Feilsøking av Beskyttet modus | Adobe Acrobat, Acrobat Reader

Hva er Beskyttet modus?

Beskyttet modus er fortsatt Adobes primære forsvarsstrategi for å redusere og hindre sikkerhetsproblemer. Beskyttet modus beskytter deg ved å begrense hva skadelige filer kan gjøre og få tilgang til. Beskyttet modus aktiveres som standard i Acrobat Reader, og er utviklet for å kjøre i bakgrunnen samtidig som den beskytter maskinvaren og dine data.

Mer informasjon

Dette dokumentet lister opp hva Beskyttet modus ikke støtter samt endringer på tvers av utgivelsene. Hvis du vil lese mer om innkapsling (sandboxing) og Beskyttet modus, kan du se i følgende:

Antivirusprogramkonflikter

Acrobat Reader kjører som standard i Beskyttet modus. I bestemte situasjoner vil Adobe Acrobat eller Acrobat Reader oppleve kompatibilitetsproblemer med antivirusprogramvare når programvaren fanger opp noen systemkall til Adobe Acrobat- eller Acrobat Reader-sandboxen. I slike tilfeller kan åpning av Adobe Acrobat eller Acrobat Reader mislykkes, krasje eller vise en dialogboks som forteller at konfigurasjonen ikke er kompatibel.

Beskyttet modus er for eksempel kjent for å ikke være kompatibel med:

 • Trend Micro-antivirus versjon 15 eller eldre. Adobe anbefaler at du oppdaterer til Trend Micro versjon 16 eller nyere. Du finner mer informasjon under Kan ikke bekrefte abonnementsstatusen din | Acrobat, Trend Micro Antivirus.
 • Kaspersky Security for Virtualization 5.1 Light Agent kan føre til at Adobe Acrobat eller Acrobat Reader krasjer når Beskyttet modus er aktivert.
 • Palo Altos Traps-versjon 5 eller eldre fører til at Adobe Acrobat eller Acrobat Reader krasjer når Beskyttet modus er aktivert. Adobe anbefaler at du oppdaterer til den nyeste versjonen av Traps.
 • Visse Symantec Endpoint Protection-konfigurasjoner. Adobe anbefaler at brukere oppdaterer til Symantec Endpoint Protection 11.0 RU6 MP2 eller høyere.

Adobe samarbeider med antivirusprodusentene om å løse disse problemene.

Konflikter med programtillegg fra tredjepart

Beskyttet modus begrenser visse fil- og registeroperasjoner som kan ødelegge funksjonaliteten til programtillegg fra tredjepart. Hvis det skjer, oppdaterer du programtillegget eller kontakter programvareleverandøren.

Det er kjent at Beskyttet modus er inkompatibel med følgende programtillegg fra tredjepart:

 • iManage
 • Heidelberg
 • Enfocus PitStop
 • PDFLib
 • Common Look PDF Validator
 • PfxEngagement fra Wolters Kluwer

Adobe samarbeider med leverandørene av programtilleggene om å løse disse problemene.

Merk:

Noen programtilleggsleverandører kan be deg om å deaktivere Beskyttet modus i Adobe Acrobat eller Acrobat Reader mens du bruker programtilleggene. Adobe anbefaler ikke å deaktivere Beskyttet modus permanent. Det anbefales på det sterkeste å aktivere Beskyttet modus i Adobe Acrobat eller Acrobat Reader etter at arbeidsflyten er fullført.

Andre problemer

Du kan støte på følgende problemer når du aktiverer Beskyttet modus i Adobe Acrobat eller Acrobat Reader:

 • Kan ikke gjengi 3D PDF-maskinvareakselerasjon med NVIDIA-grafikk.
 • Kan ikke lime inn i JavaScript-feilsøkingsprogrammet eller vinduet Dokumentegenskaper hvis det kopierte innholdet inneholder RTF-format.
 • Kan ikke trekke ut sider ved å bruke dra og slipp til utforskeren.
 • Kan ikke spille inn en lydkommentar.

Løsning for P11-smartkort

Installering av enkelte smartkort fungerer ikke for Adobe Acrobat- eller Acrobat Reader-brukere når programmet er i Beskyttet modus. Fordi Beskyttet modus legger noen prosesser som gjør systemkall, i sandbox-enheter, kan installering av smartkort mislykkes og resultere i at dialogen "ikke-støttet konfigurasjon" vises. En enkel løsning er imidlertid tilgjengelig. Installer programvaren til smartkortet med Beskyttet modus slått av på følgende måte: 

 1. Deaktiver Beskyttet modus ved å gå til Rediger > Innstillinger > Sikkerhet (Utvidet) og fjerne haken ved Aktiver Beskyttet modus ved oppstart.

 2. Start Adobe Acrobat eller Acrobat Reader på nytt. 

 3. Installer programvaren for smartkortet iht. instruksjoner for leverandør.

 4. Aktiver Beskyttet modus. 

 5. Start Adobe Acrobat eller Acrobat Reader på nytt.  

 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din