Veelgestelde vragen over het Adobe Stock Advocates-programma

Basisprincipes van het programma

Het Advocates-programma is een initiatief van Adobe Stock waarmee we onze diversiteit en inclusiviteit willen vergroten. De missie van het programma is het identificeren, ondersteunen en promoten van opmerkelijke kunstenaars die zich vereenzelvigen of verbonden voelen met ondervertegenwoordigde gemeenschappen en visuele inhoud creëren die oprecht, eigentijds en inclusief is. 

 

Het Advocates-programma wordt gelanceerd met drie subprogramma's:

 1. Artist Development Fund: 40 kunstenaars worden jaarlijks onderscheiden. Er wordt geld toegekend aan kunstenaars uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen voor creatieve werken in opdracht
 2. Toonaangevende personen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen: Adobe Stock werkt samen met toonaangevende personen uit verschillende gemeenschappen om te zorgen dat hun stemmen beter worden gehoord en om deze kunstenaars te ondersteunen
 3. Artist Showcase: stockinhoud en verhalen van kunstenaars uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen worden onder de aandacht gebracht via de communicatiekanalen van Adobe

Voorbeelden van ondervertegenwoordigde gemeenschappen die we steunen, zijn:

Zwart, Hispanic en Latinx, Aziatisch/Pacifisch gebieden, Inheems, LGBTQ+, Vrouw, Gehandicapt, Leeftijd, Oorlogsveteraan, Religie, Lichaams- en huidtype

Ga voor meer informatie naar de website van het Advocates-programma.

We hebben het Artist Development Fund opgericht om zinvolle financiële steun te bieden om kunstenaars te helpen hindernissen te overwinnen en creatieve producties op poot te zetten om zo sneller content uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen te maken en aan te leveren

Het geld is bedoeld om kunstenaars te helpen financiële belemmeringen voor creatieve producties te overwinnen, zoals het huren of kopen van apparatuur, het huren van locaties, het inhuren van modellen, het gebruik van rekwisieten, kostuums en make-up, onderzoekskosten en meer. 

Het fonds biedt kunstenaars de mogelijkheid hun eigen stem te laten horen en biedt financiële steun aan getalenteerde kunstenaars met als uiteindelijk doel het promoten van beelden die van oudsher ondervertegenwoordigd zijn in commerciële media. Het fonds zorgt er ook voor dat kunstenaars worden betaald voor hun werk. 

Hier volgen wat meer details over het programma:

 • 40 geselecteerde kunstenaars uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen ontvangen elk een vast bedrag van USD 7.500.

 • We geven elke kunstenaar opdracht om foto's, vectoren/illustraties of video-assets te maken

 • 200 video-assets, of 375 foto-, vector- of illustratie-assets, of 250 gemengde assets (afbeeldingen en video's) worden geleverd door geselecteerde kunstenaars

 • Creatieve verwachtingen: inhoud is authentiek, emancipatoir, eigentijds en inclusief

 • Als je je wilt aanmelden, moet je een Adobe Stock-bijdrager zijn. Als je nog geen account hebt, kun je hier een account aanmaken. Aanvullende selectiecriteria voor het Artist Development Fund zijn:

           1. Huidige portfolio en esthetische gevoeligheid van de kunstenaar

           2. Authenticiteit

           3. Technische bekwaamheid, specialisatie en expertise

Ga voor meer informatie naar de website van het Artist Development Fund.

  

        

We streven ernaar een krachtig platform te bieden voor opmerkelijke nieuwe stemmen en beelden. 

Als onderdeel van het langetermijnstreven van Adobe naar inclusiviteit en creativiteit voor iedereen blijven we werken aan uitgebreide ondersteuningsprogramma's, maar we erkennen dat we meer kunnen doen om onmiddellijke actie te versnellen. Daarom blijven we investeren via ons Artist Development Fund.

Met dit fonds willen we kunstenaars ondersteunen die visuele verhalen vertellen vanuit perspectieven die van oudsher zijn ondervertegenwoordigd in de media. Wij geloven dat veel kunstenaars deze content willen maken, maar worden geconfronteerd met belemmeringen. Het doel van het fonds is de productiekosten, zoals het inhuren van modellen en afhuren van locaties, te betalen om zo deze belemmeringen helpen weg te nemen.

Uit ons recente onderzoek State of Creativity blijkt dat de overgrote meerderheid (89%) van de creatieve personen wereldwijd geïnteresseerd is in meer diverse en inclusieve beelden in stockcollecties, terwijl 76% toegeeft dat het moeilijker dan ooit is om een weg te vinden in de snel veranderende trends in de beeldcultuur. Wij zijn van mening dat we, door ondersteuning te bieden aan opkomende kunstenaars en nieuwe creatieve producties via het Artist Development Fund, kunnen helpen om authentieke, inclusieve en eigentijdse nieuwe beelden te creëren die tegemoetkomen aan deze en andere dringende behoeften op de markt.

We geven prioriteit aan kunstenaars die zichzelf identificeren als deel van een ondervertegenwoordigde gemeenschap.

'Kunstenaars die zichzelf identificeren met een ondervertegenwoordigde gemeenschap' zijn makers die zichzelf identificeren met gemeenschappen zoals: Zwart, Hispanic en Latinx, Aziatisch/Pacific gebied, Inheems, LGBTQ+, Vrouw, Gehandicapt, Leeftijd, Oorlogsveteraan, Religie, Lichaams- en huidtype.

 

Foto's, vectoren, illustraties en video's. 

Het gefinancierde bedrag is USD 7.500 per geselecteerde kunstenaar.

 

Assets die via het fonds worden gemaakt, worden onder de aandacht gebracht via de communicatiekanalen van Adobe en diens mediapartners om zo een inclusieve culturele vertegenwoordiging binnen de creatieve branche te inspireren en te promoten.

De kunstenaars houden het auteursrecht voor hun assets. De assets zijn ook één jaar beschikbaar via de gratis Adobe Stock-collectie. Door deze hoogwaardige, eigentijdse en inclusieve inhoud voor iedereen toegankelijk te maken, hopen we het wereldwijde creatieve landschap te verbeteren met een meer accurate culturele vertegenwoordiging. Na het eerste jaar zijn de assets beschikbaar via de betaalde collectie van Adobe Stock en ontvangen de kunstenaars royalty's voor betaalde downloads.

Aanvraag- en selectieproces

Ja, je moet een Adobe Stock-bijdrager zijn om een aanvraag te kunnen indienen en in overweging te worden genomen voor het fonds. Als je nog geen bijdragersaccount hebt, maak je hier gratis een account aan.

Het is heel eenvoudig om een Adobe Stock-bijdrager te worden. Als je beschikt over prachtige foto's, video's, illustraties of vectoren en alle auteursrechten daarvan bezit, kun je een Adobe Stock-bijdrager worden. Je moet ook minimaal 18 jaar zijn en je moet de exclusieve eigenaar zijn van alle bestanden die je uploadt om te verkopen. Als je inhoud herkenbare personen of beschermde eigendommen bevat, moet je ook een ondertekende afstandsverklaring van het portret- of eigendomsrecht toevoegen.

Aanmelden kan van 22 februari 2022 tot 22 januari 2023.

Aanvragers worden per e-mail op de hoogte gebracht nadat hun aanvraag is ontvangen. Ontvangers van het Artist Development Fund worden doorlopend geselecteerd en op de hoogte gebracht.

Ja, alle aanvragers worden per e-mail op de hoogte gebracht.

Voor het Artist Development Fund worden ongeveer 10 kunstenaars per kwartaal geselecteerd. Kunstenaars die zich aanmelden, kunnen één aanvraag indienen waarin ze hun belangstelling aangeven voor één creatief onderwerp of voor meerdere onderwerpen. Kunstenaars kunnen één projectidee per onderwerp indienen. We raden ten zeerste aan om slechts één aanvraag per kunstenaar in te dienen, zelfs als je belangstelling hebt voor meerdere voorgestelde onderwerpen.

Het Adobe Stock Advocates-team bevestigt ontvangen aanvragen per e-mail. Net als bij het Adobe Creative Residency-programma kan de beoordelingsperiode voor aanvragers variëren. Aanvragers kunnen maximaal één jaar 'in behandeling' blijven.

Adobe heeft een selectiecommissie samengesteld van interne medewerkers uit verschillende gemeenschappen en met verschillende expertises. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers uit de kunstenaarsgemeenschappen waarop het programma zich richt en beschikt over expertise over elk van de soorten assets, zoals fotografie, videografie en grafisch ontwerp. Gelijkheid en eerlijkheid staan voorop bij het beoordelen van portfolio's en het selectieproces.

Financiering, inzending en productie

Ontvangers van het Artist Development Fund worden doorlopend geselecteerd en op de hoogte gebracht. Elke ontvanger van het fonds krijgt ongeveer 30 dagen na ondertekening van een contract met Adobe 50% vooruitbetaald via een bankoverschrijving. Latere betalingen vinden plaats nadat de kunstenaar werken heeft ingediend en deze zijn geaccepteerd door Adobe.

We raden kunstenaars aan om 50% van hun assets aan te leveren binnen twee maanden na ontvangst van het geld en de resterende 50% één maand na de eerste inzending. We raden deze productie- en inzendingsfrequentie aan om ervoor te zorgen dat kunstenaars optimaal kunnen profiteren van de promotiemogelijkheden die onderdeel zijn van het Advocates-programma en om hun werk te kunnen delen met de Adobe-gemeenschap en onze partnergemeenschappen.

Ja. Het is ons doel om jou, als geselecteerde kunstenaar, je eigen creatieve benadering te laten gebruiken om zo op authentieke wijze visuele culturen af te beelden die verband houden met jouw eigen persoonlijke regionale en etnische gemeenschap en levenswijze. Hiermee rekening houdend zal Adobe Stock het voortouw nemen en met kunstenaars samenwerken om originele concepten en zinvolle nieuwe werken te ontwikkelen die hun echte verhalen en ervaringen tot uitdrukking brengen.

We beoordelen alle assets op basis van de relevantie van het onderwerp en op esthetische en technische kwaliteit. Acceptatiecriteria zijn onder andere voldoen aan de vereisten voor bestandsspecificaties, de nauwkeurigheid van trefwoorden en beschrijvingen, en de aanwezigheid van afstandsverklaringen van het portret- en eigendomsrecht, indien van toepassing.

De vereisten voor de bestandsgrootte zijn identiek aan de algemene richtlijnen voor het indienen van assets op Adobe Stock die je hier vindt.

Andere vragen

We willen deze hoogwaardige, eigentijdse en inclusieve inhoud voor iedereen toegankelijk maken om zo het wereldwijde creatieve landschap te verbeteren via accurate culturele vertegenwoordiging. Deze inhoud is meer zichtbaar en biedt de kunstenaar meer promotiemogelijkheden dan anders het geval zou zijn op Adobe Stock. Alle inhoud die is verworven via het Artist Development Fund, wordt een jaar lang onderdeel van de gratis Adobe Stock-collectie en wordt daarna exclusief nog een jaar beschikbaar gesteld via onze betaalde collectie. Kunstenaars ontvangen royalty's voor betaalde downloads.

Ja! We moedigen je aan om je inhoud in te dienen en hopen dat de Creative Briefs van het Advocates-programma nuttig en inspirerend zijn. We nodigen je uit om werk in reactie op Creative Briefs hier rechtstreeks naar de Adobe Stock Contributor-portal te verzenden.

 

We proberen er voortdurend voor te zorgen dat onze bestaande diverse en inclusieve inhoud beter kan worden gevonden tussen de meer dan 230 miljoen beschikbare assets op onze website. 

We hebben onlangs een zoekfunctie genaamd 'geografische rangorde op basis van zoekopdracht' geïntroduceerd waarmee diverse en inclusieve inhoud die relevant is voor de locatie van de klant, eerder wordt weergegeven. We weten dat klanten diversiteit willen, maar diversiteit in de V.S. kan verschillen van diversiteit in bijvoorbeeld Japan. We hebben ontdekt dat als de gedragsgegevens van de locatie van de klant worden doorgegeven aan de rangschikkingsfunctie, het gedrag van klanten er vanzelf toe leidt dat de gewenste diversiteit in beelden komt bovendrijven op die locatie.

We zijn ook bezig met het verbeteren van zoekalgoritmen, woordenboeken, afstandsverklaringen van het portretrecht en het taggen van metagegevens om zo diverse en inclusieve inhoud beter weer te geven, samen met productverbeteringen die de toegankelijkheid van onze site verbeteren.

Adobe Stock zet zich in voor onze bedrijfscultuur van diversiteit en inclusiviteit en we blijven streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging in onze collectie. Maar we weten dat we meer kunnen doen en we zullen dit proces versnellen met het Artist Development Fund.

Adobe Stock Artist Development Fund: Adobe Stock investeert geld dat specifiek is bedoeld voor kunstenaars die zichzelf identificeren met of afkomstig zijn uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen. Kunstenaars die deelnemen aan het fonds zijn Adobe Stock-kunstenaars. Ze ontvangen USD 7.500 per project dat ze leveren. In samenwerking met het Adobe Creative Residency-team kunnen aanvragen voor het Artist Development Fund vanaf 22 februari 2022 worden ingediend via de Creative Residency-site. Creative Residency-kunstenaars kunnen ook een aanvraag indienen voor het Artist Development Fund.  

Adobe Creative Residency Community Fund: Adobe heeft een gemeenschapsfonds van USD 1.000.000 in het leven geroepen om makers van visueel digitaal werk te ondersteunen. Hieruit worden beurzen van USD 500 tot USD 5000 toegekend voor een portfolioproject of een betaalde opdracht voor een Adobe-project. Het programma is gestart in mei 2020 en de beurzen en opdrachten worden elke maand verstrekt. 

Je kunt op twee manieren een 'Ally' worden:

 • Een Ally is een persoon die nauw samenwerkt met een zelfrepresenterende persoon in de gemeenschap om visuele assets vast te leggen die worden ingediend bij stock.adobe.com voor het Advocates-programma. De Ally is zowel de kunstenaar als de aanvrager van het Artist Development Fund. De Ally behoudt het auteursrecht op assets als het geld wordt toegekend. De Ally moet een bondgenoot of medestander zijn van de gemeenschap die wordt vertegenwoordigd in de opname en moet dicht bij de aanvrager staan (zoals een familielid).
 • Als een aanvrager van het Artist Development Fund lid is van een ondervertegenwoordigde gemeenschap en fysieke hulp nodig heeft om de beelden van een project vast te leggen, kan hij/zij/hen ervoor kiezen om nauw samen te werken met een persoon naar keuze om het camerawerk te doen en te helpen met de fysieke uitvoering van het project.

               - Het lid van de gemeenschap is de aanvrager van het Artist Development Fund en behoudt het auteursrecht op het werk omdat het beeldmateriaal diens visie vertegenwoordigt.

               - In dit scenario legt de Ally beelden vast volgens de creatieve richting van de ontvanger van het Artist Development Fund, behoudt deze niet het auteursrecht en wordt het geld niet aan de Ally toegekend.

We moedigen mensen met een beperking, veteranen en/of Inheemse gemeenschappen aan om deze optie te overwegen.
Neem voor meer informatie contact op met allies@adobe.com.

Een video-opname moet een clip van 5 tot 60 seconden lang zijn zonder geluid of met een natuurlijk omgevingsgeluid. Er mag geen voice-over, spraak of muziek worden toegevoegd. Voor video-opnamen is een afstandsverklaring van het portretrecht vereist als er herkenbare personen in beeld zijn.

 • Militairen deze op een positieve of neutrale manier worden afgebeeld. 
 • Vermijd militaire insignes, wapenschilden en emblemen omdat vele hiervan handelsmerksymbolen zijn van het Ministerie van Defensie. Bijdragers wordt aangeraden om zelf onderzoek te doen voordat ze inhoud indienen. Geïsoleerde close-ups kunnen problematisch zijn. Afbeeldingen worden per geval beoordeeld.
 • Als Amerikaanse militaire handelsmerken (zoals US Army) aanwezig zijn, moeten deze een bijkomstigheid vormen in de scène. Het wordt aanbevolen om afbeeldingen hiervan op creatieve wijze geheel of gedeeltelijk onzichtbaar te maken, bijvoorbeeld via de lichaamshouding van het model, de opnamehoek van de camera, gekreukelde stof etc.
 • Houd je aan normen voor uniformen en verzorging.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online