Angi passord på under seks tegn for en PDF-fil

Med juni 2021-utgaven av Acrobat versjon 21.005.20048 må sikkerhetspassordet for PDF-dokumentet være på minst seks tegn for begge måtene du kan angi et dokumentpassord på:

 • Fil > Egenskaper > Sikkerhet-fanen.
 • Fil Beskytt med passord.
Merk:

Denne forbedringen gjelder ikke Acrobat 2020 og Acrobat 2017.

Av sikkerhetsgrunner anbefales det å angi passord på minst seks tegn for å beskytte PDF-dokumentene. Hvis du fremdeles vil bruke et passord som er færre enn seks tegn, følger du en av løsningene nedenfor. 

Løsning 1: Oppdater Acrobat til den nyeste versjonen og legg til en funksjonsspesifikk register- eller plist-nøkkel

Gå til Hjelp > Om Adobe Acrobat i Acrobat og sjekk om programmet er oppdatert til den nyeste versjonen 21.005.20054Hvis ikke, laster du ned og installer oppdateringen manuelt herfra.

Når du har oppdatert programmet, gjør du følgende:

I Windows

 1. Avslutt Acrobat hvis det allerede kjører.

 2. Åpne registeret –  gå til Kjør (Windows-menyen + R), skriv inn regedit.exe i Åpne- feltet og klikk på OK.

 3. Åpne Registerredigering og gå til plasseringen for den installerte versjonen av produktet og utgivelsen som er oppført nedenfor. Deretter oppretter du nøkkelen FeatureState på denne plasseringen. Det kan hende at nøkkelen ikke finnes som standard.

  • Plassering for 32-biters Acrobat:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
  • Plassering for 64-biters Acrobat:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
 4. Under FeatureState oppretter du en nøkkel av typen DWORD og kaller den bDisableMinPasswordLen. Endre verdien til 1 (én).

 5. Lukk Registerredigering.

I macOS

 1. Avslutt Acrobat hvis det allerede kjører.

 2. Gå til mappen Bibliotek/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Valg/.

 3. Åpne filen com.adobe.acrobat.FeatureState.plist i et selvvalgt pflist-redigeringsverktøy. Hvis du ikke finner plist-filen, oppretter du en fil av typen Property List med navnet «com.adobe.acrobat.FeatureState» ved hjelp av et hvilket som helst plist-redigeringsverktøy.

  
  		
  	
  
  
  
  
  
  
 4. Opprett følgende oppføring i FeatureLockDown-tasten:

  Nøkkel: bDisableMinPasswordlen

  Låsebane: FeatureLockdown

  Type: 0 (boolsk)

  Standard  Verdi: 1

  Opprett bToggleUseEmbeddedIndex-tasten i Feature Lockdown

 5. Lagre filen com.adobe.acrobat.FeatureState.plist.

Løsning 2: Opprett en handling ved hjelp av verktøyet Handlingsveiviser

Du kan angi et dokumentpassord som er kortere enn seks tegn ved hjelp av handlingsveiviseren. Etter at du har opprettet handlingen, kan du bruke den på nytt for å angi et kort passord for et PDF-dokument.

 1. Åpne PDF-dokumentet du vil angi passordet for i Acrobat, og gå deretter til Verktøy > Handlingsveiviser.

 2. Klikk på Ny handling på verktøylinjen for handlingsveiviseren.

 3. Velg Beskyttelse > Krypter i kolonnen Velg verktøyene du vil legge til i dialogboksen Opprett ny handling. Krypteringsverktøyet legges til i kolonnen Handlingstrinn å vise til høyre. Klikk på Krypter > Angi innstillinger.

  Handlingen Opprett passordbeskyttelse

  Merk:
  • Hvis du vil angi et nytt passord hver gang du bruker handlingen på et dokument, merker du av for Spør bruker.
  • Hvis du vil bruke det samme passordet for alle dokumentene, fjerner du haken ved Spør bruker.
 4. Velg sikkerhetsmetoden Passordsikkerhet i dialogboksen for dokumentsikkerhet.

  Velg Passordsikkerhet

 5. I dialogboksen Innstillinger for passordsikkerhet merker du av for Krev passord for å åpne dokumentet og skriver deretter inn passordet i feltet Passord for åpning av dokument. Klikk på OK.

  Merk:

  Du kan angi ønsket passord for begge alternativene – åpne dokument og begrens redigering og utskrift.

  Angi passord for åpning av dokumentet

 6. Skriv inn passordet på nytt når du blir bedt om å bekrefte, og klikk deretter på OK.

 7. Lukk dialogboksen Dokumentsikkerhet og Lagre handlingen.

Når du kjører handlingen på et PDF-dokument, vil Acrobat tillate at du bruker passord med færre enn seks tegn.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?