Feil: Et nummer er utenfor område

Når du prøver å vise en PDF eller slette en side fra en PDF, ser du feilmeldingen «Et nummer er utenfor område". Du kan se samme feilmelding når du prøver å utføre andre handlinger på PDF, som å kombinere den med en annen PDF eller sette inn en ny side.

Løsning: Eksporter PDF som PostScript-fil og konverter den til en PDF ved hjelp av Distiller

Feilen «Et nummer er utenfor område» skjer når Acrobat finner et problem med den underliggende strukturen til PDF-filen. Den beste løsningen er å få en ny PDF fra eieren. Hvis du ikke finner en, følger du trinnene nedenfor for å løse problemet.

Merk:

Denne løsningen fungerer godt for en PDF uten interaktive elementer, som multimedie- eller formfelt.

Ikke prøv denne løsningen hvis PDF har interaktive elementer; de elementene vil kanskje ikke fungere ordentlig etter du har eksportert PDF-en til PostScript og deretter konvertert PostScript-filen til PDF.

  1. Åpne PDF-filen i Acrobat.

  2. Velg FilEksporter til > PostScript.

  3. I dialogboksen Lagre som PDF skriver du inn et annet navn for filen, og klikker deretter på Lagre.

  4. Gå til mappen hvor du lagret PostScript-filen. Høyreklikk på filen og velg Åpne med Adobe Acrobat Distiller.

    Acrobat Distiller konverterer PostScript-filen til en PDF-fil. PDF-filen lagres i samme mappe.

  5. Åpne PDF-filen i Acrobat. Prøv å vise sidene eller slett, sett inn eller legg til en side i PDF-en.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet