Klikk på koblingene nedenfor for å laste ned og installere din versjon av Acrobat og løse vanlige aktiverings- og installasjonsproblemer.
 

Løse vanlige problemer

Feilsøke installasjonsproblemer

Finne en bestemt feilkode eller -melding raskere: Du kan raskt finne feilen i dette dokumentet ved hjelp av Finn-funksjonen i nettleseren. Trykk på Ctrl+F (Windows) eller Cmd+F (Mac OS).
 

Feil Melding Løsning
Installasjonen mislyktes Installasjonsprogrammet registrerte en feil som gjorde at installasjonen mislyktes. Kontakt programvareprodusenten for å få hjelp. Se Feilmedlingen «Installasjon mislyktes» i Creativ Cloud-skrivebordsappen
Installasjonen henger ved en tilfeldig prosentandel Installasjonen henger ved en tilfeldig prosentandel Se Slik korrigerer du feil der Acrobat-installasjoner henger, på Windows og 
Appinstallasjonen henger
OS-feil som ikke støttes Operativsystemet støttes ikke Se Systemkrav for Adobe Acrobat | Pro DC, Standard DC
Program som fører til konflikt når du installerer Acrobat Lukk følgende programmer for å fortsette:
<Application Name>
Se Lukke et program eller en prosess som fører til konflikt
Kan ikke nå eller koble til Adobe-servere Får ikke kontakt med Adobe-serverne. Kontroller brannmurinnstillingene, sørg for at tidsinnstillingene på datamaskinen er riktige, og prøv på nytt. Se Får ikke kontakt med Adobe-serverne.
Feil 1722 Det er et problem med denne installasjonsprogrampakken for Windows. Et program som kjøres som en del av oppsettet, ble ikke fullført som forventet. Kontakt støtteavdelingen eller pakkeleverandøren. Action InstallWebResources, plassering: C:\Programfiler(x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\AcroCEF\AcroServicesUpdater.exe Se Feil 1722 mens du installerer/oppdaterer Acrobat DC/Acrobat Reader DC i Windows
Avslutningskode 7 Se de spesifikke feilene nedenfor for feilsøking. Eksempel: FEIL DW003, DW006 … Se Installasjonsfeil med avslutningskode 6 eller 7
Feil 1603 Kritisk feil under installasjonen. Se Feil 1603: Det oppsto en uopprettelig feil under installasjonen
Feil 201, P201 Vi har fått følgende problemer:
Det er et problem med nedlastingsprosessen. Hvis du vil ha tips om feilsøking, kan du besøke vår kundestøtteside.
Oppstår når nedlastingen avbrytes midlertidig, og serveren har problemer med å svare. Se Nettverks- og tilkoblingsproblemer
Feil 28000 Vi kan ikke installere Acrobats lisensieringsmodul. Hvis du vil se potensielle løsninger på dette problemet, går du til http://www.adobe.com/go/acrobat_installation_rollback Se Slik forhindrer du tilbakerulling av Acrobat-installasjon på Windows 64-biters
Feil 1923 Kan ikke installere Adobe Acrobats oppdateringstjeneste (AdobeARMService).
Kontroller at du har tilstrekkelige rettigheter for å installere systemtjenester.
Se Feil 1923 oppstår når du prøver å oppdatere Acrobat DC eller Acrobat Reader DC
Feil 136, C136 Kan ikke installere produktet Klikk på Prøv på nytt for å laste ned og installere Acrobat på nytt
Feil 1328 Feil ved implementering av oppdatering i filen C:\Config.Msi\PT74ID.tmp. Den er sikkert oppdatert ved hjelp av andre metoder, og kan ikke lenger modifiseres av denne oppdateringen. Ta kontakt med oppdateringsutgiveren for mer informasjon. Se Feil 1328: Feil ved implementering av feilretting i fil
Feil 1406 Kan ikke skrive verdien {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} til tasten \PROGRAMVARE\Microsoft\InternetExplorer\Verktøylinje. Kontroller at du har tilstrekkelige tilgangsrettigheter for nøkkelen, eller kontakt støtteavdelingen. Se Feil 1402 eller feil 1406 ved installasjon av Acrobat eller Reader
Feil 19 Returkoden fra Adobes installasjonsprosess er (19). Stanser installasjonsprosessen.
Mislyktes under distribusjon av Acrobat [Package Path to Acrobat] (3145775). Stopper installasjonsprosessen
Se Acrobat-installasjonen mislykkes med feilkode 19
Feil 1935 Det oppstod en feil under installasjon av monteringskomponenten {9718BF1D-6A9F-3406-A992-630F7EF2F164} HRESULT: 0x80070308
Se Installasjon av Acrobat mislyktes med 1935 i Windows
Feil 1, P1 Installasjonen mislyktes.
Det har oppstått en ukjent feil.
Se Løse installasjonsfeil | Adobe Creative Cloud-skrivebordsapp
Feil 205, P205 Det er et problem med de nedlastede filene. Hvis du vil ha tips om feilsøking, kan du besøke vår kundestøtteside. Oppstår når det er problemer med den nedlastede filen eller filene. Se Nettverks- og tilkoblingsproblemer
Feil 206, P206 Prøv å installere på nytt.
Får ikke kontakt med Adobe-serverne. Sjekk innstillingene for Internett-tilkoblingen og brannmuren, og klikk deretter på Prøv på nytt.
Dette oppstår når nettverkstilkoblingen er utilgjengelig eller serveren ikke kan nås. Se Nettverks- og tilkoblingsproblemer
Feil P22 Installasjonen mislyktes
Installasjon på versalsensitive volumer støttes ikke. Velg et annet volum for installasjon.
Se Versalsensitive stasjoner støttes ikke eller lignende installasjonsfeil | Mac OS
Feil P81 Følgende problemer har oppstått:
Et nytt installasjonsprogram kjører, men det må være lukket før du installerer dette produktet. Lukk andre installasjonsprogrammer.
Se Feil P81 eller 81 oppstår når du installerer Acrobat DC
Feil – Disk full Installasjonen er utført med feil på grunn av lite diskplass
eller Installasjonen mislyktes på grunn av lite diskplass
Se Feil tilknyttet lite diskplass
Ikke nok harddiskplass Ikke nok harddiskplass. Sjekk minimumskrav og frigjør diskplass for å prøve igjen Se Avslutningskode 30 og 31 – feil tilknyttet lite diskplass | Creative Suite