Konvertering til PDF mislyktes på grunn av Apple Event-restriksjoner | macOS Mojave 10.14

Konvertering til PDF mislyktes på grunn av Apple Event-restriksjoner i macOS Mojave 10.14

Når Acrobat prøver å få tilgang til andre apper på macOS Mojave 10.14, vises en godkjenningsdialog som ber brukerne om å tillate tilgang til eller kontroll av appen.

Gi tilgang til å kontrollere programmet

Når en app prøver å bruke Acrobat, vises også en godkjenningsdialog som ber brukere om å tillate kontroll av Acrobat.

Gi tilgang til å kontrollere Acrobat

Funksjoner eller arbeidsflyter knyttet til konvertering av Microsoft Office-filer (Word, Excel, PowerPoint) til PDF fra Acrobat viser autorisasjonsdialogen i første omgang:

 • Opprette en PDF fra Fil-menyen
 • Verktøy for å opprette PDF-er (opprett en enkel PDF eller flere PDF-er)
 • Kombinere PDF-er som involverer Microsoft Office-filer*
 • Opprette en PDF ved hjelp av handlingsveiviseren
 • Opprett et PDF-skjema ved hjelp av verktøyet Forbered skjema
 • Konvertere Microsoft Office-filer i PDF-porteføljen fra Acrobat-appen
 • Opprette PDF-er fra Adobe Acrobat-utvidelsen for Firefox

*Miniatyrbilder av filer genereres ikke i dialogboksen Kombiner.

Løsning

Velg OK i godkjenningsdialogboksen for å tillate kontroll eller tilgang. Dialogboksen vises ikke for samme applikasjon neste gang.

Hvis du velger Ikke tillat eller Ikke nå, mislykkes funksjonen eller arbeidsflyten og alle fremtidige konverteringer vil også mislykkes, med mindre den tilsvarende sikkerhetsinnstillingen endres.

Gjør følgende for å endre sikkerhetsinnstillingen:

 1. Gå til Systemvalg > Sikkerhet og personvern, og velg deretter Automation på fanen Personvern

  Sikkerhetsinnstillinger for tilgang eller kontroll

 2. Merk av i boksene for programmene du vil tillate tilgang til eller kontroll av, under Adobe Acrobat i høyre panel.

 3. Hvis du bruker Firefox til å konvertere websider til PDF-er, merker du av i boksen Adobe Acrobat under Firefox.

 4. Start Acrobat på nytt, og bruk deretter Opprett PDF-arbeidsflyt.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?