Het veld voor elektronische handtekening aanpassen om de naam en datum onder de handtekeningregel te verbergen
Beheerders op account- en groepsniveau in de Adobe Sign-service kunnen desgewenst de naam- en de datumtekst onder het handtekeningveld onderdrukken en de regel onder de handtekening inkorten zodat deze overeenkomt met de tekstlengte.

Omgeving

Adobe Sign-webinterface

Oplossingen

  1. Meld u aan bij uw Adobe Sign-account als beheerder

  2. Navigeer naar Accountinstellingen Voorkeuren handtekening.

  3. Configureer de opties Gebruik goed geformatteerde handtekeningen en initialen naar wens:

    Goed geformatteerde opties

Als de optie Goed geformatteerde handtekeningen uitgeschakeld is, wordt de handtekening weergegeven alsof deze is ingevoerd zonder een lijn en de bijbehorende naam-/datumtekst:

Ervaring wanneer beide opties zijn uitgeschakeld

Als de optie Goed geformatteerde handtekeningen ingeschakeld is, wordt de handtekening met een blauwe lijn en de bijbehorende naam-/datumtekst weergegeven.

Wanneer de optie om de regel onder de handtekening dynamisch aan te passen is uitgeschakeld, beslaat de blauwe lijn de volledige breedte van het handtekeningveld in het uiteindelijke document:

Ervaring wanneer alleen goed geformatteerde handtekeningen zijn ingeschakeld

Opmerking:

De blauwe lijn en onderliggende naam-/datumtekst zijn allebei ingeschakeld.

Het is niet mogelijk om individuele elementen in/uit te schakelen (u kunt bijvoorbeeld niet alleen de naamwaarde uitschakelen)

Als de optie Goed geformatteerde handtekeningen ingeschakeld is, wordt de handtekening met een blauwe lijn en de bijbehorende naam-/datumtekst weergegeven.

Wanneer de optie om de regel onder de handtekening dynamisch aan te passen is ingeschakeld, wordt de blauwe lijn verkort (gebaseerd op de lengte van de handtekening) in het uiteindelijke document:

Ervaring wanneer beide opties zijn ingeschakeld

Opmerking:

In de weergave van de ondertekenaar beslaat de blauwe lijn het volledige veld. De regel wordt aangepast wanneer de handtekening is voltooid en op de PDF wordt toegepast.

Opmerking:

De functie voor goed opgemaakte handtekeningen is alleen van toepassing op getypte of getekende handtekeningen.

Als een ondertekenaar ervoor kiest om in plaats daarvan een Afbeelding van een handtekening te uploaden, worden de blauwe lijn en tekst niet toegepast.

Beheerders kunnen de methoden waarover ontvangers bij het toepassen van een handtekening beschikken in- of uitschakelen in de volgende set instellingen: Toestaan dat ontvangers ondertekenen en initialen plaatsen door