Configureer Adobe Sign om overeenkomsten te verzenden met Chatter of het mobiele web van Salesforce.

Vanaf de feed op de startpagina of op de pagina's Opportunity, Account of Contact kunt u overeenkomsten ter ondertekening verzenden met de Adobe Sign-uitgeverhandeling. Dezelfde Adobe Sign-handeling wordt gebruikt in de mobiele Chatter- of Salesforce-app als in de mobiele browser-ervaring. 

Adobe Sign voor Chatter

Adobe Sign voor Salesforce werkt met Chatter! U ontvangt real-time Chatter-updates wanneer:

 • overeenkomsten worden verzonden, bekeken, ondertekend, afgewezen, geannuleerd of niet geleverd.
 • overeenkomsten verlopen of herinneringen worden verzonden
 • u een overeenkomst ontvangt die u moet ondertekenen

Volg Chatter-updates voor Overeenkomst, Account, Contract en Opportunity. Werk samen met collega's uit het hele bedrijf om meer deals te sluiten.

U kunt overeenkomsten ook rechtstreeks verzenden vanuit Chatter-uitgeverhandelingen

Als u de Adobe Sign voor Salesforce-app hebt geïnstalleerd, kunt u configureren welke Chatter-updates uw gebruikers kunnen zien.

1. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen

○ Selecteer Adobe Sign Chatter-instellingen

○ Klik op Beheren

○ Klik op Nieuw

○ Configureer de gewenste instellingen (zie een lijst met instellingen in Aangepaste Chatter-instellingen verderop)

U kunt slechts één set Chatter-instellingen definiëren voor uw organisatie en u kunt deze instellingen een naam geven.

navigate_to_the_chattersettings

 

2. Schakel Salesforce in, zodat ondertekenaars in uw organisatie persoonlijke Chatter-berichten kunnen ontvangen wanneer ze een document moeten ondertekenen. U maakt als volgt een nieuwe externe site:

a. Navigeer naar Setup > Instellingen > Beveiliging > Instellingen externe site.

b. Klik op Nieuwe externe site

c. Voer een unieke alfanumerieke Naam van externe site in.

► Moet met een letter beginnen

► Mag onderstrepingstekens bevatten, maar niet eindigen met een onderstrepingsteken

► Mag niet twee opeenvolgende onderstrepingstekens bevatten

► Mag geen spaties bevatten

d. Voer een URL van externe site in door het eerste gedeelte van de URL van de webpagina te kopiëren (bijv. https://abchostname.salesforce.com) met het domein van de Salesforce-organisatie. Deze URL kan variëren voor verschillende organisaties, dus zorg dat u de specifieke URL voor uw organisatie opgeeft. 

De externe URL configureren

Klik op de knop Opslaan.

 

3. Zorg er als volgt voor dat Chatter-feeds zijn ingeschakeld voor de overeenkomstrecord:

a. Navigeer naar: Setup > Platformtools > Functie-instellingen > Chatter > Feeds bijhouden

b. Selecteer Overeenkomst in de lijst met objecten in het linkerdeelvenster

c. Schakel het selectievakje Feeds bijhouden inschakelen in

Feed bijhouden inschakelen

C. Klik op de knop Opslaan.

Als het goed is, is Chatter nu ingeschakeld en ontvangen gebruikers Chatter-updates waarmee ze de status van hun overeenkomsten kunnen volgen.

Vanaf de feed op de startpagina of op de pagina's Opportunity, Account of Contact kunt u overeenkomsten ter ondertekening verzenden met de Adobe Sign-uitgeverhandeling. Dezelfde Adobe Sign-handeling wordt gebruikt in de mobiele Salesforce-app of de mobiele browser-ervaring. Aangezien voor het verzenden vanuit Chatter dezelfde Adobe Sign-handeling wordt gebruikt als voor Salesforce, kunt u de instellingsinstructies voor Salesforce in de volgende sectie raadplegen voor informatie over het instellen van de Adobe Sign-handeling in de Chatter-feed die hier wordt geïllustreerd.

Verzenden vanuit Chatter

Ga naar Set-up> Samenstellen > Ontwikkelen > Aangepaste instellingen

Adobe Sign Chatter-instellingen wordt weergegeven als u de Adobe Sign voor Chatter-app hebt geïnstalleerd voor uw organisatie. Deze instellingen bepalen waar Chatter-updates worden geplaatst en welke gebeurtenissen tot een Chatter-bericht leiden. U kunt slechts één set Chatter-instellingen definiëren voor uw organisatie en u kunt deze instellingen een naam geven.

 • Adobe Sign Chatter-updates inschakelen—Schakel deze instelling in om Chatter-updates voor Adobe Sign-overeenkomsten in te schakelen.
 • Plaatsen in accountrecord – Plaats Chatter-updates voor Adobe Sign-overeenkomsten in de verwante accountrecord.
 • Plaatsen in overeenkomstrecord – Plaats Chatter-updates voor Adobe Sign-overeenkomsten in de overeenkomstrecord.
 • Plaatsen in contractrecord – Plaats Chatter-updates voor Adobe Sign-overeenkomsten in de verwante contractrecord.
 • Plaatsen in opportunityrecord – Plaats Chatter-updates voor Adobe Sign-overeenkomsten in de verwante opportunityrecord.
 • Plaatsen als overeenkomst is geannuleerd – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is geannuleerd.
 • Plaatsen als overeenkomst is afgewezen – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is afgewezen.
 • Plaatsen als overeenkomst verloopt – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is verlopen.
 • Plaatsen als overeenkomst is verzonden – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is verzonden.
 • Plaatsen als overeenkomst is ondertekend of goedgekeurd – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is ondertekend en goedgekeurd.
 • Plaatsen als overeenkomst is weergegeven – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is weergegeven.
 • Plaatsen als e-mail niet wordt bezorgd – Plaats Chatter-update wanneer de e-mail niet kan worden bezorgd bij de ontvanger en wordt teruggestuurd naar de verzender.
 • Plaatsen na verzending herinneringen – Plaats Chatter-update wanneer een herinnering is verzonden.
 • Meldingen verzenden om overeenkomsten te ondertekenen – Plaats persoonlijk Chatter-bericht voor de ondertekenaar wanneer deze een overeenkomst moet ondertekenen.

Adobe Sign voor Salesforce Mobile

Voordat u overeenkomsten kunt verzenden met Salesforce, moet u deze optie inschakelen en Adobe Sign toevoegen als een uitgeverhandeling in de algemene uitgeverlay-outs en in de lay-out voor de objecten (bijvoorbeeld Leads, Accounts, Contacten, Opportunity's).

Als u Salesforce wilt inschakelen, gaat u als volgt te werk:

1. Navigeer naar Setup >Platformtools > Apps > Mobiele apps > Salesforce > Salesforce-instellingen

a. Controleer of de optie Mobiele web van Salesforce inschakelen is geactiveerd

b. Klik op de knop Opslaan.

De mobiele-browserapp Salesforce1 inschakelen

Als u de Adobe Sign-uitgeverhandeling wilt toevoegen aan de startpagina op de feed van Salesforce en Chatter, gaat u als volgt te werk:

 1. Navigeer naar Set-up > Samenstellen > Maken > Algemene handelingen > Uitgeverslay-outs
 2. Klik op de handeling Bewerken voor Algemene lay-out.
 3. Met Snelle handelingen geselecteerd, sleept u de Adobe Sign-handeling naar het gedeelte Snelle handelingen in de uitgever van de lay-out
 4. Klik op Opslaan.
Uitgeverlay-outs

Als u de Adobe Sign-uitgeverhandeling wilt toevoegen aan de objecten Kans, Account of Contact, gaat u als volgt te werk:

 1. Navigeer naar Setup >Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer > {Object} > Paginalay-out
  1.    {Object} verwijst hierbij naar Accounts, Contacten of Opportunity's
 2. Klik op de handeling Bewerken voor {Object} lay-out.
 3. Met Snelle handeling geselecteerd, sleept u de Adobe Sign {Object}_Publisher_Action-handeling naar het gedeelte Snelle handelingen in de uitgever.
 4. Klik op de knop Opslaan.
Adobe Sign-uitgeverhandeling

Overeenkomstsjablonen gebruiken met verzendhandeling uitgever

U kunt overeenkomstsjablonen gebruiken in combinatie met de uitgeverhandeling van Adobe Sign voor beheerders. Zo worden krachtige end-to-endworkflows mogelijk gemaakt, vanuit de mobiele Salesforce-app en browsers.

 • In een overeenkomstsjabloon kunt u op het tabblad Regels opgeven of een overeenkomstsjabloon beschikbaar moet zijn bij het verzenden van Chatter door de optie Inschakelen als Publisher-acties in te schakelen.
Beschikbaar voor uitgeverhandelingen inschakelen voor sjabloon
 • Indien ingeschakeld, wordt de overeenkomstsjabloon beschikbaar gesteld bij het verzenden van de Adobe Sign-uitgeverhandeling door beheerders vanuit het opgegeven hoofdobject (bijvoorbeeld Lead, Account, Contact, Opportunity en Contract). Als u meerdere overeenkomsten hebt ingeschakeld voor het desbetreffende object, wordt er een vervolgkeuzelijst weergegeven waarin afzenders een sjabloon kunnen selecteren. 
Voorbeeld van verzenden vanuit Chatter
 • Als het hoofdobject in de overeenkomstsjabloon leeg is, maar u deze beschikbaar wilt stellen voor uitgeverhandelingen, wordt deze weergegeven wanneer uw verzenders de Adobe Sign-handeling in de Chatter-feed op de startpagina of de primaire set handelingen op de Salesforce-startpagina gebruiken.
 • Als u Automatisch verzenden hebt ingeschakeld voor uw overeenkomstsjabloon, wordt de overeenkomst meteen verzonden zodra u op Verzenden klikt.

Verzenden met behulp van de Adobe Sign-verzendhandeling vanuit Salesforce

Als u de Adobe Sign-uitgeverhandeling hebt ingeschakeld, kunt u deze rechtstreeks vanuit de mobiele Salesforce-app voor iOS of Android openen via de startpagina of een ingeschakeld object (bijv. Opportunity). Klik gewoon op het pictogram met de drie puntjes (...) in Salesforce en klik vervolgens op het pictogram Adobe Sign-beheerder om de nieuwe overeenkomstrecord weer te geven. 

Hoofdpagina van Salesforce1

Klik op de handeling Adobe eSign Manager om een nieuwe overeenkomstrecord weer te geven. 

Adobe eSign Manager selecteren

Als een overeenkomstsjabloon is ingesteld, worden de gegevens uit de overeenkomstsjabloon vooraf ingevuld in de nieuwe record. 

Adobe eSign Manager

U kunt ook een persoonlijke handtekening verkrijgen vanuit Salesforce door te klikken op de knop Ondertekenen via host in de overeenkomstrecord. Op deze manier kunt u uw apparaat aan de ondertekenaar overhandigen en hem of haar vragen het document in te vullen en een handtekening toe te passen. Bovendien kunnen alle Chatter-updates met betrekking tot het overeenkomstproces worden bijgehouden in Salesforce. 

Sign gehost vanuit Salesforce1

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid