Beveiligingsadvies van Adobe

Beveiligingsupdate beschikbaar voor Adobe Acrobat en Reader  | APSB22-01

Bulletin-id

Publicatiedatum

Prioriteit

APSB22-01

11 januari 2022

2

Samenvatting

Adobe heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor Adobe Acrobat en Reader voor Windows en MacOS. Deze updates verhelpen  meerdere kritieke, belangrijke en moderate kwetsbaarheden. Misbruik kan leiden tot uitvoering van willekeurige code, geheugenlek, denial-of-service van applicaties,  omzeiling van beveiligingsfuncties en escalatie van bevoegdheden. 

Van toepassing op de volgende versies

Product

Track-abonnement

Van toepassing op de volgende versies

Platform

Acrobat DC 

Continu 

21.007.20099 en eerdere versies

Windows

Acrobat Reader DC

Continuous 


21.007.20099 en eerdere versies
 

Windows

Acrobat DC 

Continu 

21.007.20099 en eerdere versies
     

macOS

Acrobat Reader DC

Continu 

21.007.20099 en eerdere versies
     

macOS

 

 

 

 

Acrobat 2020

Classic 2020           

20.004.30017 en eerdere versies  

Windows & macOS

Acrobat Reader 2020

Classic 2020           

20.004.30017 en eerdere versies 

Windows & macOS

 

 

 

 

Acrobat 2017

Classic 2017

17.011.30204  en eerdere versies          

Windows & macOS

Acrobat Reader 2017

Classic 2017

17.011.30204  en eerdere  versies        
  

Windows & macOS

Voor vragen over Acrobat DC gaat u naar de pagina met veelgestelde vragen over Acrobat DC.

Voor vragen over Acrobat Reader DC gaat u naar de pagina met veelgestelde vragen over Acrobat Reader DC.

Oplossing

Adobe raadt gebruikers aan om hun software bij te werken naar de nieuwste versies door de onderstaande instructies te volgen.    

De nieuwste productversies zijn beschikbaar voor eindgebruikers via een van de volgende methoden:    

 • Gebruikers kunnen hun productinstallaties handmatig bijwerken door Help > Controleren op updates te kiezen.     

 • De producten worden automatisch bijgewerkt, zonder tussenkomst van de gebruiker, wanneer updates worden gedetecteerd.      

 • Het volledige Acrobat Reader-installatieprogramma kan worden gedownload van het Acrobat Reader Download Center.   

Voor IT-beheerders (beheerde omgevingen):     

 • Raadpleeg de specifieke versie van de releaseopmerkingen voor links naar installatieprogramma's.

 • Installeer updates via uw voorkeursmethode, zoals AIP-GPO, bootstrapper, SCUP/SCCM (Windows) of op Apple Remote Desktop en SSH (macOS). 

   

Adobe heeft aan deze updates de onderstaande prioriteitsbeoordelingen toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie bij te werken naar de meest recente versie:   

Product

Track-abonnement

Bijgewerkte versies

Platform

Prioriteitsbeoordeling

Beschikbaarheid

Acrobat DC

Continuous

21.011.20039

Windows en macOS

2

Acrobat Reader DC

Continuous

21.011.20039

Windows en macOS

2

 

 

 

 

 

 

Acrobat 2020

Classic 2020           

20.004.30020

Windows and macOS     

2

Acrobat Reader 2020

Classic 2020           

20.004.30020

Windows and macOS     

2

 

 

 

 

 

 

Acrobat 2017

Classic 2017

17.011.30207

Windows en macOS

2

Acrobat Reader 2017

Classic 2017

17.011.30207

Windows en macOS

2

Details van kwetsbaarheid

Categorie van kwetsbaarheid Impact van kwetsbaarheid Ernst CVSS-basisscore CVSS-vector CVE-nummer
Use After Free (CWE-416) Willekeurige code-uitvoering  Kritiek 7.8 CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-44701
Blootstelling van informatie (CWE-200)
Escalatie van bevoegdheden Gemiddeld 3.1 CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
CVE-2021-44702
Stack-gebaseerde bufferoverloop (CWE-121) Willekeurige code-uitvoering Kritiek 7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-44703
Use After Free (CWE-416) Willekeurige code-uitvoering Kritiek 7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-44704
Toegang tot niet-geïnitialiseerde pointer (CWE-824) Willekeurige code-uitvoering Kritiek 7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-44705
Use After Free (CWE-416) Willekeurige code-uitvoering Kritiek 7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-44706
Schrijfbewerking buiten bereik (CWE-787) Willekeurige code-uitvoering Kritiek 7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-44707
Heap-gebaseerde bufferoverloop (CWE-122) Willekeurige code-uitvoering Kritiek 7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-44708
Heap-gebaseerde bufferoverloop (CWE-122) Willekeurige code-uitvoering Kritiek 7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-44709
Use After Free (CWE-416) Willekeurige code-uitvoering Kritiek 7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-44710
Overloop of wrap-around van integer (CWE-190) Willekeurige code-uitvoering Kritiek 7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-44711
Onjuiste invoervalidatie (CWE-20) Application denial-of-service Belangrijk 4.4 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:L CVE-2021-44712
Use After Free (CWE-416) Application denial-of-service Belangrijk 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H CVE-2021-44713
Schending van de principes van Secure Design (CWE-657) Omzeiling van beveiligingsfunctie Matig 2.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N CVE-2021-44714
Leesbewerking buiten bereik (CWE-125) Geheugenlek Matig 3,3 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N CVE-2021-44715
Blootstelling van informatie (CWE-200)
Bevoegdhedenescalatie
Gemiddeld 3.1 CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
CVE-2021-44739
Dereferentie NULL-aanwijzer (CWE-476) Application denial-of-service Matig 3,3 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L CVE-2021-44740
Dereferentie NULL-aanwijzer (CWE-476) Application denial-of-service Matig 3,3 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L CVE-2021-44741
Leesbewerking buiten bereik (CWE-125) Geheugenlek Matig 3,3 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N CVE-2021-44742
Leesbewerking buiten bereik (CWE-125) Willekeurige code-uitvoering Kritiek 7.8 CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-45060
Schrijfbewerking buiten bereik (CWE-787) Willekeurige code-uitvoering Kritiek 7.8 CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-45061
Use After Free (CWE-416) Willekeurige code-uitvoering Kritiek 7.8 CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-45062
Use After Free (CWE-416) Escalatie van bevoegdheden Matig 3.3 CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N CVE-2021-45063
Use After Free (CWE-416) Willekeurige code-uitvoering Kritiek 7.8 CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-45064
Toegang tot geheugenlocatie na einde van buffer (CWE-788) Geheugenlek Belangrijk 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N CVE-2021-45067
Schrijfbewerking buiten bereik (CWE-787) Willekeurige code-uitvoering Kritiek 7.8 CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-45068

Dankbetuigingen

Adobe bedankt de volgende personen voor het melden van deze problemen en voor de samenwerking met Adobe om onze klanten te helpen beschermen:   

 • Ashfaq Ansari en Krishnakant Patil - HackSys Inc in samenwerking met Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2021-44701)
 • j00sean (j00sean) (CVE-2021-44702, CVE-2021-44739)
 • Kai Lu van Zscaler's ThreatLabz (CVE-2021-44703, CVE-2021-44708, CVE-2021-44709, CVE-2021-44740, CVE-2021-44741)
 • PangU via TianfuCup (CVE-2021-44704)
 • StakLeader via TianfuCup (CVE-2021-44705)
 • bee13oy van Kunlun Lab via TianfuCup (CVE-2021-44706)
 • Vulnerability Research Institute Juvenile via TianfuCup (CVE-2021-44707)
 • Jaewon Min en Aleksandar Nikolic van Cisco Talos (CVE-2021-44710, CVE-2021-44711)
 • Sanjeev Das (sd001) (CVE-2021-44712)
 • Rocco Calvi (TecR0c) en Steven Seeley van Qihoo 360 (CVE-2021-44713, CVE-2021-44715)
 • chamal (chamal) (CVE-2021-44714)
 • fr0zenrain of Baidu Security (fr0zenrain) (CVE-2021-44742)
 • Anoniem in samenwerking met Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2021-45060, CVE-2021-45061, CVE-2021-45062, CVE-2021-45063; CVE-2021-45068, CVE-2021-45064)
 • Ashfaq Ansari (ashfaqansari) (CVE-2021-45067)

Revisies:

12 januari 2022: Bijgewerkte dankbetuiging voor CVE-2021-44706

13 januari 2022: Bijgewerkte dankbetuiging voor CVE-2021-45064, Bijgewerkte CVE-details voor CVE-2021-44702 en CVE-2021-44739

17 januari 2022: Bijgewerkte dankbetuiging voor CVE-2021-44706

 


Ga voor meer informatie naar https://helpx.adobe.com/nl/security.html of stuur een e-mail naar PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?