Skrive ut kommentarer | Acrobat, Reader

Du kan skrive ut kommentarer i følgende formater med Acrobat og Reader:

Der de er, som klistrelapper på en side.

Som en liste eller et sammendrag. (Ikke tilgjengelig i Reader 9.)

Skrive ut kommentarer der de står på siden

Det er bare åpne popup-kommentarer som skrives ut. Overlappende kommentarer kommer til å overlappe på utskriften også.

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Acrobat > Innstillinger (Mac OS).
 2. Velg Kommentering.

 3. Velg Skriv ut notater og hurtigmenyer, og fjern avmerkingen ved Skjul hurtigmenyer for kommentar når kommentarlisten er åpen.

 4. Klikk OK.
 5. Åpne popup-kommentarene du vil skrive ut. Flytt dem rundt på siden slik at de ikke overlapper eller havner utenfor siden. (Popup-kommentarer utenfor sidegrensene skrives ikke ut.)
  Tips: Dobbeltklikk på popup-kommentaren for å åpne den.

 6. Klikk på utskriftsikonet eller velg Fil > Skriv ut for å åpne dialogboksen Skriv ut.

 7. I dialogboksen Skriv ut velger du Dokument og markeringer fra rullegardinlisten Kommentarer og skjemaer.
  Kommentarene vises i forhåndsvisningen.

  Acrobat 9, Reader 9 | Mac OS: Hvis du ikke ser Kommentarer og skjemaer-menyen i Mac OS, sjekker du at dialogboksen Skriv ut er utvidet. Klikk pil-ikonet ved siden av skrivernavnet for å utvide dialogboksen.

 8. Klikk OK eller Skriv ut.

Skriv ut et kommentarsammendrag (Acrobat X og 9, Reader X)

Kommentarsammendrag viser alle kommentarene i dokumentet. Det kan være nyttig å skrive ut sammendrag dersom dokumentet inneholder mange kommentarer, eller dersom kommentarene overlapper på siden.Acrobat X, Reader X 

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. Klikk Oppsummer kommentarer i dialogboksen Skriv ut.

 3. Klikk Ja når du blir spurt om du vil inkludere teksten i kommentarene i sammendraget.
  Det kan ta en stund å lage sammendrag av kommentarene i lange dokumenter.

 4. Når dialogboksen Skriv ut vises igjen, klikker du på OK for å skrive ut kommentarene.

  Layout-alternativer
  (kun Acrobat): Du kan skrive ut kommentarer med en annen layout ved å klikke på ruten Kommentarer til høyre for dokumentvinduet. Velg Opprett kommentarsammendrag i Alternativer-menyen. Velg alternativer og klikk Opprett kommentarsammendrag. Acrobat åpner en egen PDF-fil med sidene og kommentarene i sammendrag. Deretter kan du skrive ut PDF-filen.

Acrobat 9

Du kan ikke skrive ut et kommentarsammendrag fra Reader 9.

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Klikk Oppsummer kommentarer i dialogboksen Skriv ut.

 3. Velg en layout og andre alternativer ved behov.

 4. Klikk på Skriv ut kommentarsammendrag.
 5. Velg OK eller Skriv ut i dialogboksen Skriv ut.

Tips: Hvis du vil forhåndsvise kommentarene før du skriver ut, går du til Kommentarer > Oppsummer kommentarer.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din