Løs problemet med manglende eller ikke-klikkbar Godta-knapp i EULA

Når du installerer Adobe Acrobat eller Adobe Reader kan du ikke klikke på Godta eller Avvis i dialogboksen for programvarens lisensavtale. (Noen ganger kalles dialogboksen lisensavtale for sluttbruker eller EULA.)

Følgende symptomer kan oppstå:

 • Acrobat viser en feil. Kunne ikke godta bruksvilkårene. Prøv å logge på senere.
 • Knappene Godta og Avvis er ikke synlige.
 • Hvis du beveger musepekeren over Godta- eller Avvis-knappene kan disse endres fra en pil til en I-profil, som om du skal redigere teksten.
 • Hvis du klikker på et hvilket som helst annet sted i lisensavtalens dialogboks, vil knappene Godta og Avvis forsvinne.
 • Det skjer ingenting når du klikker på Godta.
 • Lisensavtalen er forvrengt. Se Tilleggsinformasjon.
EULA-feil

Løsninger

Prøv én eller flere av disse løsningene:

Løsning 1: Trykk på Tab + Enter.

Trykk på Tab og Enter for å flytte fokus til Godta-knappen. (Hvis du trykker bare på Enter vil det å klikke på Avvis-knappen som standard.)  

Løsning 2: Endre skjermoppløsningen til 1024 x 768.

 1. Høyreklikk på skrivebordet og velg Vis innstillinger.

 2. I venstre rute velger du Vis, og sjekk deretter Oppløsning i delen Skala og layout.

 3. Hvis skjermoppløsningen er mindre enn 1024 x 768, klikker du på rullegardinlisten Oppløsning , og velger oppløsningen 1024 x 768.

  Endre oppløsningen til 1024x768

 4. Klikk på Bruk, og klikk deretter på Behold endringer.

 1. Høyreklikk på skrivebordet og velg Skjermoppløsning.

 2. Hvis skjermoppløsningen er lavere enn 1024 x 768, drar du glidebryteren Skjermoppløsning mot høyre til oppløsningen er 1024 x 768.

 3. Klikk OK, og klikk deretter Ja.

Løsning 3: Sett video driver til å vise DPI og Fontstørrelse til Normal/Default (standard).

Sett innstillingene for DPI og Fontstørrese i dialogboksen Skjermegenskaper til Normal/Default før du installerer Adobe-applikasjonen.

 1. Høyreklikk på skrivebordet og velg Vis innstillinger.

 2. Velg Vis i venstre rute. Klikk på rullegardinlisten Endre størrelsen på tekst, apper og andre elementer og velg ønsket skalerings-%.

  Skalering av font og DPI

 1. Høyreklikk på skrivebordet og velg personifiser.
 2. Åpne "DPI Scaling Control Panel" (DPI-skalerings kontrollpanel) ved å velge "Adjust font size" (DPI).
 3. Velg Default Scale (96 DPI).
 4. Klikk på Bruk og deretter på OK.

Avanserte løsninger

Forsøk en eller flere av disse løsningene:

Forsiktig!

Løsning 2 og 3 involverer endring av Windows-registeret. Adobe tilbyr ikke teknisk støtte for problemer som skyldes skadelige endringer av registeret, som inneholder viktig informasjon om systemets maskin- og programvare. Før du endrer registeret, må du ta en sikkerhetskopi av det. Se i Windows-dokumentasjonen eller kontakt Microsoft for mer informasjon om registeret.

Løsning 1: Kjør Acrobat som administrator. < >

Høyreklikk på Acrobat og velg Kjør som administrator. Angi systemets brukernavn og passord hvis du blir bedt om det.

Løsning 2: Registrer jscript.dll-filen manuelt.

Gjelder kun for Windows 10, Windows 7 og Windows Vista

Start med å finne ut om Windows-systemet er 32-biters eller 64-biters:

 1. Klikk Start.
 2. Gjør ett av følgende, avhengig av hvilken versjon av operativsystemet du bruker:

  • Windows 10 – Klikk på Innstillinger ()-ikonet, og klikk deretter på Om i venstre rute.
  • Windows 8/7 – Høyreklikk på Datamaskin og velg Egenskaper.
 3. I systemtypen, se etter 32-biters eller 64-biters informasjon.

Følg deretter instruksjonene for din systemtype som beskrevet nedenfor.

På 32-biters Windows

 1. Gjør ett av følgende, avhengig av hvilken versjon av operativsystemet du bruker:

  • Windows 10 – Klikk på Start og skriv deretter inn cmd.
  • Windows 8/7 - Velg Start > Alle programmer > Tilbehør.
 2. Høyreklikk på Ledetekst, velg Kjør som administrator og autentifiser deg.
 3. Hvis ledeteksten viser C:\Windows\System32>, går du videre til trinn 4. Hvis ikke skriver du inn følgende kommando nøyaktig som det står, inkludert anførselstegn, og trykker på Enter:
  cd "%systemroot%\System32"

 4. Ved ledeteksten skriver du regsvr32 /u jscript.dll og trykker på Enter.

 5. Ved ledeteksten skriver du regsvr32 jscript.dll og trykker på Enter.

 6. Klikk på OK når du ser en dialogboks med meldingen «DllRegisterServer i jscript.dll var vellykket».

På 64-biters Windows

 1. Gjør ett av følgende, avhengig av hvilken versjon av operativsystemet du bruker:

  • Windows 10 – Klikk på Start og skriv deretter inn cmd.
  • Windows 8/7 - Velg Start > Alle programmer > Tilbehør.
 2. Høyreklikk på Ledetekst, velg Kjør som administrator og autentifiser deg.
 3. Hvis ledeteksten viser C:\Windows\SysWow64>, går du videre til trinn 4. Hvis ikke skriver du inn følgende kommando nøyaktig som det står, inkludert anførselstegn, og trykker på Enter:
  cd "%systemroot%\SysWow64"

 4. Ved ledeteksten skriver du regsvr32 /u jscript.dll og trykker på Enter.

 5. Ved ledeteksten skriver du regsvr32 jscript.dll og trykker på Enter.

 6. Klikk på OK når du ser en dialogboks med meldingen «DllRegisterServer i jscript.dll var vellykket».

Løsning 3: Godta lisensavtalen ved å endre Windows-registeret

 1. Lukk Acrobat.
 2. Klikk på Start for å åpne Registerredigering. Skriv regedit i Søkeboksen og klikk Enter.

 3. I venstre rute i Registerredigering navigerer du til ønsket mappe:
  • Windows 10/8/7 (32 bit) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\product_version\AdobeViewer
  • Windows 10/8/7 (64 bit) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\<version>\AdobeViewer      
 4. I venstre rute i Registerredigering åpner du mappen <gjeldende versjon>. Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis AdobeViewer-nøkkelen finnes velger du AdobeViewer.
  • Hvis AdobeViewer-nøkkelen ikke finnes, høyreklikker du på <gjeldende versjon>, velger Ny > Nøkkel, navngir den nye nøkkelen AdobeViewer og velger AdobeViewer.
 5. I venstre rute i Registerredigering gjør du ett av det følgende:
  • Hvis EULA-oppføringen er der, høyreklikker du på EULA og velger Modifiser. Endre verdidata til 1. La basen være heksadesimal. Klikk på OK.
  • Hvis EULA-oppføringen ikke er der, høyreklikker du på AdobeViewer og velger Ny > DWORD-verdi. Gi det nye elementet navnet EULA. Høyreklikk på EULA og velg Modifiser. Endre verdidata til 1. La basen være heksadesimal. Klikk på OK.
 6. Lukk Registerredigering.   

Tilleggsinformasjon

Minimum skjermoppløsningskrav for Acrobat-produkter er 1024x768. For flere systemkrav, se Systemkrav | Acrobat-serien.

Dialogboksen for lisensavtalen kan være fordreid dersom noen av de følgende tilstandene er sanne:

 • Skjermoppløsningen er satt til mindre enn 1024 x 768.
 • Store fonter eller ekstra store fonter er valgt i dialogboksen Vis egenskaper.
 • Videodriverens visning-DPI er angitt til en annen størrelse enn standarden 96 DPI.

 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din