Opprette PDF-funksjon forårsaker en feil

Opprette PDF fra Firefox eller Chrome virker ikke noen ganger og fører til en feil:

  • Firefox: «Acrobat hadde en feil ved konvertering til PDF»
  • Chrome: Konvertering henger med statusen «Laste ned for konversjon» etter å ha vist dialogboksen Lagre som.

Løsning: Sørg for at Acrobat er aktivert

Prøv følgende trinn for å løse problemet:

  1. Sørg for at Acrobat er aktivert. For mer informasjon, se Finn ut hvordan du aktiverer og deaktiverer Adobe-programmer.

  2. Åpne Acrobat og opprett en PDF fra enhver fil (Word, Excel, PPT, HTML eller tekst).

  3. Prøv igjen for å konvertere en HTML-side til PDF fra Firefox eller Chrome.

Merk:

Hvis de ovenstående trinnene ikke virker og du fortsatt har problemer med å konvertere til PDF fra Firefox eller Chrome, kan du rapportere problemet til Adobe ved å bruke skjemaet for funksjonsforespørsel/feilrapport.