Feil: Ugyldig parameter under sletting av sider fra en PDF

Når du prøver å slette en side fra en PDF, ser du feilmeldingen «Ugyldig parameter.”” Den samme feilmeldingen kan også inntreffe når du prøver å sette inn eller legge til en side til PDF-en.

Feilen «Ugyldig parameter» skjer når Acrobat finner et problem med den underliggende strukturen til etikettene i PDF-filen. Prøv følgende løsninger.

Løsning 1: Kombiner PDF med en annen PDF

 1. Start Acrobat og velg Fil > Opprett > Kombiner fil i en PDF

 2. Klikk på Legg til filer-menyen og velg Legg til filer.

 3. Bla gjennom og velg PDF-filen som viser feilen «Ugyldig parameter», og klikk deretter på Åpne.

 4. Klikk på Legg til filer-menyen og velg Legg til filer.

 5. Bla gjennom og velg en annen PDF-fil, helst en to PDF-fil på en side, og klikk deretter på Åpne.

 6. Klikk på Kombiner eller Kombiner filer. De valgte filene kombineres til en PDF, og filen (Binder1.pdf) åpnes i Acrobat.

 7. Lagre filen. Velg alle sidene du la til PDF-en ved å bruke operasjonen Kombiner filer (sidene til en annen PDF du valgte mens du kombinerte filer). Slett de valgte sidene:

  • I Acrobat DC/2017 velger du Vis > Verktøy > Organiser sider > Åpne. Velg sidene du vil slette, og klikk deretter på Slett-ikonet eller trykk på Slett.
  • I Acrobat XI velger du Vis > Verktøy > Sider.Velg sidene du vil slette, og klikk deretter på Slett i høyre rute eller trykk på Slett.
 8. Lagre filen igjen. Prøv å slette en side fra PDF-en for å se om feilen fortsatt oppstår.

Løsning 2: Eksporter PDF som PostScript-fil og konverter den til en PDF ved hjelp av Distiller

Denne løsningen fungerer godt for en PDF uten interaktive elementer, som multimedie- eller formfelt.

Ikke prøv denne løsningen hvis PDF har interaktive elementer; de elementene vil kanskje ikke fungere ordentlig etter du har eksportert PDF-en til PostScript og deretter konvertert tilbake til PDF.

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat.

 2. Velg FilEksporter til > PostScript.

 3. I dialogboksen Lagre som PDF skriver du inn et annet navn for filen, og klikker deretter på Lagre.

 4. I mappen hvor du lagret PostScript-filen høyreklikker du filen og velger Åpne med Adobe Acrobat Distiller.

  Acrobat Distiller konverterer PostScript-filen til en PDF-fil. PDF-filen lagres i samme mappe.

 5. For å se om feilen fortsatt inntreffer åpner du PDF-filen i Acrobat og prøver å slette inn, sette inn eller legge til en side.