Slik forhindrer man tilbakerulling av Acrobat-installasjon på Windows 64-biters

Acrobat-installasjon rulles tilbake med en feil

Acrobat-installasjon ruller tilbake med feil 28000, eller Acrobat-installasjon ruller tilbake og ordloggen viser følgende oppføringsmelding:

MSI (s) (E0:64) [04:29:58:495]: Executing op: CustomActionSchedule(Action=AAMIU_Install.196A45B3_0387_4DF9_9420_597B6F2F9ADD, ActionType=3073,Source=BinaryData,Target=AAMIU_Install,CustomActionData=YES)
MSI (s) (E0:FC) [04:29:58:495]: Invoking remote custom action. DLL: C:\Windows\Installer\MSI4D14.tmp, Entrypoint: AAMIU_Install CustomAction AAMIU_Install.196A45B3_0387_4DF9_9420_597B6F2F9ADD returned actual error code 1603 (merk at dette ikke renger å være 100 % dersom oversettelsen fant sted i sandbox)
Action ended 4:29:59: InstallFinalize. Return value 3.

 

Prøv løsningene nedenfor i rekkefølgen de vises for å løse feilen og installere Acrobat.

Løsning 1: Sørg for at registeroppføringene har riktige verdier

Ansvarsfraskrivelse: Løsningene nedenfor endrer Windows-registeret. Adobe tilbyr ikke teknisk støtte for problemer som skyldes skadelige endringer av registeret, som inneholder viktig informasjon om systemets maskin- og programvare. Før du endrer registeret, må du ta en sikkerhetskopi av det. Se i Windows-dokumentasjonen eller kontakt Microsoft for mer informasjon om registeret.

Trinn for raskt å løse registeroppføringer:

 1. Last ned filen nedenfor: Klikk Hent fil (RegistryKey_CommonFileDirValue.zip).Filen lastes ned i Nedlastinger-mappen.

  Last ned

 2. Åpne filen for å pakke den ut: Klikk Åpne eller dobbeltklikk på filnavnet.

 3. Hent ut .reg-filen: Høyreklikk på filnavnet og velg Trekk ut, velg en plassering for å lagre den uthentede filen og klikk deretter på Pakk ut.

 4. Dobbeltklikk den uthentede filen for å importere den i katalogen. Hvis du for en merknad om brukertilgang, klikk på Ja.

 5. Hvis du ser en annen ledetekst eller dialogboks med advarsel, klikk på Ja. Til slutt ser du en bekreftelsesmelding om at nøklene og verdiene har blitt lagt til katalogen.

 6. Prøv å installere Acrobat eller den nyeste oppdateringen.

Merk:

Dersom du ikke bruker datamaskinen som har problemet, lagrer du .reg-filen på en minnepinne og kopierer den på datamaskinen som har problemet. Hvis du er domeneadministrator kan du også bruke GPO til å anrope .reg-filen på en ekstern datamaskin.

Informasjon om katalogendringene

Denne .reg-filen oppretter eller endrer registeroppføringer som nevnt nedenfor:

 • Registernøkkel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Streng: CommonFilesDir -> Verdi: C:\Program Files (x86)\Common Files

Streng: CommonFilesDir (x86) -> Verdi: C:\Program Files (x86)\Common Files

 

Løsning 2: Når Acrobat-installasjon rulles tilbake med feil 28000

Når Acrobat-installasjon mislykkes med følgende feilmelding: «Feil 28000: Installasjon av Acrobats lisensmodul mislyktes."

Prøv følgende løsninger.

Løsning 1: Gi OOBE-mappen nytt navn

 1. Gå til følgende plassering: “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe” 

 2. Gi OOBE-mappen nytt navn til OOBE_old.

 3. Prøv å installere Acrobat eller den nyeste oppdateringen.

  Merk:

  Denne endringen vil også berøre lisensieringen av andre Creative Cloud-programmer, som Photoshop, InDesign, osv. Du må logge på igjen når du starter et Adobe-produkt.

Løsning 2: Gi Adobe-mappen nytt navn

Forsiktig!

Prøv denne løsningen kun dersom du ikke har andre Adobe-produkter installert på datamaskinen. Hvis du har noen andre Adobe-produkter installert på datamaskinen, vil de slutte å fungere og du må installere dem igjen. 

 1. Gå til følgende plassering: "C:\Program Files (x86)\Common Files"

 2. Gi Adobe-mappen nytt navn til Adobe_old.

 3. Trykk Windows + R for å åpne Kjør-ledeteksten, skriv inn  appdata  i det åpne feltet og klikk på OK.

 4. Dobbeltklikk Lokal-mappen for å åpne den, og gi nytt til navn til Adobe-mappen til Adobe_old.

 5. Prøv å installere Acrobat eller den nyeste oppdateringen.

Løsning 3: Når Acrobat-installasjon rulles tilbake med feil 28000 sammen med feilen Imslib ikke funnet

Acrobat-installasjon mislykkes med feilmeldingen: «Feil 28000: Installasjon av Acrobats lisensmodul mislyktes», sammen med feilmeldingen: «Imslib ikke funnet.»  

Prøv følgende løsning.

Løsning: Avslutt «AAMCustomHook»-prosessen og installer Acrobat på nytt

Windows:

 1. Åpne opphavebehandler: Høyreklikk på en tom plass på Windows-oppgavelinjen og velg Oppgavebehandler eller Start oppgavebehandler.
 2. I vinduet Oppgavebehandler høyreklikker du på AAMCustomHook-prosessen og velger Avslutt oppgave.
 3. Lukk vinduet Oppgavebehandling.
 4. Installer Acrobat på nytt.

På Mac:

 1. Åpne Aktivitetsmonitor: Åpne Finder og gå til Programmer > Hjelpeprogrammer og dobbeltklikk på Aktivitetsmonitor.
 2. I Aktivitetsmonitor-vinduet velger AAMCustomHook-prosessen og klikker på Kryss-knappen øverst i venstre hjørne av vinduet. Klikk på Tving avslutning.
 3. Lukk vinduet Aktivitetsmonitor.
 4. Installer Acrobat på nytt.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din