GPU-versnelde rendering en hardwarecodering/-decodering

Dit artikel biedt inzicht in de Mercury Playback Engine (GPU-versneld) en hardwaredecodering/-codering (Intel Media SDK) in Adobe Premiere Elements.

Mercury Playback Engine-renderer (GPU-versneld)

Adobe Premiere Elements kan de beschikbare GPU's in uw systeem benutten om de werklast tussen de CPU en de GPU te verdelen voor betere prestaties. De verwerking wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door het CPU waarbij het GPU helpt bij de verwerking van bepaalde taken en functies. Voor een lijst van door GPU ondersteunde effecten en overgangen, aanbevolen grafische kaarten en andere informatie over GPU-versneld renderen, klikt u hier.

Hardwareversnelde codering/decodering (Intel Media SDK)

Intel® Media SDK is een technologie van Intel® die de toegewezen mediaverwerkingsmogelijkheden van Intel® Graphics Technology gebruikt om snel te decoderen/coderen, waardoor de processor andere taken kan uitvoeren en de prestaties kan verbeteren.  Momenteel wordt alleen codering van H.264-, MPEG2- en MPEG4-codecs ondersteund. Deze functie is alleen beschikbaar als een Intel® CPU met Intel® Media SDK-ondersteuning wordt gebruikt.

Deze optie is standaard ingeschakeld in PRE. Selecteer Exporteren en delen > Apparaten > Aangepast > Geavanceerde instellingen. Onder Coderingsinstellingen wijzigt u de waarde van  Prestaties  naar Softwarecodering. Wanneer u dit op Softwarecodering instelt, wordt hardwarecodering uitgeschakeld en maakt Adobe Premiere Elements geen gebruik van Intel Media SDK om de media te coderen (dit kan de rendertijd verhogen).

Coderingsinstellingen aanpassen

Opmerking:

Tijdens hardwarecodering kan het GPU-gebruik hoger zijn op de geïntegreerde Intel®-GPU, niet op de toegewezen GPU.

Waarom is de optie Hardwarecodering niet beschikbaar?

Als het BIOS van uw systeem in- en uitschakelen van de Intel®-GPU ondersteunt, zorg er dan voor dat het altijd is ingeschakeld zodat hardwarecodering werkt.

Als u een ondersteunde Intel®-CPU hebt waarop Intel®-GPU is ingeschakeld, maar u kunt hardwarecodering niet gebruiken, controleer dan of de Intel®-GPU op het tabblad Prestaties van Taakbeheer wordt weergegeven (alleen Windows®). Als de Intel®-GPU niet wordt vermeld, controleert u in Apparaatbeheer of deze is ingeschakeld en werkt u de grafische Intel®-stuurprogramma's bij naar de nieuwste versie.

GPU in Taakbeheer en Apparaatbeheer
Intel®-GPU wordt in Taakbeheer en Apparaatbeheer weergegeven

Net als hardwareversnelde codering ondersteunt  Adobe Premiere Elements ook hardwareversnelde decodering voor betere afspeelprestaties wanneer u met H.264/AVC-, HEVC-media werkt op de tijdlijn.

Opmerking:

Adobe Premiere Elements kan frames laten vallen tijdens het afspelen van de reeks als intensieve effecten aan de clips worden toegevoegd en het systeem de frames niet in realtime kan verwerken

Stappen om hardwareversnelde decodering in te schakelen:

  • Navigeer naar Voorkeuren > Algemeen.
  • Schakel op macOS het selectievakje Hardwareversnelling gebruiken voor afspelen van HEVC en H.264 in. HEVC-decodering is standaard ingeschakeld op Windows.
  • Start  Adobe Premiere Elements opnieuw op.

Opmerking:

Als de optie niet actief is in het deelvenster Voorkeuren, betekent dit dat de CPU Intel Media SDK niet ondersteunt of dat de geïntegreerde GPU niet is ingeschakeld, of dat de grafische Intel®-stuurprogramma's een update vereisen.

Het verschil tussen hardwareversnelde decodering, Mercury Playback Engine (GPU-versnelling) en hardwareversnelde codering

  • De Mercury Playback Engine (GPU-versneld) is een renderer die wordt gebruikt om GPU-versnelde effecten te verwerken en afspelen te verbeteren.
  • Hardwareversnelde codering wordt gebruikt om de coderingsprestaties te versnellen tijdens export van de tijdlijn in H.264/MPEG2- en MPEG4-codecs.
  • Hardwareversnelde decodering is een proces dat wordt gebruikt om decodering van H.264/AVC- en HEVC-media te versnellen tijdens het afspelen van de tijdlijn. 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online