Løse Windows-feil under Acrobat Reader-oppdateringer

Feil ved oppdatering av Acrobat eller Reader

Løsninger

Du kan noen ganger løse oppdateringsrelaterte feil ved å installere Acrobat eller Reader på nytt.

Avinstaller og installer Reader på datamaskinen på nytt:

 1. Avinstaller Reader:

  1. Åpne kommandofeltet Kjør ved å trykke på tasten Windows og tasten R.
  2. I dialogboksen skriver du inn Kontrollpanel og klikker på OK.
  3. I Kontrollpanelet velger du Program og funksjoner, og deretter Reader fra listen over installerte programmer.
  4. Klikk på Avinstaller og følg instruksjonene for å avinstallere Reader.
 2. Installer den siste versjoner av Reader på datamaskinen:

  1. Gå til nedlastingssiden for Adobe Reader og klikk på Last ned Acrobat Reader.
  2. La Download Manager installere alle nødvendige installasjonsfiler. Så følger du instruksjonene for å installere Reader.
  Merk:

  Hvis du har problemer, kan du prøve å bruke en annen nettleser.

Avinstaller og installer Acrobat på datamaskinen på nytt:

 1. Avinstaller Acrobat fra datamaskinen:

  1. Åpne kommandofeltet Kjør ved å trykke på tasten Windows og tasten R.
  2. I dialogboksen skriver du inn Kontrollpanel og klikker på OK.
  3. I Kontrollpanelet velger du Program og funksjoner, og deretter Acrobat fra listen over installerte programmer.
  4. Klikk på Avinstaller og følg instruksjonene for å avinstallere Acrobat.
 2. Installer den siste versjoner av Acrobat på datamaskinen:

  Merk:

  Hvis du har en eldre versjon av Acrobat, installerer du Acrobat på nytt ved å bruke det nedlastede oppsettet eller DVD-en.

Du finner detaljer om hvordan du konfigurerer og feilsøker Updater, i veiledningen for Acrobat Reader Updater.

Vanlige feilmeldinger

Acrobat og Reader bruker Microsoft Windows Installer-teknologi til installering av oppdateringer, i likhet med de fleste andre Windows-programmer. En oppdatering kan mislykkes på grunn av en av følgende Microsoft Installer-feil. Dersom du ikke ser feilen du fikk her, kan du sjekke feilmeldingsoversikten for Windows Installer på Microsofts nettsted.

Feil Tittel Løsning
1067 Oppdateringen mislyktes. Prosessen ble uventet avsluttet. Prøv å laste ned Reader fra denne siden.
1309 Feil ved lesing fra filen: <plassering av filen>
-eller-
Feil ved forsøk på å åpne kildefilen: <plassering av filen>

Se Feil 1321 eller 1309 | Installasjon | CS4, CS5 | Windows og
Feil 1309 når Adobe Acrobat oppdateres

1310 Feil ved skriving til filen: C:\Config.Msi....  Kontroller at du har tilgang til den mappen. Se Feil "1310: Feil ved skriving til filen: C:\Config.Msi..." | CS4-produkter.
1311 Finner ikke kildearkivet: [filnavn] Se Feil 1311, 1335 eller 2350 "Finner ikke kildefilen...data1.cab" under installering av Adobe-produkter | Windows.
1321 Installasjonsprogrammet har ikke tilgangsrettigheter til å endre denne filen: c:\Windows\system32\Macromed\Flash\
FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. 
Se Feil 1321 og 1309 | Installasjon | CS4, CS5, CS5.5 | Windows.
1324 Volumet er ugyldig, eller banen inneholder et ugyldig tegn. Bruk Acrobat Reader- og Acrobat Cleaner-verktøy for å fjerne spor etter tidligere installasjoner. Installer på Adobe Acrobat Reader eller Adobe Acrobat på nytt.
1327 Ugyldig stasjon Se Feil 1327 | "Ugyldig stasjon" | Installasjon | CS4, CS5, Acrobat, Reader.

Alternativ løsning: Feilen kan vises hvis en stasjon er tilordnet brukeren mens installasjonsprogrammet kjører i en systemkontekst. Endre tilgangsrettighetene for nettverksmappen til “skrive” for alle til den delte mappen eller stasjonen.
1328 Feil under oppdatering av [filnavn]. Noe annet har sannsynligvis oppdatert filen, og oppdateringen kan ikke endre den. Ta kontakt med oppdateringsutgiveren for mer informasjon. Se Feil 1328: Feil ved implementering av feilretting i fil.
1335  Kabinettfilen [filnavn] som kreves for denne installasjonen, er skadet og kan ikke brukes. Dette kan indikere en nettverksfeil, feil under lesing fra CD-ROM eller et problem med denne pakken. Kildearkivet er skadet. Se Feilmeldinger for installasjonsprogrammet til Windows.
1401, 1402, 1404, 1406  Kunne ikke [utføre en bestemt handling] for [nøkkel eller verdi]. Disse feilene oppstår når Windows-installasjonsprogrammet ikke får til å endre registeret. Hurtigløsninger:
 • Reparer den aktuelle programinstallasjonen ved hjelp av Legg til/fjern programmer i kontrollpanelet.
 • Logg på som administrator og naviger til den aktuelle registernøkkelen:
  (Acrobat) HKLM\Software\Adobe\Acrobat 
  (Reader) Reader\<version> HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<version>
 • Oppdater programmet på nytt.
Se også: Feil 1402 | Feil 1406 | Acrobat, Reader.
1500 En annen installasjon pågår allerede. Fullfør installasjonen før du fortsetter med denne.  Se Feil 1704 eller 1500 | Installasjon, fjerning | CS4 | Windows.
1601 Ikke mer diskplass Frigjør nok diskplass på den primære disken og prøv å oppdatere.
1603 Det oppsto en uopprettelig feil under installasjonen
eller
#_AdobeError_#1603
Avslutt Microsoft Office og åpne nettlesere. Velg deretter Hjelp > Se etter oppdateringer i Acrobat eller Reader. Se også Feil 1603 | Installasjon | CS3, CS4-produkter.
1606 Får ikke tilgang til nettverksstedet

Prøv å bruke Microsoft Troubleshooter | Windows 10, Windows 8 / 8.1 / 7.

Ansvarsfraskrivelse: Adobe støtter ikke tredjepartsprogrammer, og oppgir denne informasjonen kun til opplysning.

Dersom Feilsøking ikke løser problemet, kan du se Feil 1606 | Installasjon | Acrobat 8, 9 | CS4.

1612,
1635

 

Installasjonskilden for dette produktet er ikke tilgjengelig.  Bekreft at kilden finnes, og at du har tilgang til den.

Kan ikke åpne denne oppdateringspakken. Kontroller at oppdateringspakken finnes og at du har tilgang til den, eller kontakt programforhandleren for å bekrefte at dette er en gyldig oppdateringspakke for Windows Installer. 

Kjør Microsoft Installation fixer.

Ansvarsfraskrivelse: Adobe støtter ikke tredjepartsprogrammer, og oppgir denne informasjonen kun til opplysning.

Hvis du fremdeles ser feilen, bruk verktøyet Adobe Reader og Acrobat Cleaner for å fjerne spor etter tidligere installasjon, og installer deretter Adobe Acrobat Reader eller Adobe Acrobat på nytt.

1618  En annen installasjon pågår allerede. Fullfør den installasjonen før du fortsetter med denne.  En annen installasjon pågår, og MSI er opptatt. Lukk et av installasjonsprogrammene, eller vent til det andre er ferdig. 
1622 Feil ved åpning av installasjonsloggfil. Kontroller at den angitte plasseringen av loggfilen eksisterer, og at du kan skrive til den.
Stopp og start Explorer.exe-prosessen på nytt ved hjelp av Windows Task Manager.
For mer informasjon, se Feil ved åpning av installasjonsloggfil. Kontroller at det angitte stedet eksisterer og kan skrives.
1624 Feil ved bruk av valgfrie programmer. Verifiser at de spesifiserte banene til transformeringene er gyldige.

Denne feilen viser til at installasjonen av Acrobat/Reader ble tilpasset med bruk av en Transforms-fil (.MST). .MST-filen kan mangle fra den opprinnelige plasseringen eller være korrupt.

Denne feilen kan også oppstå under nedlasting og oppdatering med Adobe Application Manager. Denne feilen kan omgås ved å laste ned oppdateringen separat fra installeringen. Altså, du må lage updater-filen lokalt (på datamaskinen) og så kjøre den for seg selv.

For å laste ned og installere oppdateringen kan du finne den nyeste oppdateringen til Acrobat eller Reader her:

Adobe Acrobat-oppdateringer for Windows

Installasjonsprogrammer og oppdateringer for Adobe Reader i Windows

Etter du har klikket Fortsett til nedlasting og så Last ned nå, klikker du Lagre eller Lagre som for å lagre filen på datamaskinen din. Etter nedlasting finner du patch-filen på datamaskinen og dobbelklikker på filen og kjører oppdateringen.

For Windows XP-oppdatering har filnavnene en . MSP-utvidelse og blir navngitt for hvert produkt og hver oppdatering, slik som AcrobatUpd11009. msp , AcrobatUpd1014.msp eller AdbeRdrUpd11007.msp.

1625 Oppdateringen mislyktes. Oppdatering er ikke tillatt i systempolicyen. -ELLER-
Denne installasjonen er forbudt av systempolicyen.
 1. I Windows Utforsker, gå til C:\Programfiler (x86)\Vanlige filer\Adobe\ARM\1.0
 2. Høyreklikk på AdobeARM.exe og velg Kjør som administrator.
 3. I Reader eller Acrobat, velger du Hjelp > Se etter oppdateringer. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringen.
1646 Avinstallering av oppdateringspakken er ikke støttet.
Bruk verktøyet Adobe Reader og Acrobat Cleaner for å fjerne spor etter tidligere installasjon, og installer deretter Adobe Acrobat Reader eller Adobe Acrobat på nytt.
1648 Ingen gyldig sekvens ble funnet for settet med oppdateringer.

Kjør Microsoft Installation fixer. Prøv å oppdatere Reader eller Acrobat.

Ansvarsfraskrivelse: Adobe støtter ikke tredjepartsprogrammer, og oppgir denne informasjonen kun til opplysning.

Hvis du fremdeles ser feilen, bruk verktøyet Adobe Reader og Acrobat Cleaner for å fjerne spor etter tidligere installasjon, og installer deretter Adobe Acrobat Reader eller Adobe Acrobat på nytt.

1704  En installasjon av [produktnavn] er i hvilemodus. Se Feil 1704 eller 1500 | Installasjon, fjerning | CS4 | Windows.
1706  Finner ikke gyldig kilde for [produktnavn].  Én eller flere av installasjonsfilene som Updater lastet ned, ble ikke funnet. Noen ganger kan du bla deg fram til ressursen ved hjelp av Legg til/fjern programmer i kontrollpanelet, og forsøke å reparere programmet. Når dialogen som oppgir at ressursen ikke er tilgjengelig, vises, blar du deg fram til den nødvendige filen.  Du kan også hente MSI fra installasjonsplaten eller fra www.adobe.com/downloads (kun Reader).
1714 Den eldre versjonen av [produktnavn] kan ikke fjernes. Ta kontakt med din lokale støttegruppe. 

Prøv å bruke Microsofts Fix it-veiviser, som du finner på http://support.microsoft.com/kb/971187.  Veiviseren oppdaterer Windows-registeret, slik at du normalt skal kunne avinstallere eldre versjoner av programmer eller installere/oppdatere den gjeldende versjonen.

Ansvarsfraskrivelse: Adobe støtter ikke tredjepartsprogrammer, og oppgir denne informasjonen kun til opplysning.

Dersom du ikke får til å avinstallere, installere eller oppdatere programmet etter at du har kjørt Fix it-veiviseren, kan du se løsningene i Feil 1714 | Acrobat, Reader.

1722 Det er et problem med denne Windows installasjonsprogrampakken. Et program kjørt som del av oppsettet ble ikke fullført som forventet. Ta kontakt med supportpersonalet eller pakkeleverandøren. Se Feil 1722 mens du installerer/oppdaterer Acrobat eller Acrobat Reader i Windows.
1921 Windows-søk kunne ikke stoppes. Kontroller at du har tilstrekkelige rettigheter for å installere systemtjenester.

Stopp Windows-søketjenesten ved å bruke Windows Tasks Manager:

 1. Høyreklikk på Oppgavelinjen og velg Task Manager Oppgavebehandling.
 2. I kategorien Tjenester høyreklikker du på Windows Søk og velger deretter Stopp.

Prøv å installere Adobe Acrobat Reader.

2203 Database: C:\Windows\Installer\<filename>. Kan ikke åpne databasefilen. Systemfeil – <number>. Se Feil 2203 | Installer Creative Suite-produkter eller oppdateringer.
28000 Installering av Acrobats lisensmodul mislyktes.  Feil 28000 Acrobat | Slik forhindrer man tilbakerulling av Acrobat-installasjon på Windows 64-biters

 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?