Adobe gjør det lettere med klarert og sikker utveksling av elektroniske dokumenter og informasjon gjennom klareringstjenester som gjør det mulig for personer, statlige myndigheter og foretak over hele verden å drive virksomheten på en trygg måte basert på prinsippene sikkerhet, tilgjengelighet, ekthet, integritet, konfidensialitet og personvern.

 

Adobe Authorized Trust List (AATL)

Adobes Approved Trust List (AATL) er den største tillitstjenesten for elektroniske dokumenter i verden som lar millioner av brukere lage digitale signaturer som godtas når det signerte dokumentet åpnes i den allestedsnærværende Adobe Acrobat- eller Acrobat Reader-programvaren. Mer enn 6 milliarder elektroniske og digitale signaturtransaksjoner behandles gjennom Adobe Document Cloud-løsninger hvert år.

Acrobat og Acrobat Reader er programmert til å kontakte et nettjeneste styrt av Adobe for regelmessig nedlasting av en liste med tiltrodde digitale sertifikater fra ledende Trust Service-leverandører.

Digitale signaturer med en digital ID som har blitt utstedt under et av de pålitelige sertifikatene publisert i AATL vil vises som klarert i Acrobat og Acrobat Reader. Dette forenkler validering av disse signaturene enormt uten å kreve noen spesialisert programvare eller egendefinert konfigurasjon.

Gå til Adobe Authorized Trust List-nettsiden for å finne ut mer om AATL-programmet og vise listen over partnere som leverer tiltrodde AATL digitale ID-er.

Adobe European Union Trust List (EUTL)

eu_trustmark_small

Tiltrodde EU-lister er essensielle elementer i å bygge tillit blant elektroniske markedsoperatører ved å la brukere bestemme den kvalifiserte statusen og statushistorikken til tillitstjenesteleverandører og deres tjenester.

Adobe European Union Trust List (EUTL) er en redusert versjon av de kombinerte tiltrodde listene fra alle EU-medlemsstater og EØS-land som inkluderer informasjonen spesifisert i artikkel 1 av EU-kommisjonens implementeringsavgjørelse (EU) 2015/1505.


Noen medlemsstater kan inkludere i deres tiltrodde lister informasjon om ikke-kvalifiserte tillitstjenesteleverandører, men disse tjenestene er utelatt fra Adobe EUTL. Noen medlemsstater kan også inkludere i deres tiltrodde lister informasjon om nasjonalt definerte tillitstjenester av andre typer enn de definert under artikkel 3(16) av EU-forskrift n. 2014/910. Ettersom disse tjenestene ikke er kvalifisert ifølge EU-forskrift n. 2014/910, er de også ekskludert fra Adobe EUTL.

Acrobat og Acrobat Reader er programmert til å kontakte en nettjeneste styrt av Adobe for regelmessig nedlasting av en liste med tiltrodde digitale sertifikater fra EU-kvalifiserte Trust Service-leverandører som oppfyller kravene spesifisert i artikkel 1 av implementeringsbeslutning (EU) 2015/1505.

Digitale signaturer med en digital ID som har blitt utstedt under et av de pålitelige sertifikatene publisert i EUTL vil vises som klarert i Acrobat og Acrobat Reader. Dette forenkler validering av disse signaturene enormt uten å kreve noen spesialisert programvare eller egendefinert konfigurasjon.

Gå til Adobes European Union Trust List (EUTL)-nettside for å vite mer om EUTL-programmet og vise en liste over leverandører som utsteder EUTL-tiltrodde tjenester.

Adobe-kvalifisert tidsstempeltjeneste

eu_trustmark_small

En kvalifisert tidsstempeltjeneste gir juridisk bindende dato- og klokkeslettreferanse for å bevise eksistensen og integriteten til et elektronisk dokument.

Adobes kvalifiserte tidsstempeltjeneste er en kvalifisert tillitstjeneste som oppfyller kravene definert i EU-forskrift n. 2014/910 (eIDAS). Denne tidsstempeltjenesten har blitt revidert og sertifisert for samsvar av DNV-GL-revisorer (sertifikat n. 243347-2017-E-ITA-ACCREDIA) i samsvar med følgende ETSI-standarder EN 319 401, EN 319 411, EN 319 412, EN 319 421 og EN 319 422.


Tillitstjenesten styres under tilsyn av Department of Communications, Climate Action & Environment of Ireland (DCCAE - http://www.dccae.gov.ie).

Adobe-kvalifisert tidsstempeltjeneste offisielle dokumenter

Denne delen inneholder alle offisielle dokumenter relatert til tidsstemplede autoritetsaktiviteter.

Disse dokumentene inkluderer retningslinjer for drift og plikter og ansvarsområder for tidsstempelautoriteten, for brukerne og avhengige parter som får tilgang til de offentlige tidsstempelsertifikatene for å utføre verifisering.

Kundestøttekontakter

Adobes kvalifiserte tidsstempeltjeneste er tilgjengelig som en servicekomponent av Adobe Signer-plattformen.

For støtte med tidsstempeltjenesten, gå til Adobe Signers støttenettside.

Adobes sertifiserte dokumenttjenester (CDS)

Certified Document Services (CDS) er en tillitstjeneste aktivert av Adobes rotsertifikatautoritet.

CDS gjør det mulig for forfattere å signere PDF-filer, ved å bruke standard digitale sertifikater, som automatisk validerer når forfattere brukere Adobe Acrobat- eller Acrobat Reader-programvare uten behov for ekstra klientprogramvare eller konfigurasjon.

CDS er designet for at organisasjoner og personer skal kunne publisere verdifulle dokumenter til store og forskjellige mottakergrupper for å øke forsikringsnivået om at dokumentets integritet og ekthet bevares. Ved å legge til en CDS-signatur til en PDF-filen kan dokumentforfattere øke dette forsikringsnivået uten at mottakere må anvende tilleggsprogramvare eller ta i bruk komplekse konfigurasjoner.

Adobe CDS sin sertifikatpolicy etablerer krav for hvordan CDS-sertifikatautoriteter opererer.

Gå til Certified Document Services-nettsiden for å finne ut mer om CDS Trust-programmet og vise en liste over partnere som leverer tiltrodde CDS digitale ID-er.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet