Een document of toepassing is toegankelijk als personen met handicaps, zoals motorische beperkingen, blindheid en beperkt gezichtsvermogen, er gebruik van kunnen maken. Dankzij de toegankelijkheidsfuncties in Acrobat Reader en de PDF-bestandsindeling kunnen mensen met een handicap PDF-bestanden gebruiken, met of zonder schermlezers, schermvergroting en brailleprinters.

Het toegankelijk maken van PDF's levert eigenlijk voor alle gebruikers voordelen op. De documentstructuur die ervoor zorgt dat een PDF goed hardop door een schermlezer kan worden gelezen, maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk dat het document in een mobiel apparaat opnieuw kan worden geplaatst en op een klein scherm kan worden weergegeven. Verder zorgt de vooraf ingestelde tabvolgorde van een toegankelijk PDF-formulier ervoor dat alle gebruikers, niet alleen gebruikers met een motorische beperking, het formulier gemakkelijker kunnen invullen.

Toegankelijkheidsvoorkeuren instellen

Acrobat Reader biedt verschillende voorkeursopties waarmee slechtziende gebruikers of gebruikers met een mobiliteitsbeperking PDF's gemakkelijker kunnen lezen. Deze voorkeuren bepalen hoe PDF's op het scherm worden weergegeven en door een schermlezer worden gelezen.

De meeste voorkeuren voor toegankelijkheid zijn beschikbaar via de Instellingsassistent voor toegankelijkheid. Aan de hand van de aanwijzingen op het scherm kunt u deze voorkeuren instellen. Sommige voorkeuren die invloed hebben op de toegankelijkheid, zijn niet beschikbaar via de Instellingsassistent voor toegankelijkheid. Dit zijn onder meer voorkeuren in de categorieën Lezen, Formulieren en Multimedia. U kunt alle voorkeuren in het dialoogvenster Voorkeuren instellen.

Sommige namen van voorkeuren in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid wijken af van de namen van dezelfde voorkeursopties in het dialoogvenster Voorkeuren.

Toegankelijkheidsvoorkeuren instellen met de Instellingsassistent voor toegankelijkheid

 1. Start de Instellingsassistent voor toegankelijkheid op een van de volgende manieren:

  • Kies BewerkenToegankelijkheidInstellingsassistent.
  • (Alleen Windows) Start Acrobat Reader voor het eerst wanneer een schermlezer of schermvergroting wordt uitgevoerd.
 2. Kies de relevante optie voor het hulpprogramma en de hulpapparaten.
  De assistent geeft alleen voorkeuren weer die geschikt zijn voor hulpprogramma's en hulpapparaten, in overeenstemming met de door u gekozen optie.

 3. Volg de aanwijzingen op het scherm. Als u op Annuleren klikt, worden in Acrobat Reader de standaardinstellingen gebruikt voor de voorkeuren die door de assistent zijn ingesteld (niet aanbevolen).

Toegankelijkheidsvoorkeuren instellen met het dialoogvenster Voorkeuren

Als u het dialoogvenster Voorkeuren van Acrobat Reader wilt openen, selecteert u Bewerken > Voorkeuren.
Selecteer in de verschillende vensters van het dialoogvenster Voorkeuren de relevante voorkeursinstellingen voor uw hulpprogramma's en -apparaten.

Toegankelijkheidsvoorkeuren

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Toegankelijkheid

 • Documentkleuren vervangen: selecteer deze voorkeur om te kiezen uit een lijst met contrasterende kleurencombinaties voor tekst en achtergrond, of om zelf een combinatie te maken. 
 • Altijd pagina-indelingstijl gebruiken: komt overeen met de optie Pagina-indelingsstijl overschrijven in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Altijd zoominstelling gebruiken: komt overeen met de optie Documentzoom overschrijven in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Documentstructuur als tabvolgorde gebruiken als er geen expliciete tabvolgorde is opgegeven: hiermee verbetert u de navigatie van formuliervelden en koppelingen in documenten waarin geen tabvolgorde is opgegeven.
 • Cursor voor toetsenbordselectie altijd weergeven: selecteer deze optie als u een schermvergroting gebruikt. Deze voorkeur komt overeen met de optie Cursor voor toetsenbordselectie altijd weergeven in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Altijd de selectiekleur van het systeem gebruiken: als deze optie is geselecteerd, wordt de standaardselectiekleur (blauw) overschreven door een door het systeem ingestelde kleur.
 • Portfolio's weergeven in bestandenmodus: als deze optie is geselecteerd, worden de deelbestanden van PDF-portfolio's met de bestandsgegevens in een lijst weergegeven. Met de modus Bestanden kunnen mensen met een handicap, zoals een motorische beperking, blindheid of slechtziendheid, de PDF beter lezen.

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Documenten

 • Documentwijzigingen automatisch opslaan in tijdelijk bestand elke: als u deze optie uitschakelt, wordt het document niet automatisch opgeslagen. Telkens wanneer een PDF wordt opgeslagen, moet het document opnieuw worden geladen in de schermlezer of schermvergroting. Deze voorkeur komt overeen met de optie Automatisch document opslaan uitschakelen in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Formulieren

 • Markeerkleur velden en Markeerkleur vereiste velden: deze voorkeuren geven aan met welke kleuren invulbare formuliervelden worden gemarkeerd. Deze komen overeen met de opties Markeerkleur velden en Markeerkleur vereiste velden in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Automatisch aanvullen: hiermee kan Acrobat Reader automatisch aanbieden om bepaalde formuliervelden in te vullen, zodat minder toetsaanslagen vereist zijn om de velden in te vullen. Deze voorkeur komt niet overeen met een optie in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Multimedia

 • Ondertiteling tonen indien beschikbaar.
 • Nagesynchroniseerde audio afspelen indien beschikbaar.
 • Aanvullende tekstonderschriften tonen indien beschikbaar.
 • Audiobeschrijving tonen (of videobeschrijving of beschrijvende video) indien beschikbaar.

Deze voorkeuren komen niet overeen met een van de opties in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Paginaweergave

 • Zoomen: hiermee stelt u de vergroting van documenten op het scherm in en maakt u het gemakkelijker voor slechtziende gebruikers om opnieuw geplaatste PDF's te lezen. Deze voorkeur komt overeen met de optie Documentzoom overschrijven in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Tekst vloeiend maken: hiermee regelt u anti-aliasing van tekst. Kies Geen als u het vloeiend maken van tekst wilt uitschakelen en tekst scherper en beter leesbaar wilt maken in een schermvergroting. Deze voorkeur komt overeen met de optie Tekst gladmaken uitschakelen in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Lezen

