Løs problemet med manglende eller ikke-klikkbar Godta-knapp i EULA

Når du installerer Adobe Acrobat eller Adobe Reader kan du ikke klikke på Godta eller Avvis i dialogboksen for programvarens lisensavtale. (Noen ganger kalles dialogboksen lisensavtale for sluttbruker eller EULA.)

Følgende symptomer kan oppstå:

 • Acrobat viser en feil. Kunne ikke godta bruksvilkårene. Prøv å logge på senere.
 • Knappene Godta og Avvis er ikke synlige.
 • Hvis du beveger musepekeren over Godta- eller Avvis-knappene kan disse endres fra en pil til en I-profil, som om du skal redigere teksten.
 • Hvis du klikker på et hvilket som helst annet sted i lisensavtalens dialogboks, vil knappene Godta og Avvis forsvinne.
 • Det skjer ingenting når du klikker på Godta.
 • Lisensavtalen er forvrengt. Se Tilleggsinformasjon.
EULA-feil

Løsninger

Prøv én eller flere av disse løsningene:

Løsning 1: Trykk på Tab + Enter.

Trykk på Tab og Enter for å flytte fokus til Godta-knappen. (Hvis du trykker bare på Enter vil det å klikke på Avvis-knappen som standard.)  

Løsning 2: Endre skjermoppløsningen til 1024 x 768.

 1. Høyreklikk på skrivebordet og velg Vis innstillinger.

 2. I venstre rute velger du Vis, og sjekk deretter Oppløsning i delen Skala og layout.

 3. Hvis skjermoppløsningen er mindre enn 1024 x 768, klikker du på rullegardinlisten Oppløsning , og velger oppløsningen 1024 x 768.

  Endre oppløsningen til 1024x768

 4. Klikk på Bruk, og klikk deretter på Behold endringer.

 1. Høyreklikk på skrivebordet og velg Skjermoppløsning.

 2. Hvis skjermoppløsningen er lavere enn 1024 x 768, drar du glidebryteren Skjermoppløsning mot høyre til oppløsningen er 1024 x 768.

 3. Klikk OK, og klikk deretter Ja.

Løsning 3: Sett video driver til å vise DPI og Fontstørrelse til Normal/Default (standard).

Sett innstillingene for DPI og Fontstørrese i dialogboksen Skjermegenskaper til Normal/Default før du installerer Adobe-applikasjonen.

 1. Høyreklikk på skrivebordet og velg Vis innstillinger.

 2. Velg Vis i venstre rute. Klikk på rullegardinlisten Endre størrelsen på tekst, apper og andre elementer og velg ønsket skalerings-%.

  Skalering av font og DPI

 1. Høyreklikk på skrivebordet og velg personifiser.
 2. Åpne "DPI Scaling Control Panel" (DPI-skalerings kontrollpanel) ved å velge "Adjust font size" (DPI).
 3. Velg Default Scale (96 DPI).
 4. Klikk på Bruk og deretter på OK.

Avanserte løsninger

Forsøk en eller flere av disse løsningene:

Forsiktig!

Løsning 2 og 3 involverer endring av Windows-registeret. Adobe tilbyr ikke teknisk støtte for problemer som skyldes skadelige endringer av registeret, som inneholder viktig informasjon om systemets maskin- og programvare. Før du endrer registeret, må du ta en sikkerhetskopi av det. Se i Windows-dokumentasjonen eller kontakt Microsoft for mer informasjon om registeret.

Løsning 1: Kjør Acrobat som administrator. < >

Høyreklikk på Acrobat og velg Kjør som administrator. Angi systemets brukernavn og passord hvis du blir bedt om det.

Løsning 2: Registrer jscript.dll-filen manuelt.

Gjelder kun for Windows 10, Windows 7 og Windows Vista

Start med å finne ut om Windows-systemet er 32-biters eller 64-biters:

 1. Klikk Start.
 2. Gjør ett av følgende, avhengig av hvilken versjon av operativsystemet du bruker:

  • Windows 10 – Klikk på Innstillinger ()-ikonet, og klikk deretter på Om i venstre rute.
  • Windows 8/7 – Høyreklikk på Datamaskin og velg Egenskaper.
 3. I systemtypen, se etter 32-biters eller 64-biters informasjon.

