen in Herstellen Alt Option

Het deelvenster Kleuren gebruiken

Resultaat Windows macOS
Vrije transformatie Control + T Command + T
Schakelen tussen verven en wissen met hetzelfde penseel Houd ingedrukt ` (accent grave)
Houd ingedrukt ` (accent grave)
Penseelgrootte verkleinen [ [
Penseelgrootte vergroten ] ]
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Het penseeluiteinde met 1 graad roteren Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom) 
Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom)
Het penseeluiteinde met 15 graden roteren
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Laag/lagen aanpassen aan venster Houd Alt ingedrukt en klik op laag Houd Option ingedrukt en klik op laag
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J
Toevoegen aan selectie Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen
Penseel of kleurstaal verwijderen Alt ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken Optie ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken
Automatisch selecteren in-/uitschakelen met de tool Verplaatsen Control ingedrukt houden en klikken Command ingedrukt houden en klikken
Alle openstaande documenten sluiten, behalve het huidige document Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Elk modaal dialoogvenster annuleren (waaronder de Startwerkruimte) Escape Escape
Het bewerkingsveld op de taakbalk selecteren Enter Return
Tussen velden navigeren Tab Tab
Tussen velden navigeren in de tegengestelde richting Tab + Shift Tab + Shift
Annuleren wijzigen in Herstellen Alt Option

Het deelvenster Historie van gebruiken

Resultaat Windows macOS
Vrije transformatie Control + T Command + T
Schakelen tussen verven en wissen met hetzelfde penseel Houd ingedrukt ` (accent grave)
Houd ingedrukt ` (accent grave)
Penseelgrootte verkleinen [ [
Penseelgrootte vergroten ] ]
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Het penseeluiteinde met 1 graad roteren Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom) 
Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom)
Het penseeluiteinde met 15 graden roteren
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Laag/lagen aanpassen aan venster Houd Alt ingedrukt en klik op laag Houd Option ingedrukt en klik op laag
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J
Toevoegen aan selectie Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen
Penseel of kleurstaal verwijderen Alt ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken Optie ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken
Automatisch selecteren in-/uitschakelen met de tool Verplaatsen Control ingedrukt houden en klikken Command ingedrukt houden en klikken
Alle openstaande documenten sluiten, behalve het huidige document Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Elk modaal dialoogvenster annuleren (waaronder de Startwerkruimte) Escape Escape
Het bewerkingsveld op de taakbalk selecteren Enter Return
Tussen velden navigeren Tab Tab
Tussen velden navigeren in de tegengestelde richting Tab + Shift Tab + Shift
Annuleren wijzigen in Herstellen Alt Option

Het deelvenster Info gebruiken

Resultaat Windows macOS
Vrije transformatie Control + T Command + T
Schakelen tussen verven en wissen met hetzelfde penseel Houd ingedrukt ` (accent grave)
Houd ingedrukt ` (accent grave)
Penseelgrootte verkleinen [ [
Penseelgrootte vergroten ] ]
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Het penseeluiteinde met 1 graad roteren Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom) 
Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom)
Het penseeluiteinde met 15 graden roteren
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Laag/lagen aanpassen aan venster Houd Alt ingedrukt en klik op laag Houd Option ingedrukt en klik op laag
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J
Toevoegen aan selectie Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen
Penseel of kleurstaal verwijderen Alt ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken Optie ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken
Automatisch selecteren in-/uitschakelen met de tool Verplaatsen Control ingedrukt houden en klikken Command ingedrukt houden en klikken
Alle openstaande documenten sluiten, behalve het huidige document Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Elk modaal dialoogvenster annuleren (waaronder de Startwerkruimte) Escape Escape
Het bewerkingsveld op de taakbalk selecteren Enter Return
Tussen velden navigeren Tab Tab
Tussen velden navigeren in de tegengestelde richting Tab + Shift Tab + Shift
Annuleren wijzigen in Herstellen Alt Option

Het deelvenster Lagen gebruiken

Resultaat

Windows

macOS

Laagtransparantie laden als selectie

Control ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laag

Command ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laag

Toevoegen aan huidige selectie

Control + Shift ingedrukt houden en klikken op laagminiatuur

Command + Shift ingedrukt houden en klikken op laagminiatuur

Verwijderen uit huidige selectie

Control + Alt ingedrukt houden en klikken op laagminiatuur

Command + Option ingedrukt houden en klikken op laagminiatuur

Doorsnede maken met huidige selectie

Control + Shift + Alt ingedrukt houden en klikken op laagminiatuur

Command + Shift + Option ingedrukt houden en klikken op laagminiatuur

Filtermaskers laden als een selectie

Control en klikken op miniatuur van filtermasker

Command en klikken op miniatuur van filtermasker

Nieuwe laag Control + Shift + N Command + Shift + N
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J

Lagen groeperen

Control + G

Command + G

Lagen degroeperen

Control + Shift + G

Command + Shift + G

Uitknipmasker maken/opheffen

Control + Alt + G

Command+Option+G

Alle lagen selecteren

Control + Alt + A

Control + Option + A

Zichtbare lagen verenigen

Control + Shift + E

Command + Shift + E

Nieuwe lege laag maken met dialoogvenster

Alt ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag maken

Option ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag maken

Nieuwe laag maken onder doellaag

Control ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag maken

Command ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe laag maken

Bovenste laag selecteren

Alt + . (punt)

Option + . (punt)

Onderste laag selecteren

Alt + , (komma)

Option + , (komma)

Toevoegen aan laagselectie in deelvenster Lagen

Shift + Alt + [ of ]

Shift + Option + [ of ]

Eerstvolgende laag onder/boven selecteren

Alt + [ of ]

Option + [ of ]

Doellaag omlaag/omhoog verplaatsen

Control + / of *

Command + [ of ]

Kopieën van alle zichtbare lagen verenigen met doellaag

Control + Shift + Alt + E

Command + Shift + Option + E

Lagen samenvoegen

Lagen markeren die u wilt samenvoegen, en vervolgens Control + E

Lagen markeren die u wilt samenvoegen, en vervolgens Command + E

Laag boven of onder aan plaatsen

Control + Shift + / of *

Command + Shift + [ of ]

Huidige laag kopiëren naar onderliggende laag

Alt + opdracht Verenigen; omlaag laag uit pop-upmenu van deelvenster

Option + opdracht Verenigen; omlaag laag uit pop-upmenu van deelvenster

Alle zichtbare lagen samenvoegen tot een nieuwe laag boven de momenteel geselecteerde laag

Alt + opdracht Verenigen; zichtbaar uit pop-upmenu van deelvenster

Option + opdracht Verenigen; zichtbaar uit pop-upmenu van deelvenster

Alleen deze laag/laaggroep of alle lagen/laaggroepen tonen/verbergen

Klikken met rechtermuisknop op oogpictogram

Control ingedrukt houden en klikken op oogpictogram

Alle andere momenteel zichtbare lagen tonen/verbergen

Alt ingedrukt houden en klikken op oogpictogram

Option ingedrukt houden en klikken op oogpictogram

Transparantievergrendeling in-/uitschakelen voor doellaag of laatst toegepaste vergrendeling

/ (schuine streep)

/ (schuine streep)

Opties voor bewerken van laageffect/-stijl

Dubbelklikken op een laageffect/-stijl

Dubbelklikken op een laageffect/-stijl

Laageffect/-stijl verbergen

Alt ingedrukt houden en dubbelklikken op laageffect/-stijl

Option ingedrukt houden en dubbelklikken op laageffect/-stijl

Laagstijl bewerken

Dubbelklikken op laag

Dubbelklikken op laag

Vectormasker uit-/inschakelen

Shift ingedrukt houden en klikken op miniatuur van vectormasker

Shift ingedrukt houden en klikken op miniatuur van vectormasker

Dialoogvenster Opties voor weergave van laagmasker openen

Dubbelklikken op miniatuur van laagmasker

Dubbelklikken op miniatuur van laagmasker

Laagmasker in-/uitschakelen

Shift ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laagmasker

Shift ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laagmasker

Filtermasker in-/uitschakelen

Shift ingedrukt houden en klikken op miniatuur van filtermasker

Shift ingedrukt houden en klikken op miniatuur van filtermasker

Schakelen tussen laagmasker/samengestelde afbeelding

Alt ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laagmasker

Option ingedrukt houden en klikken op miniatuur van laagmasker

Schakelen tussen filtermasker/samengestelde afbeelding

Alt ingedrukt houden en klikken op miniatuur van filtermasker

Option ingedrukt houden en klikken op miniatuur van filtermasker

Rubilietmodus voor laagmasker in-/uitschakelen

\ (backslash) of Shift + Alt ingedrukt houden en klikken

\ (backslash) of Shift + Option ingedrukt houden en klikken

Alle tekst selecteren, tool Tekst tijdelijk selecteren

Dubbelklikken op miniatuur van tekstlaag

Dubbelklikken op miniatuur van tekstlaag

Uitknipmasker maken

Alt ingedrukt houden en klikken op de scheidingslijn tussen twee lagen

Option ingedrukt houden en klikken op de scheidingslijn tussen twee lagen

Naam van laag wijzigen

Dubbelklikken op naam van laag

Dubbelklikken op naam van laag

Filterinstelling bewerken

Dubbelklikken op filtereffect

Dubbelklikken op filtereffect

Overvloeiopties voor filters bewerken

Dubbelklikken op pictogram voor overvloeien filter

Dubbelklikken op pictogram voor overvloeien filter

Nieuwe laaggroep maken onder de huidige laag/laagset

Control ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe groep

Command ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe groep

Nieuwe laaggroep maken met dialoogvenster

Alt ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe groep

Option ingedrukt houden en klikken op knop Nieuwe groep

Laagmasker maken dat alles/selectie verbergt

Alt ingedrukt houden en klikken op knop Laagmasker toevoegen

Option ingedrukt houden en klikken op knop Laagmasker toevoegen

Vectormasker maken dat alles/padgebied toont

Control ingedrukt houden en klikken op knop Laagmasker toevoegen

Command ingedrukt houden en klikken op knop Laagmasker toevoegen

Vectormasker maken dat alles verbergt of padgebied toont

Control + Alt ingedrukt houden en klikken op knop Laagmasker toevoegen

Command + Option ingedrukt houden en klikken op knop Laagmasker toevoegen

Eigenschappen laaggroep weergeven

Met rechtermuisknop klikken op laaggroep en Groepeigenschappen kiezen of dubbelklikken op groep

Control ingedrukt houden en klikken op de laaggroep en Groepeigenschappen kiezen of dubbelklikken op groep

Meerdere opeenvolgende lagen selecteren/deselecteren

Shift ingedrukt houden en klikken

Shift ingedrukt houden en klikken

Meerdere niet-opeenvolgende lagen selecteren/deselecteren

Control ingedrukt houden en klikken

Command ingedrukt houden en klikken

Opmerking:

Als Kotoeri uw invoermethode voor de Japanse taal is, wordt met de sneltoets Rubilietmodus voor laagmasker in-/uitschakelen een actie in Kotoeri gestart. Schakel over naar een andere modus (bijvoorbeeld “V.S.”) om deze sneltoets in te schakelen.

Het deelvenster Laagsamenstellingen gebruiken

Resultaat Windows macOS
Vrije transformatie Control + T Command + T
Schakelen tussen verven en wissen met hetzelfde penseel Houd ingedrukt ` (accent grave)
Houd ingedrukt ` (accent grave)
Penseelgrootte verkleinen [ [
Penseelgrootte vergroten ] ]
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Het penseeluiteinde met 1 graad roteren Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom) 
Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom)
Het penseeluiteinde met 15 graden roteren
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Laag/lagen aanpassen aan venster Houd Alt ingedrukt en klik op laag Houd Option ingedrukt en klik op laag
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J
Toevoegen aan selectie Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen
Penseel of kleurstaal verwijderen Alt ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken Optie ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken
Automatisch selecteren in-/uitschakelen met de tool Verplaatsen Control ingedrukt houden en klikken Command ingedrukt houden en klikken
Alle openstaande documenten sluiten, behalve het huidige document Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Elk modaal dialoogvenster annuleren (waaronder de Startwerkruimte) Escape Escape
Het bewerkingsveld op de taakbalk selecteren Enter Return
Tussen velden navigeren Tab Tab
Tussen velden navigeren in de tegengestelde richting Tab + Shift Tab + Shift
Annuleren wijzigen in Herstellen Alt Option

Het deelvenster Paden gebruiken

Resultaat Windows macOS
Vrije transformatie Control + T Command + T
Schakelen tussen verven en wissen met hetzelfde penseel Houd ingedrukt ` (accent grave)
Houd ingedrukt ` (accent grave)
Penseelgrootte verkleinen [ [
Penseelgrootte vergroten ] ]
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Het penseeluiteinde met 1 graad roteren Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom) 
Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom)
Het penseeluiteinde met 15 graden roteren
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Laag/lagen aanpassen aan venster Houd Alt ingedrukt en klik op laag Houd Option ingedrukt en klik op laag
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J
Toevoegen aan selectie Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen
Penseel of kleurstaal verwijderen Alt ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken Optie ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken
Automatisch selecteren in-/uitschakelen met de tool Verplaatsen Control ingedrukt houden en klikken Command ingedrukt houden en klikken
Alle openstaande documenten sluiten, behalve het huidige document Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Elk modaal dialoogvenster annuleren (waaronder de Startwerkruimte) Escape Escape
Het bewerkingsveld op de taakbalk selecteren Enter Return
Tussen velden navigeren Tab Tab
Tussen velden navigeren in de tegengestelde richting Tab + Shift Tab + Shift
Annuleren wijzigen in Herstellen Alt Option

Het deelvenster Kleurstalen gebruiken

Resultaat Windows macOS
Vrije transformatie Control + T Command + T
Schakelen tussen verven en wissen met hetzelfde penseel Houd ingedrukt ` (accent grave)
Houd ingedrukt ` (accent grave)
Penseelgrootte verkleinen [ [
Penseelgrootte vergroten ] ]
Penseelhardheid verkleinen { {
Penseelhardheid vergroten } }
Het penseeluiteinde met 1 graad roteren Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom) 
Pijl-links (linksom),
pijl-rechts (rechtsom)
Het penseeluiteinde met 15 graden roteren
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Shift + pijl-links (linksom),
Shift + pijl-rechts (rechtsom)
Standaard voor-/achtergrondkleuren D D
Tussen voor-/achtergrondkleuren schakelen X X
Laag/lagen aanpassen aan venster Houd Alt ingedrukt en klik op laag Houd Option ingedrukt en klik op laag
Nieuwe laag via kopiëren Control + J Command + J
Nieuwe laag via knippen Shift + Control + J Shift + Command + J
Toevoegen aan selectie Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen Willekeurige selectietool + Shift ingedrukt houden en slepen
Penseel of kleurstaal verwijderen Alt ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken Optie ingedrukt houden en op penseel of kleurstaal klikken
Automatisch selecteren in-/uitschakelen met de tool Verplaatsen Control ingedrukt houden en klikken Command ingedrukt houden en klikken
Alle openstaande documenten sluiten, behalve het huidige document Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Elk modaal dialoogvenster annuleren (waaronder de Startwerkruimte) Escape Escape
Het bewerkingsveld op de taakbalk selecteren Enter Return
Tussen velden navigeren Tab Tab
Tussen velden navigeren in de tegengestelde richting Tab + Shift Tab + Shift
Annuleren wijzigen in Herstellen Alt Option

Extraheren en Patroonmaker gebruiken (optionele plug-ins)

Resultaat (Extraheren en Patroonmaker)

Windows

macOS

Passend in venster

Control + 0

Command + 0

Inzoomen

Control + + (plus)

Command + + (plus)

Uitzoomen

Control + - (afbreekstreepje)

Command + - (afbreekstreepje)

Instellingen aan de rechterkant doorlopen van bovenaf

Tab

Tab

Instellingen aan de rechterkant doorlopen van onderaf

Shift + Tab

Shift + Tab

Tool Handje tijdelijk activeren

Spatiebalk

Spatiebalk

Annuleren wijzigen in Herstellen

Alt

Option

Resultaat (alleen Extraheren)

Windows

macOS

Tool Randmarkering

B

B

Tool Vullen

G

G

Tool Pipet

I

I

Tool Overbodig verwijderen

C

C

Tool Randen corrigeren

T

T

Schakelen tussen de tool Randmarkering en Gummetje

Alt + tool Randmarkering/Gummetje

Option + tool Randmarkering/Gummetje

Slim markeren in-/uitschakelen

Control terwijl de tool Randmarkering is geselecteerd

Command terwijl de tool Randmarkering is geselecteerd

Huidige markering verwijderen

Alt + Delete

Option + Delete

Hele afbeelding markeren

Control + Delete

Command + Delete

Voorgrond vullen en voorvertoning van extractie

Shift ingedrukt houden en klikken terwijl de tool Vullen is geselecteerd

Shift ingedrukt houden en klikken terwijl de tool Vullen is geselecteerd

Masker verplaatsen wanneer de tool Randen corrigeren is geselecteerd

Control ingedrukt houden en slepen

Command ingedrukt houden en slepen

Dekking toevoegen wanneer de tool Overbodig verwijderen is geselecteerd

Alt ingedrukt houden en slepen

Option ingedrukt houden en slepen

Schakelen tussen opties Origineel en Geëxtraheerd in menu Tonen in voorvertoning

X

X

Tools Overbodig verwijderen en Randen corrigeren inschakelen voor voorvertoning

Shift + X

Shift + X

In voorvertoning van boven naar beneden de opties in het menu Weergave doorlopen

F

F

In voorvertoning van beneden naar boven de opties in het menu Weergave doorlopen

Shift + F

Shift + F

Penseelgrootte 1 verkleinen/vergroten

Pijl-omhoog/pijl-omlaag in tekstvak Penseelgrootte

Pijl-omhoog of pijl-omlaag in tekstvak Penseelgrootte

Penseelgrootte 1 verkleinen/vergroten

Pijl-links/pijl-rechts terwijl de schuifregelaar Penseelgrootte zichtbaar is

Pijl-links/pijl-rechts terwijl de schuifregelaar Penseelgrootte zichtbaar is

Sterkte instellen van de tools Overbodig verwijderen of Randen corrigeren

0–9

0–9

Houd Shift ingedrukt om de waarde met 10 te verhogen/verlagen

Resultaat (alleen Patroonmaker)

Windows

macOS

Huidige selectie verwijderen

Control + D

Command + D

Verplaatsen van selectie ongedaan maken

Control + Z

Command + Z

Genereren of opnieuw genereren

Control + G

Command + G

Doorsnede maken met huidige selectie

Shift + Alt + selecteren

Shift + Option + selecteren

De weergave schakelen tussen oorspronkelijk/gegenereerd patroon

X

X

Naar eerste tegel in Tegelhistorie gaan

Home

Home

Naar laatste tegel in Tegelhistorie gaan

End

End

Naar vorige tegel in Tegelhistorie gaan

Pijl-links, Page Up

Pijl-links, Page Up

Naar volgende tegel in Tegelhistorie gaan

Pijl-rechts, Page Down

Pijl-rechts, Page Down

Huidige tegel verwijderen uit Tegelhistorie

Delete

Delete

Selectie verschuiven bij weergeven van origineel

Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Selectie meer verschuiven bij weergeven van origineel

Shift + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Shift + Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Adobe-logo

Aanmelden bij je account