Overzicht

Met Adobe Sign voor ServiceNow kunnen aanvragen van documenthandtekeningen met eigen functionaliteit via het ServiceNow-platform worden verzonden.  Handtekeningaanvragen worden via een workflow naar de Adobe Sign-service verzonden.

Toepassingsafhankelijkheden

Hieronder staan de toepassingsafhankelijkheden voor Adobe Sign voor ServiceNow.

 • Adobe Sign-serviceniveau voor ondernemingen

          ○ U moet beheerder op accountniveau zijn in de Adobe Sign-toepassing om de OAuth-verbinding in te stellen

 • Vereiste insteekmodules

○ Orchestration

 • Vereiste systeemtabelmachtigingen

○ E-mailmelding (sys_event_email_action)

○ E-mailsjablonen (sys_email_client_template)

○ E-mailindelingen (sys_email_layout)

 

Configuratie-instructies

De toepassing Adobe Sign voor ServiceNow installeren

Nadat u zich hebt aangemeld voor de connector en/of de connector hebt aangeschaft, wordt deze onder het menu “Systeemtoepassingen” van uw ServiceNow-instantie weergegeven.

app menu

Wanneer de installatie is voltooid, hebt u twee nieuwe toepassingsmenu's in het linkernavigatievenster: “Adobe Sign” en “Adobe Sign-beheer”.

Het menu links is het gebruikersmenu/de gebruikersweergave en het menu rechts is de beheerdersweergave.

user menu
Admin Menu


Geplande taak voor automatische vernieuwing

De geplande taak Adobe Sign - Documenten automatisch vernieuwen is gemaakt, waardoor de documenten in de tabel Adobe Sign-documenten worden bijgewerkt.  Standaard wordt deze taak elke nacht om 1 uur uitgevoerd.  U kunt het tijdstip voor uitvoering van de taak naar wens configureren.


MID-server en JAR-bestand

Om het ondertekenen van bijlagen te vergemakkelijken, hebt u een MID-server nodig en twee aangepaste JAR-bestanden (zie hieronder).  Als u nog geen MID-server hebt, volgt u de installatie-instructies van ServiceNow hier.

Zodra de MID-server is geïnstalleerd, moet u zorgen dat deze als standaardserver voor Orchestration is ingesteld.  Ga onder het menu Orchestration naar Eigenschappen MID-server en typ de naam van de MID-server in het veld Standaard-MID-server voor Orchestration-activiteiten.

Mid Server

Er zijn twee aangepaste JAR-bestanden die u dient te implementeren op uw MID-server:

 • JSON Simple
 • MultiPartFileUpload

Downloaden

U kunt de bestanden installeren door de hier beschreven procedure te volgen

Zorg dat de MID-server opnieuw wordt gestart (dit gebeurt in principe automatisch).

Opmerking:

Beide wikiverwijzingen hierboven zijn voor de Istanbul-versie.  Afhankelijk van de ServiceNow-versie die u gebruikt, kan uw installatie enigszins afwijken.


Gebruikers/rollen

De toepassing wordt geleverd met twee rollen: “x_desci_adobesign_admin” en “x_desci_adobesign_user”.  Elke gebruiker met de rol “x_desci_adobesign_admin” heeft volledige toegang tot alle functies en tot gebruikers- en beheerdersmenu's.  

Gebruikers met de rol “x_desci_adobesign_user” hebben alleen toegang tot het gebruikersmenu Adobe Sign en tot voorbeeldcatalogusitems.


Geslaagd/mislukt-toestand van aangepaste workflowactiviteiten

Alle aangepaste workflowactiviteiten zijn gemaakt met een “result”-uitvoer.  De uitvoer wordt standaard ingesteld op de waarde van het resultaat van de activiteit: 

 • Als er geen fout is (activityOutput.result==null), worden de activiteiten als geslaagd beschouwd en wordt de workflow voortgezet. 
 • In het geval van een foutstatus (activityOutput.result!=null) wordt de specifieke fout geregistreerd en wordt de workflow als “Gesloten onvoltooid” ingesteld. 

U kunt configureren op welke manier de “mislukt”-status wordt verwerkt. Er kunnen bijvoorbeeld meldingen worden verstuurd of een taak worden toegevoegd voor revisie door een technisch medewerker.  


Aangepaste taakvelden

Er zijn drie aangepaste velden aan de takentabel toegevoegd. Deze velden kunnen desgewenst aan een aangepaste lijstweergave van Adobe Sign worden toegevoegd om de eindgebruiker een duidelijker overzicht van de documentstatus en -informatie te geven.  De velden zijn:

 • Documentstatus (x_desci_adobesign_document_status) - Status van het document, gebaseerd op de status in Adobe Sign.  De waarden die in het veld “Documentstatus” staan, corresponderen ook met de statussen die in Adobe Sign worden gebruikt.
 • Document-URL (x_desci_adobesign_document_url) - Adobe Sign-URL van de documentovereenkomst
 • Overenkomst-id (x_desci_adobesign_agreement_id) - Unieke id van de overeenkomst 

Klik hier voor meer informatie over het maken van een aangepaste lijstweergave. 

Er kan ook een weergaveregel worden gemaakt waardoor gebruikers de weergave automatisch te zien krijgen.  Klik hier voor meer informatie.

Let op:

Alle veldnamen worden in de gehele toepassing gebruikt om de functionaliteit te vergemakkelijken.  Als de namen worden veranderd of vervangen, kan het gebeuren dat bepaalde dingen niet goed werken.

Klik hier voor meer informatie over het maken van een aangepaste lijstweergave.

Er kan ook een weergaveregel worden gemaakt waardoor gebruikers de weergave automatisch te zien krijgen.  Klik hier voor meer informatie.

Hieronder wordt een screenshot van een voorbeeldweergave weergegeven:

Task Fields

Externe systeemverbindingen

Voor de toepassing Adobe Sign voor ServiceNow is een Adobe Sign-account nodig om de communicatie tussen de connector en ServiceNow te vergemakkelijken.


Uw Adobe Sign-account aan ServiceNow koppelen

U hebt een Adobe Sign-account nodig om te zorgen dat ServiceNow met de service voor elektronische handtekeningen kan communiceren.  Als u geen account hebt, ga dan naar Adobe Sign om er een aan te vragen.

Wanneer u een account hebt, maakt u de koppeling tussen ServiceNow en Adobe Sign door op Verbinden met Adobe in het menu Adobe Sign-beheer te klikken.

Connect1

U gaat dan naar de verbindingspagina:

7Connect2-rebranded

 

 • Klik op de knop Verbinden om een vertrouwde relatie met Adobe Sign tot stand te brengen.
  • U gaat dan naar de de Adobe Sign-aanmeldingspagina, waar u zich moet aanmelden en permanente toegang moet verlenen.
8login-rebrand
 • Verifieer u bij Adobe Sign met uw Adobe Sign-beheerdersaccount.
  • Het deelvenster wordt vernieuwd om te controleren of u een vertrouwde relatie tot stand wilt brengen.
9Trust-rebrand
 • Bevestig door op de knop Toegang toestaan te klikken.

Wanneer u dit hebt gedaan, wordt het bericht Verbinding met Adobe Sign voltooid (zie hieronder) weergegeven wanneer u de koppeling Verbinden met Adobe Sign gebruikt.

 

10Connect 4-rebrand

U hebt de Adobe Sign-service nu aan ServiceNow gekoppeld. 


De configuratie testen

U kunt de configuratie testen door de stappen in de bovenstaande sectie te volgen.  Als u wordt verbonden en de aangemelde gebruiker de juiste rol heeft, is uw configuratie correct.

Democatalogusitems en -workflows

Er zijn democatalogusitems en demoworkflows gemaakt die het gebruik van de aangepaste workflowactiviteiten illustreren.  Hiermee wordt aan de hand van voorbeelden precies aangegeven hoe items en workflows moeten worden ingesteld om de toepassing Adobe Sign voor ServiceNow te gebruiken.


Catalogusitems

Er zijn twee democatalogusitems voor de toepassing gemaakt.  Aan de hand van deze twee items worden alle ondersteunde scenario's voor het verkrijgen van een handtekening gedemonstreerd.  

Opmerking:

E-mailadressen moeten afzonderlijk worden ingevoerd, gescheiden door een komma (email1@email.com, email2@email.com enzovoort), en de handtekeningaanvragen worden verzonden in de volgorde waarin de adressen zijn ingevoerd.

 • Adobe Sign - Handtekening aanvragen – Hiermee kan een aanvrager een bestaand document op de lokale harde schijf of een bestaand bibliotheekdocument in Adobe Sign selecteren en dit ter ondertekening naar een of meer personen verzenden. Het proces kan worden geconfigureerd om het document ongewijzigd/onmiddellijk te verzenden of eerst een voorvertoning van het document te bekijken als onderdeel van de Adobe Sign-verzendervaring
 • Adobe Sign - W9-handtekening aanvragen – Verzendt een specifiek document ter ondertekening (in dit geval een W9-formulier) zonder dat de gebruiker iets hoeft op te geven.  In dit voorbeeld wordt gedemonstreerd hoe u de connector kunt gebruiken om een specifiek document te verzenden zonder dat u de gebruiker hoeft te vragen ernaar te zoeken of het aan de aanvraag toe te voegen.  De documentdetails worden toegevoegd aan de aangepaste workflowactiviteit in de workflow.


Workflows

Er zijn twee demoworkflows bij de toepassing geïnstalleerd.  Deze workflows hebben ook aangepaste waarden voor de fase, die corresponderen met de documentstatus in Adobe Sign.  Momenteel worden slechts enkele van deze waarden gebruikt, maar in toekomstige versies van de toepassing worden mogelijk ook andere gebruikt. 

Adobe Sign - Handtekening aanvragen – Deze workflow is gekoppeld aan het catalogusitem “Adobe Sign - Handtekening aanvragen” en illustreert vier verschillende scenario’s voor het gebruik van de connector om een document ter ondertekening te verzenden:

 • Een bestaand document met voorvertoning gebruiken - Het document dat in de vervolgkeuzelijst is gekozen, wordt verstuurd nadat de aanvrager het heeft bekeken.  Bij verzending ontvangt de aanvrager een e-mail met een koppeling naar de gemaakte overeenkomst (zie E-mailmeldingen).  Nadat de gebruiker het document heeft gecontroleerd, wordt het verzonden naar alle e-mailadressen die voor ondertekening zijn opgegeven (in de volgorde waarin ze zijn ingevoerd).  Wanneer de overeenkomst is ondertekend, wordt deze als bijlage toegevoegd aan het voltooide aangevraagde item.
 • Een bestaand document zonder voorvertoning gebruiken - Bij indiening wordt het document dat in de vervolgkeuzelijst is gekozen, verzonden naar alle opgegeven e-mailadressen, in de volgorde waarin ze zijn ingevoerd.  Er wordt geen voorvertoning van het document weergegeven. Wanneer de overeenkomst is ondertekend, wordt deze als bijlage toegevoegd aan het voltooide aangevraagde item.
 • Document toevoegen met voorvertoning - Het toegevoegde document wordt verzonden nadat de aanvrager het heeft bekeken.  Bij verzending ontvangt de aanvrager een e-mail met een koppeling naar de gemaakte overeenkomst (zie E-mailmeldingen).  Nadat de gebruiker het document heeft gecontroleerd, wordt het verzonden naar alle e-mailadressen die voor ondertekening zijn opgegeven (in de volgorde waarin ze zijn ingevoerd).  Wanneer de overeenkomst is ondertekend, wordt deze als bijlage toegevoegd aan het voltooide aangevraagde item.
 • Document toevoegen zonder voorvertoning - Bij indiening wordt het document dat in de vervolgkeuzelijst is gekozen, verzonden naar alle opgegeven e-mailadressen, in de volgorde waarin ze zijn ingevoerd.  Er wordt geen voorvertoning van het document weergegeven. Wanneer de overeenkomst is ondertekend, wordt deze als bijlage toegevoegd aan het voltooide aangevraagde item.

 

Adobe Sign - Specifieke documenthandtekening aanvragen - Deze workflow is gekoppeld aan het catalogusitem “Adobe Sign - W9-handtekening aanvragen” en illustreert hoe u het document met behulp van de connector kunt instellen op verzending via de workflow, waarbij de aanvrager met een specifiek document ter aanvraging wordt gepresenteerd.  De volgende twee scenario's worden in deze workflow geïllustreerd:

 • In workflow opgegeven document met voorvertoning verzenden - Het document dat is opgegeven in de workflow, wordt verzonden nadat de aanvrager het heeft bekeken.  Bij indiening ontvangt de aanvrager een e-mail met een koppeling naar de gemaakte overeenkomst.  Nadat de gebruiker het document heeft gecontroleerd, wordt het verzonden naar alle e-mailadressen die voor ondertekening zijn opgegeven (in de volgorde waarin ze zijn ingevoerd).  Wanneer de overeenkomst is ondertekend, wordt deze als bijlage toegevoegd aan het voltooide aangevraagde item.
 • In workflow opgegeven document zonder voorvertoning verzenden - Bij indiening wordt het document dat in de workflow is opgegeven, naar alle ingevoerde e-mailadressen verzonden.  Er wordt geen voorvertoning van het document weergegeven. Wanneer de overeenkomst is ondertekend, wordt deze als bijlage toegevoegd aan het voltooide aangevraagde item.


Aangepaste workflowactiviteiten

De aangepaste workflowactiviteiten zijn gemaakt om het ondertekeningsproces te vereenvoudigen.  Op basis van de gekozen bewerking (document toevoegen, bestaand document gebruiken, met of zonder voorvertoning enzovoort) moet de werking van de activiteit veranderen om de aanvraag te verwerken.  Elke aangepaste activiteit wordt hieronder vermeld en wordt minstens eenmaal gebruikt in de twee verstrekte voorbeeldworkflows.

Opmerking:

Als u de hieronder vermelde aangepaste activiteiten niet ziet, raadpleegt u het gedeelte Problemen oplossen.

 • Adobe Sign - Selectie verzenden, met voorvertoning - Gebruikt wanneer de variabele “adobe_preview” = yes, en de variabele “adobe_attach_or_existing” = no.  Het gekozen document (opgegeven met “adobe_lib_doc”) wordt ter ondertekening verzonden naar de e-mailadressen in “adobe_email_address” nadat de aanvrager het heeft bekeken en ter ondertekening heeft verstuurd.
 • Adobe Sign - Selectie verzenden, zonder voorvertoning - Gebruikt wanneer de variabele “adobe_preview” = no, en de variabele “adobe_attach_or_existing” = no.  Het gekozen document (opgegeven met “adobe_lib_doc”) wordt na indiening van de aanvraag ter ondertekening verzonden naar de e-mailadressen in “adobe_email_address”; er wordt niet op een voorvertoning gewacht.
 • Adobe Sign - Bijlage verzenden, met voorvertoning - Gebruikt wanneer de variabele “adobe_preview” = yes, en de variabele “adobe_attach_or_existing” = yes. De documentbijlage wordt ter ondertekening verzonden naar de e-mailadressen in “adobe_email_address” nadat de aanvrager het document heeft bekeken en ter ondertekening heeft verstuurd.
 • Adobe Sign - Bijlage verzenden, zonder voorvertoning - Gebruikt wanneer de variabele “adobe_preview” = no, en de variabele “adobe_attach_or_existing” = yes.  Het gekozen document (opgegeven met “adobe_lib_doc”) wordt na indiening van de aanvraag ter ondertekening verzonden naar de e-mailadressen in “adobe_email_address”; er wordt niet op een voorvertoning gewacht.
 • Adobe Sign - Bijlagegegevens ophalen - Gebruikt wanneer de variabele “adobe_attach_or_existing” = yes.  De overeenkomstengegevens worden verzameld en het aangepaste JAR-bestand en de MID-server worden gebruikt voor conversie naar multipart/form-indeling. 
 • Adobe Sign - Document X verzenden, zonder voorvertoning - Gebruikt wanneer het document vooraf is gedefinieerd en de variabele “adobe_preview” = no.  De invoerparameter “adobe_lib_doc” bevat de naam van de overeenkomst die wordt verzonden.  De naamwaarde vindt u in de tabel “Adobe Sign-documenten”.  In ons voorbeeld verzenden we het W-9-document en wordt “adobe_agreement_name” standaard op “Aanvraag van ondertekening van W9-formulier” ingesteld.
 • Adobe Sign - Document X verzenden, met voorvertoning - Gebruikt wanneer het document vooraf is gedefinieerd en de variabele “adobe_preview” = yes.  De invoerparameter “adobe_lib_doc” bevat de naam van de overeenkomst die wordt verzonden.  De naamwaarde vindt u in de tabel “Adobe Sign-documenten”.  In ons voorbeelditem/onze voorbeeldworkflow verzenden we het W-9-document en wordt “adobe_agreement_name” standaard op “Aanvraag van ondertekening van W9-formulier” ingesteld.
 • Adobe Sign - Ondertekende overeenkomst toevoegen - Deze activiteit retourneert het ondertekende document uit Adobe Sign en voegt het toe aan de huidige record.  Deze activiteit moet worden gebruikt wanneer een document is geselecteerd of toegevoegd door de aanvrager, NIET wanneer een specifiek document is vastgelegd.  Gebruik voor deze situaties “Adobe Sign - Ondertekende overeenkomst X toevoegen”.
 • Adobe Sign - Ondertekende overeenkomst toevoegen - Deze activiteit retourneert het ondertekende document uit Adobe Sign en voegt het toe aan de huidige record.  Deze activiteit moet worden gebruikt wanneer een document is geselecteerd of toegevoegd door de aanvrager, NIET wanneer een specifiek document is vastgelegd.
 • Adobe Sign - Ondertekende overeenkomst X toevoegen - In het geval van een vooraf gedefinieerd document zorgt deze activiteit dat het ondertekende document uit Adobe Sign wordt teruggestuurd en aan de huidige record wordt toegevoegd.


E-mailmeldingen

Er zijn drie aangepaste e-mailmeldingen gemaakt om de aangepaste sjablonen en indelingen te illustreren en een voorbeeld van de voorvertonings-/controle-URL te geven.

 • Adobe Sign - Aanvraag geopend - Deze melding wordt verstuurd wanneer een voorvertoning is aangevraagd (de variabele “adobe_preview” is ingesteld op yes) en het item een van de demo-items is.  De melding bevat een koppeling naar de te controleren overeenkomst.

OPMERKING - Als er andere meldingen zijn gemaakt, moet u de URL van het document toevoegen ter controle door de aanvrager.  Deze koppeling staat ook op het RITM-formulier en kan aan andere formulieren worden toegevoegd door het veld “Document-URL” in de formulierweergave op te nemen.

 • Adobe Sign - Aanvraag geannuleerd - Deze melding wordt verstuurd wanneer het item een van de 2 democatalogusitems is, de status “Gesloten onvoltooid” is en de fase “Afgebroken” is.
 • Adobe Sign - Aanvraag gesloten - Deze melding wordt verstuurd wanneer het item een van de 2 democatalogusitems is, de status “Gesloten voltooid” is en de fase “Ondertekend” is.

Door naar een van deze records te navigeren, kunt u de voorbeeldsjablonen en de voorbeeldindeling bekijken.

De geplande taak voor automatische vernieuwing configureren

De geplande taak voor automatische vernieuwing van de tabel Adobe Sign-documenten is vooraf geconfigureerd voor uitvoering om 01:00 uur (lokale systeemtijd). U kunt het tijdstip voor uitvoering van deze taak naar wens aanpassen; de frequentie kan worden veranderd in dagelijks, wekelijks of continu.

Als u de taak wilt bewerken, doet u het volgende: open het menu Adobe Sign-beheer > vouw het item Instellingen voor vernieuwen van documenten uit > klik op Taak Documenten automatisch vernieuwen

Configureer de gewenste instellingen in het deelvenster en klik op Bijwerken om op te slaan.

Wanneer u op Nu uitvoeren klikt, wordt de taak onmiddellijk eenmaal uitgevoerd.

AutoRefresh panel

Ondersteuning en probleemoplossing

Contactgegevens voor ondersteuning

Help-documentatie en -koppelingen zijn opgenomen in de gebruikers- en beheerdersmenu's.  De onderstaande website biedt ook contactgegevens voor ondersteuning.


Problemen oplossen

Hier volgen enkele gangbare problemen die zich tijdens het installeren en gebruiken van Adobe Sign voor ServiceNow kunnen voordoen.

Namen van variabelen in catalogusitems - De namen van variabelen in de twee voorbeeldcatalogusitems zijn erg belangrijk voor de functionaliteit van de connector.  Ze worden veel gebruikt in de aangepaste workflowactiviteiten, en het wijzigen van deze namen kan tot problemen in de workflow leiden.  Als u de naam van een variabele verandert, moet u een corresponderende wijziging aanbrengen in elke Adobe Sign-activiteit die in de workflow wordt gebruikt.

Verbindingsfout bij gebruik van de koppeling “Verbinden met Adobe Sign” (alleen beheerders) - Als u een scherm met een verbindingsfout ziet (zoals hieronder weergegeven), moet u opnieuw verbinding maken door de procedures in de sectie Uw Adobe Sign-account aan ServiceNow koppelen te volgen.  Controleer ook of de Adobe Sign-accountgegevens juist zijn.

Error Gump-rebrand

 

Activiteiten voor bijlagen werken niet goed - Activiteiten op het gebied van bijlagen werken alleen correct als de verbinding met de MID-server in orde is.  Controleer of de MID-server actief is en werkt en of het JAR-bestand correct is geïnstalleerd.  Als de activiteiten nog steeds mislukken, moet u ervoor zorgen dat alle namen van variabelen correct zijn, zoals hierboven is uitgelegd.

Fouten in overeenkomst-id's bij het indienen van een aanvraag - Fouten in overeenkomst-id's kunnen worden veroorzaakt door de documenten die worden weergegeven in de tabel “Adobe Sign-documenten” / menuoptie Mijn documenten van een ander Adobe Sign-account.  Hoewel de namen van de demodocumenten van Adobe mogelijk overeenkomen, hebben ze andere overeenkomst-id's in het account. Als de gekoppelde Adobe-account verandert, dient u het document te vernieuwen door “Documentlijst bijwerken” in het Adobe Sign-menu te gebruiken.

Menuopties zijn zichtbaar/onzichtbaar voor gebruikers - Zorg dat aan alle gebruikers die toegang tot de toepassing nodig hebben, de juiste rollen zijn toegewezen.  Als u groepen gebruikt, moet u ervoor zorgen dat hieraan ook de nodige rollen zijn gekoppeld.

Geen fouten, maar de handtekeningaanvragen komen niet aan op de e-mailadressen - Zorg dat u bij het invoeren van adressen een komma als scheidingsteken gebruikt. De juiste notatie is email1@email.com, email2@email.com, email3@email.com enzovoort.

Aangepaste workflowactiviteiten worden niet correct weergegeven in de workfloweditor - Er is momenteel een fout die de zichtbaarheid van de aangepaste workflowactiviteiten beïnvloedt.  Het probleem steekt meestal de kop op na een upgrade of een update van de Adobe Sign voor ServiceNow-toepassing.  Voer de onderstaande stappen uit als u de activiteiten niet ziet.

 • Navigeer naar de tabel "wf_element_activity" door wf_element_activity.list te typen in de linker navigatiezoekbalk
1_navigate_to_wfelement

Alle workflowactiviteiten worden vermeld, ook de algemene.

 • Filter de lijst om alleen de Adobe Sign-activiteiten weer te geven door het filter = AdobeSign toe te passen
2_filter_using_adobesign

Als u de lijst hebt gefilterd en alleen de Adobe Sign-activiteiten worden weergegeven, ziet u elke versie van de vermelde activiteiten. Tenzij u uw eigen aangepaste activiteiten hebt toegevoegd, ziet u als het goed is ongeveer 320 activiteiten, zoals in de schermafbeelding

 • Klik op een willekeurige activiteitenrecord om die specifieke activiteit te openen, klik op de 'hamburger' in de recordkop en kies Versies
3_select_versions

 

Hiermee gaat u naar een versielijst:

4_versions_list

 

 • Sorteer de versielijst op de versie en open de record voor de laatste versie.  In dit voorbeeld is 10 onze laatste versie 10 en dus moeten we die record bewerken 

Hoewel u versie 10 ziet, is de record ingesteld Published = False.  Dat is het probleem dat we proberen op te lossen.  Hoewel de activiteiten wel aanwezig zijn, is de record van de laatste versie niet ingesteld op Published = true, zodat de activiteiten in de workfloweditor niet als beschikbaar worden weergegeven.

5_version_10
 • Stel de laatste versie in op True door te dubbelklikken op het gepubliceerde veld en False te wijzigen in True
 • Herhaal deze procedure voor elke aangepaste activiteit
  • Het kan handig zijn om tijdens het corrigeren de net gecorrigeerde activiteiten uit de hoofdlijst te filteren.

Opmerking:

De verwante lijst is niet direct zichtbaar.  Als u deze lijst niet ziet, voegt u deze toe aan de recordweergave door onderstaande stappen te volgen.

De verwante lijst toevoegen aan uw weergave

Zo voegt u de verwante lijsten toe aan uw weergave:

 • Klik op de hamburger (net als eerder bij de versies) en kies Configure > Related Lists.  
1_choose_relatedlist
 • Verplaats de aan Versie > Elementdefintie verwante lijst naar het vak Geselecteerd
 • Klik op Opslaan.
2_add_version_-_elementdefinition

Met deze handeling voegt u de verwante lijsten toe aan het formulier en u hoeft deze maar één keer uit te voeren voor alle records.

Nu kunt u dubbelklikken op het actieve veld en het instellen op True.

3_related_list_exposed


Verwijzingen


Downloadbare versie

Downloaden

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid