Hva er Beskyttet modus?

Beskyttet modus ble introdusert med Adobe Reader X og fortsetter å være Adobes viktigste og dyptgripende sikkerhetsstrategi for å begrense og forebygge sikkerhetssårbarheter. Beskyttet modus beskytter deg ved å begrense hva skadelige filer kan gjøre og få tilgang til. Beskyttet modus aktiveres som standard og er utviklet for å kjøre i bakgrunnen samtidig som den beskytter maskinvaren og dine data.

Mer informasjon

Dette dokumentet lister opp hva Beskyttet modus ikke støtter samt endringer på tvers av utgivelsene. Beskyttet visning i Acrobat deler noen av disse aspektene.

Hvis du vil lese mer om innkapsling (sandboxing) og beskyttet modus, kan du se i følgende:

Konfigurasjoner som ikke støttes

Dersom beskyttet modus ikke kan starte grunnet en konfigurasjon som ikke støttes, gir en dialog beskjed om at beskyttet modus ikke er tilgjengelig.

"Adobe Reader kan ikke åpnes i Beskyttet modus på grunn av et problem med din systemkonfigurasjon. Vil du åpne Adobe Reader med Beskyttet modus deaktivert?"

Beskyttet modus: Dialogboksen for konfigurasjoner som ikke støttes

Beskyttet modus konfigurasjon som ikke støttes

Konfigurasjoner som ikke støttes og andre begrensninger

Vær oppmerksom på at denne listen ikke oppdateres jevnlig, siden beskyttet modus nå kjører i bakgrunnen og det er lite sannsynlig at brukere vil oppleve problemer.  

Løst i 10.1.3

 • Koblinger i PDF-filer til lokale mapper fungerer nå mens beskyttet modus er slått på i Reader.
 • Du kan nå skrive ut på 64-biters Win Server 2003 i beskyttet modus.
 • På 64-biters Win Server 2003-systemer vises ikke inkompatibilitetsdialogen ved oppstart av Reader for første gang etter omstart av systemet.

Løst i 10.1.2

 • Det kan hende at Reader fryser under kommandoen Fil > Åpne dersom Symantec PGP-krypteringsprogramvare for hele disken er installert.
 • Reader og Entrust-programvare installert på samme maskin.

Løst i 10.1.1

 • Du kan ikke sette inn PDF-filer i MS WordPad.

Løst i 10.1

 • Du kan ikke sette inn PDF-filer i MS Office XP og Office 2007.
 • Citrix eller Windows Terminal Server som vert (inkludert beskyttet visning i Acrobat).
 • Skallutvidelsen iFilter, som brukes til å søke i PDF-filer via Microsofts skrivebordssøk, fungerer ikke, og installeres ikke med Reader X. Dette problemet er løst, men XP-brukere må installere Windows Desktop Search 4 (WDS4) for å kunne bruke denne funksjonen.
 • Bruk av bestemt JavaScript API fungerer ikke. JS SaveAs-funksjonen mislykkes: doc.saveAs() mislykkes på grunn av sikkerhetsbegrensninger. Beskyttet modus forebygger at skript som kjører innenfor Reader får skrivetilgang til annet enn %temp% og AppData-området for Reader X.
 • Kan ikke åpne PDF-filer når kilden er DFS eller NFS: PDF-filer på delte plasseringer på et distribuert eller nettverksbasert filsystem (DFS/NFS), kan ikke åpnes. Forsøk på å åpne slike filer, fører til feilmeldingen Ingen tilgang.

Støttes ikke

 • I Reader 11 støttes beskyttet visning bare når beskyttet modus er aktivert. Ingen HKCU- eller HKLM-registerinnstillinger for beskyttet modus kan være satt til 0 (av) når beskyttet visning er aktivert.
 • Installering av Reader på en tilordnet nettverksstasjon.
 • Kjøre Reader på WinXP når OS-et er installert i en felles mappe.
 • Starte Reader i XP-kompatibel modus på Vista og Win7.
 • På XP og 10.x startes Reader ved å høyreklikke AcroRd32.exe og velge Kjør som.
 • Bruke PKCS#11 smartkort i arbeidsflyter som involverer signatur. Noen kort kan fungere ved tilpasset beskyttet modus-policyer. Du finner en midlertidig løsning under Løsning for P 11-smartkort.
 • Samarbeid i sanntid ved bruk av Collaborate Live-funksjonen.
 • Visse konfigureringer av antivirusprogramvare som enda ikke har klarert AcroRd32.exe. Se Konflikter med antivirusprogramvare nedenfor.
 • JS-aktiverte prosesser: Starte en prosesser gjennom JavaScript er ikke tillatt med Beskyttet modus aktivert.
 • Se også avsnittene nedenfor.

Antivirusprogramkonflikter

Adobe Reader X kjører som standard i Beskyttet modus. I bestemte situasjoner vil Reader oppleve kompatibilitetsproblemer med antivirusprogramvare når programvaren fanger opp noen systemkall til Reader sandbox. I slike tilfeller kan åpning av Reader mislykkes eller Reader kan krasje etter å ha vist en dialogboks som forteller at konfigurasjonen ikke støttes.

Beskyttet modus er for eksempel kjent for å ikke være kompatibel med:

 • Visse Symantec Endpoint Protection-konfigurasjoner. Adobe anbefaler at brukere oppdaterer til Symantec Endpoint Protection 11.0 RU6 MP2 eller høyere.
 • McAfee VirusScan Enterprise for bestemte handlinger i Reader. Kjente handlinger inkluderer følgende:
  • Klikke på Hjelp eller en Internett-kobling fra et innebygd Flash-miniprogram, som et porteføljenavigasjonsverktøy (Løst 10.1).
  • Start av noen IME-verktøy. Merk: Deaktivering av bufferoverløpbeskyttelse kan løse problemet for mange McAfee-brukere. 
  • Reader fjerner noen ganger brukerens bufrede påloggingsinformasjon ved avlogging fra Adobe.com. Dette kan være problematisk på maskiner med flere brukere. Løst 10.1.2 med MVE 8.8.

Adobe samarbeider med antivirusprodusentene om å løse disse problemene.

Tilgjengelighet

Kun for XP: Tilgjengelighetsfunksjoner fungerer ikke alltid. Les høyt-funksjonen er ikke støttet. Derfor er skjermlesere som JAWS, Windows Eyes og Windows Narrator ikke alltid i stand til å lese innhold i PDF-filer. Mye av Tilgjengelighet-menyen som involverer ting som hurtigsjekker og endring av lesealternativer, er fjernet. Navigering med tastatur er ikke implementert.

Merk: Med en skjermleser som JAWS, Window-Eyes eller Narrator kjører når Reader startes for første gang på XP, deaktiveres Beskyttet modus. På Vista og Windows 7 fungerer skjermlesere normalt.

Løsning for P11-smartkort

Installering av enkelte smartkort fungerer ikke for Reader X-brukere når programmet er i Beskyttet modus. Fordi Beskyttet Modus sandkasser noen prosesser som gjør systemkall, kan installering av smartkort mislykkes og resultere i at dialogen "ikke-støttet konfigurasjon" vises. En enkel workaround er tilgjengelig. Installer programvaren til smartkortet med Beskyttet modus slått av på følgende måte: 

 1. Deaktiver Beskyttet modus ved å gå til Rediger > Innstillinger > Generelt og fravelg Aktiver Beskyttet modus ved oppstart.
 2. Start Reader på nytt. 
 3. Installer programvaren for smartkortet iht. instruksjoner for leverandør. 
 4. Aktiver Beskyttet modus på nytt. 
 5. Start Reader på nytt.