Handboek Annuleren

Handleiding Aan de slag voor Adobe Acrobat Sign

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
   4. URL-omleiding na overeenkomst
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Meldingen zonder koppeling inschakelen
   6. E-mailsjablonen aanpassen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Overeenkomsten archiveren
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen 
 7. Koppelingen voor het melden van misbruik

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success 

Welkom bij Adobe Acrobat Sign!

Voordat u met Adobe Acrobat Sign aan de slag gaat, bespreken we een aantal basisbeginselen. Het doel van deze handleiding is u vertrouwd te maken met Acrobat Sign en de functionaliteit die voor u als gebruiker beschikbaar is.

Deze handleiding behandelt alle belangrijke processen in Acrobat Sign en maakt u vertrouwd met de gebruikersinterface. Het
Acrobat Sign Help-systeem biedt meer diepgaande informatie waar nodig. Als u een internetverbinding hebt, kunt u klikken op de koppelingen in de grijze vakken die met de tekst “Aanvullende informatie…” beginnen om de desbetreffende Help-onderwerpen weer te geven. 

Opmerking:

Waar van toepassing worden eigenschappen en functies vermeld die specifiek zijn voor het serviceniveau Business en/of Enterprise. In deze handleiding worden eigenschappen en functies beschreven die beschikbaar zijn op het hoogste niveau van de licentieovereenkomst, Acrobat Sign voor ondernemingen. Ga naar Mijn profiel om uw type licentie bepalen. Als u vragen hebt over de functies die beschikbaar zijn voor uw licentie, neemt u contact op met uw Client Success Manager of de ondersteuning van Adobe Acrobat Sign.

Acrobat Sign is een zeer aanpasbare toepassing met een breed scala aan functies die misschien niet allemaal relevant zijn voor de manier waarop u zaken doet. Het kan zijn dat uw account- of groepsbeheerder een aantal van de beschreven opties heeft uitgeschakeld. Als u iets nodig hebt en u kunt het niet vinden, neem dan contact op met uw groeps- of accountbeheerder. Onze service ondersteunt verschillende configuraties voor verschillende groepen. Het is dus mogelijk om een functie voor één groep uit te schakelen en voor een andere groep in te schakelen.

 

Na het doornemen van deze handleiding bent u vertrouwd met alle standaardverzendworkflows in Acrobat Sign en kunt u uw overeenkomsten beheren en rapporten genereren, zodat u steeds weet wat is voltooid en wat nog in behandeling is.

Uw account personaliseren

Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij Acrobat Sign, is het verstandig uw persoonlijke gebruikersgegevens te controleren. Deze informatie wordt in diverse sjablonen gebruikt, dus het is van belang dat deze correct is.

 • Plaats de muisaanwijzer op uw naam in de rechterbovenhoek om het menu te openen en klik op Mijn profiel

De profielpagina bevat de specifieke waarden die Acrobat Sign gebruikt voor het aanpassen van al uw transacties. Met name interessant zijn:

 • Uw volledige naam: deze wordt gebruikt in e-mailcommunicaties en voor de standaard typografische versie van uw handtekening
 • Uw functie: deze wordt automatisch ingevuld in alle velden Titel
 • Uw bedrijfsnaam: deze wordt vermeld in e-mailcommunicaties, dit moet de volledige juridische bedrijfsnaam zijn
 • Tijdzone: datum- en tijdstempels worden uitgevoerd in uw tijdzone, dit verbetert de duidelijkheid bij het uitvoeren van rapporten.

Als u gegevens wilt aanpassen, klikt u op de knop Profiel bewerken, brengt u de gewenste wijzigingen aan en klikt u op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Mijn Profiel bewerken

Neem na het configureren van uw persoonlijke informatie even de tijd om de andere persoonlijke voorkeuren aan de linkerzijde van het scherm te bekijken.  Deze opties zijn specifiek voor u als gebruiker en kunnen handig zijn voor het automatiseren van taken:

 • Mijn Profiel - Uw persoonlijke identificatiegegevens.
 • Toegangstokens - Als u ontwikkelaar bent, worden uw API-tokens hier gedefinieerd en weergegeven
 • Twitter-integratie - Verstuur een tweet telkens wanneer een overeenkomst is voltooid
 • Mijn e-mailvoetnoot - Voeg een aangepaste voetnoot (met onbewerkte tekst) onderaan uw e-mailsjablonen toe bij het verzenden van nieuwe overeenkomsten.
 • Automatisch delegeren - Delegeer Acrobat Sign-overeenkomsten die u ter ondertekening zijn toegezonden, automatisch aan de genoemde partij. Vergelijkbaar met het doorstuurproces bij afwezigheid van de geadresseerde voor Acrobat Sign-overeenkomsten.
 • Mijn meldingen - Configureer welke typen gebeurtenissen/waarschuwingen Acrobat Sign aan u moet melden en hoe u deze meldingen wilt ontvangen. U kunt e-mail in realtime ontvangen, of de gebeurtenis registreren en dagelijkse of wekelijkse rapportage configureren. (Gebeurtenissen zijn triggers wanneer iets gebeurt. Waarschuwingen worden geactiveerd wanneer een bepaalde hoeveelheid tijd verstrijkt en iets niet gebeurt).
 • Gedeelde meldingen - Als het account van een andere gebruiker met u wordt gedeeld, kunt u opgeven welke gebeurtenissen en waarschuwingen van die gebruiker aan u moeten worden gemeld.
 • Mijn handtekening - Upload een afbeelding van uw handtekening en initialen. PNG-bestanden werken het best.
 • Taalvoorkeuren - Er zijn twee instellingen onder deze kop waarmee u rekening moet houden:
  • Mijn Taalvoorkeur - Met deze instelling kunt u definiëren welke taal in de
   Acrobat Sign-webtoepassing moet worden gebruikt.
  • Ondertekeningstaal - Deze instelling bepaalt de standaardtaal die wordt gebruikt voor e-mailmeldingen en de ondertekeningsinstructies voor de ontvanger.
 • Overige accounts bekijken - Als u de overeenkomsten op het account van een andere gebruiker wilt bekijken, kunt u dat hier aanvragen. Er wordt een lijst met alle bekeken accounts weergegeven. Dit is een 'alleen-lezen' perspectief.
 • Mijn account delen - Als u uw account met iemand anders wilt delen, kunt u hier opgeven wie uw overeenkomsten mag bekijken. Degene die uw account deelt, mag het alleen bekijken, niet ondertekenen, annuleren of delegeren.

Overzicht van pagina's

De Startpagina is de eerste pagina waarop de meeste gebruikers zich aanmelden. (De pagina Verzenden is de andere optie, zoals geconfigureerd door uw accountbeheerder.)

Pagina Start

De startpagina bestaat uit de volgende secties die u een beknopt overzicht van en toegang tot de meeste Acrobat Sign-functies geven:

 • In woortgang - Het aantal overeenkomsten die u hebt aangemaakt en die nog niet zijn afgehandeld
  • Wanneer u op het getal klikt, wordt de pagina Beheren geopend, met daarin de overeenkomsten die in bewerking zijn
  • Overeenkomsten die op u wachten, zijn niet inbegrepen in de waarde die bij In bewerking wordt weergegeven
 • Wachtend op u - Het aantal overeenkomsten die momenteel wachten tot u er actie op onderneemt
  • Wanneer u op het getal klikt, wordt de pagina Beheren geopend, met daarin de overeenkomsten die op u wachten
 • Evenementen en waarschuwingen - Wanneer u op het getal klikt, wordt het tabblad Gebeurtenissen van de pagina Meldingen geopend.
 • Vragen om handtekeningen - Een snelkoppeling naar de pagina Verzenden met de extra optie om het proces te starten door een bibliotheekdocument als bijlage bij te voegen of een aangepaste workflow te starten (indien ingeschakeld voor uw account)
 • Starten vanuit bibliotheek - Hiermee kunt u een bibliotheeksjabloon of een workflow selecteren om een nieuwe overeenkomst te starten.
 • Meer dingen die u kunt doen - Een lijst met andere veelvoorkomende handelingen
  • Een document invullen en ondertekenen - Gebruikt wanneer u uw handtekening op een document wilt toepassen en dat ondertekende document vervolgens naar iemand anders wilt verzenden, bijvoorbeeld voor het invullen van belastingformulieren of toestemmingsbriefjes.
  • Een webformulier publiceren - Webformulieren zijn documenten/formulieren die u aan uw website kunt koppelen of erin kunt integreren, zodat klanten een ondertekend document kunnen genereren. Bijvoorbeeld een lidmaatschapsaanvraag of een registratieformulier op uw website.
  • In bulk verzenden - Een workflow waarmee u een document voor individuele ondertekening naar honderden personen kunt verzenden. Elke persoon krijgt een eigen afzonderlijke overeenkomst waarin alleen om zijn/haar handtekening wordt verzocht, bijvoorbeeld de jaarlijkse gedragscodeovereenkomsten.
  • Een herbruikbare sjabloon maken - Hiermee kunt u een document- of veldsjabloon maken voor herhaald gebruik. Sjablonen kunnen worden opgeslagen voor persoonlijk gebruik of groepsgebruik, of ze kunnen beschikbaar zijn voor het hele account.
  • Alle overeenkomsten beheren en bijhouden - Hiermee gaat u naar de pagina Beheren.
  • Haal meer uit uw account - Met de knop Haal meer uit uw account wordt een klein dialoogvenster geopend waarvan de inhoud afhankelijk is van het hoogste bevoegdheidsniveau van de gebruiker:
   • Gebruikers krijgen de pagina Mijn handtekening te zien, waar ze hun handtekening kunnen maken.
   • Beheerders op groepsniveau krijgen de pagina met accountinstellingen te zien, waar ze een logo voor hun groep kunnen uploaden.
   • Beheerders op accountniveau krijgen de pagina met instellingen op accountniveau te zien, waar ze de bedrijfsnaam, de hostnaam en het logo kunnen configureren.
  • Hulp vragen - Gebruikers kunnen toegang krijgen tot de inhoud van de selfservice-Help door op het vraagteken in de rechterbovenhoek van Acrobat Sign-venster te klikken. Wanneer u op het vraagteken klikt, wordt een submenu met de volgende opties geopend:
   • Handboek - Hiermee opent u een nieuw tabblad voor de Adobe Acrobat Sign-gebruikershandleiding.
   • Lesbestanden - Hiermee opent u een nieuw tabblad voor de Adobe Acrobat Sign-videolesbestanden.
   • Contact opnemen met ondersteuning - Hiermee opent u het Ondersteuningsportaal voor Adobe Sign, waar u toegang hebt tot ondersteuning via e-mail, chat en telefoon.
    • De ondersteuningsopties variëren op basis van het serviceniveau van het klantaccount.
    • Verzoeken om instellingen te veranderen, het account te wijzigen of een specifieke transactie (of andere gebruikerscontent) te onderzoeken, moeten door een accountbeheerder voor het Acrobat Sign-account worden ingediend.
   • Opmerkingen bij de release - Een koppeling naar de opmerkingen bij de actuele release
Menu Help

De pagina Verzenden is waar u nieuwe ad-hocovereenkomsten configureert en verstuurt. Er zijn vijf functionele secties om te configureren:

 1. De groep Verzenden van (met UMG alleen voor accounts ingeschakeld) - De groepsselectie bepaalt de configureerbare opties en beschikbare sjablonen voor de overeenkomst. Configureer dit eerst omdat de pagina wordt vernieuwd en alle eerdere configuraties worden verwijderd bij het opnieuw instellen van de groep.
 2. Ontvangers - Ontvangers zijn de personen die met uw overeenkomst moeten kunnen werken. Er zijn verschillende typen “ontvangers”. Welke opties beschikbaar zijn, wordt bepaald door de accountbeheerder.
 3. Bericht - Hier definieert u de naam van de overeenkomst en een bericht dat u naar de geadresseerden wilt verzenden.
 4. Opties - Met deze opties kunt u de overeenkomst beheren
 5. Bestanden - Hier selecteert u de werkelijke documenten die u ter ondertekening verzendt.
Pagina Verzenden

Indien u als afzender, ontvanger of zelfs als CC-ontvanger betrokken bent bij een Acrobat Sign-overeenkomst, is deze beschikbaar op uw Beheer-pagina.  De pagina is een portal voor alle overeenkomsten die verband houden met uw gebruiker en dient voor twee doeleinden: de overeenkomst vinden die u wilt bekijken, en beheertaken voor die overeenkomst uitvoeren.

Het hoofdgedeelte van de pagina is de lijst van uw overeenkomsten, gefilterd op status van de overeenkomsten in het linkerdeelvenster (Lopend, Wachtend op u, Voltooid, Geannuleerd, Verlopen en Concept). Vlak onder de overeenkomstfilters zijn ook sjabloonfilters beschikbaar (Sjablonen, Webformulieren en In bulk verzenden).

Met behulp van de filters voor invoertekst bovenaan de pagina kunt u individuele documenten opzoeken op basis van het e-mailadres, de naam van de overeenkomst, de naam van een ontvanger (indien bekend bij het systeem), datum, notities enzovoort.

Pagina Beheren

Aan de hand van regelmatig geplande rapporten kunt u snel de voortgang van uw documenten beoordelen en bepalen waar uw aandacht nodig is. Rapporten kunnen op maat worden ontworpen voor activering op een gekozen dag en tijd, en betrekking hebben op alle overeenkomsten of alleen documenten met een opgegeven naam.

Interface van pagina Rapporten

Meterdiagrammen voor geretourneerde rapporten

Overeenkomsten verzenden

Het verzenden van documenten en het verzamelen van handtekeningen en goedkeuringen, daar gaat het om in Acrobat Sign. Elke klant heeft verschillende vereisten voor degenen die met het document moeten kunnen werken en de volgorde waarin dat gebeurt. De interface van de pagina Verzenden biedt dus een aantal workflowfuncties waarvan u op de hoogte moet zijn. 

Pagina Verzenden

Als u in een account zit waarin de optie voor gebruikers in meerdere groepen (UMG) is ingeschakeld, selecteert u de groep van waaruit u de overeenkomst wilt verzenden voordat u de overeenkomst configureert.

 • Als u de waarde Groep instelt, worden de groepsgerelateerde eigenschappen en sjablonen geladen waaruit u kunt kiezen.
 • Wanneer u de groep wijzigt, zult u merken dat de pagina wordt vernieuwd. Alle ingevoerde inhoud zal bij deze vernieuwing worden gewist.

Als u het vervolgkeuzemenu Verzenden van bovenaan de pagina niet ziet, is uw account niet geactiveerd voor UMG.

Groepsselectie

Definieer de ontvangers en de volgorde waarin zij toegang krijgen om met het document te werken.

 • Als u overeenkomsten met meerdere ondertekenaars configureert, gebruikt u hetzelfde proces als bij een enkele ondertekenaar, alleen met meer ontvangers. Voeg ze allemaal toe en configureer ze zoals gewenst.
 • Het is toegestaan meerdere keren hetzelfde e-mailadres in de overeenkomst toe te voegen (bijvoorbeeld als iemand in verschillende stadia van het proces acties heeft).

In de sectie Ontvangers kunt u met de bovenste schakelaar de basisvolgorde voor ondertekening selecteren:

 • Voltooien in volgorde is geselecteerd (zoals hierboven weergegeven): een sequentieel ondertekeningsproces waarbij stappen een voor een worden uitgevoerd en ontvangers genummerd zijn ter aanduiding van de exacte volgorde van deelname
  • Hybride ondertekeningstromen beginnen als een sequentiële workflow (Voltooien in volgorde)
 • Wanneer Voltooien in willekeurige volgorde is ingeschakeld, kan parallelle ondertekening plaatsvinden en zijn de ontvangers niet genummerd om aan te geven dat er geen specifieke volgorde van deelname is.

Rechts van de schakelaar voor de ondertekeningsvolgorde ziet u twee koppelingen:

 • Mij toevoegen - Klik op deze koppeling om uzelf toe te voegen als de volgende ontvanger in de deelnamevolgorde
 • Ontvangersgroep toevoegen - Klik op deze koppeling om een groep ontvangers te maken, waarvan één namens de gehele groep moet deelnemen. Maak bijvoorbeeld een groep voor het HR-team, waarvan slechts één persoon de overeenkomst echt moet ondertekenen.
Opmerking:

Als u de volgorde van de ontvangers wilt wijzigen, kunt u ze in de gewenste stapelvolgorde plaatsen door hun namen te verslepen. U kunt de nummers ook rechtstreeks bewerken, waardoor de stapel dienovereenkomstig wordt aangepast.

 

Voor elke ontvanger worden vijf elementen gemaakt:

A. Volgorde van deelname – Wanneer Voltooien in volgorde is geselecteerd, geeft de deelnamevolgorde duidelijk aan wanneer elke ontvanger met de overeenkomst gaat werken.

B. RolHoe kan de ontvanger het best worden gekenmerkt?

C. E-mailadres – Dit is het identificerende e-mailadres van de ontvanger, dat wordt gebruikt voor alle e-mailcommunicatie met de ontvanger, inclusief het verzoek om te ondertekenen.

D. Verificatiemethoden – Hoe moet de ontvanger worden geverifieerd? Wilt u verificatie op basis van twee factoren gebruiken?

E. Privébericht (optioneel) – De afzender kan elke ontvanger specifieke instructies sturen die worden weergegeven wanneer de ontvanger de overeenkomst weergeeft.

 

Met de koppeling Cc tonen onder de lijst met ontvangers wordt een veld weergegeven waarin u cc-adressen kunt invoeren voor ontvangers die de overeenkomst wel mogen bekijken, maar geen volmacht hebben voor ondertekening/goedkeuring. 

Een “hybride” workflow is een instantie van de sequentiële deelnamevolgorde waarbij in een of meer stappen twee of meer ontvangers tegelijkertijd toegang hebben tot het document. Alle ondertekenaars/goedkeurders in de “parallelle” stap moeten hun taak voltooien voordat aan de volgende stap wordt begonnen.

Ontvangersgroepen zijn nuttig wanneer u een aftekening nodig hebt van een team of organisatie, maar niet van een specifieke persoon in die groep. Elk lid van de groep mag namens de hele groep ondertekenen of goedkeuren. 

De sectie Bericht bevat twee velden die uw succes aanzienlijk kunnen verbeteren.

In het veld Naam van overeenkomst kunt u een willekeurige tekenreeks ter identificatie van de overeenkomst invoeren. Deze tekenreeks wordt ingevuld in de onderwerpregel van de e-mail van ontvangers (geel gemarkeerd in de afbeelding hieronder) en ook als naam op de pagina Beheren. Geef een unieke en begrijpelijke naam op, zodat uw ontvangers de e-mail gemakkelijk kunnen herkennen en u de overeenkomst sneller kunt zoeken, als dat nodig is.

Opmerking:

Als vóór het toevoegen van een documentbijlage geen overeenkomstnaam is ingevoerd, wordt de naam van de eerste bestandsbijlage als naam van de overeenkomst gebruikt. Deze waarde kan worden bewerkt totdat de overeenkomst wordt verzonden.

 

Bericht overeenkomst is een veld voor standaardtekst waarin u toepasselijke instructies of opmerkingen kunt invoeren (hieronder groen gemarkeerd). Dit bericht wordt weergegeven in de e-mail Wilt u alstublieft {documentnaam} ondertekenen die naar alle ontvangers wordt verzonden (in tegenstelling tot het privébericht dat alleen verschijnt voor de ontvanger voor wie het is geconfigureerd).

E-mail Controleren en ondertekenen met naam en bericht

Berichtsjablonen

Klanten op Enterprise-niveau hebben toegang tot berichtsjablonen die door de beheerder zijn geconfigureerd. De berichtsjablonen zijn rechtstreeks aan de functie Taal van ontvanger in de Opties-secties gekoppeld, dus wanneer u in de vervolgkeuzelijst met talen “Spaans” selecteert, worden al uw Spaanse sjablonen beschikbaar.  

Opmerking:

Als u een taal hebt geselecteerd waaraan geen sjablonen zijn gekoppeld, is de optie Berichtsjabloon niet zichtbaar op de pagina Verzenden.

Met de sectie Opties kunt u de overeenkomst na verzending beter beheren:

 • Wachtwoordbeveiliging instellen – Vereist dat ontvangers een wachtwoord invoeren om het ondertekende PDF-bestand te kunnen openen en bekijken. Dit wachtwoord wordt gedefinieerd door de afzender en wordt via een ander kanaal doorgegeven. Acrobat Sign legt dit wachtwoord niet vast, dus zorg dat u het niet vergeet!
 • Wachtwoordbeveiliging instellen – Stel het aantal dagen in waarna de overeenkomst vervalt en niet meer kan worden voltooid.
 • Herinnering instellen – Stel in hoe vaak (dagelijks of wekelijks) herinneringen moeten worden verzonden totdat de overeenkomst is voltooid. Alleen de huidige ontvangers worden op de hoogte gesteld.
 • Taal van ontvanger(s) – Selecteer de taal die u wilt gebruiken in e-mailberichten aan ontvangers en tijdens het ondertekeningsproces.
  • Deze instelling bepaalt ook de zichtbare berichtsjablonen als het gebruik van sjablonen voor uw account is geconfigureerd.

In de sectie Bestanden kunt u de documenten als bijlage aan de transactie toevoegen.

Acrobat Sign combineert alle documenten voor het ondertekeningsproces in één PDF-overeenkomst die wordt samengesteld op basis van de volgorde waarin de documenten worden vermeld. U kunt de documenten opnieuw rangschikken door te klikken op een document en het naar een nieuwe lijstlocatie te slepen.

U kunt bestanden bijvoegen vanuit de Acrobat Sign-bibliotheek, Google Docs, Box.net, Dropbox, OneDrive, geüpload vanaf uw lokale systeem met de functie voor het zoeken van bestanden, of u kunt een bestand naar het vak Bestanden slepen en neerzetten.

De volgende bestandstypen zijn toegestaan: Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPG, GIF, TIF, PNG, BMP, TXT, RTF en HTML

Bestanden

Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen

Vlak onder de lijst Bestanden ziet u het selectievakje Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen. Met deze optie kunt u de geüploade documenten openen en er waar nodig formuliervelden in plaatsen. 

U moet in elk geval de handtekeningvelden instellen, maar er zijn nog verschillende andere velden die u kunt gebruiken om complexe formulieren te maken.

Opmerking:

Als er geen handtekeningvelden zijn ingesteld, voegt Acrobat Sign aan het einde van het document automatisch een nieuwe pagina voor de handtekeningen toe.

Het verzenden van een document naar één ontvanger is een van de meest voorkomende overeenkomstworkflows en een goede manier om het basisproces te leren. U hebt alleen het volgende nodig:

 • Het e-mailadres van de ontvanger
  • Dit e-mailadres mag niet overeenkomen met het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt (u kunt niet naar uzelf verzenden)
 • Een document of bestand dat u wilt laten ondertekenen
Vragen om handtekeningen

Verzenden naar meerdere ontvangers

Bij het verzenden van een overeenkomst naar meerdere ontvangers volgt u precies dezelfde stappen, met twee verschillen:

 • U moet elke ontvanger op een afzonderlijke regel van de sectie Ontvangers plaatsen, in de volgorde waarin ze moeten ondertekenen.
 • Bij het plaatsen van velden moet u aangeven welke ontvanger toegang tot welk veld moet hebben door op het veld te dubbelklikken en de waarde voor Ontvanger in te stellen.

Ondertekeningsomgeving

Door het ondertekeningsproces te doorlopen, krijgt u inzicht in het eindresultaat van de instellingen die door de afzender zijn geconfigureerd.

1. Een e-mail wordt bezorgd in het e-mailvak van de ontvanger.

○ De onderwerpregel begint met: Handtekening aangevraagd voor {documentnaam}

2. De overeenkomst wordt geopend door op de knop Controleren en ondertekenen te klikken

E-mail Controleren en ondertekenen

3. De overeenkomst wordt geopend in een nieuw browservenster

Andere opties op de pagina zijn:

A. Opties - Deze lijst bevat de opties die de ontvanger op basis van zijn/haar rol heeft

○ Overeenkomst lezen - Hiermee wordt de overeenkomst geopend in de indeling alleen-lezen

○ Ondertekening delegeren aan iemand anders - Met deze optie kan de ontvanger zijn machtiging delegeren aan iemand anders, bijvoorbeeld een collega of een manager

○ Ondertekeningsverzoek afwijzen - Met deze handeling beëindigt u de overeenkomst

○ Afdrukken, ondertekenen en uploaden - Hiermee kan de ondertekenaar de workflow converteren van een elektronische naar een fysieke handtekening. De ondertekenaar uploadt vervolgens het ondertekende document.

○ Documentgegevens wissen - Met deze opties wordt alle veldinhoud gewist

Geschiedenis weergeven - Hiermee wordt het huidige controlerapport voor weergave geopend 

PDF downloaden - Hiermee wordt de huidige versie van de overeenkomst in PDF-indeling gedownload

B. Bericht - Met het tekstballonpictogram kunt u de berichten opnieuw weergeven

C. Verplichte-veldenteller - Deze teller geeft aan hoeveel verplichte velden in het document nog niet zijn ingevuld. Door op dit veld te klikken, gaat de ondertekenaar naar de verplichte (niet-optionele) velden die beschikbaar zijn

D. Volgend veld - Met deze gele pijl kunt u de volgende velden vinden als u door een groot document bladert. Met deze tab doorloopt u alle velden, niet alleen de verplichte.

Ondertekeningsopties

Dit document heeft slechts één handtekeningveld en het is verplicht (zoals aangegeven door een rood sterretje). In documenten met meerdere invulbare velden kunt u de velden met deze tab doorlopen.

 

4. Als u een handtekening wilt toepassen, dubbelklikt u op het veld om het handtekeningdeelvenster te openen.

5. Typ uw naam in het bovenste veld van het handtekeningdeelvenster.

U kunt uw handtekening op een van de volgende vier manieren voltooien:

○ Met een typografisch lettertype (standaard) - Acrobat Sign past op de naam die u invoert, een lettertype toe dat met de hand geschreven lijkt.

○ Fysiek getekend - Onderteken fysiek met de muis, een stift of een ander aanwijsapparaat. Met uw vinger kunt u op een tablet een uitstekende handtekening zetten.

○ Met een afbeelding - Als u een stempelafbeelding van uw handtekening hebt, kunt u deze uploaden.

Mobiel - Met de optie Mobiel kunt u het handtekeningdeelvenster vanaf uw bureaublad naar een mobiel apparaat casten, waardoor u met een apparaat eenvoudiger (fysiek) uw handtekening kunt zetten.

Handtekeningvenster

6. Klik op Toepassen om uw handtekening in het handtekeningveld te plaatsen en terug te gaan naar het document.

7. Wanneer alle verplichte velden zijn ingevuld, klikt u op de knop Klik om te ondertekenen onderaan het venster.

Aanvullende informatie over webformulieren vindt u hier.

Opmerking:

Onder aan de Acrobat Sign-pagina wordt een werkbalk weergegeven. Met de gereedschappen op deze werkbalk kunt u navigeren in de overeenkomst, in- of uitzoomen en het document downloaden. U kunt deze werkbalk verbergen door op X in de rechterbenedenhoek te klikken. Als u de verborgen werkbalk tijdelijk wilt weergeven, plaatst u de aanwijzer onderaan het venster, waarna de besturingselementen weer verschijnen. 

Meer informatie over het gebruik van de zoombediening vindt u hier.

Overeenkomsten beheren

Het beheren van uw overeenkomsten is een belangrijk onderdeel van het werken met Acrobat Sign. Gebruik de pagina Beheren om overeenkomsten bij te houden, te verwerken en aan te passen. Of het nu gaat om het annuleren van een overeenkomst of het vervangen van de ondertekenaar, met deze processen kunt u de voortgang van de transactie in het systeem beïnvloeden.

De beheerpagina bevat vele ingesloten functies waarmee u kunt experimenteren. Voor het gemak kan de pagina worden opgedeeld in drie functiegebieden:

A. Filters

B. Lijst met overeenkomsten

C. Gereedschappen voor overeenkomsten

Secties van pagina Beheren

Filters voor overeenkomsten

De "statusmappen" op de klassieke pagina zijn geconsolideerd in een handige set met filters waarmee u overeenkomsten kunt filteren op een bepaald statustype.  De bovenste sectie bevat de overeenkomstfilters waarmee u kunt filteren op basis van de huidige status van de overeenkomst

Er zijn twee 'actieve' statussen. Bij de status wordt het volume van de inhoud tussen haakjes aangegeven:

 • In bewerking (N) - Overeenkomsten met deze status wachten tot een deelnemer zijn of haar handeling heeft voltooid. Overeenkomsten die wachten op de aangemelde gebruiker, worden niet geretourneerd.
 • Wachtend op u (M) - Overeenkomsten die wachten op de aangemelde gebruiker, worden weergegeven met het filter Wachtend op u.

 

Er zijn drie 'eindstatussen':

 • Voltooid - overeenkomsten die correct en volledig zijn afgerond.
 • Geannuleerd - overeenkomsten die om een bepaalde reden niet verder worden verwerkt. Dit omvat: 
  • Overeenkomsten die door de afzender zijn geannuleerd
  • Overeenkomsten die door een deelnemer zijn afgewezen
  • Overeenkomsten die zijn beëindigd doordat iemand zich herhaaldelijk niet kan verifiëren
  • Overeenkomsten die zijn gecompromitteerd door een systeemfout
 • Verlopen - overeenkomsten die een vervaldatum hebben bereikt en automatisch worden afgesloten.

 

Er is een conceptstatus die alle gedeeltelijk opgestelde overeenkomsten bevat.

 

Het onderste gedeelte is bedoeld voor "bovenliggende" sjabloonobjecten. De "onderliggende" overeenkomsten die op basis van deze sjablonen worden gemaakt, worden bovenaan gefilterd met de filters voor de status van de overeenkomst.

De bovenliggende objecten zijn zelf geen overeenkomsten, maar worden gebruikt om een groot aantal individuele overeenkomsten te produceren. Deze bovenliggende objecten bevatten onder meer:

 • (Bibliotheek) Sjablonen - Alle document- en veldsjablonen die beschikbaar zijn in uw documentbibliotheek
 • Webformulieren - webformulieren (voorheen widgets genoemd) zijn overeenkomstsjablonen die als koppeling of ingesloten in webpagina's kunnen worden aangeboden. Webformulieren worden geïnitieerd door de ondertekenaar. Hierbij wordt een onderliggende overeenkomst gemaakt voor elke deelnemer die een overeenkomst invult
 • In bulk verzenden - Sjablonen voor in bulk verzenden zijn ontworpen om een groot aantal individuele overeenkomsten te produceren die als 'normale' overeenkomst worden verzonden en ondertekend
Opmerking:

Gebruikers met wie inhoud wordt gedeeld vanuit andere gebruikersaccounts, kunnen op die inhoud filteren door op de pijl omlaag naast Uw overeenkomsten te klikken.

De vervolgkeuzelijst bevat alle gebruikers (en groepen, als Geavanceerd delen is ingeschakeld) die inhoud met u hebben gedeeld. Wanneer u een gebruiker selecteert, wordt de inhoud van de geselecteerde gebruiker op de pagina Beheren weergegeven.

Lijsten met overeenkomsten

De hoofdtekst van de pagina bevat de lijst met overeenkomsten waarmee u verbonden bent. Elke overeenkomst waarbij uw e-mailadres betrokken is, wordt ergens in de lijst weergegeven. Hierbij gaat het niet alleen om de overeenkomsten die u hebt gestart, maar ook om de overeenkomsten die u hebt ontvangen ter ondertekening/goedkeuring en alle overeenkomsten waarbij uw adres in het cc-veld staat.

De lijst met overeenkomsten wordt altijd gefilterd op de documentstatusselectie links.

Klik één keer op de kolomkoppen boven aan de lijst om de inhoud van elke sectie te sorteren. Als u nog een keer op een kolomkop klikt, wordt de sorteervolgorde omgedraaid.

De afzonderlijke records bevatten de volgende informatie:

Lijst met overeenkomsten

 • Ontvanger – Deze waarde vertegenwoordigt de naam of het e-mailadres van de eerste ontvanger die niet de afzender is.
  • Er wordt een e-mailadres gebruikt als de ontvanger nooit een document heeft ondertekend via het Acrobat Sign-systeem.
  • Zodra tijdens het ondertekeningsproces een naam wordt ingevoerd, wordt het e-mailadres vervangen door de naam
 • Bedrijf – Als de eerste ontvanger een bedrijfsnaam heeft ingevoerd, in een handtekeningveld of door zich aan te melden en zijn of haar profiel bij te werken, wordt die bedrijfsnaam weergegeven.
  • Als u geen velden voor een bedrijfsnaam in uw overeenkomsten opneemt, blijft deze kolom grotendeels leeg.
 • Documenttitel – Dit is de naam van uw overeenkomst.
 • Status– Wanneer het filter In bewerking is geselecteerd, is de tweede kolom Status, die altijd Verzonden voor ondertekening (of goedkeuring, acceptatie enzovoort) moet zijn.
 • Actie - Bij het bekijken van het filter Wachtend op u geeft de tweede kolom aan welke actie in behandeling is (met een koppeling om die overeenkomst te openen).
 • Afzender - Bij het bekijken van de drie eindstatussen (Voltooid, Geannuleerd en Verlopen) geeft de tweede kolom de oorspronkelijke afzender van de overeenkomst aan.
 • Gewijzigd– Dit is de datum van de laatste wijziging, dus de laatste keer dat de overeenkomst is bijgewerkt via een verzendgebeurtenis of een ondertekenings-/goedkeuringsgebeurtenis.

In het deelvenster met gereedschappen voor de overeenkomst hebt u toegang tot een aantal besturingselementen voor meer inzicht in en beter beheer van uw overeenkomsten.

Gereedschappen voor overeenkomsten

Met de balk Zoeken en de bijbehorende knop Filters kunnen nauwkeurige zoekcriteria worden ingevoerd om overeenkomsten te vinden in wat al snel een overweldigend aantal transacties kan worden.

Lees hier meer over hoe zoeken werkt >

Zoekfilters

De geretourneerde gegevens filteren

Er zijn vier filters beschikbaar die afzonderlijk of in combinatie kunnen worden gebruikt om de dataset te helpen reduceren tot een hanteerbare lijst van records.

Filteren op gewijzigde datum

De waarde Gewijzigde datum filtert de meest recente tijd-/datumstempel wanneer een gebruikersactie de overeenkomst bijwerkt. De gewijzigde datum wordt een vergrendelde waarde zodra de overeenkomst een eindstatus bereikt (Voltooid/Geannuleerd/Verlopen).

Het filterpictogram Gewijzigd op opent de opties waarmee u de dataset verder kunt beperken door een datumbereik te selecteren:

 • Alle datums
 • Laatste 24 uur
 • Laatste zeven dagen
 • Laatste 30 dagen
 • Laatste 12 maanden
 • Aangepast datumbereik

Filteren op veldwaarden

Met gebruik van het invoervak Zoeken (rechts van de knop Filters) kunt u een filter toepassen op afzonderlijke velden die zeer specifieke of unieke gegevens kunnen bevatten.

De opties voor doorzoekbare velden zijn:

 • Alle velden - De standaardwaarde; deze optie zoekt in alle veldopties naar de exacte tekenreeks in het veld Zoeken, en retourneert de meeste records.
 • Titel - Beperkt de geretourneerde dataset tot records met de gezochte tekenreeks in de titel van het object (b.v. Naam van de overeenkomst).
 • Opmerking - Beperkt de dataset tot records die de gezochte tekenreeks bevatten in de persoonlijke opmerkingen van de de gebruiker die zoekt.
 • Bericht - Beperkt de dataset tot records die de gezochte tekenreeks bevatten in het veld Bericht of Privébericht van de overeenkomst.
 • Oorspronkelijke bestandsnamen - Evalueert de bestandsnaam van het oorspronkelijke geüploade document en retourneert alleen records die overeenkomen.
 • E-mail - Zoekt het e-mailadres van een ontvanger.
  • Houd er rekening mee dat dit filter geen Tekst-velden met een E-mailadres-validatie opneemt.  
 • Volledige naam - Komt overeen met de Naam-waarde verstrekt door een ontvanger bij het toepassen van een handtekening. Als slechts één naam wordt opgegeven, worden alle records die met die ene waarde overeenkomen, teruggegeven.
  • Houd er rekening mee dat Naam-waarden afhankelijk zijn van wat de ontvanger invoert en mogelijk niet overeenkomen met eerdere handtekeningwaarden of profielnamen (als de ontvanger een Acrobat Sign-gebruikersaccount heeft).
 • Functietitel - Komt overeen met waarden geplaatst in het veld Titel.
 • Bedrijfsnaam - Komt overeen met waarden in het veld Bedrijf.
 • Naam ontvangersgroep - Komt overeen met de (door verzender ingevoerde) Ontvangersgroep-naam.
 • Content tekstveld - Zoekt de exacte waarde van een Tekst-invoerveld. Dit omvat standaardwaarden en afzonderlijke woorden in grotere tekstblokken.

Filteren op groep

Accounts met Gebruikers in meerdere groepen ingeschakeld hebben toegang tot een Groeps-filter dat de geretourneerde dataset beperkt tot alleen overeenkomsten die vanuit die groep zijn verzonden.

Filteren op verborgen content

Naast Verborgen content zoeken is nu een extra optie beschikbaar.

Wanneer Verborgen content zoeken is geselecteerd, wordt alleen verborgen content opgenomen in de geretourneerde dataset

Opmerking:

Wanneer een filter wordt geselecteerd, wordt er een tag weergegeven naast het filterpictogram. U kunt op elk willekeurig filter klikken om het te verwijderen nadat de gegevensset is geretourneerd.

Rapporten (alleen voor de serviceniveaus voor bedrijven en ondernemingen)

Met de rapportfunctie kunt u controleren hoe uw account gebruikmaakt van Acrobat Sign. Maak uw eigen rapporten en breng uw proces voor documentondertekening volledig in beeld, terwijl u kijkt hoe het afzonderlijke groepen of gebruikers afgaat.

Als u een nieuw rapport wilt maken, gaat u naar de pagina Rapporten door achtereenvolgens op het tabblad Rapporten en de koppeling Een nieuw rapport maken te klikken.

 

De pagina Een nieuw rapport maken wordt weergegeven:

Een nieuw rapport maken

Aanvullende informatie over webformulieren is hier te vinden.


Rapportparameters

Wanneer u een rapport configureert, kunt u meerdere parameters instellen om de resultaten aan te passen. Alle hieronder beschreven parameters zijn beschikbaar. 

Aanmaakdatum

De aanmaakdatum is de tijdsperiode die het rapport moet beslaan. Dit kan een van de vier vooraf ingestelde periodes zijn (deze week, vorige week, deze maand, vorige maand) of een door u ingevoerd datumbereik.

Gebruikers en groepen

Met deze parameter kunt u het rapport uitvoeren op specifieke gebruikers of groepen. U kunt een of meer gebruikers of groepen kiezen of het rapport voor alle gebruikers in het account uitvoeren.

Documenten en workflows

Met deze optie kunt u specifieke documenten kiezen om in het rapport op te nemen. De documenten die in dit veld worden weergegeven, zijn de bibliotheekdocumenten die in het hele account worden gebruikt. Afzonderlijke, eenmalige documenten worden hier niet weergegeven. 

Documentnaam

Met deze parameter kunt u documenten die een bepaalde variabele wel of niet bevatten, opnemen of uitsluiten. U kunt ervoor kiezen om de ingevoerde tekenreeks al dan niet op te nemen.

In bulk verzenden

Als u deze parameter inschakelt, worden overeenkomsten voor in bulk verzenden, in het gegenereerde rapport opgenomen

In bulk verzenden

Prestatiedoelen

U kunt drempelwaarden voor prestaties stellen met behulp van de weergave Prestatiedoelen. De meters voor de prestaties worden in het resulterende rapport weergegeven.

Benchmark

Standaard is de benchmarkparameter uitgeschakeld voor rapporten. Klik op de koppeling rapportinstellingen om deze functie in te schakelen.

Benchmarking biedt een uitgebreide methode om de voortgang van overeenkomsten en de snelheid van ondertekening bij te houden. 

Overeenkomsten uitzetten in grafiek op basis van

Elk ingeschakelde optie (Datum, Afzender, Groep, Formulier, Workflow en Type handtekening) presenteert het rapport in een ander type grafiek.

Enzovoort

De parameters in deze sectie dienen voor het wijzigen van de afbeeldingen in het resulterende rapport. Als u andere dan de standaardparameters instelt, verloopt het rapportproces mogelijk sneller.

Wanneer u op de knop Rapport uitvoeren klikt, wordt het rapport gegenereerd op basis van uw parameters. U kunt meerdere bewerkingen op uw rapport uitvoeren.

Rapport bijwerken met huidige gegevens

Door op deze koppeling te klikken, vernieuwt u de paginaweergave. Het nieuwe rapport bevat recente transacties en activiteiten.

Rapport opslaan

Door het rapport op te slaan, kunt u het in de toekomst opnieuw uitvoeren.

Rapport delen

Door een rapport te delen, kunt u de rapportresultaten naar iemand anders verzenden. U hoeft alleen het gewenste e-mailadres en een bericht in te voeren.

Rapport inplannen

Wanneer u een planning voor dit rapport instelt, wordt het uitgevoerd met dezelfde parameters en de opgegeven frequentie.

Rapportgegevens exporteren

Als u op deze koppeling klikt, wordt u gevraagd een CSV-bestand te openen of op te slaan. CSV-bestanden kunnen worden geopend in Excel, en alle transactiegegevens voor de overeenkomsten in het rapport worden in de verschillende kolommen gecategoriseerd.

Printervriendelijke versie

Als u op deze koppeling klikt, wordt een printervriendelijke versie van het rapport geopend.

Voorvertoning en de ontwerpervaring

De Authoring-omgeving biedt de form-building-functionaliteit voor Acrobat Sign. U kunt handtekeningvelden plaatsen en daarnaast velden toevoegen die automatisch worden ingevuld, bijvoorbeeld met de datum of de handtekening van de ondertekenaar (indien bekend), of tekstvelden die inhoudsvalidatie en/of complexe berekeningen uitvoeren. Er zijn ook andere gangbare veldtypen beschikbaar, zoals vervolgkeuzelijsten, keuzerondjes en selectievakjes.

U opent de ontwerpomgeving door een van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Een nieuw document verzenden en de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen inschakelen op de pagina Verzenden

 

 • Een conceptdocument op de pagina Beheren bewerken
Een conceptovereenkomst bewerken

 

 • Een nieuwe sjabloon of een nieuw webformulier maken vanaf de Startpagina
Webformulieren en sjablonen maken

 

 

 • Een bestaand bibliotheekdocument of webformulier bewerken vanaf de pagina Beheren

○ U kunt alleen sjablonen bewerken die u hebt geüpload. In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven dat de tweede sjabloon wordt gedeeld door een andere gebruiker en dus niet bewerkbaar is.

 

Sjabloon bewerken

Neem na het starten van de ontwerpomgeving even de tijd om de vijf belangrijkste gebieden te identificeren:

A. Formulierveldsjabloon - Deze optie wordt alleen weergegeven als u ten minste één sjabloon voor een formulierveldbibliotheek hebt gemaakt.

B. Lay-out en uitlijning van velden - Hier wordt de werkbalk voor de afmetingen en uitlijning van formuliervelden weergegeven

C. Ontvanger (rol) selecteren - In deze vervolgkeuzelijst worden de ontvangers voor de overeenkomst weergegeven

D. Formulierveldtabs - Via deze tabs kunt u velden selecteren om aan uw document toe te voegen

E. Terug / Herstellen / Sjabloon opslaan / Voortgang opslaan:

►Terug - Met de knop Terug gaat de gebruiker terug naar de pagina Verzenden waar de naam en het bericht van de overeenkomst, de e-mailadressen van de ontvangers en de bestanden die aan de overeenkomst zijn toegevoegd, verder kunnen worden bewerkt

► Met Herstellen worden alle wijzigingen verwijderd die bij de sjabloon zijn aangebracht nadat deze is geladen of voor het laatst is opgeslagen

Opslaan als sjabloon - Indien deze optie is aangevinkt, wordt de sjabloon opgeslagen als een afzonderlijk bibliotheekobject zodra de overeenkomst is verzonden. Wanneer de gebruiker op Verzenden klikt, wordt hij of zij gevraagd een naam voor de nieuwe sjabloon op te geven

Voortgang opslaan - Als u op deze koppeling klikt, wordt de huidige status van de sjabloon opgeslagen

Ontwerpomgeving

Formulierveldsjabloon

Als u een formulierveldsjabloon voor uw document hebt gemaakt, kunt u die sjabloon selecteren en toepassen met deze set gereedschappen.

De vervolgkeuzelijst bevat de beschikbare formulierveldsjablonen, en u kunt kiezen op welke pagina u de sjabloon wilt starten. U kunt meerdere sjablonen toepassen.

Veldsjablonen

Aanvullende informatie over het gebruik van de formulierveldsjablonen is te vinden in de Help bij Acrobat Sign. Klik hier.

Lay-out en uitlijning van velden

Deze menuoptie biedt toegang tot de gereedschappen om velden ten opzichte van elkaar uit te lijnen en het veldformaat aan te passen. U kunt op meerdere velden klikken terwijl u Ctrl ingedrukt houdt, of Shift ingedrukt houden en met de muis een gebied selecteren om velden groepsgewijs aan te passen.

Met de zes pictogrammen aan de linkerkant worden de velden boven, midden horizontaal, onder, links, midden verticaal en rechts uitgelijnd (van links naar rechts gezien). 

Met de volgende drie pictogrammen kunt u alle velden even breed en/of hoog maken. 

De uitlijning en afmetingen zijn gebaseerd op het eerste veld dat u selecteert.

Ontvanger (rol) selecteren

De belangrijkste factor bij het maken van formulieren is misschien wel het koppelen van de verschillende ontvangers aan de velden die ze moeten invullen. Door eerst de ontvanger in de lijst Ontvangers te selecteren, wordt elk volgend veld dat u op het formulier plaatst, automatisch met die ontvanger verbonden. Als u de ontvanger wijzigt, worden alle nieuwe velden die u plaatst, aan die nieuwe ontvanger gekoppeld.

Opmerking:

Wanneer een specifieke ontvanger is geselecteerd, worden de velden die hem/haar zijn toegewezen, gemarkeerd in het document, zodat u goed kunt zien welke velden aan een geselecteerde ontvanger zijn gekoppeld.

 

Wanneer een veld in een document is geplaatst, kunt u de ontvanger aan wie het veld is toegewezen, wijzigen door te dubbelklikken op het veld om het veldmenu te openen en vervolgens een andere ontvanger te selecteren in de vervolgkeuzelijst Ontvanger.

Aanvullende informatie over webformulieren is hier te vinden.

Specifieke aanvullende informatie over de prefill-rol vindt u hier.

Formulierveldmenu's

Alle velden die beschikbaar zijn in Acrobat Sign, zijn te vinden in de menu's in het rechterdeelvenster. Deze velden zijn gecategoriseerd op gebruik en veldtype en kunnen in de meeste gevallen qua hoogte en breedte worden aangepast aan de vereisten van uw formulier.

Gedetailleerde informatie over de typen formuliervelden vindt u in op het artikel Veldtypen.

Opslaan als sjabloon

Nadat u de nieuwe formuliervelden aan uw overeenkomst hebt toegevoegd, kunt u een kopie in uw bibliotheek opslaan voordat u de overeenkomst ter ondertekening verzendt.

Schakel het selectievakje Opslaan als sjabloon rechtsonder in het ontwerpvenster in en klik vervolgens op de knop Verzenden om de gewijzigde overeenkomst aan uw bibliotheek toe te voegen.

Opslaan als sjabloon

 

Eerst wordt het document in uw bibliotheek opgeslagen.

 

Vervolgens wordt de overeenkomst ter ondertekening verzonden.

Zoomen, herstellen en opslaan/verzenden

Met de overige opties kunt u in- en uitzoomen op uw document, alle geplaatste velden herstellen of verwijderen, of het document in zijn huidige staat opslaan of verzenden.

Met Opslaan als sjabloon wordt het formulier opgeslagen als een nieuw bibliotheeksjabloon zodra de overeenkomst wordt verzonden. De afzender kan de sjabloon een naam geven nadat de knop Verzenden is geselecteerd.

Als best practice geldt dat u de voortgang het beste vaak kunt opslaan. Als u de ontwerpomgeving verlaat, wordt het document echter automatisch opgeslagen. U kunt het document later openen via de pagina Beheren in de sectie Concept.

Ontwerptools voor verzenden en opslaan

Bibliotheeksjablonen

Een bibliotheeksjabloon is een herbruikbaar object. Acrobat Sign ondersteunt twee typen bibliotheeksjablonen: documentsjablonen en formulierveldsjablonen.

 • Documentsjablonen - Een documentsjabloon is een herbruikbaar document. U kunt documentsjablonen met andere gebruikers in uw account delen, zodat meerdere gebruikers hetzelfde document kunnen verzenden zonder wijzigingen te hoeven aanbrengen.
 • Formulierveldsjablonen - Een formulierveldsjabloon is een herbruikbare veldlaag die op elk document kan worden toegepast. U kunt formulierveldsjablonen ook met andere gebruikers in uw account delen. Formulierveldsjablonen zijn ideaal in de volgende situaties:
  • U hebt één veldlay-out die voor meerdere documenten werkt.
  • U hebt een document dat op verschillende manieren kan worden verzonden.
  • U wilt de inhoud van het document reviseren, maar de velden blijven op dezelfde plaats staan.

In plaats van een nieuw bibliotheekdocument te maken telkens wanneer een document wordt bijgewerkt, kunt u dezelfde formulierveldlaag toepassen. Formulierveldsjablonen kunnen worden bewerkt, zodat u gemakkelijk wijzigingen in de rangschikking van velden of veldeigenschappen kunt aanbrengen. Bij het maken van een sjabloon zijn wederom alle gereedschappen in de ontwerpomgeving beschikbaar.

 

U kunt de taak voor het maken en onderhouden van sjablonen het beste aan één gebruiker (de documentbeheerder) toewijzen. Door aanmeldingsgegevens voor de documentbeheerder te maken, voorkomt u verwarring over welke sjablonen moeten worden gebruikt en beschikt u over versiebeheer voor uw herbruikbare documenten.

Het verdient aanbeveling een distributielijst of functioneel e-mailadres te gebruiken voor de aanmeldingsgegevens voor de documentbeheerder. Hierdoor kunt u de toegang tot deze aanmeldingsgegevens beheren terwijl u de mogelijkheid biedt om de verantwoordelijkheid te delen als dit nodig is.

Meer informatie over het gebruik van de authoringtools om sjablonen te maken vindt u hier.

1. Klik op het tabblad Startpagina. Klik vervolgens op Een herbruikbare sjabloon maken

Documentsjabloon maken

 

De pagina Een bibliotheeksjabloon maken wordt weergegeven.

 

2. Typ in het veld Sjabloonnaam een naam voor de sjabloon. U kunt deze naam op een later tijdstip desgewenst wijzigen.

3. Klik op de knop Bladeren om op uw lokale systeem naar het bestand te navigeren op basis waarvan u de herbruikbare sjabloon wilt maken. Als u een herbruikbaar document maakt, worden dit bestand en de inhoud ervan gebruikt. Als u een herbruikbare formulierveldlaag maakt, wordt de inhoud van het bestand niet opgenomen in de sjabloon.

4. Selecteer de gewenste sjabloonoptie: Opnieuw te gebruiken document, Opnieuw te gebruiken formulier veldlaag of Beide.

 

5. Selecteer de gewenste machtigingsoptie voor het delen van de sjabloon.

Opmerking:

Groepsmachtigingen kunnen alleen worden verleend aan de groep waarvan u op dat moment lid bent. U kunt geen machtigingen verlenen aan andere groepen.

 

6. Klik op de knop Voorvertoning en velden toevoegen. De ontwerpfunctie wordt weergegeven. 

Velden plaatsen

 

 

7. Plaats de verplichte velden voor de beoogde deelnemers door ze van de formulierveldtabs naar het document te slepen.

8. Klik ten slotte op Opslaan.

De sjabloon wordt nu weergegeven onder de sectie Sjablonen van de pagina Beheren. Als u de sjabloon hebt gedeeld met gebruikers in uw groep of organisatie door hun hiervoor machtiging te verlenen, wordt de sjabloon nu ook weergegeven in de sectie Sjablonen van hun pagina Beheren en kunnen ze deze wanneer dan ook gebruiken voor verzending. 

 

Bibliotheeksjablonen

Opmerking:

Alleen de gebruiker die de bibliotheeksjabloon heeft gemaakt, kan deze bewerken of verwijderen (tenzij de functie voor geavanceerd delen is ingeschakeld)

Alternatieve workflows voor handtekeningen

Er is een aantal workflows dat u kunt gebruiken om documenten ter ondertekening te verzenden, handtekeningen te verzamelen en een ondertekend document te verzenden, waaronder de volgende:

 • Verzenden met “Invullen & ondertekenen”
 • Verzenden met In bulk verzenden
 • Webformulieren gebruiken om handtekeningen te verzamelen 

In de volgende gedeelten worden al deze processen nader beschreven.

Aanvullende informatie over webformulieren vindt u hier.

Afhankelijk van uw zakelijke vereisten moeten meerdere ontvangers mogelijk actie ondernemen op een overeenkomst. Misschien wilt u een overeenkomst bijvoorbeeld door twee personen laten ondertekenen en door een ander laten goedkeuren of aan een extra ondertekenaar delegeren. Bij verzending naar meerdere ontvangers hebt u ook extra opties voor de manier waarop de overeenkomst moet worden gerouteerd: sequentieel, tegelijk of met hybride routering. 

Meer informatie over het verzenden van een overeenkomst naar meerdere ondertekenaars vindt u hier.

De naam spreekt voor zich: dit proces dient voor situaties waarin alleen u een document wilt ondertekenen en naar een of meer personen wilt verzenden. Misschien wilt u bijvoorbeeld een ondertekende gedragscode en/of geheimhoudingsovereenkomst naar een of meerdere personen verzenden. U kunt het ondertekende document naar uzelf sturen zolang u niet hetzelfde e-mailadres als voor aanmelding gebruikt. Er wordt namelijk een kopie van het ondertekende document opgeslagen, die u kunt het openen via het tabblad Beheren. Houd er rekening mee dat de functie “Invullen en ondertekenen” alleen op de Startpagina te vinden is.

Meer informatie over het gebruik van “Invullen en ondertekenen” vindt u hier.

1. Klik op Een document invullen en ondertekenen op de startpagina

Invullen en ondertekenen via de Startpagina

 

3. Geef de naam van de overeenkomst op in Naam van overeenkomst.

4. Verplaats het bestand dat u wilt ondertekenen of klik op de koppeling Bestanden selecteren en zoek/voeg het document toe vanaf uw lokale systeem of netwerkstation.

5. Klik op Volgende.

bestanden toevoegen

6. De pagina Invullen en ondertekenen wordt geopend.

                Plaats naar wens content (tekst, selectievakjes, handtekeningen).

7. Klik ten slotte op Gereed.

8. De pagina die na ondertekening wordt weergegeven, bevat opties om het document te verzenden, een kopie te downloaden, het document te bekijken op de pagina Beheren of een ander document te ondertekenen

Na ondertekening

Met dit proces om in bulk te verzenden kunt u een document naar honderden personen tegelijk verzenden. Elke ondertekenaar ondertekent zijn of haar eigen kopie van het document en deze individuele overeenkomsten worden naar u teruggestuurd. Via dit proces kunnen geheimhoudingsovereenkomsten, HR-documenten of toestemmingsbriefjes worden verzameld. De koppeling naar In bulk verzenden is te vinden op de Startpagina.

De ontvangers voor In bulk verzenden kunt u invoeren door de e-mailadressen toe te voegen aan het vak “Aan” of door een CSV-bestand met de ontvangersgegevens te uploaden. Bij gebruik van het CSV-proces kunt u vooraf gegevens voor elke ondertekenaar invullen, zodat u de veldinformatie voor elke persoon kunt aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld het bericht aanpassen in e-mails die naar alle ondertekenaars worden verstuurd met het verzoek om de overeenkomst te ondertekenen.

Meer informatie over het gebruik van In bulk verzenden vindt u hier.

Webformulieren zijn gehoste documenten die kunnen worden ondertekend door iedereen die er toegang toe heeft. Ze zijn ideaal voor inschrijfformulieren, afstandsverklaringen of documenten die u online toegankelijk wilt maken voor en wilt laten ondertekenen door veel personen.

U kunt webformulieren in twee verschillende vormen genereren: JavaScript en URL. De JavaScript-optie biedt de code die nodig is om het webformulier in uw website in te sluiten. De URL-optie biedt een door Acrobat Sign gehost webadres dat afzenders kunnen gebruiken om het document te laten ondertekenen. De koppeling Webformulieren maken is te vinden op de startpagina.

Hoewel het ondertekenen van webformulieren op dezelfde wijze verloopt als een gewone transactie in Acrobat Sign, kunnen webformulieren door slechts één persoon worden ondertekend, en medeondertekend door iedereen die u hebt aangewezen. 

Mobiele apparaten

Het ondertekenen is een van de belangrijkste functies van Acrobat Sign. Iedereen kan ondertekenen via een e-mailkoppeling, of het nu in een webbrowser op de computer of via een mobiel apparaat is. Als u een Acrobat Sign-account hebt, kunt u ook ondertekenen met behulp van de iOS- of Android-app Acrobat Sign Manager. U kunt ondertekeningsproces ook starten via de pagina Beheren. Ondertekening is ook ingebouwd in het proces “Invullen en ondertekenen”.

Meer informatie over de functionaliteit van de mobiele app vindt u hier.

Acrobat Sign ondersteunt de nieuwste webbrowsers op smartphones en tablets met het besturingssysteem iOS of Android.

Gebruik het intuïtieve dashboard in Acrobat Sign Manager om uw documenten vanaf uw mobiele apparaat te openen voor het verzenden en ondertekenen van overeenkomsten. Het nieuwe dashboard werkt goed met iOS 9 en de iPad Pro. Dankzij de verbeterde verzendervaring kunt u documenten gemakkelijker ter ondertekening verzenden. 

Download de app hier.

Acrobat Sign Manager voor Android is verkrijgbaar in 19 talen, net als Acrobat Mobile.

Download de app hier.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online