Functie Beveiligde weergave voor PDF's (Windows)

Voor extra beveiliging bevat Acrobat Reader DC een beveiligde modus en een beveiligde weergave. Zo blijft uw computer veilig. Als de beveiligde modus is ingeschakeld, worden alle bewerkingen die voor Acrobat Reader DC zijn vereist om het PDF-bestand weer te geven, uitgevoerd op een zeer beperkte manier en binnen een beperkte omgeving, de Sandbox.

Beveiligde modus

Adobe Reader DC wordt standaard uitgevoerd in de beveiligde modus om een extra beveiligingslaag te garanderen. In de beveiligde modus kunnen schadelijke PDF-documenten geen willekeurige uitvoerbare bestanden openen of schrijven naar systeemdirectory's of het register van Windows.

U kunt de status van de beveiligde modus controleren door Bestand > Eigenschappen > Geavanceerd > Beveiligde modus te kiezen.

De beveiligde modus is standaard ingeschakeld. Om de instellingen op te geven voert u de volgende handelingen uit:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren.

 2. Kies bij de lijst Categorieën aan de linkerkant de optie Beveiliging (uitgebreid).

 3. In de sectie Sandbox-beveiliging schakelt u de optie Beveiligde modus inschakelen bij opstarten naar wens in of uit.

  • Schakel de optie Logbestand beveiligde modus maken in om gebeurtenissen vast te leggen. Deze wijziging treedt in werking wanneer u de toepassing weer start.
  • Klik op Logbestand weergeven om het logboekbestand openen.

Beveiligde weergave

Gebruik de modus Beveiligde weergave voor extra beveiliging en om potentiële beveiligingsrisico's te voorkomen die worden geassocieerd met bestanden die afkomstig kunnen zijn van onveilige locaties. In de modus Beveiligde weergave zijn de meeste functies uitgeschakeld. U kunt de PDF weergeven, maar weinig anders doen.

In deze modus wordt boven aan het Reader DC-venster een gele balk weergegeven. Klik op Alle functies inschakelen om de beveiligde weergave uit te schakelen.  

Informatiebalk beveiligde weergave
Informatiebalk beveiligde weergave

Als u wilt wijzigen wanneer de beveiligde weergave wordt gebruikt, doet u het volgende:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren.
 2. Kies bij de lijst Categorieën aan de linkerkant de optie Beveiliging (uitgebreid).
 3. Selecteer in het gebied Sandbox-beveiliging een optie voor Beveiligde weergave:
  • Uit
  • Bestanden van mogelijk onveilige locaties
  • Alle bestanden

Geprivilegieerde locaties

U kunt specifieke bestanden, mappen en hosts toevoegen aan geprivilegieerde locaties om PDF-bestanden selectief te vertrouwen en de beveiligingsbeperkingen te omzeilen.

Open het dialoogvenster Voorkeuren, selecteer de categorie Beveiliging (uitgebreid) en onder Geprivilegieerde locaties doet u het volgende:

 • Als u op alle documenten met een geldig beveiligingscertificaat wilt vertrouwen, selecteert u Documenten met geldige certificaten altijd vertrouwen.
 • Om sites te vertrouwen die u in Internet Explorer al vertrouwt, selecteert u Websites van mijn Win OS beveiligingszones automatisch vertrouwen.
 • Klik op Bestand toevoegen om slechts één of twee PDF's van een locatie toe te voegen.
 • Klik op Pad naar map toevoegen of Host toevoegen om een vertrouwde map voor meerdere PDF's te maken.
 • Voer de naam van de basis-URL in om toe te staan dat gegevens van een website worden geladen. Geef bijvoorbeeld www.adobe.com op, maar niet www.adobe.com/products. Selecteer Alleen veilige verbindingen (https:) als u alleen bestanden van veilige verbindingen vertrouwt.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account