Met Reader kunt u PDF's ondertekenen en die handtekening in het bestand opnemen. Als u een PDF op internet bekijkt, download dan eerst de PDF voordat u deze ondertekent. Sommige documenten zijn zodanig beveiligd dat elektronische handtekeningen niet zijn toegestaan. Druk dergelijke documenten af en onderteken de afgedrukte kopie.

FIll and sign PDFs

Vul elk PDF-formulier snel online in en onderteken het.

Nu gratis proberen


Een PDF ondertekenen

Als u een PDF-document of een formulier wilt ondertekenen, kunt u uw handtekening typen of tekenen, of een afbeelding van uw handgeschreven handtekening invoegen. U kunt ook tekst toevoegen, zoals uw naam, bedrijf, functie of datum. Wanneer u het document opslaat, worden de handtekening en de tekst onderdeel van de PDF.

 1. Open het PDF-document of het formulier dat u wilt ondertekenen.

 2. Klik op het ondertekeningspictogram in de werkbalk. U kunt ook Gereedschappen > Invullen en ondertekenen kiezen of u kunt Invullen en ondertekenen kiezen in het rechterdeelvenster.

  Het algemene ondertekeningsgereedschap
 3.  Het gereedschap Invullen en ondertekenen wordt weergegeven. Klik op Invullen en ondertekenen.

  Startpagina Invullen en ondertekenen
 4. De formuliervelden worden automatisch gedetecteerd. Plaats de muis boven een veld om een blauw vak weer te geven. Klik in het blauwe vak en de cursor wordt automatisch op de juiste positie geplaatst. Typ uw tekst om het veld in te vullen. 

  Plaats de muis op een veld om het gedetecteerde formulierveld weer te geven
  Plaats de muis op een veld om het gedetecteerde formulierveld weer te geven

  U kunt kiezen in welke kleur u het PDF-formulier wilt invullen. Klik op de kleurknop in het menu Invullen en ondertekenen en kies de gewenste kleur.

  Kleur voor het invullen van het formulier kiezen

  De handtekeningkleur is standaard zwart. Als u de standaardkleur van de handtekening wilt aanhouden, dient u ervoor te zorgen dat de optie Originele kleur van handtekening uitgeschakeld is.

  Opmerking:

  Zie PDF-formulieren invullen voor meer informatie.

 5. Klik op het pictogram Ondertekenen op de werkbalk en kies vervolgens of u uw handtekening of alleen uw initialen wilt toevoegen.

  Handtekening of initialen toevoegen

  Als u al handtekening of initialen hebt toegevoegd, worden deze als opties weergegeven waaruit u kunt kiezen.

 6. Als u uw handtekening of initialen al hebt toegevoegd, selecteert u deze uit de opties voor de functie Ondertekenen. Klik vervolgens op de plaats in het PDF-bestand waar u de handtekening wilt plaatsen. Ga verder met de volgende stap.

  Als u voor het eerst ondertekent, wordt het deelvenster Handtekening of Initialen weergegeven. Hieronder ziet u een voorbeeld van het deelvenster Handtekening.

  Een afbeelding van een handtekening typen, tekenen of importeren
  U kunt zelf een handtekening typen of tekenen of u kunt een handtekeningbestand importeren. Toegevoegde handtekeningen en initialen worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
  • Typen - typ uw naam in het veld. U kunt kiezen uit een kleine selectie handtekeningstijlen; klik op Stijl wijzigen om een andere stijl te bekijken.
  • Tekenen - schrijf uw handtekening in het veld.
  • Afbeelding - blader naar en selecteer een afbeelding van uw handtekening.
  • Handtekening opslaan - als dit selectievakje is geselecteerd en u bent aangemeld bij Acrobat Reader of Acrobat, wordt de toegevoegde handtekening veilig opgeslagen in Adobe Document Cloud voor hergebruik.

  Klik op Toepassen en vervolgens op de plaats in de PDF waar u de handtekening of initialen wilt plaatsen.

 7. Als u de geplaatste handtekening of initialen wilt verplaatsen, klikt u op het veld om deze te markeren en gebruikt u de pijltoetsen. Als u het formaat van het veld wilt wijzigen of het veld in zijn geheel wilt verwijderen, gebruikt u de opties in de veldwerkbalk.

Opmerking:

Zo kunt u een afbeelding gebruiken als handtekening:

 • Zet uw naam in zwarte inkt op een schoon, leeg vel wit papier. Teken in het midden van het papier, zodat u geen randen fotografeert of scant.
 • Fotografeer of scan uw handtekening. Als u een foto van uw handtekening maakt, moet u ervoor zorgen dat de pagina goed wordt belicht en dat er geen schaduwen over de handtekening vallen.
 • Breng de foto of scan over naar uw computer. Acrobat/Reader accepteert bestanden met de indeling JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF en BMP. U hoeft de foto niet uit te snijden. Acrobat/Reader importeert alleen de handtekening als de foto of scan schoon is.

Uw ondertekende PDF's verzenden en bijhouden

Nadat u het formulier hebt ingevuld, kunt u het met anderen delen. Om het formulier te delen volgt u de procedure in het artikel Uw formulier verzenden.

PDF's door anderen laten ondertekenen met Adobe Sign

Zie PDF-documenten ter ondertekening verzenden voor meer informatie.

 

Certificaten beheren (beveiligde PDF's)

De maker van een PDF kan het document coderen met een certificaat voor het verifiëren van digitale handtekeningen. Certificaten die u van anderen ontvangt, worden opgeslagen in een lijst met vertrouwde identiteiten. Deze lijst lijkt op een adresboek en stelt u in staat de handtekeningen van deze gebruikers te valideren in alle documenten die u van hen ontvangt.

Raadpleeg deze artikelen in de Help bij Acrobat voor meer informatie: