Acrobat Sign tracking-pixel

Overzicht

Adobe Acrobat Sign gebruikt een onzichtbare trackingpixel in de e-mail aan ontvangers om de afzender bij te werken wanneer de e-mail wordt geopend/bekeken en om de weergave als een gebeurtenis in de transactierecord correct te registreren.

Deze pixel wordt gebruikt ten behoeve van de afzender en ondertekenaar om de levering van de overeenkomst-e-mail te bevestigen en om de betrouwbaarheid van de e-mailbezorgsystemen te evalueren. Adobe gebruikt de gegevens voor het openen van e-mails niet voor het volgen van het gedrag van ontvangers en verzamelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens.

Gebeurtenissen voor E-mail bekeken worden gemaakt in zowel het activiteitenlogboek van de overeenkomst als het controlerapport.

Gebeurtenis E-mail bekeken in het controlerapport en activiteitenlogboek

Opmerking:

Overeenkomst bekeken-gebeurtenissen zijn afzonderlijke gebeurtenissen die worden verzameld wanneer de ontvanger de overeenkomst opent via de ondertekenings-URL of wanneer de afzender de overeenkomst opent via de pagina Beheren.

Daarnaast kunnen gebruikers gebruikmaken van het evenement Overeenkomst bekeken om hun persoonlijke melding in te vullen en een bericht via e-mail te verzenden wanneer het evenement is opgenomen.

Weergegeven meldingsoptie voor gebruikers

Optie om uit te schakelen

Enterprise-accounts kunnen ervoor kiezen om de e-mailtrackingpixel uit te schakelen door contact op te nemen met het ondersteuningsteam van Acrobat Sign.

Als u de trackingpixel uitschakelt, wordt de gebeurtenis E-mail bekeken geactiveerd wanneer de overeenkomst wordt geopend (in plaats van wanneer de e-mail wordt geopend). De gebeurtenis-/e-mailmeldingen en controlelogboeken blijven anders op dezelfde manier rapporteren alsof de pixel is ingeschakeld.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?