PDF's ondertekenen

Met Reader kunt u PDF's ondertekenen en die handtekening in het bestand opnemen. Als u een PDF op internet bekijkt, download dan eerst de PDF voordat u deze ondertekent. Sommige documenten zijn zodanig beveiligd dat elektronische handtekeningen niet zijn toegestaan. Druk dergelijke documenten af en onderteken de afgedrukte kopie.

PDF's invullen en ondertekenen


Vul elk PDF-formulier snel online in en onderteken het

Een PDF ondertekenen

Als u een PDF-document of een formulier wilt ondertekenen, kunt u uw handtekening typen of tekenen, of een afbeelding van uw handgeschreven handtekening invoegen. U kunt ook tekst toevoegen, zoals uw naam, bedrijf, functie of datum. Wanneer u het document opslaat, worden de handtekening en de tekst onderdeel van de PDF.

 1. Open het PDF-document of formulier dat u wilt ondertekenen.

 2. Klik op het pictogram Ondertekenen op de werkbalk. U kunt ook Gereedschappen > Invullen en ondertekenen kiezen, of Invullen en ondertekenen selecteren in het rechterdeelvenster.

  Algemene tool voor ondertekenen

 3.  De tool Invullen en ondertekenen wordt weergegeven. Klik op Invullen en ondertekenen.

  Startpagina van Invullen en ondertekenen

 4. De formuliervelden worden automatisch gedetecteerd. Plaats de muis op een veld om een blauw vak weer te geven. Klik in het blauwe vak. De cursor wordt automatisch op de juiste positie geplaatst. Typ uw tekst om het veld in te vullen. 

  Plaats de muis op een veld om het gedetecteerde formulierveld weer te geven
  Plaats de muis om het gedetecteerde tekstveld weer te geven

  U kunt kiezen met welke kleur u het PDF-formulier wilt invullen. Klik op de kleurknop in het menu Invullen en ondertekenen en kies de gewenste kleur.

  Een kleur kiezen om het formulier in te vullen

  De kleur van de handtekening is standaard zwart. Om de standaardkleur van de handtekening te behouden, moet u ervoor zorgen dat de optie Originele kleur van handtekening behouden is uitgeschakeld.

  Opmerking:

  Zie Uw PDF-formulier invullen voor meer informatie over het invullen van uw formulier.

 5. Klik op het pictogram Ondertekenen op de werkbalk en kies vervolgens of u uw handtekening wilt toevoegen, of alleen uw initialen.

  Handtekening of initialen toevoegen

  Als u al handtekeningen of initialen hebt toegevoegd, worden deze weergegeven als opties waaruit u kunt kiezen.

 6. Als u uw handtekening of initialen al hebt toegevoegd, selecteert u deze uit de ondertekeningsopties. Vervolgens klikt u op de plaats in de PDF waar u uw handtekening wilt toevoegen. Ga naar de volgende stap.

  Als u een document voor het eerst ondertekent, ziet u het deelvenster Handtekening of Initialen. Hieronder ziet u een voorbeeld van het deelvenster Handtekening.

  Een handtekening typen, tekenen of een afbeelding importeren
  U kunt een handtekening typen, tekenen of een afbeelding ervan importeren. Toegevoegde handtekeningen en initialen worden bewaard voor toekomstig gebruik.

  • Typen: typ uw naam in het veld. Hier kiest u uit een kleine selectie kenmerkende stijlen. Klik op Stijl wijzigen om een andere stijl te bekijken.
  • Tekenen: teken uw handtekening in het veld.
  • Afbeelding: blader en selecteer een afbeelding van uw handtekening.
  • Handtekening opslaan: als dit selectievakje is ingeschakeld en u bent aangemeld bij Acrobat Reader of Acrobat, wordt de toegevoegde handtekening veilig opgeslagen in Adobe Document Cloud voor hergebruik.

  Klik op Toepassen en klik vervolgens op de plaats in de PDF waar u de handtekening of initialen wilt plaatsen.

 7. Als u de geplaatste handtekening of initialen wilt verplaatsen, klikt u op het veld om het te markeren en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen. Met de opties op de werkbalk van het veld kunt u het veld groter of kleiner, of zelfs verwijderen.

Opmerking:

Als u een afbeelding wilt gebruiken als uw handtekening:

 • Zet uw naam in zwarte inkt op een schoon, blanco vel papier. Teken in het midden van het papier zodat u niet de randen fotografeert of scant.
 • Fotografeer of scan uw handtekening. Als u een foto van uw handtekening maakt, zorg er dan voor dat de pagina goed belicht is en dat er geen schaduwen op de handtekening vallen.
 • Kopieer de foto of scan naar uw computer. Acrobat/Reader accepteert JPG-, JPEG-, PNG-, GIF-, TIFF-, TIF- en BMP-bestanden. U hoeft de afbeelding niet bij te snijden. Acrobat/Reader importeert de handtekening alleen als de foto of scan redelijk schoon is.

Uw ondertekende PDF's verzenden en bijhouden

Nadat u het formulier hebt ingevuld, kunt u het met anderen delen. Om het formulier te delen volgt u de procedure in het artikel Uw formulier verzenden.

Documenten elektronisch laten ondertekenen door anderen

Zie PDF-documenten ter ondertekening verzenden voor meer informatie.

Certificaten beheren (beveiligde PDF's)

De maker van een PDF kan het document coderen met een certificaat voor het verifiëren van digitale handtekeningen. Certificaten die u van anderen ontvangt, worden opgeslagen in een lijst met vertrouwde identiteiten. Deze lijst lijkt op een adresboek en stelt u in staat de handtekeningen van deze gebruikers te valideren in alle documenten die u van hen ontvangt.

Raadpleeg deze artikelen in de Help bij Acrobat voor meer informatie:

Adobe-logo

Aanmelden bij je account