Utløpt pakkesertifikat for Mac

Sertifikatet som brukes til å signere installasjonsprogrammet og oppdateringspakker for Mac for Acrobat eller Reader, utløp 21. februar 2017. På grunn av dette utløpte sertifikatet har macOS begynt å flagge mange installasjonsprogrammer og oppdateringer for Acrobat eller Reader som ikke signert eller utløpt.

Følgende fullstendige installasjonsprogrammer og oppdateringer er berørt:

  • Acrobat DC Kontinuerlig-pakker før 15.016.20041
  • Acrobat Reader DC Kontinuerlig-pakker før 15.016.20039
  • Acrobat DC 2015-pakker før 15.006.30173
  • Acrobat Reader DC 2015-pakker før 15.006.30172
  • Acrobat- og Reader XI-pakker før 11.0.17

Hvis du prøver å installere en av de berørte pakkene, vises følgende advarsel::

Sertifikat utløpt for installasjonspakken

Hvis du prøver å installere disse pakkene ved hjelp av kommandolinjen, blokkerer Mac OS installasjonen og installasjonen mislykkes.

Løsning: Last ned den nyeste versjonen eller oppdateringen

Fullstendige installasjonsprogrammer

De nyeste fullstendige installasjonsprogrammene er ikke berørt av dette problemet. Hvis du har en fullstendig installasjonspakke for Acrobat/Reader som viser en advarsel, laster du ned den nyeste versjonen.

Installasjonspakkene på denne plasseringen er oppdatert, og du skal ikke ha problemer med å installere fra de nyeste pakkene. 

Oppdateringer

De nyeste oppdateringene for alle metodene har ikke dette problemet. Adobe anbefaler at du installerer de nyeste oppdateringene:

Vær oppmerksom på at for alle disse pakkene ser du ingen advarsel, og de kan installeres uten problemer. Hvis du eksplisitt henter sertifikatkjeden som brukes til å signere pakken ved å klikke på låsikonet, vil det imidlertid vise at sertifikatet er utløpt, som vist her:

Feilmelding om uløpt sertifikat

Pakkesignaturen er imidlertid gyldig og blokkerer ikke installasjonen, noe du kan bekrefte ved å bruke pkgutil-kommandoen: 

pkgutil --check-signature <bane til PKG-filen>

Eksempel på utdata i terminalen for Acrobat 11.0.19-pakken vises nedenfor. Informasjonen viser at pakken er signert av et sertifikat som er klarert av operativsystemet: 

pkgutil-kommandoen

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet