Coderingsmethoden voor overeenkomsten

Wanneer u een overeenkomst verzendt, kunt u opties instellen op de Verzendpagina om te verifiëren dat de ondertekenaar de juiste persoon is of om het ondertekende, voltooide document te beveiligen met een wachtwoord.

Deze coderingsmethoden voegen een extra beveiligingslaag toe die de informatie van u en uw ondertekenaar beveiligt.

Identiteit ondertekenaar verifiëren met een wachtwoord

1. Select Password

Met deze optie kan de afzender een specifiek wachtwoord instellen. U kunt dit wachtwoord dan naar uw ondertekenaar verzenden (buiten Adobe Sign om, bijvoorbeeld via gewone e-mail of via de telefoon), zodat deze het document kan openen en ondertekenen.

Setting the Password

Opmerking:

Wachtwoorden mogen alleen letters en cijfers bevatten, speciale tekens zijn niet toegestaan. Bijvoorbeeld:

` ~  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \    ;  '  ,  . / { }  |  : " < >?

Opmerking:

Het is belangrijk dat u het ondertekeningswachtwoord dat u instelt goed onthoudt, het is namelijk niet mogelijk om dit wachtwoord op welke manier dan ook te herstellen of opnieuw in te stellen. Als u het ondertekeningswachtwoord vergeet of als dit verloren gaat, is er geen enkele manier om het document of de transactie te openen. Als het document ontoegankelijk is, moet de afzender de transactie annuleren en het document opnieuw verzenden.

Ondertekend doc. beveiligen met wachtwrd

Met deze optie kan de afzender een specifiek wachtwoord instellen dat op het ondertekende PDF-document wordt toegepast. Dit wachtwoord is vereist om het ondertekende PDF-bestand te openen en weer te geven.

Als u het selectievakje Wachtwoord tonen inschakeld, wordt de inhoud van het veld zichtbaar, zodat u kunt controlen of in beide velden de juiste tekst correct is ingevoerd.

Wanneer de twee wachtwoorden niet overeenkomen, wordt een foutpictogram weergegeven in het tweede veld.

Signed Document Password

Opmerking:

Wachtwoorden mogen alleen letters en cijfers bevatten, speciale tekens zijn niet toegestaan. Bijvoorbeeld:

` ~  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \  ; '  ,  . / { } |  : " < >?

Opmerking:

Vergeet niet dat het wachtwoord voor de ondertekende PDF dat u instelt, wordt ingesloten in de PDF en dat u dit niet kunt herstellen of opvragen.

Als u het wachtwoord voor de ondertekende PDF vergeet of als dit verloren gaat, is er geen enkele manier om de PDF te openen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid