Toegankelijkheidsfuncties

Een document of toepassing is toegankelijk als mensen met een handicap, zoals mobiliteitsbeperkingen, blindheid en slechtziendheid, er gebruik van kunnen maken. Toegankelijkheidsfuncties in Acrobat Reader en PDF-bestandsindeling stellen mensen met een handicap in staat om PDF's te gebruiken, met of zonder schermlezers, schermvergroting en brailleprinters.

Het toegankelijk maken van PDF's komt alle gebruikers ten goede. De documentstructuur waarmee een schermlezer een PDF hardop kan voorlezen, stelt een mobiel apparaat bijvoorbeeld ook in staat om de documenttekst opnieuw te plaatsen en op een klein scherm weer te geven. Verder helpt de vooraf ingestelde tabvolgorde van een toegankelijk PDF-formulier alle gebruikers, niet alleen gebruikers met mobiliteitsbeperkingen, om het formulier gemakkelijker in te vullen.

Toegankelijkheidsvoorkeuren instellen

Acrobat Reader biedt verschillende voorkeuren die PDF's beter leesbaar maken voor gebruikers met een visuele handicap of bewegingsbeperkingen. Deze voorkeuren bepalen hoe PDF's op het scherm worden weergegeven en door een schermlezer worden gelezen.

De meeste voorkeuren met betrekking tot toegankelijkheid zijn beschikbaar via de Instellingsassistent voor toegankelijkheid, die instructies op het scherm biedt voor het instellen van deze voorkeuren. Sommige voorkeuren die van invloed zijn op de toegankelijkheid, waaronder voorkeuren in de categorieën Lezen, Formulieren en Multimedia, zijn niet beschikbaar via de Instellingsassistent voor toegankelijkheid. U kunt alle voorkeuren instellen in het dialoogvenster Voorkeuren.

De namen die worden weergegeven voor sommige voorkeuren in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid verschillen van de namen voor dezelfde voorkeuren, die worden weergegeven in het dialoogvenster Voorkeuren

Toegankelijkheidsvoorkeuren instellen met de Instellingsassistent voor toegankelijkheid

 1. Start de Instellingsassistent voor toegankelijkheid op een van de volgende manieren:

  • Kies Bewerken Toegankelijkheid Instellingsassistent.
  • (Alleen Windows) Start Acrobat Reader voor het eerst terwijl een schermlezer of schermvergroting actief is.
 2. Kies de optie die geschikt is voor uw ondersteunende software en apparaten.
  De assistent geeft alleen voorkeuren weer die geschikt zijn voor uw ondersteunende software en apparaten, afhankelijk van de optie die u kiest.

 3. Volg de instructies op het scherm. Als u op Annuleren klikt, gebruikt Acrobat Reader standaardinstellingen voor de voorkeuren die de assistent instelt (niet aanbevolen).

Toegankelijkheidsvoorkeuren instellen met het dialoogvenster Voorkeuren

Om het voorkeurenvenster van Acrobat Reader te openen, selecteert u Bewerken > Voorkeuren. Stel voorkeuren in voor uw ondersteunende software en apparaten in verschillende panelen van het dialoogvenster Voorkeuren.

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsvoorkeuren

 • Documentkleuren vervangen: selecteer deze voorkeur om te kiezen uit een lijst met contrasterende kleurencombinaties voor tekst en achtergrond, of om uw eigen combinaties te maken.
Documentkleuren vervangen

 • Altijd pagina-indelingsstijl gebruiken: correspondeert met de optie Pagina-indelingsstijl overschrijven in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Altijd zoominstelling gebruiken: correspondeert met de optie Documentzoom negeren in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Documentstructuur als tabvolgorde gebruiken als er geen expliciete tabvolgorde is opgegeven: verbetert de navigatie voor formuliervelden en koppelingen in documenten die geen tabvolgorde specificeren.
 • Cursor voor toetsenbordselectie altijd weergeven: Selecteer deze optie als u schermvergroting gebruikt. Deze voorkeur correspondeert met de optie Cursor voor toetsenbordselectie altijd weergeven in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Altijd de selectiekleur van het systeem gebruiken: als deze voorkeur is geselecteerd, wordt de standaardselectiekleur (blauw) overschreven door een kleur die het systeem opgeeft.
 • Portfolio's weergeven in bestandenmodus: Als deze voorkeur is geselecteerd, worden de componentbestanden en bestandsgegevens van de PDF-portfolio-in een lijst weergegeven. De bestandenmodus biedt een betere leeservaring voor mensen met een handicap, zoals mobiliteitsbeperkingen, blindheid en slechtziendheid.

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Documenten

 • Documentwijzigingen automatisch opslaan in tijdelijk bestand elke: Als deze voorkeur is gedeselecteerd, is de actie voor automatisch opslaan uitgeschakeld. Elke keer dat een PDF wordt opgeslagen, moet de schermlezer of schermvergrotingstool het document opnieuw laden. Deze voorkeur correspondeert met de optie Automatisch document opslaan uitschakelen in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Documenten

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Formulieren

 • Markeerkleur velden en Markeerkleur vereiste velden: Deze voorkeuren specificeren welke kleuren worden gebruikt om invulbare formuliervelden te markeren. Ze corresponderen met de opties Markeerkleur veld en Markeerkleur vereist veld in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Automatisch aanvullen: Stelt Acrobat Reader in staat om automatisch aan te bieden om bepaalde invoer in formuliervelden aan te vullen, zodat het invullen van formuliervelden minder toetsaanslagen vereist. Deze voorkeur komt niet overeen met een optie in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Formulieren

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Multimedia

 • Ondertiteling tonen indien beschikbaar.
 • Nagesynchroniseerde audio afspelen indien beschikbaar.
 • Aanvullende tekstonderschriften tonen indien beschikbaar.
 • Audiobeschrijving tonen (of videobeschrijving of beschrijvende video) indien beschikbaar.

Deze voorkeuren komen niet overeen met opties in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Multimedia

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Paginaweergave

 • In-/uitzoomen: Stelt de vergroting van documenten op het scherm in en geeft slechtziende lezers de mogelijkheid om tekst die opnieuw is geplaatst in een PDF, gemakkelijker te lezen. Deze voorkeur correspondeert met de optie Documentzoom overschrijven in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Tekst vloeiend maken: Regelt anti-aliasing van tekst. Als u het vloeiend maken van tekst wilt uitschakelen en tekst scherper en beter leesbaar wilt maken met schermvergroting, kiest u Geen. Deze voorkeur correspondeert met de optie Tekst vloeiend maken uitschakelen in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Paginaweergave

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Lezen

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Lezen

 • Leesvolgorde: Specificeert de leesvolgorde van documenten. De voorkeuren voor de leesvolgorde verschijnen ook in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Leesvolgorde afleiden van document (aanbevolen): interpreteert de leesvolgorde van niet-gecodeerde documenten met behulp van een geavanceerde methode voor het analyseren van lay-out voor structuurafleiding.
 • Leesvolgorde van links naar rechts en van boven naar beneden: Levert de tekst volgens de plaatsing op de pagina, lezend van links naar rechts en vervolgens van boven naar beneden. Deze methode is sneller dan Leesvolgorde afleiden van document. Deze methode analyseert alleen tekst. Formuliervelden worden genegeerd en tabellen worden niet als zodanig herkend.
 • Leesvolgorde in onbewerkte afdrukstroom gebruiken: Levert tekst in de volgorde waarin deze is opgenomen in de afdrukstroom. Deze methode is sneller dan Leesvolgorde afleiden van document. Deze methode analyseert alleen tekst. Formuliervelden worden genegeerd en tabellen worden niet als zodanig herkend.
 • De leesvolgorde in gecodeerde documenten overschrijven: Gebruikt de leesvolgorde die is opgegeven in de leesvoorkeuren in plaats van wat de codestructuur van het document aangeeft. Gebruik deze voorkeur alleen als u problemen ondervindt in slecht gecodeerde PDF's. Deze voorkeur correspondeert met de optie De leesvolgorde in gecodeerde documenten overschrijven in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Pagina tegenover document: Deze voorkeur bepaalt hoeveel van een document tegelijk aan een schermlezer wordt geleverd.  Als een PDF niet is gecodeerd, analyseert Reader het document om te proberen de structuur en leesvolgorde af te leiden. Dit proces kan lang duren voor een lang document. Stel Reader in om alleen de pagina weer te geven die op dat moment zichtbaar is, zodat slechts een klein stukje van het document tegelijk wordt geanalyseerd. Deze overweging hangt af van de grootte en complexiteit van het document en van de functies van de schermlezer. Wanneer Reader informatie aan een schermlezer, schermvergrotingstool of andere ondersteunende software levert, wordt informatie geladen in een geheugenbuffer die direct beschikbaar is voor de ondersteunende software. De hoeveelheid informatie die aan de geheugenbuffer wordt geleverd, kan van invloed zijn op de tijd die nodig is voor het uitvoeren van Reader-taken, zoals het openen van het document, het doorgaan naar de volgende pagina, het wijzigen van weergaven en het uitvoeren van opdrachten.
  • Alleen de momenteel zichtbare pagina's lezen: Deze optie is het beste wanneer u schermvergroting gebruikt. De prestaties worden verbeterd doordat de software niet langer delen van het document hoeft te verwerken die niet zichtbaar zijn. Wanneer Reader alleen de zichtbare pagina's van een PDF naar de geheugenbuffer stuurt, heeft de ondersteunende technologie alleen toegang tot die pagina's. Doorgaan naar een andere pagina is pas mogelijk wanneer de volgende pagina zichtbaar is en Reader de pagina-informatie naar de geheugenbuffer heeft verzonden. Als deze optie is geselecteerd, moet u daarom de navigatiefuncties van Reader gebruiken om van pagina naar pagina in het document te navigeren. Stel de optie Standaardpagina-indeling in de voorkeuren in op Eén pagina als u wilt dat Reader alleen de zichtbare pagina's naar de ondersteunende technologie stuurt. Omdat Reader pagina-informatie over alle zichtbare pagina's verzendt, ontvangt de ondersteunende technologie ook informatie over pagina's die slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn (zoals de onderkant van de ene pagina of de bovenkant van de volgende). Als u een andere paginaweergave-instelling gebruikt dan Eén pagina, zoals Doorlopend, en u de volgende pagina weergeeft, wordt niet correct bijgehouden welk deel van een vorige pagina al hardop is voorgelezen. Instructies voor het instellen van de standaardpagina-indeling op Eén pagina zijn te vinden in Voorkeuren voor het weergeven van PDF's. Deze optie correspondeert met de optie Alleen de momenteel zichtbare pagina's lezen optie in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
  • Het gehele document lezen: dit is mogelijk de beste optie als u een schermlezer gebruikt die zijn eigen navigatie- en zoekhulpmiddelen heeft en waarmee u meer vertrouwd bent dan met de tools in Acrobat.
  • Alleen de momenteel zichtbare pagina's van grote documenten lezen: Deze optie is standaard geselecteerd en is het meest geschikt als u een schermlezer gebruikt met lange of complexe PDF's. Hiermee kan Acrobat een heel klein document afleveren, maar voor grote documenten terugkeren naar aflevering van afzonderlijke pagina's. Deze voorkeur correspondeert met de optie: Alleen de momenteel zichtbare pagina's van grote documenten lezen in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Bevestigen vóór coderen van documenten: Als deze voorkeur is geselecteerd, kan de gebruiker de gebruikte opties bevestigen voordat Acrobat een niet-gecodeerd document voorbereidt voor lezen. Coderen kan een tijdrovende procedure zijn, vooral voor grotere documenten. Deze voorkeur correspondeert met de optie: Bevestigen vóór coderen van documenten in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Opties voor hardop lezen: Stel voorkeuren in om het volume, de snelheid en de toonhoogte van de stem voor Hardop lezen te regelen. U kunt ervoor kiezen om de standaardstem te gebruiken of een van de stemmen die uw besturingssysteem biedt. U kunt ook de pijlen omhoog en omlaag gebruiken om tekstblokken te lezen. Deze voorkeuren hebben geen corresponderende opties in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Sneltoetsen voor muisacties

Acrobat Reader DC en Acrobat DC hebben dezelfde sneltoetsen. Voor de volledige lijst gaat u naar sneltoetsen in Acrobat DC Help.

Een schermlezer of vergrootglas gebruiken

Gebruik de Instellingsassistent voor toegankelijkheid om Acrobat Reader DC in te stellen voor een schermvergroting of een schermlezer.

 • Kiezen Bewerken > Toegankelijkheid > Instellingsassistent en selecteer vervolgens de gewenste opties in elk scherm van de Instellingsassistent.

De tool Hardop lezen gebruiken

Hardop lezen is een TTS-tool (Tekst-naar-Spraak) die is ingebouwd in Acrobat Reader DC. De functie Hardop voorlezen leest de tekst in een PDF hardop voor, inclusief de tekst in opmerkingen en alternatieve tekstbeschrijvingen voor afbeeldingen en invulbare velden. In gecodeerde PDF's wordt de inhoud voorgelezen in de volgorde waarin deze in de logische structuur van het document wordt weergegeven. In niet-gecodeerde documenten wordt de leesvolgorde afgeleid, tenzij een leesvolgorde is opgegeven in de leesvoorkeuren.

Hardop lezen gebruikt de beschikbare stemmen die op uw systeem zijn geïnstalleerd. Als SAPI 4- of SAPI 5-stemmen zijn geïnstalleerd vanuit TTS- of taaltoepassingen, kunt u deze kiezen voor het voorlezen van uw PDF's.

Als u de tool Hardop lezen wilt gebruiken, hebt u Acrobat Reader DC en een TTS-engine op uw systeem nodig. Voor Acrobat Reader moet een door u geïnstalleerde stem zijn geselecteerd. Het document moet ook toegankelijk zijn, anders wordt de tekst niet of in de verkeerde volgorde gelezen.

Uw instellingen in Acrobat Reader controleren:

 1. Ga naar het dialoogvenster Voorkeuren van Acrobat Reader door Bewerken Voorkeuren te selecteren.

 2. Selecteer in het linkerdeelvenster Lezen.

 3. Deselecteer in het rechterdeelvenster de optie Standaardstem gebruiken en selecteer in de vervolgkeuzelijst een stem die op uw computer is geïnstalleerd.

 4. Klik op OK.

Opmerking:

Hardop lezen is geen schermlezer en wordt niet door alle besturingssystemen ondersteund.

Hardop lezen in- of uitschakelen

Schakel Hardop lezen in om het te gebruiken. U kunt Hardop lezen uitschakelen om systeembronnen vrij te maken en de prestaties van andere bewerkingen te verbeteren.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Kies Weergave > Hardop lezen > Hardop lezen inschakelen.
 • Kies Weergave > Hardop lezen > Hardop lezen uitschakelen.

PDF-formuliervelden hardop voorlezen

 1. Selecteer in het deelvenster Lezen van het dialoogvenster Voorkeuren de optie Formuliervelden lezen in de sectie Opties voor hardop lezen.
 2. Druk in het PDF-formulier op Tab om het eerste formulierveld te selecteren.
 3. Voer de benodigde gegevens in, kies de gewenste opties en druk vervolgens op Tab om naar het volgende veld te gaan, waarbij u deze stap herhaalt totdat het formulier is ingevuld. De status van geselecteerde selectievakjes en keuzerondjes wordt voorgelezen.
  Opmerking:

  Met Hardop lezen worden uw toetsaanslagen niet voorgelezen. Gebruik een schermlezer om te horen wat u hebt getypt.

Tekst opnieuw plaatsen in een PDF

U kunt de tekst in een PDF opnieuw plaatsen om de tekst tijdelijk weer te geven in een enkele kolom met de breedte van het documentvenster. Deze weergave voor opnieuw plaatsen maakt het document beter leesbaar op een mobiel apparaat of zorgt voor vergroting op een standaardmonitor, zonder horizontaal te hoeven scrollen om de tekst te lezen.

 • Kies Beeld > Zoomen > Opnieuw plaatsen om de tekst opnieuw te plaatsen.

Gewoonlijk wordt alleen leesbare tekst weergegeven in de weergave voor opnieuw plaatsen. Sommige tekst kan niet opnieuw worden geplaatst. Hierbij gaat het onder meer om formulieren, opmerkingen, velden met digitale handtekeningen en pagina-artefacten, zoals paginanummers, kopteksten en voetteksten. Pagina's met zowel leesbare tekst als velden voor digitale handtekeningen, worden niet opnieuw geplaatst. Verticale tekst wordt horizontaal opnieuw geplaatst.

Opmerking:

Als u de weergave voor opnieuw plaatsen toepast op een document, kunt u het document niet opslaan, bewerken of afdrukken.

Toegankelijkheidstools van het besturingssysteem

Toegankelijkheidstools in Windows OS

De besturingssystemen Windows 10, Windows 8 en Windows 7 hebben ingebouwde tools die verbeterde of alternatieve toegang bieden tot informatie op een computerscherm. De verteller is een vereenvoudigde versie van een schermlezer. Vergrootglas is een hulpmiddel voor schermvergroting.

Aan de slag met de verteller in Windows 10.

Spraakoptie instellen in Windows 7.

Zie de Microsoft-website over toegankelijkheid voor meer informatie over het opgeven van de TTS-instellingen in Windows-besturingssystemen.

Toegankelijkheidstools in macOS

Recente versies van macOS hebben ingebouwde tools die verbeterde of alternatieve toegang bieden tot informatie op het computerscherm. Meer informatie over de toegankelijkheidstools in macOS kunt u vinden in het macOS-handboek.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account