Eenmalig aanmelden instellen


Overzicht

De document-API van Adobe Acrobat Sign kan naadloos in uw bestaande applicatie worden geïntegreerd zonder dat u een afzonderlijk door Acrobat Sign beheerd registratieproces hoeft te doorlopen. De overkoepelende applicatie moet er dus voor zorgen dat de afzender een geregistreerde gebruiker van Acrobat Sign is. Het systeem registreert de gebruikers automatisch via de API als ze nog niet geregistreerd zijn. Ontvangers hoeven zich nooit te registreren en Acrobat Sign beheert altijd alle noodzakelijke interacties aan de ontvangerszijde.

Specificeer een documentafzender

Er zijn verschillende manieren om een afzender te specificeren bij het starten van een nieuwe transactie met de methode sendDocument. Het gedrag hangt af van de waarden die door de optionele SenderInfo-parameter worden doorgegeven.

  • Ongeldige SenderInfo: In dit geval is de afzender van het document de specifieke unieke gebruiker die geassocieerd is met de API-sleutel die wordt gebruikt. Deze methode is geschikt voor testen en bepaalde, beperkte applicaties, maar is gewoonlijk niet nuttig voor integratie op grote schaal met bestaande gebruikers.
  • SenderInfo met e-mail en wachtwoord: in dit geval is de afzender van het document de gebruiker die de e-mailparameter opgeeft. Het opgegeven wachtwoord moet overeenkomen met het Acrobat Sign-wachtwoord van de gebruiker. Met het oog op een betere integratie kunnen de e-mail en het wachtwoord aan de gebruiker gevraagd worden binnen de context van de applicatie wanneer het document op het punt staat verzonden te worden. De applicatie kan anderzijds ook het e-mailadres en het wachtwoord onthouden omdat de applicatie de gebruiker heeft gemaakt of omdat de gebruiker deze informatie al eerder heeft verstrekt en deze in het cachegeheugen is opgeslagen.
  • SenderInfo met e-mail en zonder wachtwoord: In dit geval is de afzender van het document de gebruiker die de e-mailparameter specificeert. Het wachtwoord moet null zijn. Acrobat Sign verifieert of de API-aanroeper en de beoogde afzender tot hetzelfde account behoren, maar vereist of controleert het wachtwoord niet. Deze methode is soms geschikt voor API-integratie binnen een specifieke organisatie, maar biedt minder individuele beveiliging. Dit verificatiemodel moet expliciet door de hoofdaccounthouder worden aangevraagd om beschikbaar te zijn voor gebruik via de Acrobat Sign-API.

Acrobat Sign-accountbeheer

Zoals eerder is uitgelegd wilt u in de meeste gevallen het e-mailadres en het wachtwoord van de gebruiker opgeven in wiens naam u het document verzendt. De volgende sectie bevat een uitleg van de verschillende manieren waarop de informatie kan worden verkregen.

De gebruiker vragen

De gebruiker vragen naar zijn/haar e-mailadres en wachtwoord voor Acrobat Sign als onderdeel van de verzendingsprocedure. U kunt de methode verifyUser gebruiken om te controleren of de gebruiker is geregistreerd bij Acrobat Sign en of het wachtwoord geldig is. Als de gebruiker niet is geregistreerd, kunt u hem of haar vragen om een eigen Acrobat Sign-account te maken of er een maken (zie hieronder).

Account maken

Als een aanroep van VerifyUser laat zien dat er geen gebruiker bestaat met dat e-mailadres, kunt u programmatisch een Acrobat Sign-gebruiker maken door createUser aan te roepen. Als het aanmaken van een gebruiker met succes gebeurt, kunnen het e-mailadres en het wachtwoord die u hebt ingevoerd nu gebruikt worden als de SenderInfo voor uw document.

Account onthouden

Na één van de scenario's hierboven, kunt u het e-mailadres en het wachtwoord van de gebruiker onthouden en gebruiken als SenderInfo voor het verzenden van documenten in naam van die gebruiker. De gebruiker kan zich op elk gewenst moment aanmelden bij zijn Acrobat Sign-account en het wachtwoord wijzigen. Uw applicatie moet dus ook kunnen omgaan met situaties waarin een eerder opgeslagen wachtwoord ongeldig is.

Conclusie

Er zijn verschillende manieren om de identiteit van de afzender te bepalen wanneer de document-API van Acrobat Sign wordt gebruikt. Lees de informatie hierboven om te bepalen welke methode geschikt is voor uw toepassing. Als u vragen hebt, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?