Documenten ter ondertekening verzenden

U kunt documenten door anderen laten ondertekenen met het gereedschap Invullen en ondertekenen, dat is gebaseerd op de cloudservices van Adobe Acrobat Sign. Ondertekenaars kunnen snel en overal overeenkomsten ondertekenen via een webbrowser of een mobiel apparaat. Ondertekenaars hoeven geen Adobe-producten aan te schaffen om overeenkomsten te ondertekenen.

Bekijk een snelle videozelfstudie en ga aan de slag


Onderteken uw PDF-documenten en deel ze nu met anderen. Klik op Aan de slag om Acrobat te starten: Aan de slag

Documenten elektronisch laten ondertekenen door anderen

Voltooi alle bewerkingen voordat u de handtekening plaatst. De ondertekende overeenkomst wordt gecertificeerd door Adobe Acrobat Sign. Als een ondertekende overeenkomst wordt bewerkt, verliest de certificering zijn geldigheid.

De ondertekenaars ontvangen een e-mail waarin ze wordt gevraagd de overeenkomsten te ondertekenen. Na ondertekening ontvangen uw ondertekenaars en u het ondertekende PDF-bestand per e-mail. U kunt het volledige ondertekeningsproces bijhouden in Acrobat of Acrobat Reader door Start > Ter ondertekening te kiezen.

Ondersteunde bestandstypen voor ondertekenen

Naast PDF-bestanden kunt u ook Microsoft Office-bestanden, verschillende afbeeldingsbestanden, HTML-bestanden en tekstbestanden ter ondertekening verzenden. Ondersteunde bestandstypen zijn: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG en PNG.

Stappen:

 1. Open het PDF-formulier in Acrobat of Acrobat Reader en kies vervolgens Gereedschappen > Vragen om elektronische handtekeningen.

 2. Het venster 'Vragen om handtekeningen' wordt weergegeven. Ga als volgt te werk:

  1. Voeg de e-mailadressen van uw ontvangers toe in het veld Ontvangers, in de volgorde waarin u wilt dat ze het document ondertekenen.
  2. Verander de standaardtekst in het gebied Onderwerp en bericht naar wens.
   Optioneel: als u meer personen wilt toevoegen die u alleen wilt informeren over het proces, gebruikt u de knop CC toevoegen en voegt u hun e-mailadressen toe aan de CC-lijst.
  3. Als u meer documenten wilt toevoegen, klikt u op Bestanden toevoegen en bladert u naar de gewenste documenten om ze te selecteren.
  Acrobat Sign-venster

  Als u de geavanceerde opties niet wilt gebruiken, gaat u verder naar de volgende optionele stap.

  D. (Optioneel) Klik op Meer opties als u geavanceerde opties wilt opgeven, zoals verificatie van ondertekenaar, herinneringen en meer.

  • Standaard is de instelling Voltooien in volgorde ingeschakeld. De nummers naast de e-mailadressen verwijzen naar de volgorde. Als u de overeenkomst niet in een bepaalde volgorde wilt laten tekenen, stelt u de schakeloptie in op Voltooien in willekeurige volgorde.
   (Optioneel) Klik op Mij toevoegen als u als ondertekenaar voor het document wilt worden opgenomen.
  • Geef het verificatietype op, zoals E-mail, Wachtwoord, Verificatie op basis van kennis of Telefoon.
  • Beveilig het PDF-bestand met een wachtwoord.
  • Stel een Deadline voor voltooiing in.
  • Kies Herinnering instellen om de ontvangers eraan te herinneren dat ze actie moeten ondernemen.
  • Geef de Taal van ontvanger op voor de e-mail. (Alleen beschikbaar bij de Enterprise tier-service.)
  Geavanceerde opties in Adobe Acrobat Sign
  Meer of geavanceerde opties

 3. Klik op Locatie voor ondertekening aangeven of Volgende.

  U kunt nu de velden aan het document toevoegen die u door de ondertekenaars wilt laten invullen of ondertekenen.

  Opmerking:

  Als u meerdere documenten hebt toegevoegd, worden de documenten omgezet in PDF's en gecombineerd in één bestand. Het gecombineerde bestand wordt geopend, zodat u de gewenste velden kunt toevoegen.

 4. Het venster Locatie voor ondertekening aangeven biedt verschillende opties, afhankelijk van het feit of u één of meerdere ondertekenaars hebt toegevoegd.

  • Vereenvoudigde modus voor enkele ondertekenaar
   Als u één ondertekenaar hebt toegevoegd, is de modus voor geavanceerd bewerken uitgeschakeld en wordt de vereenvoudigde optie weergegeven (zoals hieronder te zien). Als u een handtekeningveld of een ander veld wilt plaatsen, klikt u op de gewenste locatie in het document, waarna u de veldeigenschappen kunt instellen via het contextmenu.
  Locatie voor invullen en ondertekening aangeven

  • Vereenvoudigde modus voor meerdere ondertekenaars
   Deze modus biedt vereenvoudigde ontwerpbewerkingen met de mogelijkheid om velden toe te wijzen aan meerdere ondertekenaars. Wanneer u een ondertekenaar selecteert in het rechterdeelvenster en velden toevoegt aan het formulier, worden de velden toegewezen aan de ondertekenaar. Dat betekent dat de ondertekenaar deze velden kan gebruiken om informatie in te vullen en het formulier te ondertekenen.
  Vereenvoudigde modus voor meerdere ondertekenaars

  U kunt de toegewezen persoon van elk veld veranderen met behulp van de zwevende werkbalk. Dankzij de aan de ondertekenaars toegewezen kleuren kunt u gemakkelijk de velden voor de verschillende ondertekenaars onderscheiden.

  Zwevende werkbalk
  Zwevende werkbalk

  Ondertekenaar kiezen
  Ondertekenaar kiezen

  Meer velden weergeven
  Het veldtype kiezen

  • Geavanceerde modus voor meerdere ondertekenaars
   Als u meerdere ondertekenaars hebt toegevoegd, ziet u de opties zoals hieronder weergegeven. Klik op de knop  om de gedetecteerde formuliervelden in het PDF-document te plaatsen. U kunt ook velden vanuit de tabbladen in het rechtervenster naar de gewenste locatie in het document slepen.
  Geavanceerde modus voor meerdere ondertekenaars

  Opmerking:

  U kunt schakelen tussen de vereenvoudigde modus en de geavanceerde modus voor meerdere ondertekenaars. Als u wilt overschakelen naar de andere modus, zet u de schakeloptie Geavanceerd bewerken uit in het rechterdeelvenster.

 5. Wanneer u alle gewenste velden in het document hebt geplaatst, klikt u op Verzenden. Het document wordt ter ondertekening verzonden naar de ontvangers en een bevestigingsbericht wordt weergegeven.

  Bevestiging voor Verzenden ter ondertekening

  U ontvangt een e-mailbericht van Adobe Acrobat Sign met de melding dat de overeenkomsten naar de eerste ondertekenaar zijn verzonden ter ondertekening. De eerste ondertekenaar ontvangt ook een e-mail met een koppeling naar de te ondertekenen overeenkomst. Wanneer de ondertekenaar zijn of haar handtekening toevoegt in het handtekeningenveld en vervolgens op de knop Klik om te ondertekenen klikt, wordt de overeenkomst via een e-mailkoppeling naar de volgende ondertekenaar verzonden, enzovoort. Als alle ondertekenaars de overeenkomst hebben ondertekend, krijgt iedereen een kopie van de ondertekende overeenkomst.

  Al uw ondertekende documenten worden op één locatie bewaard en u kunt ze altijd openen, waar u ook bent. Zie Documenten bijhouden die ter ondertekening zijn verzonden voor meer informatie.

De ervaring van de ondertekenaar

Een ondertekenaar ontvangt een e-mail met een koppeling om de overeenkomst te ondertekenen. En als de ondertekenaar de Acrobat- of Acrobat Reader-bureaubladtoepassing gebruikt, ziet hij of zij ook een melding met de boodschap dat een overeenkomst ter ondertekening is gedeeld. Zie Een overeenkomst ondertekenen voor meer informatie.

Opmerking:

Ondertekenaars hoeven geen Adobe-producten aan te schaffen of zich aan te melden om overeenkomsten te ondertekenen. Ze kunnen overeenkomsten ondertekenen via een webbrowser, een mobiel toestel of de bureaubladtoepassing van Acrobat of Acrobat Reader.

Overeenkomsten bijhouden die ter elektronische ondertekening zijn verzonden

Beschikbaar in Acrobat

U kunt bijhouden welke overeenkomsten zijn verzonden voor ondertekening, welke zijn ondertekend en welke op uw handtekening wachten.

Individuele gebruikers en Team-gebruikers

Ga naar Start > Ondertekenen > Alle overeenkomsten. Er verschijnt een overzicht van alle documenten die ter ondertekening zijn gedeeld.

Enterprise-gebruikers

 1. Klik in de weergave Start > Ondertekenen > Alle overeenkomsten op Acrobat Sign openen.

  Adobe Acrobat Sign openen

 2. De pagina Beheren van Acrobat Sign wordt weergegeven in een nieuw browservenster.

  Overeenkomsten bijhouden die ter ondertekening zijn verzonden

Adobe-logo

Aanmelden bij je account