Følg deretter instruksjonene for din systemtype som beskrevet nedenfor.

På 32-biters Windows

 1. Gjør ett av følgende, avhengig av hvilken versjon av operativsystemet du bruker:

  • Windows 10 – Klikk på Start og skriv deretter inn cmd.
  • Windows 8/7 - Velg Start > Alle programmer > Tilbehør.
 2. Høyreklikk på Ledetekst, velg Kjør som administrator og autentifiser deg.
 3. Hvis ledeteksten viser C:\Windows\System32>, går du videre til trinn 4. Hvis ikke skriver du inn følgende kommando nøyaktig som det står, inkludert anførselstegn, og trykker på Enter:
  cd "%systemroot%\System32"

 4. Ved ledeteksten skriver du regsvr32 /u jscript.dll og trykker på Enter.

 5. Ved ledeteksten skriver du regsvr32 jscript.dll og trykker på Enter.

 6. Klikk på OK når du ser en dialogboks med meldingen «DllRegisterServer i jscript.dll var vellykket».

På 64-biters Windows

 1. Gjør ett av følgende, avhengig av hvilken versjon av operativsystemet du bruker:

  • Windows 10 – Klikk på Start og skriv deretter inn cmd.
  • Windows 8/7 - Velg Start > Alle programmer > Tilbehør.
 2. Høyreklikk på Ledetekst, velg Kjør som administrator og autentifiser deg.
 3. Hvis ledeteksten viser C:\Windows\SysWow64>, går du videre til trinn 4. Hvis ikke skriver du inn følgende kommando nøyaktig som det står, inkludert anførselstegn, og trykker på Enter:
  cd "%systemroot%\SysWow64"

 4. Ved ledeteksten skriver du regsvr32 /u jscript.dll og trykker på Enter.

 5. Ved ledeteksten skriver du regsvr32 jscript.dll og trykker på Enter.

 6. Klikk på OK når du ser en dialogboks med meldingen «DllRegisterServer i jscript.dll var vellykket».

Løsning 3: Godta lisensavtalen ved å endre Windows-registeret

 1. Lukk Acrobat.
 2. Klikk på Start for å åpne Registerredigering. Skriv regedit i Søkeboksen og klikk Enter.

 3. I venstre rute i Registerredigering navigerer du til ønsket mappe:
  • Windows 10/8/7 (32 bit) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\product_version\AdobeViewer
  • Windows 10/8/7 (64 bit) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\<version>\AdobeViewer      
 4. I venstre rute i Registerredigering åpner du mappen <gjeldende versjon>. Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis AdobeViewer-nøkkelen finnes velger du AdobeViewer.
  • Hvis AdobeViewer-nøkkelen ikke finnes, høyreklikker du på <gjeldende versjon>, velger Ny > Nøkkel, navngir den nye nøkkelen AdobeViewer og velger AdobeViewer.
 5. I venstre rute i Registerredigering gjør du ett av det følgende:
  • Hvis EULA-oppføringen er der, høyreklikker du på EULA og velger Modifiser. Endre verdidata til 1. La basen være heksadesimal. Klikk på OK.
  • Hvis EULA-oppføringen ikke er der, høyreklikker du på AdobeViewer og velger Ny > DWORD-verdi. Gi det nye elementet navnet EULA. Høyreklikk på EULA og velg Modifiser. Endre verdidata til 1. La basen være heksadesimal. Klikk på OK.
 6. Lukk Registerredigering.   

Tilleggsinformasjon

Minimum skjermoppløsningskrav for Acrobat-produkter er 1024x768. For flere systemkrav, se Systemkrav | Acrobat-serien.

Dialogboksen for lisensavtalen kan være fordreid dersom noen av de følgende tilstandene er sanne:

 • Skjermoppløsningen er satt til mindre enn 1024 x 768.
 • Store fonter eller ekstra store fonter er valgt i dialogboksen Vis egenskaper.
 • Videodriverens visning-DPI er angitt til en annen størrelse enn standarden 96 DPI.

 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet