Adobe Sign voor Salesforce: de paginalay-out instellen

Overzicht van de drie paginalay-outs van Adobe Sign voor Salesforce-ondersteuning, en hoe deze te configureren.

Overzicht

Adobe Sign voor Salesforce heeft drie paginastijlen voor het maken, bekijken en bewerken van pagina's De standaardlay-out is Lightning, dit is de aanbevolen lay-out. Hieronder vindt u informatie over de verschillen tussen lay-outs, alsook instructies over het wisselen tussen paginalay-outs.

De paginastijl 'Basisovereenkomst' - Deze pagina maakt gebruik van de standaard Salesforce.com-paginalay-out om de overeenkomsten te bekijken en te bewerken. Voor het verzenden van een nieuwe overeenkomst zijn een paar extra stappen vereist: de overeenkomst aanmaken, deze opslaan en vervolgens bestanden toevoegen in een apart scherm. In deze pagina kunt u de lay-out van de pagina sterk wijzigen (uw eigen aangepaste velden en aangepaste opties toevoegen en verwijderen). De Basispagina biedt echter geen toegang tot veel van de functies die in recente updates zijn opgenomen.

 • De paginastijl Basis gebruikt alleen 'Bijlage'-objecten. 'Bestand'-objecten moeten de stijl Lightning gebruiken

De paginastijl 'Geavanceerde overeenkomst' - Op deze pagina kunt u een Adobe Sign-overeenkomst maken op een enkele pagina: ontvangers bepalen, de overeenkomst een naam geven, opties selecteren, bestanden toevoegen en verzenden. Deze pagina biedt voor elke overeenkomst ook meer flexibiliteit bij het bepalen van het aantal ontvangers en het type ontvanger. Het ontwikkelen van deze paginastijl is gestopt bij versie 17, dus volgende releasefuncties zijn mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers van deze pagina.

 • De paginastijl Geavanceerd gebruikt alleen 'Bijlage'-objecten. 'Bestand'-objecten moeten de stijl Lightning gebruiken

De paginastijl 'Lightning' (standaard) - Dit is de huidige standaardpagina. Op deze lay-out zal tijdens toekomstige ontwikkelingen gefocust worden.  Voor de meeste nieuwe functies (versie 18+) is de Lightning-lay-out vereist, zoals de mogelijkheid om ondertekenaarsgroepen toe te voegen, overeenkomsten te wijzigen terwijl u deze gebruikt en gebruik te maken van hybride workflows. De twee huidige restricties voor deze paginalay-out zijn:

 • Lightning biedt geen ondersteuning voor veldensets
 • Lightning staat alleen geüploade bestanden van ~700 kB toe (vergeleken met 1,7 MB in de geavanceerde overeenkomst)

Als u veldensets of uploadbare bestanden van meer dan 700 kB nodig hebt, gebruikt u de lay-out Geavanceerde overeenkomst. In alle andere gevallen wordt Lightning voor nieuwe plaatsingen sterk aanbevolen.

De 'Basispagina'

Om de basispaginastijl voor overeenkomsten te gebruiken in plaats van de geavanceerde paginastijl, moet u de paginalay-out en de overeenkomstknoppen opnieuw instellen, zoals uitgelegd in de volgende secties:

 • De paginalay-out 'Basisovereenkomst' instellen
 • De overeenkomstknoppen voor uw paginalay-out instellen

Er zijn ook instructies voor:

 • Ondertekenaarsvelden aan de paginalay-out toevoegen en inschakelen 
 • Een overeenkomst verzenden met de basispagina
 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer

 2. Klik op het label Overeenkomst

 3. Klik op de optie Paginalay-outs in de lijst aan de linkerkant

 4. Klik op de knop Paginalay-outtoewijzing.

 5. Klik op de knop Toewijzing bewerken.

 6. Klik op de kop Paginalay-out om alle profielen te selecteren.

 7. Selecteer Overeenkomstlay-out Bedrijf / Onbeperkt in de keuzelijst.

 8. Klik op Opslaan.

 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer

 2. Klik op het label Overeenkomst

 3. Klik op de optie Knoppen, koppelingen en handelingen in de lijst aan de linkerkant

 4. Klik op het actiemenu voor de knop Nieuw en selecteer Bewerken

 5. Schakel de optie Standaardpagina in

 6. Klik op de knop Opslaan.

 7. Klik op het actiemenu voor de knop Bewerken en selecteer Bewerken (zoals u hierboven hebt gedaan)

 8. Schakel de optie Standaardpagina in

 9. Klik op Opslaan.

 10. Klik op het actiemenu voor de knop Weergave en selecteer Bewerken (zoals u hierboven hebt gedaan)

 11. Schakel Visualforce-pagina in, selecteer EchoSignAgreement in de vervolgkeuzelijst.

 12. Klik op Opslaan.

 13. Controleer of uw knoppen Nieuw, Bewerken en Weergave worden weergegeven als Overschreven

Voeg velden zoals 'Klant', 'Verkoopacties', 'Boekhouden', etc. toe aan het Adobe Sign-overeenkomstobject en gebruik ze om ondertekenaars te bepalen in plaats van de standaardvelden 'Ontvanger' en 'Extra ontvangers'. Bij het maken van de velden moeten de API-namen geregistreerd worden.

Wanneer de vereiste klantvelden aan de paginalay-out van uw overeenkomstpagina zijn toegevoegd, moet de instelling Veldenlijst ontvangers overschrijven worden bijgewerkt met de lijst van de API-namen van deze velden, in de volgorde waarin ze een bericht moeten krijgen voor ondertekening.

 1. Maak uw eigen aangepaste velden op het overeenkomstobject

 2. Haal de API-namen van uw velden op

 3. Navigeer naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen

 4. Klik op het veld Adobe Sign-instellingen

 5. Klik op de knop Beheren.

 6. Klik op Nieuw of Bewerken (hangt ervan af of de instellingen eerder zijn bewerkt).

 7. Zoek de optie Veldenlijst ontvangers overschrijven

 8. Bewerk deze instelling om een lijst te verkrijgen van door komma's gescheiden API-veldnamen uit de overeenkomstrecord. De veldnamen moeten in de juiste volgorde staan, en de velden vertegenwoordigen waaruit de ontvangers gelezen moeten worden. (bijv., My_First_Signer__c,My_Second_Signer__c)

 9. Klik op Opslaan.

  Als het overschrijven voltooid is, zal Adobe Sign uw velden vervangen in de volgorde die u hebt opgegeven voor de standaardondertekeningsvolgorde. 

Het verzenden op de basispagina gebeurt nagenoeg op dezelfde manier als elk ander verzendproces in Adobe Sign.  De beschikbare functies zijn enigszins teruggebracht, maar het proces verloopt op dezelfde wijze, met een belangrijk verschil: u moet de overeenkomst opslaan, en daarna in een volgende stap het document toevoegen

 1. Geef de ontvangers op

 2. Geef een naam op voor de overeenkomst

 3. Voer een bericht in

 4. Selecteer een handtekeningtype, taal en alle andere relevante verzendopties.

 5. Klik op de knop Opslaan.

  Basispagina voor configuratie

 6. De pagina vernieuwt en toont de geconfigureerde overeenkomst met de knop om bestanden te uploaden vanuit uw systeem of vanuit Salesforce.

  Voeg uw document(en) toe

  Basispagina Document toevoegen

 7. Klik op de knop Verzenden ter ondertekening.

 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen

  Stappentekst
 2. Klik op het veld Adobe Sign-instellingen

 3. Klik op de knop Beheren.

 4. Klik op Nieuw of Bewerken (hangt ervan af of de instellingen eerder zijn bewerkt).

 5. Zoek de optie Opslagtype overeenkomstdocument

  • In Bijlagen
  • Klik op Opslaan.

De pagina Geavanceerd

Om naar de geavanceerde paginastijl van de overeenkomst over te schakelen, moet u de paginalay-out en de overeenkomstknoppen opnieuw instellen, zoals uitgelegd in de volgende secties:

 • De paginalay-out 'Basisovereenkomst' instellen
 • De overeenkomstknoppen voor uw paginalay-out instellen
 • Veldensets aan de overeenkomstpagina toevoegen
Opmerking:

De pagina 'Geavanceerde overeenkomst' is alleen beschikbaar voor klanten met versie 10 of later van Adobe Sign voor het Salesforce-pakket

 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer

 2. Klik op de koppeling Overeenkomst.

 3. Klik op de optie Paginalay-outs in de lijst aan de linkerkant

 4. Klik op de knop Paginalay-outtoewijzing.

 5. Klik op de knop Toewijzing bewerken.

 6. Klik op de kop Paginalay-out om alle profielen te selecteren.

 7. Selecteer Professionele overeenkomstlay-out in de vervolgkeuzelijst.

 8. Klik op Opslaan.

 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer.

 2. Klik op het label Overeenkomst

 3. Klik op de optie Knoppen, koppelingen en handelingen in de lijst aan de linkerkant

 4. Klik op het actiemenu voor de knop Nieuw en selecteer Bewerken

 5. Schakel de EchoSign Agreement Advanced (EchoSign Geavanceerde overeenkomst) Visualforce-pagina in.

 6. Klik op de knop Opslaan.

 7. Klik op het actiemenu voor de knop Bewerken en selecteer Bewerken (zoals u hierboven hebt gedaan)

 8. Schakel de EchoSign Agreement Advanced (EchoSign Geavanceerde overeenkomst) Visualforce-pagina in.

 9. Klik op Opslaan.

 10. Klik op het actiemenu voor de knop Weergave en selecteer Bewerken

 11. Schakel de EchoSign Agreement Advanced (EchoSign Geavanceerde overeenkomst) Visualforce-pagina in.

 12. Klik op Opslaan.

 13. Controleer of uw knoppen Nieuw, Bewerken en Weergave worden weergegeven als Overschreven

Door veldensets te gebruiken, kunt u velden toevoegen die u wilt weergeven en bewerken tijdens het bekijken van de overeenkomstpagina. U kunt de ingebouwde veldenset gebruiken van Adobe Sign voor Salesforce, en dan één of meer velden van het overeenkomstobject toevoegen die op de overeenkomstpagina verschijnen.

Adobe Sign voor Salesforce beschikt al over een ingebouwde veldenset die u kunt gebruiken. Volg onderstaande stappen om het aan te passen:

 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer.

 2. Klik op het label Overeenkomst

 3. Klik op de optie Veldensets in de lijst aan de linkerkant

 4. Klik op het actiemenu voor het object Aanvullende velden en selecteer Bewerken

 5. Selecteer het veld dat u wilt toevoegen en sleep het naar de rechthoek 'in de veldenset'. Denk eraan dat Adobe Sign alleen velden ondersteunt van het overeenkomstobject en niet van andere objecten

 6. Klik op de knop Opslaan.

 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen

  Stappentekst
 2. Klik op het veld Adobe Sign-instellingen

 3. Klik op de knop Beheren.

 4. Klik op Nieuw of Bewerken (hangt ervan af of de instellingen eerder zijn bewerkt).

 5. Zoek de optie Opslagtype overeenkomstdocument

  • In Bijlagen
  • Klik op Opslaan.

De pagina 'Lightning'

Om over te schakelen naar de paginastijl Lightning, moet u de paginalay-out en de overeenkomstknoppen opnieuw instellen, zoals uitgelegd in de volgende secties:

 • De paginalay-out 'Basisovereenkomst' instellen
 • De overeenkomstknoppen voor uw paginalay-out instellen
Opmerking:

De 'Lightning'-pagina is alleen beschikbaar voor klanten met versie 18 of later van Adobe Sign voor het Salesforce-pakket.

 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer

 2. Klik op het label Overeenkomst

 3. Klik op de optie Paginalay-outs in de lijst aan de linkerkant

 4. Klik op de knop Paginalay-outtoewijzing.

 5. Klik op de knop Toewijzing bewerken.

 6. Klik op de kop Paginalay-out om alle profielen te selecteren.

 7. Selecteer Professionele overeenkomstlay-out in de vervolgkeuzelijst.

 8. Klik op Opslaan.

 1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer

 2. Klik op het label Overeenkomst

 3. Klik op de optie Knoppen, koppelingen en handelingen in de lijst aan de linkerkant

 4. Klik op het actiemenu voor de knop Nieuw en selecteer Bewerken

 5. Schakel de Visualforce-pagina in, selecteer Overeenkomsteditor in de keuzelijst.

 6. Klik op de knop Opslaan.

 7. Klik op het actiemenu voor de knop Bewerken en selecteer Bewerken (zoals u hierboven hebt gedaan)

 8. Schakel de Visualforce-pagina in, selecteer Overeenkomsteditor in de keuzelijst.

 9. Klik op Opslaan.

 10. Klik op het actiemenu voor de knop Weergave en selecteer Bewerken (zoals u hierboven hebt gedaan)

  Klik op de handeling Bewerken naast Weergave.

 11. Schakel de Visualforce-pagina in, selecteer Overeenkomsteditor in de keuzelijst.

 12. Klik op Opslaan

Adobe-logo

Aanmelden bij je account