 • Leesvolgorde: hiermee geeft u de leesvolgorde van documenten op. De voorkeuren voor de leesvolgorde worden ook in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid weergegeven.
 • Leesvolgorde afleiden van document (aanbevolen): hiermee wordt de leesvolgorde van niet-gecodeerde documenten geanalyseerd met behulp van een geavanceerde opmaakanalyse voor het afleiden van de structuur.
 • Leesvolgorde van links naar rechts en van boven naar beneden: hiermee wordt de tekst volgens de plaatsing op de pagina geleverd, met leesvolgorde van links naar rechts en van boven naar beneden. Deze methode is sneller dan Leesvolgorde afleiden van document. Met deze methode wordt alleen tekst geanalyseerd. Formuliervelden worden genegeerd en tabellen worden niet als zodanig herkend.
 • Leesvolgorde in onbewerkte afdrukstroom gebruiken: hiermee wordt tekst geleverd in de volgorde waarin deze in de afdrukstroom is opgenomen. Deze methode is sneller dan Leesvolgorde afleiden van document. Met deze methode wordt alleen tekst geanalyseerd. Formuliervelden worden genegeerd en tabellen worden niet als zodanig herkend.
 • De leesvolgorde in gecodeerde documenten overschrijven: hierbij wordt de leesvolgorde gebruikt die bij de leesvoorkeuren is opgegeven, in plaats van de leesvolgorde die door de codestructuur van het document wordt aangegeven. Gebruik deze voorkeur alleen als u problemen ondervindt met slecht gecodeerde PDF's. Deze voorkeur komt overeen met de optie De leesvolgorde in gecodeerde documenten overschrijven in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Pagina tegenover document: deze voorkeur geeft aan welk deel van een document per keer aan een schermlezer wordt geleverd.  Als een PDF niet gecodeerd is, wordt het document door Reader geanalyseerd en wordt geprobeerd de structuur en leesvolgorde af te leiden. Dit proces kan bij een groot document lang duren. Stel Reader zodanig in dat alleen de zichtbare pagina wordt geleverd. Op die manier wordt slechts een klein gedeelte van het document tegelijk geanalyseerd. U moet hierbij de grootte en de complexiteit van het document en de functies van de schermlezer in overweging nemen. Als in Reader informatie voor een schermlezer, schermvergroting of ander hulpprogramma wordt geleverd, wordt informatie in een geheugenbuffer geladen die direct beschikbaar is voor de hulpprogramma's. De hoeveelheid gegevens die aan de geheugenbuffer wordt geleverd, beïnvloedt hoe lang Reader nodig heeft om taken uit te voeren, zoals documenten openen, naar de volgende pagina gaan, weergaven wijzigen en opdrachten uitvoeren.
 • Alleen de momenteel zichtbare pagina's lezen: deze optie is het beste wanneer u met een schermvergroting werkt. Hiermee verbetert u de prestaties, omdat de software geen delen van het document hoeft te verwerken die niet zichtbaar zijn. Als Reader alleen de zichtbare pagina's van een PDF naar de geheugenbuffer stuurt, hoeft de hulptechnologie alleen de desbetreffende pagina's te openen. Er kan pas naar de volgende pagina worden genavigeerd als deze zichtbaar is en de paginagegevens naar de geheugenbuffer zijn gestuurd. Als deze optie is ingeschakeld, dient u dus de navigatiefuncties van Reader te gebruiken om naar een andere pagina in het document te navigeren. Stel de optie Standaardpagina-indeling bij de voorkeuren ook op Eén pagina in als u alleen de zichtbare pagina's naar de hulptechnologie wilt verzenden. Aangezien Reader paginagegevens over alle zichtbare pagina's verzendt, ontvangt de hulptechnologie informatie over pagina's die slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn, zoals de onderkant van een pagina of de bovenkant van de volgende pagina, en over alle pagina's die zichtbaar zijn. Als u voor de paginaweergave een andere instelling gebruikt dan Eénpagina, zoals Doorlopend, en u vervolgens de volgende pagina weergeeft, wordt door het hulpprogramma niet goed bijgehouden welk deel van een vorige pagina al hardop is gelezen. Zie Voorkeuren voor het weergeven van PDF's voor instructies over het instellen van de standaardpagina-indeling op Eén pagina. Deze optie komt overeen met de optie Alleen de momenteel zichtbare pagina's lezen in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Geheel document lezen: dit kan de beste optie zijn als u een schermlezer gebruikt met eigen navigatie- en zoekfuncties, waarmee u beter bekend bent dan met de gereedschappen in Acrobat.
 • Alleen de momenteel zichtbare pagina's van grote documenten lezen: deze optie wordt standaard geselecteerd en is het beste als u een schermlezer gebruikt met lange of complexe PDF's. Acrobat kan op deze manier een volledig klein document leveren, maar in geval van grote documenten worden de pagina's individueel geleverd. Deze voorkeur komt overeen met de optie Alleen de momenteel zichtbare pagina's van grote documenten lezen in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Bevestigen vóór coderen van documenten: als deze optie is geselecteerd, kan de gebruiker de te gebruiken opties bevestigen voordat Acrobat een niet-gecodeerd document voorbereidt om te worden gelezen. Het kan veel tijd kosten om een document te coderen, vooral als het document groot is. Deze voorkeur komt overeen met de optie Bevestigen vóór coderen van documenten in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.
 • Opties voor hardop lezen: hiermee kunt u het volume, de snelheid en de toonhoogte instellen van de stem die voor hardop lezen wordt gebruikt. U kunt de standaardstem gebruiken of een van de stemmen die door het besturingssysteem wordt geleverd. U kunt ook pijl-omhoog en pijl-omlaag gebruiken om blokken tekst te lezen. Deze voorkeuren hebben geen overeenkomende opties in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Sneltoetsen voor muishandelingen

Acrobat Reader DC en Acrobat DC maken gebruik van dezelfde sneltoetsen. De volledige lijst vindt u onder Sneltoetsen in de Help bij Acrobat DC.

Schermlezer of schermvergroting gebruiken

Met de Instellingsassistent voor toegankelijkheid stelt u Acrobat Reader DC in voor een schermvergroting of schermlezer.

 • Kies Bewerken > Toegankelijkheid > Instellingsassistent en selecteer de gewenste opties in elk scherm van de Instellingsassistent.

Het gereedschap Hardop Lezen gebruiken

Acrobat Reader DC bevat een geïntegreerd gereedschap voor hardop lezen. Met de functie Hardop lezen kunt u de tekst in een PDF hardop laten voorlezen, inclusief de tekst in opmerkingen en alternatieve tekstbeschrijvingen voor afbeeldingen en velden die u kunt invullen. In gecodeerde PDF-documenten wordt de inhoud gelezen in de volgorde van de logische boomstructuur. In niet-gecodeerde documenten wordt de leesvolgorde afgeleid, tenzij er een leesvolgorde is opgegeven in de voorkeursinstellingen voor lezen.

De functie Hardop lezen maakt gebruik van de beschikbare stemmen die op uw systeem zijn geïnstalleerd. Als er SAPI 4- of SAPI 5-stemmen zijn geïnstalleerd van taaltoepassingen of van toepassingen die tekst omzetten in spraak, kunt u deze kiezen voor het lezen van PDF-documenten. 

Als u Hardop lezen wilt gebruiken, moeten Acrobat Reader DC en een TTS-engine (Text-to-Speech) op uw systeem geïnstalleerd zijn. Voor Acrobat Reader moet een stem zijn geselecteerd die op uw systeem is geïnstalleerd. Ook moet het document toegankelijk zijn, anders wordt het helemaal niet gelezen of wordt het in de verkeerde volgorde gelezen.

De instellingen in Acrobat Reader controleren:

 1. Ga naar het dialoogvenster Voorkeuren van Acrobat Reader door BewerkenVoorkeuren te selecteren.

 2. Selecteer in het linkerdeelvenster Lezen.

 3. Schakel in het rechterdeelvenster Standaardstem gebruiken uit en selecteer een stem in de vervolgkeuzelijst met stemmen die op uw computer zijn geïnstalleerd.

 4. Klik op OK.

Opmerking:

De functie Hardop lezen is geen schermlezer en wordt niet door alle besturingssystemen ondersteund.

Hardop lezen inschakelen of uitschakelen

Activeer Hardop lezen om de functie te gebruiken. U kunt de functie Hardop lezen uitschakelen om systeembronnen vrij te maken en te zorgen dat andere bewerkingen sneller worden uitgevoerd.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Kies Beeld > Hardop lezen > Hardop lezen inschakelen.
 • Kies Beeld > Hardop lezen > Hardop lezen uitschakelen.

PDF-formuliervelden hardop laten lezen

 1. Selecteer Formuliervelden lezen in de sectie Opties voor hardop lezen in het venster Voorkeuren Lezen.
 2. Druk in het PDF-formulier op Tab om het eerste formulierveld te selecteren.
 3. Vul het formulierveld in. Druk op Tab om naar het volgende veld te gaan totdat u het hele formulier hebt ingevuld. Acrobat lees de status van ingeschakelde selectievakjes en keuzeknoppen.

  Opmerking:

  Hardop lezen heeft geen echofunctie voor uw toetsaanslagen. Als u wilt horen wat u hebt getypt, moet u een schermlezer gebruiken.

Tekst opnieuw plaatsen in een PDF

U kunt een PDF opnieuw plaatsen om het bestand tijdelijk weer te geven als één kolom die de breedte van het documentvenster beslaat. Met de weergave Opnieuw plaatsen is het document beter te lezen op een mobiel apparaat of met een vergroting op een standaardmonitor. U hoeft namelijk niet meer horizontaal te schuiven om de tekst te lezen.

 • Om tekst opnieuw te plaatsen, kiest u Beeld > Zoomen > Opnieuw plaatsen.

Doorgaans wordt alleen leesbare tekst weergegeven in de weergave Opnieuw plaatsen. Tekstelementen die niet opnieuw kunnen worden geplaatst, zijn formulieren, opmerkingen, velden voor digitale handtekeningen en pagina-artefacten, zoals paginanummers en kop- en voetteksten. Pagina's die zowel leesbare tekst als formuliervelden of velden voor digitale handtekeningen bevatten, worden niet opnieuw geplaatst. Verticale tekst wordt bij het opnieuw plaatsen horizontaal geplaatst.

Opmerking:

U kunt een document niet opslaan, bewerken of afdrukken als dit zich in de weergave Opnieuw plaatsen bevindt.

Toegankelijkheidsopties in besturingssystemen

Toegankelijkheidsopties in Windows-besturingssystemen

De besturingssystemen Windows 10, Windows 8 en Windows 7 beschikken over ingebouwde opties voor betere of alternatieve toegang tot informatie op het computerscherm. Narrator (Verteller) is een eenvoudige versie van een schermlezer. Magnifier (Vergrootglas) is een hulpprogramma voor schermvergroting.

Aan de slag met Verteller in Windows 10.

Spraakopties instellen in Windows 7.

Raadpleeg voor meer informatie over tekst-naar-spraakinstellingen in Windows-besturingssystemen de Microsoft-website over toegankelijkheid.

 

 

Toegankelijkheidsopties in Macintosh

Mac OS X beschikt over ingebouwde opties voor betere of alternatieve toegang tot informatie op het computerscherm.
Raadpleeg voor meer informatie over de toegankelijkheidsopties in Mac OS X de website van Apple® Inc. over toegankelijkheid.