Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat DC. Hvis du bruker Acrobat Reader DC, kan du se Hva kan jeg gjøre med Adobe Reader? Hvis du bruker Acrobat XI, kan du se Acrobat XI Hjelp. Hvis du bruker Acrobat 8, 9 eller 10, kan du se tidligere versjoner av Hjelp for Acrobat.

Grunnleggende om passordsikkerhet

Merk:

Hvis du vil se en fullstendig liste over artikler om sikkerhet, kan du se Oversikt over sikkerhet i Acrobat DC og PDF-filer.

Du kan begrense tilgang til et PDF-dokument ved å angi passord og begrense enkelte funksjoner, for eksempel utskrift og redigering. Du kan imidlertid ikke hindre lagring av kopier av en PDF-fil. Kopiene har de samme begrensningene som den originale PDF-filen. To typer passord er tilgjengelig:

Passord for åpning av dokument

Når du angir et passord for åpning av dokument (også kalt et brukerpassord), må brukerne skrive inn et passord for å åpne PDF-filen.

Passord for tillatelser

Når du angir et passord for tillatelser (også kalt et hovedpassord), må brukeren skrive inn et passord for å endre innstillingene for tillatelser. Ved hjelp av et passord for tillatelser kan du begrense utskrift, redigering og kopiering av innhold i PDF-file. Mottakere trenger ikke et passord for å åpne dokumentet i Reader eller Acrobat. De må ha et passord for å endre begrensningene du har angitt.

Hvis PDF-dokumentet er sikret med begge passordtypene, kan det åpnes ved bruk av et av dem. Bare passordet for tillatelser tillater imidlertid at brukeren endrer de begrensede funksjonene. Det er ofte gunstig å angi begge passordene fordi dette gir ekstra sikkerhet.

Merk:

Du kan ikke legge passord til et signert eller sertifisert dokument.

Legge til et passord i en PDF-fil

 1. Åpne PDF-filen, og velg Verktøy > Beskytt > Krypter > Krypter med passord.

 2. Hvis du blir spurt, klikker du Ja for å endre sikkerheten.

 3. Velg Krev passord for å åpne dokumentet, og skriv deretter inn passordet i det tilsvarende feltet. Måleren av passordstyrke vurderer passordet ditt for hvert tastetrykk, og indikerer passordstyrken.

  Velg Krev passord for å åpne dokumentet
  Passordsikkerhet - Innstillinger lar deg angi et passord for å åpne en PDF-fil

 4. Velg en Acrobat-versjon på rullegardinmenyen Kompatibilitet. Velg en versjon som er lik eller lavere enn mottakerens versjon av Acrobat eller Reader.

  Alternativer styrer kompatibilitet med tidligere versjoner og krypteringstype
  Alternativer styrer kompatibilitet med tidligere versjoner og krypteringstype

  Kompatibilitet-alternativet du velger, avgjør krypteringstypen som brukes. Det er viktig å velge en versjon som er kompatibel med mottakers versjon av Acrobat eller Reader. Acrobat 7 kan for eksempel ikke åpne en PDF-fil som er kryptert for Acrobat X og nyere.

  • Acrobat 6.0 og senere (PDF 1.5) krypterer dokumentet ved hjelp av 128-biters RC4.
  • Acrobat 7.0 og senere (PDF 1.6) krypterer dokumentet ved hjelp av AES-krypteringsalgoritmen med en 128-biters nøkkelstørrelse.
  • Acrobat X og senere (PDF 1.7) krypterer dokumentet ved hjelp av 256-biters AES. Hvis du vil bruke 256-biters AES-kryptering på dokumenter som er opprettet i Acrobat 8 og 9, velger du Acrobat X og senere.
 5. Velg et alternativ:

  Krypter alt innhold i dokumentet

  Krypterer dokumentet og metadataene for dokumentet. Når dette alternativet er valgt, får ikke søkemotorer tilgang til metadataene i dokumentet.

  Krypter alt innhold i dokumentet unntatt metadata

  Krypterer innholdet i et dokument, men tillater at søkemotorer får tilgang til metadataene i dokumentet.

  Merk:

  iFilter og kommandoene Søk eller Avansert søk i Acrobat søker ikke i metadataene i PDF-filen selv om du velger alternativet Krypter alt innhold i dokumentet unntatt metadata. Du kan bruke et søkeverktøy som drar nytte av XMP-metadata.

  Krypter bare filvedlegg

  Krever passord for å åpne filvedlegg. Brukere kan åpne dokumentet uten passord. Bruk dette alternativet for å opprette sikkerhetskonvolutter.

 6. Klikk OK. Når du blir spurt om å bekrefte passordet, skriver du inn riktig passord i boksen og klikker OK.

Begrense redigering av en PDF-fil

Du kan hindre at brukere endrer PDF-filer. Alternativet Begrens redigering hindrer brukere å redigere tekst, flytte objekter eller legge til skjemafelt. Brukere kan fremdeles fylle ut skjemafelt, signere eller legge til kommentarer.

 1. Åpne PDF-filen, og velg Verktøy > Beskytt > Begrens redigering.

 2. Hvis du blir spurt, klikker du Ja for å endre sikkerheten.

 3. Skriv inn passordet i det tilhørende feltet. Måleren av passordstyrke vurderer passordet ditt for hvert tastetrykk, og indikerer passordstyrken.

  Passord for tillatelser begrenser redigering
  Passord for tillatelser begrenser redigering

 4. Klikk OK, og lagre deretter PDF-filen for å ta i bruk begrensningene.

Begrense utskrift, redigering og kopiering

Du kan hindre brukere å skrive ut, redigere eller kopiere innhold i en PDF-fil. Du kan angi begrensningene du vil bruke for PDF-file. Brukere kan ikke endre disse begrensningene hvis du ikke gir dem passord.

Illustrator, Photoshop og InDesign har ikke modus for bare visning. Brukeren må angi et passord for tillatelser for å åpne en begrenset PDF-fil i disse programmene.

Merk:

Hvis du glemmer et passord, kan du ikke hente det frem igjen fra PDF-filen. Du bør vurdere å ha en sikkerhetskopi av PDF-dokumentet som ikke er passordbeskyttet.

 1. Åpne PDF-filen, og velg Verktøy > Beskytt > Krypter > Krypter med passord.

 2. Hvis du blir spurt, klikker du Ja for å endre sikkerheten.

 3. Velg Begrens redigering og utskrift av dokumentet.

  Alle Adobe-produkter håndhever de begrensningene som er fastlagt av passordet for tillatelser. Det kan imidlertid hende at dokumentmottakerne kan klare å omgå noen av eller alle begrensningene som er angitt hvis tredjepartsproduktene ikke støtter disse innstillingene.

 4. Skriv inn passordet i det tilhørende feltet. Måleren av passordstyrke vurderer passordet ditt for hvert tastetrykk, og indikerer passordstyrken.

  Alternativer for passordsikkerhet
  Passordsikkerhet - Innstillinger lar deg begrense utskrift, redigering og kopiering

 5. Velg hva brukeren kan skrive ut på menyen Tillatte utskrifter:

  Ingen

  Forhindrer brukere fra å skrive ut dokumentet.

  Lav oppløsning (150 ppt)

  Brukerne kan ikke skrive ut i høyere oppløsninger enn 150 ppt. Utskriften kan ta lengre tid fordi hver side skrives ut som et punktgrafikkbilde. Dette valget er bare tilgjengelig hvis Kompatibilitet er satt til Acrobat 5 (PDF 1.4) eller senere.

  Høy oppløsning

  Brukere kan skrive ut i alle slags oppløsninger, slik at vektorutdata av høy kvalitet sendes til PostScript-skrivere og andre skrivere som støtter avanserte utskriftsfunksjoner for høy kvalitet.

 6. Velg hva brukeren kan endre på menyen Tillatte endringer:

  Ingen

  Hindrer at brukerne utfører noen av endringene som er oppført på menyen Tillatte endringer, som å fylle ut skjemafelt eller legge til kommentarer i dokumentet.

  Innsetting, sletting og rotering av sider

  Brukere kan sette inn, slette og rotere sider og opprette bokmerker og miniatyrer. Dette alternativet er bare tilgjengelig for høy kryptering (128-biters RC4 eller AES).

  Fylle ut skjemafelt og signere i eksisterende felt

  Brukere kan fylle ut skjemaer og legge til digitale signaturer. Dette valget tillater ikke at brukere legger til kommentarer eller oppretter skjemafelt. Dette alternativet er bare tilgjengelig for høy kryptering (128-biters RC4 eller AES).

  Kommentere, fylle ut skjemafelt og signere i eksisterende signaturfelt

  Brukere kan legge til kommentarer og digitale signaturer og fylle ut skjemaer. Dette valget tillater ikke at brukere flytter sideobjekter eller oppretter skjemafelt.

  Alt bortsett fra å trekke ut sider

  Brukere kan redigere dokumentet, opprette og fylle ut skjemafelt og legge til kommentarer og digitale signaturer.

 7. Velg et av følgende alternativer:

  Aktiver kopiering av tekst, bilder og annet innhold

  Lar brukerne merke og kopiere innholdet i en PDF-fil.

  Aktiver teksttilgang for skjermleserenheter for synshemmede

  Synshemmede brukere kan lese dokumentet med skjermlesere, men de kan ikke kopiere eller trekke ut dokumentinnhold. Dette alternativet er bare tilgjengelig for høy kryptering (128-biters RC4 eller AES).

 8. Velg en Acrobat-versjon på Kompatibilitet-menyen. Velg en versjon som er lik eller lavere enn mottakerens versjon av Acrobat eller Reader. Kompatibilitet-alternativet du velger, avgjør krypteringstypen som brukes. Det er viktig å velge en versjon som er kompatibel med mottakers versjon av Acrobat eller Reader. Acrobat 7 kan for eksempel ikke åpne en PDF-fil som er kryptert for Acrobat X og nyere.

  Alternativer for PDF-kompatibilitet
  • Acrobat 6.0 og senere (PDF 1.5) krypterer dokumentet ved hjelp av 128-biters RC4.
  • Acrobat 7.0 og senere (PDF 1.6) krypterer dokumentet ved hjelp av AES-krypteringsalgoritmen med en 128-biters nøkkelstørrelse.
  • Acrobat X og senere (PDF 1.7) krypterer dokumentet ved hjelp av 256-biters AES. Hvis du vil bruke 256-biters AES-kryptering på dokumenter som er opprettet i Acrobat 8 og 9, velger du Acrobat X og senere.
 9. Velg det du vil kryptere:

  Krypter alt innhold i dokumentet

  Krypterer dokumentet og metadataene for dokumentet. Når dette alternativet er valgt, får ikke søkemotorer tilgang til metadataene i dokumentet.

  Krypter alt innhold i dokumentet unntatt metadata

  Krypterer innholdet i et dokument, men tillater at søkemotorer får tilgang til metadataene i dokumentet.

  Merk:

  iFilter og kommandoene Søk eller Avansert søk i Acrobat søker ikke i metadataene i PDF-filen selv om du velger alternativet Krypter alt innhold i dokumentet unntatt metadata. Du kan bruke et søkeverktøy som drar nytte av XMP-metadata.

  Krypter bare filvedlegg

  Krever passord for å åpne filvedlegg. Brukere kan åpne dokumentet uten passord. Bruk dette alternativet for å opprette sikkerhetskonvolutter.

 10. Klikk OK. Når du blir spurt om å bekrefte passordet, skriver du inn riktig passord i boksen og klikker OK.

Fjerne passordsikkerhet

Du kan fjerne sikkerhet fra et åpent PDF-dokument hvis du har tillatelse til å gjøre dette. Hvis PDF-dokumentet er sikret med en serverbasert sikkerhetspolicy, kan bare policyforfatteren eller en serveradministrator fjerne den.

 1. Åpne PDF-filen, og velg Verktøy > Beskytt > Krypter > Fjern sikkerhet.

 2. Alternativene varierer avhengig av type passordsikkerhet for dokumentet:

  • Hvis dokumentet bare har passord for åpning av dokument, klikker du OK for å fjerne det fra dokumentet.
  • Hvis dokumentet har et passord for tillatelser, skriver du inn dette inn i boksen Skriv inn passord og klikker OK. Klikk OK på nytt for å bekrefte handlingen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet