Når du installerer Adobe Acrobat eller Adobe Reader kan du ikke klikke på Godta eller Avvis i dialogboksen for programvarens lisensavtale. (Noen ganger kalles dialogboksen lisensavtale for sluttbruker eller EULA.)

Følgende symptomer kan oppstå:

 • Knappene Godta og Avvis er ikke synlige.
 • Hvis du beveger musepekeren over Godta- eller Avvis-knappene kan disse endres fra en pil til en I-profil, som om du skal redigere teksten.
 • Hvis du klikker på et hvilket som helst annet sted i lisensavtalens dialogboks, vil knappene Godta og Avvis forsvinne.
 • Det skjer ingenting når du klikker på Godta.
 • Lisensavtalen er forvrengt. Se Tilleggsinformasjon.

Løsninger

Prøv én eller flere av disse løsningene:

Løsning 1: Trykk på Tab + Enter.

Trykk på Tab og Enter for å flytte fokus til Godta-knappen. (Hvis du trykker bare på Enter vil det å klikke på Avvis-knappen som standard.)  

Løsning 2: Endre skjermoppløsningen til 1024 x 768.

Windows 7/Vista

 1. Høyreklikk på skrivebordet og velg personifiser.
 2. Velg "Display Settings" (Vis innstillinger)
 3. Hvis skjermoppløsningen er lavere enn 1024 x 768 piksler, dra glidebryteren for skjermoppløsning mot høyre til skjermoppløsningen er 1024 x 768 piksler.
 4. Klikk Bruk og deretter OK.

Windows XP

 1. Høyreklikk på skrivebordet og velg "Properties" (egenskaper).
 2. I dialogboksen for "Display Properties" (Vis egenskaper) klikker du på "Settings"-fanen (Innstillinger).
 3. Hvis skjermoppløsningen er lavere enn 1024 x 768 piksler, dra glidebryteren for skjermoppløsning mot høyre til skjermoppløsningen er 1024 x 768 piksler.
 4. Klikk Bruk og deretter OK.

Løsning 3: Sett video driver til å vise DPI og Fontstørrelse til Normal/Default (standard).

Sett innstillingene for DPI og Fontstørrese i dialogboksen Skjermegenskaper til Normal/Default før du installerer Adobe-applikasjonen.

Windows 7/Vista

 1. Høyreklikk på skrivebordet og velg personifiser.
 2. Åpne "DPI Scaling Control Panel" (DPI-skalerings kontrollpanel) ved å velge "Adjust font size" (DPI).
 3. Velg Default Scale (96 DPI).
 4. Klikk Bruk og deretter OK.

Windows XP

 1. Høyreklikk på skrivebordet og velg "Properties" (egenskaper).
 2. I dialogboksen "Display properties" (vis egenskaper) klikker du på "Appearance"-fanen (utseende).
 3. Velg Normal fra "Font Size"-menyen.
 4. Klikk "Apply" (bruk).
 5. I dialogboksen for "Display Properties" (Vis egenskaper) klikker du på "Settings"-fanen (Innstillinger).
 6. Klikk "Advanced" (Avansert).
 7. Velg "Normal Size" (96 DPI) fra DPI-innstillingsmenyen.
 8. Klikk Bruk og deretter OK.

Avanserte løsninger

Forsøk en eller flere av disse løsningene.

Ansvarsfraskrivelse: Løsning 2 og 3 endrer Windows-registeret. Adobe tilbyr ikke teknisk støtte for problemer som skyldes skadelige endringer av registeret, som inneholder viktig informasjon om systemets maskin- og programvare. Før du endrer registeret, må du ta en sikkerhetskopi av det. Se i Windows-dokumentasjonen eller kontakt Microsoft for mer informasjon om registeret.

Løsning 1: Kjør Acrobat som administrator. <>

Gjør ett av følgende:

Løsning 2 (Windows 7/Vista only): Registrer jscript.dll-filen manuelt.

Start med å finne ut om Windows 7 / Vista-systemet er 32-biters eller 64-biters:

 1. Klikk på Start.
 2. Høyreklikk på Datamaskin og velg Egenskaper.
 3. I vinduet Vis informasjon om datamaskinen ser du etter «32-biters» eller «64-biters» ved siden av systemtypen. 

Følg deretter instruksjonene for din systemtype som beskrevet nedenfor.

Windows 7/Vista/XP (32-biters)

 1. Velg Start > Alle programmer > Tilbehør.
 2. Høyreklikk Ledetekst, velg Kjør som Administrator og autentifiser deg.
 3. Hvis du ser C:\Windows\System32> går du videre til trinn 4. Hvis ikke skriver du inn følgende kommando nøyaktig som det står, inkludert anførselstegn, og trykker på Enter:

  cd "%systemroot%\System32"
 4. Ved ledeteksten, skriv regsvr32 /u jscript.dll.
 5. Ved ledeteksten skriver du regsvr32 jscript.dll og trykker på Enter.
 6. Klikk på OK når du ser en dialogboks med meldingen «DllRegisterServer i jscript.dll var vellykket».

Windows 7/Vista (64-biters)

 1. Velg Start > Alle programmer > Tilbehør.
 2. Høyreklikk Ledetekst, velg Kjør som Administrator og autentifiser deg.
 3. Hvis du ser C:\Windows\SysWow64> går du videre til trinn 4. Hvis ikke skriver du inn følgende kommando nøyaktig som det står, inkludert anførselstegn, og trykker på Enter:

  cd "%systemroot%\SysWow64"
 4. Ved ledeteksten skriver du regsvr32 jscript.dll og trykker på Enter.
 5. Klikk på OK når du ser en dialogboks med meldingen «DllRegisterServer i jscript.dll var vellykket».

Løsning 3: Godta lisensavtalen ved å endre Windows-registeret

 1. Lukk Acrobat.
 2. Åpne Registerredigering ved å gjøre ett av det følgende:
  • Windows XP: Velg Start > Kjør. Skriv regedit i Åpne-boksen, og trykk deretter på Enter.
  • Windows 7/Vista: Klikk på Start. Skriv regedit i Søkeboksen og klikk Enter. 
 3. I venstre rute i Registerredigering navigerer du til ønsket mappe:
 • Windows 7/Vista/XP (32-biters) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\product_version\AdobeViewer
 • Windows 7/Vista (64-biters) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\<version>\AdobeViewer
 1. I venstre rute i Registerredigering åpner du mappen <gjeldende versjon>. Gjør deretter ett av følgende:
  • Hvis AdobeViewer-nøkkelen finnes velger du AdobeViewer.
  • Hvis AdobeViewer-nøkkelen ikke finnes, høyreklikker du på <gjeldende versjon>, velger Ny > Nøkkel, navngir den nye nøkkelen AdobeViewer og velger AdobeViewer.
 2. I venstre rute i Registerredigering gjør du ett av det følgende:
  • Hvis EULA-oppføringen er der, høyreklikker du på EULA og velger Modifiser. Endre verdidata til 1. La basen være heksadesimal. Klikk OK.
  • Hvis EULA-oppføringen ikke er der, høyreklikker du på AdobeViewer og velger Ny > DWORD-verdi. Gi det nye elementet navnet EULA. Høyreklikk på EULA og velg Modifiser. Endre verdidata til 1. La basen være heksadesimal. Klikk OK.
 3. Lukk Registerredigering.   

Tilleggsinformasjon

Minimum skjermoppløsningskrav for Acrobat-produkter er 1024x768. For flere systemkrav, se Systemkrav | Acrobat-serien.

Dialogboksen for lisensavtalen kan være fordreid dersom noen av de følgende tilstandene er sanne:

 • Skjermoppløsningen er satt til mindre enn 1024 x 768.
 • Store fonter eller ekstra store fonter er valgt i dialogboksen Vis egenskaper.
 • Videodriverens visning-DPI er angitt til en annen størrelse enn standarden 96 DPI.

 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet