Brukerveiledning Avbryt

Sikre PDF-filer med passord

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Hurtigtaster
  4. Systemkrav
 3. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområdet
  2. Åpne og se PDF-er.
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Editing PDFs
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. Handlingsveiviser (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer konvertert til nettsider
  13. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF-filer
  16. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  17. Endre standard skrift for å legge til tekst
  18. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Om sertifikatsignaturer
  5. Sertifikatbaserte signaturer
  6. Validere digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Print production tools overview
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Grunnleggende om passordsikkerhet

Du kan begrense tilgang til et PDF-dokument ved å angi passord og begrense enkelte funksjoner, for eksempel utskrift og redigering. Du kan imidlertid ikke hindre lagring av kopier av en PDF-fil. Kopiene har de samme begrensningene som den originale PDF-filen. To typer passord er tilgjengelig:

Passord for åpning av dokument

Når du angir et passord for åpning av dokument (også kalt et brukerpassord), må brukerne skrive inn et passord for å åpne PDF-filen.

Passord for tillatelser

Et passord for tillatelser ( primær passord) krever passord for å endre tillatelsesinnstillinger. Ved hjelp av et passord for tillatelser kan du begrense utskrift, redigering og kopiering av innhold i PDF-file. Mottakere trenger ikke et passord for å åpne dokumentet i Acrobat eller Acrobat Reader. De må ha et passord for å endre begrensningene du har angitt.

Hvis PDF-dokumentet er sikret med begge passordtypene, kan det åpnes ved bruk av et av dem. Bare passordet for tillatelser tillater imidlertid at brukeren endrer de begrensede funksjonene. Det er ofte gunstig å angi begge passordene fordi dette gir ekstra sikkerhet.

Merk:

Du kan ikke legge passord til et signert eller sertifisert dokument.

Legge til et passord i en PDF-fil

Adobe Acrobat-dypkobling

Prøv det i appen
Begrens redigering ved å sikre PDF-filen med et passord med noen få enkle trinn.

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Gå til Alle verktøy > Beskytt en PDF > Beskytt med passord.  
  • Velg Fil > Beskytt med passord (macOS).
 3. I Beskytt med passord-dialogboksen velger du om du vil angi et passord for visning eller redigering av PDF-filen.

  Beskytt med passord

 4. Skriv inn passordet, og skriv det en gang til for å bekrefte. Passordet må bestå av minst seks tegn. Passordstyrken vises ved siden av passordet for å angi om det valgte passordet er svakt, middels, sterkt eller best.

 5. Velg Bruk. Acrobat viser en bekreftelsesmelding om at filen ble passordbeskyttet.

  Bekreftelsesmelding om beskyttelse

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat og gjør ett av følgende:

  • Gå til Alle verktøy > Beskytt en PDF. Velg Krypter med passord fra verktøysettet Beskytt en PDF i venstre rute.  
  • Velg Fil > Beskytt med passord. Velg Krypter med passord (macOS) i listen Avanserte alternativer.
 2. Hvis du blir spurt, velger du Ja for å endre sikkerheten.

 3. Velg Krev passord for å åpne dokumentet, og skriv deretter inn passordet i det tilsvarende feltet. Passordet må bestå av minst seks tegn. Måleren av passordstyrke vurderer passordet ditt for hvert tastetrykk, og indikerer passordstyrken.

  Velg Krev passord for å åpne dokumentet
  Passordsikkerhet - Innstillinger lar deg angi et passord for å åpne en PDF-fil

 4. Velg en Acrobat-versjon på rullegardinlisten Kompatibilitet. Velg en versjon som er lik eller lavere enn mottakerens versjon av Acrobat eller Acrobat Reader.

  Alternativer styrer kompatibilitet med tidligere versjoner og krypteringstype
  Alternativer styrer kompatibilitet med tidligere versjoner og krypteringstype

  Kompatibilitet-alternativet du velger, avgjør krypteringstypen som brukes. Det er viktig å velge en versjon som er kompatibel med mottakers versjon av Acrobat eller Acrobat Reader. Acrobat 7 kan for eksempel ikke åpne en PDF-fil som er kryptert for Acrobat X og senere.

  • Acrobat 6 og senere (PDF 1.5) krypterer dokumentet ved hjelp av 128-biters RC4.
  • Acrobat 7.0 og senere (PDF 1.6) krypterer dokumentet ved hjelp av AES-krypteringsalgoritmen med en 128-biters nøkkelstørrelse.
  • Acrobat X og senere (PDF 1.7) krypterer dokumentet ved hjelp av 256-biters AES. Hvis du vil bruke 256-biters AES-kryptering på dokumenter som er opprettet i Acrobat 8 og 9, velger du Acrobat X og senere.
 5. Velg et alternativ:

  Krypter alt innhold i dokumentet

  Krypterer dokumentet og metadataene for dokumentet. Når dette alternativet er valgt, får ikke søkemotorer tilgang til metadataene i dokumentet.

  Krypter alt innhold i dokumentet unntatt metadata

  Krypterer innholdet i et dokument, men tillater at søkemotorer får tilgang til metadataene i dokumentet.

  Merk:

  iFilter og kommandoene Søk eller Avansert søk i Acrobat søker ikke i metadataene i PDF-filen selv om du velger alternativet Krypter alt innhold i dokumentet unntatt metadata. Du kan bruke et søkeverktøy som drar nytte av XMP-metadata.

  Krypter bare filvedlegg

  Krever passord for å åpne filvedlegg. Brukere kan åpne dokumentet uten passord. Bruk dette alternativet for å opprette sikkerhetskonvolutter.

 6. Velg OK. Skriv inn riktig passord på nytt i boksen ved ledeteksten for å bekrefte passordet, og velg OK.

Begrense redigering av en PDF-fil

Du kan hindre at brukere endrer PDF-filer. Alternativet Begrens redigering hindrer brukere i å redigere tekst, flytte objekter eller legge til skjemafelt. Brukere kan fremdeles fylle ut skjemafelt, signere eller legge til kommentarer.

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat og gjør ett av følgende:

  • Gå til Alle verktøy > Beskytt en PDF og velg deretter Beskytt med passrod fra verktøysettet Beskytt en PDF i venstre rute.
  • Velg Fil > Beskytt med passord (macOS).
 2. Hvis du blir spurt, velger du Ja for å endre sikkerheten.

 3. Velg Editing, , skriv inn passordet og skriv det en gang til for å bekrefte. Passordet må bestå av minst seks tegn. Passordstyrken vises ved siden av passordet for å angi om det valgte passordet er svakt, middels eller sterkt.

  Begrens redigering

 4. Velg Bruk. Acrobat viser en bekreftelsesmelding om at filen ble passordbeskyttet.

  Bekreftelsesmelding for begrensning av redigering

Begrense utskrift, redigering og kopiering

Du kan hindre brukere å skrive ut, redigere eller kopiere innhold i en PDF-fil. Du kan angi begrensningene du vil bruke for PDF-file. Brukere kan ikke endre disse begrensningene med mindre du angir passordet.

Adobe Illustrator, Photoshop og InDesign har ikke modus for bare visning. Brukeren må angi passordet for tillatelser for å åpne en begrenset PDF-fil i slike apper.

Merk:

Hvis du glemmer et passord, kan du ikke hente det frem igjen fra PDF-filen. Du bør vurdere å ha en sikkerhetskopi av PDF-dokumentet som ikke er passordbeskyttet.

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat og gjør ett av følgende:

  • Velg Alle verktøy > Beskytt en PDF, velg deretter Krypter med passord fra verktøysettet Beskytt en PDF i venstre rute.
  • Velg Fil > Beskytt med passord (macOS).
 2. Hvis du blir spurt, klikker du Ja for å endre sikkerheten.

 3. Velg Begrens redigering og utskrift av dokumentet.

  Alle Adobe-produkter håndhever de begrensningene som er fastlagt av passordet for tillatelser. Hvis tredjepartsprodukter ikke støtter disse innstillingene, kan imidlertid dokumentmottakere omgå noen av eller alle begrensningene dine.

 4. Skriv inn passordet i det tilhørende feltet. Passordet må bestå av minst seks tegn. Måleren av passordstyrke vurderer passordet ditt for hvert tastetrykk, og indikerer passordstyrken.

  Alternativer for passordsikkerhet
  Passordsikkerhet - Innstillinger lar deg begrense utskrift, redigering og kopiering

 5. Velg hva brukeren kan skrive ut på menyen Tillat utskrifter:

  Ingen

  Forhindrer brukere fra å skrive ut dokumentet.

  Lav oppløsning (150 dpi)

  Brukerne kan ikke skrive ut i høyere oppløsninger enn 150 ppt. Utskriften kan ta lengre tid fordi hver side skrives ut som et punktgrafikkbilde. Dette valget er bare tilgjengelig hvis Kompatibilitet er satt til Acrobat 5 (PDF 1.4) eller senere.

  Høy oppløsning

  Brukere kan skrive ut i alle slags oppløsninger, slik at vektorutdata av høy kvalitet sendes til Adobe PostScript-skrivere og andre skrivere som støtter avanserte utskriftsfunksjoner for høy kvalitet.

 6. Velg hva brukeren kan endre på menyen Endringer tilltat:

  Ingen

  Hindrer at brukere endrer dokumentene som er oppført i menyen Endringer tillatt-menyen, som å fylle ut skjemafelt og legge til kommentarer.

  Sette inn, slette og rotere sider

  Brukere kan sette inn, slette og rotere sider og opprette bokmerker og miniatyrer. Dette alternativet er bare tilgjengelig for høy kryptering (128-biters RC4 eller AES).

  Fylle ut skjemafelt og signere i eksisterende signaturfelt

  Brukere kan fylle ut skjemaer og legge til digitale signaturer. Dette valget tillater ikke at brukere legger til kommentarer eller oppretter skjemafelt. Dette alternativet er bare tilgjengelig for høy kryptering (128-biters RC4 eller AES).

  Kommentere, fylle ut skjemafelt og signere i eksisterende signaturfelt

  Brukere kan legge til kommentarer og digitale signaturer og fylle ut skjemaer. Dette valget tillater ikke at brukere flytter sideobjekter eller oppretter skjemafelt.

  Hva som helst unntatt uttrekking av sider

  Brukere kan redigere dokumentet, opprette og fylle ut skjemafelt og legge til kommentarer og digitale signaturer.

 7. Velg et av følgende alternativer:

  Tillat kopiering av tekst, bilder og annet innhold

  Lar brukerne merke og kopiere innholdet i en PDF-fil.

  Aktiver teksttilgang for skjermleserenheter for synshemmede

  Synshemmede brukere kan lese dokumentet med skjermlesere, men de kan ikke kopiere eller trekke ut dokumentinnhold. Dette alternativet er bare tilgjengelig for høy kryptering (128-biters RC4 eller AES).

 8. Velg en Acrobat-versjon på Kompatibilitet-menyen. Velg en versjon som er lik eller lavere enn mottakerens versjon av Acrobat eller Acrobat Reader. Kompatibilitet-alternativet du velger, avgjør krypteringstypen som brukes. Det er viktig å velge en versjon som er kompatibel med mottakers versjon av Acrobat eller Acrobat Reader. Acrobat 7 kan for eksempel ikke åpne en PDF-fil som er kryptert for Acrobat X og senere.

  Alternativer for PDF-kompatibilitet

  • Acrobat 6 og senere (PDF 1.5) krypterer dokumentet ved hjelp av 128-biters RC4.
  • Acrobat 7.0 og senere (PDF 1.6) krypterer dokumentet ved hjelp av AES-krypteringsalgoritmen med en 128-biters nøkkelstørrelse.
  • Acrobat X og senere (PDF 1.7) krypterer dokumentet ved hjelp av 256-biters AES. Hvis du vil bruke 256-biters AES-kryptering på dokumenter som er opprettet i Acrobat 8 og 9, velger du Acrobat X og senere.
 9. Velg det du vil kryptere:

  Krypter alt innhold i dokumentet

  Krypterer dokumentet og metadataene for dokumentet. Når dette alternativet er valgt, får ikke søkemotorer tilgang til metadataene i dokumentet.

  Krypter alt innhold i dokumentet unntatt metadata

  Krypterer innholdet i et dokument, men tillater at søkemotorer får tilgang til metadataene i dokumentet.

  Merk:

  iFilter og kommandoene Søk eller Avansert søk i Acrobat søker ikke i metadataene i PDF-filen selv om du velger alternativet Krypter alt innhold i dokumentet unntatt metadata. Du kan bruke et søkeverktøy som drar nytte av XMP-metadata.

  Krypter bare filvedlegg

  Krever passord for å åpne filvedlegg. Brukere kan åpne dokumentet uten passord. Bruk dette alternativet for å opprette sikkerhetskonvolutter.

 10. Velg OK. Skriv inn riktig passord på nytt i boksen ved ledeteksten for å bekrefte passordet, og velg OK.

Fjerne passordsikkerhet

Du kan fjerne sikkerhet fra et åpent PDF-dokument hvis du har tillatelse til å gjøre dette. Hvis PDF-dokumentet er sikret med en serverbasert sikkerhetspolicy, kan bare policyforfatteren eller en serveradministrator fjerne den.

 1. Åpne PDF-filen, og velg Alle verktøy > Beskytt en PDF > Angi sikkerhetsalternativer.

 2. Velg Sikkerhet-fanen i vinduet Dokumentegenskaper, og velg deretter Endre innstillinger.

 3. Alternativene varierer avhengig av type passordsikkerhet for dokumentet:

  • Hvis dokumentet bare hadde et Åpne dokument-passord, opphever du valget av alternativet Krev passord for å åpne dokumentet. Deretter velger du OK for å fjerne det fra dokumentet.
  • Hvis dokumentet hadde et Tillatelser-passord, opphever du valget av alternativet Begrens redigering og utskrift av dokumentet. Skriv inn passordet i feltet Skriv inn passord når du blir bedt om det, og velg OK. Velg OK en gang til for å bekrefte handlingen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?